Log in

ДЕЦАТА НА БАНСКО РИСУВАХА СВОИТЕ МЕЧТАНИ КЪЩИ В ПЛАНИНАТА

В първото за учебната 2020/2021 година състезание, организирано от Съюза на българските начални училища, децата от Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско се включиха активно. В съревнованието „Аз рисувам”, децата твориха на  тема „Къща в планината“. От 130 ученика от първи до четвърти клас, 87 деца получиха максималния брой точки 50. В рисунките си те използваха, освен фантазия,  и много разнообразни техники, научени в училище.