Log in

СЪОБЩЕНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., в град Банско и населените места на територията на община Банско, избирателните списъци вече са обявени на обществено достъпни места.

Избирателните списъци за всяко населено място са поставени на:

•   гр. Банско – фоайе на читалище „Никола Вапцаров“, както и на официалния сайт на Община Банско – www.bansko.bg

•   гр. Добринище – фоайе на читалище „Димитър Благоев“

•   с. Места – Клуб на пенсионера

•   с. Кремен – Клуб на пенсионера

•   с. Гостун – хранителен магазин в центъра на селото

•   с. Осеново – Клуб на пенсионера

•   с. Филипово – Клуб на пенсионера

•   с. Обидим – Стъклена витрина (магазин на РПК)

Община Банско призовава своите граждани да проверят данните си в избирателните списъци. При установени пропуски, непълноти или грешки, следва да се обърнете към служба ГРАО при Общинска администрация Банско.

 

AzGlasuvam-logo-RGB