Log in

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско, в сътрудничество с организациите за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци, с които има сключен договор, организира мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата:

- живак и живак-съдържащи уреди

- лакове и бояджийски материали

- замърсени опаковки

- фармацевтични продукти

- домакински препарати и химикали

Присъединете се към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на пункта за събирането им.

 на 30.11.2023 г., от 10.00 часа до 16.00 часа, можете да предадете отпадъците от този вид на адрес: гр. Банско, ул. „Дунав“22 /общински гараж/.

Телефон за връзка 074988651 – отдел „Екология и чистота“ на ОбА Банско.