Log in

,,ЗАЕДНО НАПРЕД“ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На 20.09 2016 г. в ПГССТ ,,Алеко Константинов“ – гр. Банско се проведе пресконференция за стартиране на проекта ,,Заедно напред“, спечелен по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020г. Наименованието на процедурата е: Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила. Общата стойност на проекта е 100 000 лева, с продължителност 12месеца.

Пресконференцията бе открита от председателя на проекта – г-жа Стефка Христова, директор на гимназията, която изрази огромната си радост от спечелването на проекта. Пред гости и родители г-жа Христова представи целта на проекта ,,Равни възможности за учениците с различни идентичности“.

Координаторът на проекта – г-жа Ирина Станчева, подробно разясни пред присъстващите кои са основните направления, по които ще работят учениците. Проектът ,,Заедно напред“ позволява на учениците от различни малцинства да се включат в една или повече дейности и да развият своите умения в мултикултурна среда, извън учебния процес.

Основните дейности, одобрени по проекта, бяха представени от ръководителите на клубовете: г-жа Роза Козарева – ,,Грамотни днес и в утрешния ден“, г-н Тодор Атанасов - ,,Заедно по стъпките на нашия патрон Алеко Константинов“, г-жа Анка Хаджиева - ,,Аз обичам моя роден край и го рекламирам“, г-жа Иванка Сумева - ,,Цигански занаяти и професии“, г-ца Магдалена Радулова – ,,Кулинарни вълшебства в ромската кухня“, г-жа Славка Сланчева – ,,Ромски фолклор“, г-жа ПетранкаДамянова - ,,Традиции и обичаи“. Всички учители притежават необходимите професионални умения и квалификация и ще работят за успешното интегриране на учениците от етническите малцинства и постигане на успешна професионална, социална и творческа реализация.

Една от основните дейности на проекта позволява привличането на родителите на учениците от различни малцинства за активно участие в училищния живот, с цел намаляване на броя на децата, които не посещават училище или отпадат преди да завършат средно образование.

Пресконференцията приключи с въодушевление от страна на присъстващите родители, които изразиха своето задоволство от възможността техните деца да съхранят и развият своята културна идентичност в интеграционна мултикултурна среда.proekt-001