Log in

УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА С ИНТЕРЕСИ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
На 17 ноември, учители и ученици от ПГЕЕ-гр. Банско присъстваха на тържествено честване на Световния ден на философията във Философски факултет на Югозападен университет “Неофит Рилски”гр.Благоевград

На 17 ноември, учители и ученици от ПГЕЕ-гр. Банско присъстваха на тържествено честване на Световния ден на философията във Философски факултет на Югозападен университет “Неофит Рилски”гр.Благоевград.

Преподавателят от ПГЕЕ д-р Юсуф Юсуф представи пред аудиторията разработка на тема “Философията на 21 век - какво може да даде на съвременния човек”. Неговите ученици от 10а клас Христо Джолев, Борислав Радонов, Сейхан Молла и Велизара Сариева участваха с есета на тема “Какво е за мен философията?”, а Зейнеп Генчева изнесе презентация на същата тема.

Всички получиха сертификат за участие, а д-р Юсуф, освен свидетелство, получи като подарък и том XV на университетското издание “Философски опити”, в който той участва с публикация на тема „Защо трябва да се учи философия”.