Log in

Общински съвет одобри Наредба за условията и реда за записване на децата в общинските детски градини

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общински съвет – Банско проведе своето редовно заседание, на което бе утвърдена Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на общината. С нея ще бъде въведена единна общинска система от условия и критерии за прием на децата. Още един нормативен документ в сферата на образованието бе приет – Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Банско. Ще бъде създаден електронен регистър за общинските образователни институции, който да предоставя публичен достъп до информацията за общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, функциониращи на територията на общината. Създаването му ще улесни гражданите в намирането на актуална информация за общинските детски заведения и ще предостави възможност на родителите за информиран избор на детска градина.

Местният парламент даде съгласието си да бъдат отпуснати парични средства за извършване на предварителни проучвателни дейности във връзка с консервация – реставрация, социализация и експониране на археологически обект „Момина кула”. Целта на дейностите е да се определи възможността за даване на статут на обекта като недвижима културна ценност с категория „Национално значение”. Момина кулаилис по-старо име „Къз калеси”е късноантична и средновековна крепост, разположена в пролома Момина клисура на река Места. Предполага се, че фортификационното съоръжение е построено към II-III век, след което е изоставено и възстановено едва през XII век. С траките е свързано изграждането на най-ранните укрепителни и фортификационни съоръжения в района на Гоце Делчев, където е създадена сравнително гъста мрежа от крепости, разположени на важни стратегически пунктове и пътища.

Съветниците одобриха увеличение на средствата в „Инвестиционната програма на община Банско за 2017 г.”, свързани с извършването на ремонт на подпорна стена в село Кремен. Допуснато бе също изработването на ПУП – Парцеларен план на обект Горски автомобилен път „Обходен път на село Гостун”. Той ще обслужва дърводобивната дейност на Горско стопанство „Места”, без да бъде експлоатирана общинската транспортна мрежа.

На днешното заседание клетва положи новият член в състава на Общински съвет – Банско, Иван Тонин. Той заема освободеното място на Асен Кирицов, който се присъедини към управленския екип на кмета Георги Икономов.

obs-zasedanie-001

obs-zasedanie-002

obs-zasedanie-003