Log in

ОБЯВА

Община Банско стартира нова социална услуга  „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Подробна информация може да получите на официалния уебсайт на община Банско - раздел Социални дейности – Социална услуга „Асистентска подкрепа” или на тел. 0898916575

Asistentska podkrepa