Log in

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

 Заповядайте на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект № BGLD-1.007-0030 „Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.
Събитието ще се състои на 25.04.2024 г., в „Дом на изкуствата“, гр. Банско от 11:00 часа.