Log in

ПЪТУВАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ ПО ЗЕМИТЕ НА ВЕЛИКА И МОГЪЩА БЪЛГАРИЯ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Четиридневната екскурзия, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - община Банско, продължи с посещение на старите български столици Плиска и Велики Преслав и на единственият скален релеф в Европа от периода на ранното средновековие - Мадарския конник. 

Децата разгледаха Националния историко-археологически музей и резерват "Велики Преслав", Археологически музей "Велики Преслав", Националният историко-археологически резерват „Плиска“ и Двора на Кирилицата.