Log in

МАЩАБНО ОБНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ И КРЪСТОВИЩА ТЕЧЕ В БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

За да се осигури безопасна градска среда по отношение движението на превозни средства и пешеходци в Банско се извършва полагане на нова пътна маркировка по уличната мрежа.

Обновени са всички пешеходни пътеки и кръстовища в града. Те са обозначени с надписи и стрелки, съгласно нормативните изисквания на Наредба 2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка. С цел подобряване на безопасността на движение е положена двупластова акрилатна боя със светлоотразителни перли, която способства за по-високо сцепление и за видимост на пешеходните пътеки.

Успоредно с новата маркировка, в районите на пешеходните пътеки поетапно са подменени и е извършени проверка на състоянието и видимостта на всички пътни знаци, както на устойчивостта на пешеходните парапети.

Дейностите по обновяване на пътната маркировка са насочени към осигуряване на безопасна зона за пресичане на деца и възрастни, подобряване ориентацията на водачите на моторни превозни средства, развитие и подобряване на пътната инфраструктура и по-лесното упътване на гостите на курортния град.