Log in

15 декември - „Коледни искрици” – концерт на СУ”Неофит Рилски”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
„Коледни искрици” – концерт на СУ”Неофит Рилски”

15 декември  „Коледни искрици” – концерт на СУ”Неофит Рилски”

Читалище “Никола Вапцаров - 1894”
17:30 часа