Log in

Кметът на Банско Георги Икономов се срещна със земеделските производители от общината

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Във връзка с началото на земеделския сезон на територията на община Банско, кметът Георги Икономов проведе среща със земеделските производители и животновъди, на която бяха обсъдени нарушенията от страна на животновъдите върху селскостопанската продукция в резултат на безотговорното допускане на животни в обработваемите земи.

Под ръководството на градоначалника земеделци, животновъди, служителите отговарящи за обществения ред и сигурност на територията на общината, кметовете на населени места, представители на полицията коментираха проблема и нужните мерки за намаляване на нарушенията.

„Основните проблеми са пускането на животни безстопанствено, които животни влизат в насажденията и ги унищожават. Това се случва всяка година и то нееднократно. Опитът ни показва, че това се допуска от едни и същи животновъди, за разлика от добросъвестни и стриктни техни колеги. В тази връзка съм инициирал промени в Закона за опазване на селскостопанското имущество, който е изключително остарял и трудно приложим към днешните условия”, заяви пред присъстващите Икономов.

С оглед гарантиране сигурността на хората в околностите на населените места, той призова всички да спазват издадената заповед, с която се ограничава броя на кучетата, придружаващи стадото, до две, снабдени с т.нар. спъвачки, които ограничават скоростта им на придвижване. За изминалата година са съставени 10 акта за констатирани нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество, 35 жалби и множество сигнали на граждани до служителите на отдел „ОРС” за нанесени щети на селскостопанска продукция.

По време на дискусията стана ясно, че местните животновъди са против в землищата на община Банско да пашуват животни от други населени места, като предложиха да се вземат мерки за ограничаване на това явление.

zp-001

zp-002

zp-003

zp-004