Log in

ДЕЦА ОТ БАНСКО ОПОЗНАВАТ РОДИНАТА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Първи ден от четиридневната екскурзия, организирана от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Банско започна със звездна разходка "От Земята към вселената" в Астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" в Стара Загора, последвана от много смях в Залата на смеха, където децата се преобразяваха в различни огледала. 

Разходката продължи в зоопарка и ни отведе в "прабългарското укрепление" Аул Бага Тур.

С кратка беседа домакините запознаха малчуганите с живота на прабългарите, с древните оръжия, бойни снаражения и битки. След беседата самите те влязоха в битка, яздиха коня "Небесен" и стреляха с лъкове. 

Накрая получиха грамоти "Оцелял".