Log in

 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ЗА МАНДАТ 2023-2027 Г.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
На 9 ноември 2023 г., от 10:00 ч., в тържествената зала на НЧ“Никола Вапцаров-1894“ ще се проведе първото заседание на Общински съвет Банско за мандат 2023 – 2027 г.
Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Обръщение на областния управител на област с административен център гр. Благоевград.
2. Обявяване на изборните резултати от председателя на Общинска изборна комисия Банско.
3. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на община Банско и кметовете на кметства по чл.32 ал.1 от ЗМСМА.
4. Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания Общински съвет от най-възрастния общински съветник.
5. Избор на председател на Общински съвет Банско.
6. Други.
Заседанието се свиква със заповед на областния управител г-жа Мария Димова.