Log in

Община Банско с ръст на събираемостта за първото тримесечие

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Ръст от 22 % в събираемостта на собствени приходи регистрира община Банско за първите три месеца от 2017 година. Анализът на данните в отчета за изпълнението на приходите по бюджета на общината към края на месец март, сочи събрани 3, 656, 000 лева или с 655 000 лева повече от същия период през миналата 2016 година. Основен дял се полага на събраните данъци, като постъпленията от туристически данък отново бележат повишение с 20 %.

„Освен с поддържането на добра финансова дисциплина и контрол, ние се стараем да бъдем по-достъпни и удобни за гражданите и фирмите. Вече имаме подписан договор за плащане на дължимите към община Банско местни данъци и такси в офисите на Easypay. Системата се утвърди като надеждна и удобна и позволява на клиентите да извършват плащания в удобен за тях офис, независимо в коя точка на страната се намират. Това спестява време и средства и е допълнително улеснение за българските граждани и бизнес. За нашите чуждестранни данъкоплатци въвеждаме виртуален постерминал, чрез който ще могат да заплащат задълженията си посредством своите дебитни или кредитни карти, както и посредством интернет банкиране. Програмата се тества в момента и след това ще бъде пусната в действие” заяви кметът на общината Георги Икономов.

obshtina-3