Log in

Изложба по случай Световния ден на Земята – 22 април

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

В Дома на изкуствата – гр. Банско бе открита изложба „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“,организирана по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – община Банско.

Гости на откриването на изложбата бяха председателят на комисията - г-н Иван Кадев – секретар на община Банско, ученицици от СУ „Неофит Рилски” и Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров” – гр. Банско, учители, членове на Комисията от общинска администрация и служители на Музеен комплекс – гр. Банско, с директор г-жа Светла Барякова, които за пореден път бяха домакини на мероприятие на местната комисия.

Изложбата бе открита от Мария Главчева - секретар на комисията, която представи специалния гост – проф. д-р Светлана Банчева - ръководител на отдел „Растително и гъбно разнообразие на ресурси” към Института по биоразнообразие и eкосистемни изследвания към БАНи един от създателите на тази красива изложба.

Чрез снимки тя представя разнообразието от дюнни местообитания по Черноморското крайбрежие, както и скалите, и сипеите в предпланинските и планинските територии на България извън екологичната мрежа Натура 2000, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната.

Проф. Банчева завърши своята реч с посланието „Нека всички ние, гледайки тези фотоси от нашата красива България, се научим да ценим и използваме с разум ресурсите, които ни предоставя природата, за да я запазим и за бъдещите поколения.”

izlojba-001

izlojba-002

izlojba-003