Log in

Списъци на лицата от гр. Банско и град Добринище, подали заявления за закупуване и самостоятелно добиване на корен дърва за огрев от временен склад на ТП „ДГС Добринище“ и ТП „ДГС Места“ 2024г.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване: