Log in

КМЕТЪТ СТОЙЧО БАНЕНСКИ СЕ СРЕЩНА С ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ РЕДА В ПОЛСКИТЕ РАЙОНИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

КМЕТЪТ СТОЙЧО БАНЕНСКИ СЕ СРЕЩНА С ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ РЕДА В ПОЛСКИТЕ РАЙОНИ

Кметът Стойчо Баненски проведе разговор с фермерите от Банско във връзка с подобряване реда в полските райони и опазване на селскостопанската продукция.

Животновъдите бяха запознати със заповедта на кмета от началото на селскостопанския сезон. С нея се забранява целогодишното пашуване на животни в площи с есенни култури и трайни насаждения и други култури. В същата заповед се регулират и условията за пашуване на територията на всички землища на община Банско на селскостопански стада и животни.

Кметът апелира към животновъдите да спазват правилата и да уважават труда на земеделците, като не допускат реколтата да бъде съсипана от влизане на животни в насажденията им.

Дискутиран беше проблемът с кучетата, които придружават и охраняват стадата. Техният брой и невъзможността да бъдат контролирани от пастирите създават опасност за хората, работещи в полето. Освен това, земеделският сезон в Банско съвпада и с туристическия сезон, в който много туристи се движат в подножието на планината и по полето по вело- и екопътеките, където се чувстват застрашени от кучетата.

С цел да се предотвратят инциденти, с кметската заповед се определя броя на кучета на стадо – две кучета на стада до 150 животни и три кучета за по-големите стада. Те трябва да бъдат с дървени спъвачки с дължина 30 см, поставени на нивото на лакетната им става.

По препоръка на животновъдите, за да се ограничи риска от инциденти, туристите ще бъдат предупреждавани с табели за участъците, където пашуват стада с кучета-пазачи.

Животновъдите бяха информирани, че при неспазване на забраните, собствениците на стада ще бъдат санкционирани, съгласно действащите законови и подзаконови нормативни актове.

Линк към заповедта: https://1drv.ms/b/s!AtLU2uw-uGFmhF1NKXgBII-44-QJ?e=H2apsC