Log in

„АЗ РИСУВАМ СВЕТА” - РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА, НАРИСУВАНА ОТ ДЕЦАТА НА БАНСКО

На 3 ноември се чества Деня на българския художник. Той беше отбелязан в Банско с детска изложба, подредена по идея на МКБППМН – община Банско в Дома на изкуствата в Музейния комплекс. Свои рисунки показват учениците от НУ „Св. Паисий Хилендарски – гр. Банско, ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Добринище и СУ „Неофит Рилски” – гр. Банско.

Заради санитарните мерки не беше организирано тържествено откриване на изложбата, но при спазване на изискванията тя може да бъде посещавана.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните изразява своята благодарност за отзивчивостта на деца, учители, директори и за неповторимата детска красота, фантазия и талант, които бликат от рисунките.