Log in

Местният парламент в Банско прие Програма за развитие на туризма в общината

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На свое редовно заседание, членовете на местния парламент в Банско приеха Програмата за развитие на туризма в община Банско за 2017 година и отчета за изпълнението й за изминалата 2016 г. Създаването на добра бизнес среда за развитие и повишаване на конкурентоспособността на икономиката – анализ на възможностите за изграждане на надобщински клъстер „Туризъм”, рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско чрез участия в международни туристически борси, обогатяване на летните активности, организиране на изложби и демонстрации на местни занаятчии и фолклорни изпълнения през активния летен сезон, отпечатване на рекламни материали за курорта, организиране на фиксирани инфотурове на Старинния квартал и културно-историческите забележителности в града, изработване на летен и зимен филм за Банско, създаване на приложение за мобилни телефони с полезна информация за Банско, уплътняване на Ски зоната и изграждане на втора кабинкова линия, са част от целите, заложени в Програмата.

Общинският съвет даде своето съгласие за участие на община Банско в четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2017 г., като страната ни е първата държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи акредитация да присъжда на свои общини Етикета. През 2014 г. община Банско успешно подготви процедурата и беше една от 18-те общини с присъден Етикет, представляващ кристален дванадесетостен, върху който са гравирани 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ. Етикетът е с валидност от 2 години.

Приет бе Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Банско. Ролята на комисията е да оказва по-ефективна помощ и подкрепа на осъдени лица с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.

Съветниците единодушно дадоха съгласието си за промяна на наименованието на Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов” – гр. Банско в Гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, считано от учебната 2017/2018 г. Основен мотив за промяната е фактът, че в учебното заведение от години не се изучават специалности, свързани със селското стопанство. Новото наименование на училището ще даде възможност за предлагане на по-широк спектър от специалности, отговарящи на търсенето на пазара на труда в региона.

obs-001

obs-002

obs-003