Log in

Трима млади специалисти започват работа в Общинска администрация Банско по програма „Старт на кариерата“

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът на Банско, Георги Икономов, назначи трима млади специалисти на работа в Общинска администрация Банско. Работните места са в изпълнение на програмата за стимулиране на младежката заетост „Старт на кариерата“ за 2017 година.

Висшистите са на възраст до 29 години и ще работят в Общинска администрация Банско в следващите 9 месеца. Младежите ще трупат своя първоначален професионален опит в отдел „Общинска собственост, земеделие и гори“, като за целта се явиха на интервю, на което бяха разисквани въпроси свързани с институцията и дейността й.

„Община Банско за поредна година се включва в програмата „Старт на кариерата“, която подпомага професионалната реализация на младите хора след завършване на висшето им образование. Надявам се избраните кандидати да демонстрират усвоените знания през годините на своето следване като служители в община Банско. В резултат на участието на община Банско в програмата, вече няколко млади висшисти намериха своето постоянно място тук след изтичане на програмата. Това показва единствено, че програмата работи и наистина дава шанс на младите и квалифицирани специалисти да се реализират професионално “ заяви Икономов.        

По време на срещата си с новоназначените служители градоначалникът ги посъветва да приемат работата си в община Банско като възможност за реализация и придобиване на ценен опит и компетентност.

start-001

start-002