Log in

Кметът на Банско назначи четири безработни лица

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Четири трайно безработни лица от Община Банско бяха назначени за срок от шест месеца по Регионална програма за заетост в област Благоевград. По тази програма всяка година се разпределят средства за сезонно наемане на безработни, които нямат висока професионална квалификация. Те ще извършват работа по почистване на обществени и публични пространства, като двама от тях са от град Банско, един е от гр. Добринище и един от с. Осеново.

„Благодарение на доброто сътрудничество между Община Банско, областна администрация Благоевград и Агенцията по заетостта, успяваме всяка година да осигурим временна заетост на най-рисковите групи - трайно безработните и нискоквалифицираните. С навлизането на технологиите във всяка сфера на икономиката, става все по-трудно за необразованите да намерят своето място на пазара на труда. Тези програми не са трайно решение, но са възможност за набавяне на доходи и трудов стаж за тези хора” коментира назначаването кмета на общината Георги Икономов.

kmet-003

kmet-002

kmet-001