Log in

Планови прекъсвания на електрозахранването

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

cez

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 05–09 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Благоевградска област

Община Банско  

На 05.06.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Банско 02676. 501. 4674 ул. „Байкушева мура“ № № 2, 20, 11, 8, 10, 4, 15, 18, 14, 6, 5, 17, 9, 3, 5А, 1, 12, 16, 22; Борис Голев 5; Братя Миладинови 13; България 1, 22, ТП Мешина, 43, 67; Бъндерица 1, 17, 11, 9, 4, 7, 3, 5, 30, 14, 1, 15, 6, 10, 13, 8, 20, 12; Васил Кънчов 8, 8 1, 2, 2 А, 4 1, 4, 10-19 3, 10-16, 10-16 2, 10-12 3, 10-16 3; Василак 21, 13, 1, 9, 14, 6, 20, 4, 16, 10, 25, 23, 8, 11, 22, 29, 2, 19, 17, 3, 15, 12, 5, 7, 18; Георги Голев 1; Герачни улици 1 2, 1 1, 1 3; Гладстоун 52; Глазне 99, 5 В, 5 В, 5 Sd, 5 F, 5 Sd, 5 С, 5 Д, 5 F, 5, 5 Д, 5, 5 Е, 37Б; Граф Игнатиев 18, 8, 9, 6, 20, 16, 22, 4, 3, 7, 14, 10, 2, 12, 1, 1А, 5, 11, 8А, 4А; Дамяница 9, 7, 2, 1, 5, 4, 6, 3, 11, 13, 1; Забиница Иван Бележков 3, 7 1, Гараж, 99, 1, 7, 5 1; Иван Джолев Улично осветление; Иконом К. Чучулайн 14, 12, 2, 4, 6, 10, 8, 20; Илинден 4, 5, Фургон, 1, Хранителен Магазин, 3, 2, 3, Кафе Мото, Кафе, Магазин, Ресторант, 6, 8; Кир Благо Тодев 12, 7, 7 1, 4-10; Княз Борис I 7; Лазар Герман Пералня, Б, 6 1, 1, 6 Апартамент, 1, 10, 4, 6 Общ Електромер, 2, 8, 9, 11 1; Лазар Томов 8, 8, 10; Места 10, 6, 1, 14, 12, 3, 22, 11, 7, 20, 18, 8, 13, 9, 16, 15, 2; Местност Герачини улици 1 1; Местност Забиница Работилница, Работилница, Цех, Цех, Склад, Стол, Кафе, Жилищен Комплекс, Магазин, Цех, Жилищен Комплекс, Цех, Магазин, Склад; Местност Малка ливада Местност Рупчовец Магазин, Кафе, Фуражомелка, Гатер, Стопанска Постройка, Дърводелски Цех, База, Стопанска Постройка; Минго Тодев 7; Неуточнен Адрес 1 Вход Благоевград; Одрин 4, 5А, 2, 3, 5, 4А, 1; Опълченска Отец Стефан Камберов 1; Палиго Ден 8, 3, 5, 8, 4, 13, 1, 6, 3, 15, 7, 9, 17, 11; Патриарх Евтимий 2 А, 2, 11, Офис 3, 1, 24 Супермаркет; Плиска 4, 15, ТП Мостове, 3, 6, 2, 5, 13, 8, 16, 19, 7, 1, 9, 10 1, 38, 26, 30, 22, 25, 41, 24, 27, 17, 35, 10, 21, 28, 39, 23, 33, 36, 29, 31, 12, 12 А, 34, 32; Предел 10, 28, 12, 2, 32, 29, 22, 27, 13, 44, 18, 14, 31, 20, 25, 26, 30, 36, 7, 9, 34, 24, 11, 15, 1, 4, 2, 8, 5, 3; Първа 5; Радон Тодев 7 1; Рила 18, 37, 23, 10, 35, 17, 20, 13, 8, 31, 25, 34, 36, 16, 14, 24, 22, 32, 21, 29А, 26, 28А, 29, 9, 28, 3, 7, 2, 2 1, 5, 4, 9, 6; Родопи 14; Славянка 1; Стефан Караджа 29, 22, 8, 12, 6, 18, 13, 24А, 25, 16, 27, 2, 21, 20, 7, 28, 23, 31, 76, 19, 24, 10, 4, 11, 3, 26; Тодор Александров 1; Уста Тодор Магазин Моторок, 1, 31, 17, 15, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 4; Христо Смирненски 4; Цар Самуил 4; Цар Симеон 1, 2В Обект, 41, 2, 2В Обект, 3, 24, 6, 31, 14, 22, 18, 29, 10, 26, 4, 12, Павилион, 16, 8, 1, 13, 19-21 Б, 19-21 А, 1, 19-21 1, 11, 19 Б, 13 А, 13 Б, 19-21, ТП Бензиностанция; Явор 2, 4, 1, 44; Яне Сандански 4; ТП Мостове, 1

На 05.06.2017 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Банско 02676. 501. 4674 Байкушева Мура 2, 20, 11, 8, 10, 4, 15, 18, 14, 6, 5, 17, 9, 3, 5А, 1, 12, 16, 22; Борис Голев 5; Братя Миладинови 13; България 1, 22, ТП Мешина, 43, 67; Бъндерица 1, 17, 11, 9, 4, 7, 3, 5, 30, 14, 1, 15, 6, 10, 13, 8, 20, 12; Васил Кънчов 8, 8 1, 2, 2 А, 4 1, 4, 10-19 3, 10-16, 10-16 2, 10-12 3, 10-16 3; Василак 21, 13, 1, 9, 14, 6, 20, 4, 16, 10, 25, 23, 8, 11, 22, 29, 2, 19, 17, 3, 15, 12, 5, 7, 18; Георги Голев 1; Герачни улици 1 2, 1 1, 1 3; Гладстоун 52; Глазне 99, 5 В, 5 В, 5 Sd, 5 F, 5 Sd, 5 С, 5 Д, 5 F, 5, 5 Д, 5, 5 Е, 37Б; Граф Игнатиев 18, 8, 9, 6, 20, 16, 22, 4, 3, 7, 14, 10, 2, 12, 1, 1А, 5, 11, 8А, 4А; Дамяница 9, 7, 2, 1, 5, 4, 6, 3, 11, 13, 1; Забиница Иван Бележков 3, 7 1, Гараж, 99, 1, 7, 5 1; Иван Джолев Улично осветление; Иконом К. Чучулайн 14, 12, 2, 4, 6, 10, 8, 20; Илинден 4, 5, Фургон, 1, Хранителен Магазин, 3, 2, 3, Кафе Мото, Кафе, Магазин, Ресторант, 6, 8; Кир Благо Тодев 12, 7, 7 1, 4-10; Княз Борис I 7; Лазар Герман Пералня, Б, 6 1, 1, 6 Апартамент, 1, 10, 4, 6 Общ Електромер, 2, 8, 9, 11 1; Лазар Томов 8, 8, 10; Места 10, 6, 1, 14, 12, 3, 22, 11, 7, 20, 18, 8, 13, 9, 16, 15, 2; Местност Герачини улици 1 1; Местност Забиница Работилница, Работилница, Цех, Цех, Склад, Стол, Кафе, Жилищен Комплекс, Магазин, Цех, Жилищен Комплекс, Цех, Магазин, Склад; Местност Малка ливада Местност Рупчовец Магазин, Кафе, Фуражомелка, Гатер, Стопанска Постройка, Дърводелски Цех, База, Стопанска Постройка; Минго Тодев 7; Неуточнен Адрес 1 Вход Благоевград; Одрин 4, 5А, 2, 3, 5, 4А, 1; Опълченска Отец Стефан Камберов 1; Палиго Ден 8, 3, 5, 8, 4, 13, 1, 6, 3, 15, 7, 9, 17, 11; Патриарх Евтимий 2 А, 2, 11, Офис 3, 1, 24 Супермаркет; Плиска 4, 15, ТП Мостове, 3, 6, 2, 5, 13, 8, 16, 19, 7, 1, 9, 10 1, 38, 26, 30, 22, 25, 41, 24, 27, 17, 35, 10, 21, 28, 39, 23, 33, 36, 29, 31, 12, 12 А, 34, 32; Предел 10, 28, 12, 2, 32, 29, 22, 27, 13, 44, 18, 14, 31, 20, 25, 26, 30, 36, 7, 9, 34, 24, 11, 15, 1, 4, 2, 8, 5, 3; Първа 5; Радон Тодев 7 1; Рила 18, 37, 23, 10, 35, 17, 20, 13, 8, 31, 25, 34, 36, 16, 14, 24, 22, 32, 21, 29А, 26, 28А, 29, 9, 28, 3, 7, 2, 2 1, 5, 4, 9, 6; Родопи 14; Славянка 1; Стефан Караджа 29, 22, 8, 12, 6, 18, 13, 24А, 25, 16, 27, 2, 21, 20, 7, 28, 23, 31, 76, 19, 24, 10, 4, 11, 3, 26; Тодор Александров 1; Уста Тодор Магазин Моторок, 1, 31, 17, 15, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 4; Христо Смирненски 4; Цар Самуил 4; Цар Симеон 1, 2В Обект, 41, 2, 2В Обект, 3, 24, 6, 31, 14, 22, 18, 29, 10, 26, 4, 12, Павилион, 16, 8, 1, 13, 19-21 Б, 19-21 А, 1, 19-21 1, 11, 19 Б, 13 А, 13 Б, 19-21, ТП Бензиностанция; Явор 2, 4, 1, 44; Яне Сандански 4; ТП Мостове, 1

На 05.06.2017 г. /09:00 - 13:30 ч./ - Банско Братя Миладинови 13; България 1, 22, ТП Мешина; Иван Джолев Улично осветление; Местност Рупчовец Магазин, Кафе, Фуражомелка, Гатер, Стопанска Постройка, Дърводелски Цех, База, Стопанска Постройка; Тодор Александров 1; Цар Симеон

На 06.06.2017 г. /09:15 - 11:30 ч./ - Банско Местност Грамадето Е, А Е, Д, А, В, С; Стражите 18 осветление, 18 В, 18 С, 18 Д, 18 А, 18 Е

На 06.06.2017 г. /09:00 - 11:30 ч./ - Банско Свети Иван 8, 8, 8; Св. Иван Рилски 26, 26

На 07.06.2017 г. /11:00 - 12:00 ч./ - Банско Дамяница 1; Иван Бележков

На 07.06.2017 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Места с. Места

На 08.06.2017 г. /09:00 - 13:30 ч./ - Банско Кръсьо Асенов 3, 7, 2, 10, 12, 6

На 08.06.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Банско Патриарх Евтимий 4, 23, 15, 21, 17, 13, 11, 19

Община Белица  

На 05.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Бабяк

На 06.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Бабяк

На 07.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Бабяк

На 08.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Бабяк

На 09.06.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Краище, Общ. Белица Втора 2, 6, 8, 1, 10; Двадесета 5; Девета 2, 1, 7, 4, 12, 10, 5, 3, 14, 8; Деветнадесета 2; Десета 4, 1, 3, 8, 2, 9; Единадесета 4, 5, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 8, 10, 16, 14, 9, 12, 6А, 1; Извън регулацията 8; Неуточнен Адрес 100 временно захранване, Поща; Осма 9, 11, 4, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 8, 7; Пета 11, 17, 16, 23, 5, 8, 1, 6, 13, 7, 20, 9; Първа 23, 34, 12, 28, 40, 10, 29, 16, 9, 26, 7, 15, 20, 6, 1, 11, 18, 14, 36, 8, 2, 17, 32; Седма 1, 8, 2; Трета 9, 8, 6, 10, 2, 7, 1, 11, 16; Усоето Четвърта 24; Шеста 1, 4, 8, 2, 6, 16, 7, 99; Шестнадесета 6; 4

На 09.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Бабяк

На 09.06.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Краище, Общ. Белица Втора Двадесет и Първа 99, 2, 8; Двадесета 1, 44, 34, 26, 20, 4, 14, 2, 58, 22, 99, 38, 24, 46, 21, 6, 13; Дванадесета 16, 54, 25, 34; Деветнадесета 19, 28, 10, 20, 43, 36, 38, 8, 34, 99, 56, 61, 17, 5, 15, 52, 69, 39, 23, 45, 46, 7, 29, 59, 25, 21, 70, 1, 26, 50, 64, 30; Десета 1; Единадесета 102, 112, 61, 82, 87, 99, 75, 96, 73, 88, 63, 129, 103, 83, 76, 79, 67, 86, 90, 105, 84, 59, 109, 71, 81, 93, 74, 78, 69, 65, 104, 106, 3290, 113, 95, 94, 91, 97; Осемнадесета 10, 12, 8, 18, 42, 89, 1, 50, 20; Пета 29, 1; Петнадесета 3, 30, 33; Първа 32; Седемнадесета 15; Христо Ботев Четирнадесета 4; Шеста 61; Шестнадесета 1

Община Благоевград

На 05.06.2017 г. /08:15 - 13:03 Благоевград Антон Чехов 1; Грамада Складова база-Временно Ст-во"; Лешко; 2

На 05.06.2017 г. /08:00 - 09:45 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Полето Тухларната Жилище, 1, 02028; Благоевград; 14-ти Полк 1; Грамада Жилище; Еленово 20; Кузман Шапкарев 5; Местност Герено Жилище, Помпа за напояване, Помпа за напояване, Битово Стопанска сграда, Селскостопанска сграда, Стопанска Постройка; Местност Среден път-Ш-9 Помпа за напояване; Местност Тухларната Местност Царевско шосе Мир 28; пътен Възел Средния път-Ш. 09 Стоимен Календерски 13; Бучино; Ахмедово до Моста на Р. Струма Лозята махала Каракачанка махала Мичевци Къща; Местност Долно поле Местност Лозята Местност Полето Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска Гараж, Къща, Жилище, Къща, Жилище, Жилищна сграда; Българчево; Местност Змиярски Рид Местност реката-Корията Местност реката-Присоето Турски Гробища Къща, Жилище, Жилище; Дренково; Махала Балевска Вила; Местност реката Къща; с. Дренково, Община Благоевгр Д; Старите Къщи-Р Къща, Помпа за напояване, Къща; Зелен дол; Местност Валого-Краварник Местност Крачаница Местност реката база, Работилница; Лешко; 1, 2, 1; Логодаж; Гръчка махала Махала Гелинска махала Мазневци Махала Нединска Местност Палански Валог Стоп. Постройка, Селскостопанска Постройка до 3, Жилище; Рилци; УПИ VI-465, Кв. 27 Цигларката

На 05.06.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград

На 05.06.2017 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Полето Тухларната Жилище, 1, 02028; Благоевград; 14-ти Полк 1; Грамада Жилище; Еленово 20; Кузман Шапкарев 5; Местност Герено Жилище, Помпа за напояване, Помпа за напояване, Битово Стопанска сграда, Селскостопанска сграда, Стопанска Постройка; Местност Среден път-Ш-9 Помпа за напояване; Местност Тухларната Местност Царевско шосе Мир 28; пътен Възел Средния път-Ш. 09 Стоимен Календерски 13; Бучино; Ахмедово до Моста на Р. Струма Лозята махала Каракачанка махала Мичевци Къща; Местност Долно поле Местност Лозята Местност Полето Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска Гараж, Къща, Жилище, Къща, Жилище, Жилищна сграда; Българчево; Местност Змиярски Рид Местност реката-Корията Местност реката-Присоето Турски Гробища Къща, Жилище, Жилище; Дренково; Махала Балевска Вила; Местност реката Къща; с. Дренково, Община Благоевгр Д; Старите Къщи-Р Къща, Помпа за напояване, Къща; Зелен дол; Местност Валого-Краварник Местност Крачаница Местност реката база, Работилница; Лешко; 1, 2, 1; Логодаж; Гръчка махала Махала Гелинска махала Мазневци Махала Нединска Местност Палански Валог Стоп. Постройка, Селскостопанска Постройка до 3, Жилище; Рилци; УПИ VI-465, Кв. 27 Цигларката

На 05.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Георги Попов 46, 32, 38, 34, 36, 42, 28, Автокъща, 30, 40, 45, 26, 24; Евтим Драганов 15, 22, 28А, 26, 17, 17, 14, 19, 28, 20, 12, 23, 11, 21, 16, 22, 24, 13, 27, 17, 10, 18; Иван Гарванов 27; Искър 9, 14, 15, 10, 21А, 23, 11, 1, 2, 4, 3, 13, 6, 20, 19, 18, 17, 21, 16, 5, 7, 8; Климент Охридски 40, 42; Кузман Шапкарев 12, 13, 5, 14, 11; Люляк 39, 33, 29, 43, 35, 26, 20, 25, 27, 22Б, 22, 21, 37, 30, 24, 28, 41, 45, 31; Места 18, 25, 19, 26, 16, 29, 23, 17, 31, 22, 21, 24, 20, 27; Осогово 22, 34, 42, 36, 20, 38, 18, 40, 32, 26, 28, 24, 30

На 05.06.2017 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Делвино, Общ. Благоевград Мах. Пешовска

На 05.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Еленово 38; Жк. Еленово - 1, Идт. 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30 Кв. Еленово 04279. 626. 30 Клокотница 1, 8; Явор 10, 11, 7

На 05.06.2017 г. /13:30 - 16:15 ч./ - Благоевград Вароша

На 06.06.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Благоевград Панайот Хитов

На 06.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Георги Попов 46, 32, 38, 34, 36, 42, 28, Автокъща, 30, 40, 45, 26, 24; Евтим Драганов 15, 22, 28А, 26, 17, 17, 14, 19, 28, 20, 12, 23, 11, 21, 16, 22, 24, 13, 27, 17, 10, 18; Иван Гарванов 27; Люляк 39, 33, 43, 41, 45; Места 18, 25, 19, 26, 16, 29, 23, 17, 31, 22, 21, 24, 20, 27; Осогово 22, 34, 42, 36, 20, 38, 18, 40, 32, 26, 28, 24, 30

На 06.06.2017 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Делвино, Общ. Благоевград Мах. Пешовска

На 06.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Еленово 38; Жк. Еленово - 1, Идт. 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30 Кв. Еленово 04279. 626. 30 Клокотница 1, 8; Явор 10, 11, 7

На 07.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Еленово 38; Жк. Еленово - 1, Идт. 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30 Кв. Еленово 04279. 626. 30 Клокотница 1, 8; Явор 10, 11, 7

На 07.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Георги Попов 46, 32, 38, 34, 36, 42, 28, Автокъща, 30, 40, 45, 26, 24; Евтим Драганов 15, 22, 28А, 26, 17, 17, 14, 19, 28, 20, 12, 23, 11, 21, 16, 22, 24, 13, 27, 17, 10, 18; Иван Гарванов 27; Люляк 39, 33, 43, 41, 45; Места 18, 25, 19, 26, 16, 29, 23, 17, 31, 22, 21, 24, 20, 27; Осогово 22, 34, 42, 36, 20, 38, 18, 40, 32, 26, 28, 24, 30

На 07.06.2017 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Делвино, Общ. Благоевград Мах. Пешовска

На 08.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Еленово 38; Жк. Еленово - 1, Идт. 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30 Кв. Еленово 04279. 626. 30 Клокотница 1, 8; Явор 10, 11, 7

На 08.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Георги Попов 46, 32, 38, 34, 36, 42, 28, Автокъща, 30, 40, 45, 26, 24; Евтим Драганов 15, 22, 28А, 26, 17, 17, 14, 19, 28, 20, 12, 23, 11, 21, 16, 22, 24, 13, 27, 17, 10, 18; Иван Гарванов 27; Люляк 39, 33, 43, 41, 45; Места 18, 25, 19, 26, 16, 29, 23, 17, 31, 22, 21, 24, 20, 27; Осогово 22, 34, 42, 36, 20, 38, 18, 40, 32, 26, 28, 24, 30

На 08.06.2017 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Делвино, Общ. Благоевград Мах. Пешовска

На 09.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Еленово 38; Жк. Еленово - 1, Идт. 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30 Кв. Еленово 04279. 626. 30 Клокотница 1, 8; Явор 10, 11, 7

На 09.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Георги Попов 46, 32, 38, 34, 36, 42, 28, Автокъща, 30, 40, 45, 26, 24; Евтим Драганов 15, 22, 28А, 26, 17, 17, 14, 19, 28, 20, 12, 23, 11, 21, 16, 22, 24, 13, 27, 17, 10, 18; Иван Гарванов 27; Люляк 39, 33, 43, 41, 45; Места 18, 25, 19, 26, 16, 29, 23, 17, 31, 22, 21, 24, 20, 27; Осогово 22, 34, 42, 36, 20, 38, 18, 40, 32, 26, 28, 24, 30

На 09.06.2017 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Делвино, Общ. Благоевград Мах. Пешовска

Община Гоце Делчев

На 05.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гоце Делчев Бабуна 5, 4, 10, 8, 1, 10 А, 6, 7, 3, 2, 12; Мидия 21, 31, 26, 10, 15, 11, 17, 13, 16, 24, 30, 28, 19, 22, 14, 12, 32; Полковник Борис Дрангов 86, 88, 84, 94, 92, 96, 90; Саук Бунар Серес 5; Стражин 29, 23, 36, 37, 1, 20, 28, 22, 2, 7, 13, 4, 12, 5, 10, 11, 32, 31, 24, 16, 26, 21, 3, 15, 30, 25, 34, 35, 8, 19, 6, 14, 18, 17, 27, 9, 33; Страцин 2, 43, 10, 42, 19, 36, 8, 7, 4, 52, 6, 24, 14, 38, 32, 17, 12, 44, 35, 13, 28, 37, 20, 50, 18, 11, 3, 30, 45, 1, 48, 39, 31, 33, 25, 54, 15, 40, 16, 9, 21, 26, 23, 5, 29, 41, 27; Струга 32, 54, 56, 27, 37, 52, 38, 40, 42, 33, 34, 24, 44, 41, 39, 31, 50, 29, 58, 23, 48, 46, 26, 30, 25

На 05.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Брезница Антон Иванов 1; Балийца 5, 3; Барата 18, 9, 4, 3, 8, 1; Бели брег 1; Бърда 14; Васил Левски 26, 27; Васил Петлешков 7, 5, 4, 10, 9, 3; Воденицата 1, 5; Генерал Ковачев 5, 1, 2, 4, 7; Гео Милев 6; Георги С. Раковски 4, 12, 5, 3, 6, 10; Гоце Делчев 1; Иван Вазов 1; Исмаил Кальор 6, 2, 9, 7; Каменица 6; Керанека 20, 15, 7, 6, 11, 2, 1, 4, 12, 9; Крали Марко 5, 6, 3, 7, 2, 4; Кушията 5, 8, 2, 7, 4; Лозята 17, 5, 11, 21, 48, 4, 18, 10, 2, 14, 7, 12, 6, 3; Македония 10; Неврокоп 9, 24, 8, 7, 46, 19, 10, 48, 3, 30, 15, 5, 33, 4, 12, 29, 25, 37, 18, 13, 32, 35, 28, 27, 11, 14, 39, 26, 16, 36, 17, 6, 34, 1, 50, 2; Отец Паисий 4, 10; Падарката 10, 14; Панайот Хитов 4; Пейо К. Яворов 2, 5, 17, 11, 4, 6, 24, 7, 18, 31, 1, 12, 14, 19, 23, 16; Пирин 14; Речище 17, 2, 32; Ридът 13; Синища 9, 1, 15, 7, 13, ТП-1, 17, 2, 11; Ситницата 1, 5, 3; Сливница 12, 1, 6, 13, 10, 5, 8, 4, 3; Софата 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 28, 23; Спас Белухов-Пането 12; Стефан Караджа 3, 4, 5, 13, 1, 2; Суда 36, 23, 31, 27, 19, 13, 21, 30, 25, 28, 40, 32, 14, 15, 20, 34, 33, 24, 35; Татарка 7, 6, 2, 23, 43, 1, 42, 5, 15, 9, 13, 19, 11, 3, 4, 8, 14, 10; Теофик Хаджи 4, 2, 5, 6, 7; Туфча 28, 2, 6; УПИ-ХVIII-72138, Кв. 58 Хан Аспарух 12, 21; Христо Ботев 15; Хр. Смирненски 16, 20; Цар Калоян 6, 11, 2, 5, 3; Чифлика 4, 17, 5, 2, 6; Гоце Делчев; Драмски път

На 05.06.2017 г. /12:30 - 15:00 ч./ - Абланица, Общ. Хаджидимово Александър Стамболийски 11, 8, 2, 3, 10, 19, 6, 17, 12, 13, 7, 5; Асен Джикаров 4, 6, 1, 8, 3; Вела Пеева 6; Димо Хаджидимов 3, 9, 7, 16, 12, 11, 5, 15, 8, 1, 14, 20, 10, 19, 2, 6, 4; Драма 25, 18, 6, 14, 13, 12, 5, 22, 20, 1, 15, 11, 8, 3, 4, 19, 7, 9, 2, 21; Елин Пелин 7, ТП-3, 5, 71, 48, 70, 1, 32, 73; Кавала 1, 8, 6, 2, 5, 12, 3, 13, 22, 24, 32, 17, 14, 20, 30, 18, 21, 26, 4, 9, 16, 7; Ленища М. Ленища Неврокоп 5; Отец Паисий 23, 52, 14, 17, 19, 27, 25, 18, 15, 12, 9, 21; Площада Магазин, 2А; Победа 1, 2, 4; Свилен Русев 8, 7, 2, 1, 4, 10, 3, 9; Свобода 8, 5, 6; Славянка 10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4; Славянска 15; Тодор Паница 4, 15, 9, 11, 10, 3, 12, 2, 8, 6; Чавдар Войвода 11, 3, 5, 1, 7, 10, 17, 4, 8, 15, 6, 13, 12, 9, 2, 18; Юрий Гагарин 10, 13, 12, 4, 5, 6, 1, 2, 9

На 05.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Абланица, Общ. Хаджидимово Анещи Узунов 16, 8, 2, 13, 19, 22, 14, 20, 23, 3, 6, 17, 7, 10, 11, 1, 5, 18, 9, 12, 21, 4; Балтачица 3; Бузлуджа 8, 2, 5, 10, 7, 6, 4, 3; Васил Левски 22, 16, 13, 6, 11, 4, 14, 12, 10, 15, 20, 8, 17, 26, 1, 7; Даме Груев 1, 11; Димо Хаджидимов 1; Дунав 7, 20, 11, 6, 5, 10, 12, 4, 14, 3, 17, 13, 8, 19, 2, 9, 15, 1; Елин Пелин 25, 5, ТП-4, 9, 3, 13; Кокиче 4; Местност Вельов рид Помпена Станция; Неуточнен Адрес Стопански двор Времянка, Офис, Шивашки Цех; Тъпане

На 06.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гоце Делчев 19-ти Октомври 8, 2, 10, 1, 14, 4, 16, 6, 18; Борис Чанджиев 8, 17, 5, 4, 14, 19, 1, 2, 16, 3, 11, 18, 23, 3, 10, 6, 12, 13, 21, 9, 7, 15; Димитър Стоянов 26; Иван Кюлев 5; Иван Скендеров 17, 40, 4, 47, 32, 18, 14, 11, 16, 28, 2, 13, 1, 5, 24, 36, 20; Кмет Никола Атанасов 32, 16, 17, 9, 30, 28, 19, 15, 26, 31, 24., 13, 23; Местност Бербат Хендек Никола Петков 4, 14, 18, 16, 2, 21, 6, 20, 1, 5, 13; Ореляк 5, 1, 2, 6; Попови ливади 3, 1, Бензиностанция Уно, 3; Щип 12

На 06.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Брезница Балийца 4, 7, 2, 14, 17, 18, 9, 16, 11, 15, 1, 12, 13, 6, 3, 33; Барата 8; Бели брег 1, 14, 10, 9, 7, 3, 4, 5, 6; Бърда 10, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 12, 16, 26, 18, 35, 8, 14; Васил Петлешков 7; Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9; Дунав 12, 10, 4, 2, 9; Иван Вазов 1, 21, 7; Каменица 8, 6; Лозята 3; Неврокоп 37, 28, 2; Неуточнен Адрес Поща; Падарката 6; Панайот Хитов 2, 4; Пирин 2; Речище 3, 9, 1, 18, 17, 14, 7, 5; Ридът 1; Свобода 2, 7, 1, 6, 5, 3, 10; Синища 10; Софата 6, 2, 1, 4, 10, 8, 12, 13; Спас Белухов-Пането 14; Стара планина 7, 4, 5, 11, 28, 9, 6, 10, 1; Суда 9, 11, 12, 31, 2, 15, 3, 10, 6, 1; Теофик Хаджи 6; Туфча 18, 12, 16, 10, 24, 28, 14, 20; Ходжова поляна Павилион-магазин, 1, 13, 18, 14, 26, 8, 6, 7, 2, 16, 5, 20; Хр. Смирненски 15; Цар Калоян 13; Чарка 9, 2, 20, 15, 6, 17, 18, 7, 4, 14, 11, 8, 5, 19; Чифлика 4; Юрий Гагарин 4, 1; Яне Сандански 1, 3, 5; 5

На 06.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Абланица, Общ. Хаджидимово Анещи Узунов 34, 10; Асен Джикаров 11, 10; Балтачица 52, 14, 41, 45, 35, 33, 17, 21, 25, 12, 10, 49, 31, 23, 51, 27, 19, 37, 15, 39, 16, 43, 28; Васил Левски 11; Вела Пеева 11, 5, 9, 8, 3, 4, 6, 14, 2, 1, 12, 7; Драма 25, 21, 23, 31, 27; Елин Пелин 82, 56, 65, 69, 62, 64, 79, 70, 5, 78, 13, 45, 80, 77, 83, 91, 52, 68, ТП-2, 81, 66, 58, 59, 76; Илезица 1; Кавала 22; Кирил и Методий 5, 4, 7, 1; Кокиче 2, 7, 32, 18, 6, 28, 12, 22, 8, 1, 10, 4, 16, 24, 14, 5, 13, 26; Крали Марко 1, 4, 2, 6, 3; Места 12, 1, 6, 4, 2, 10, 3, 8, 14; Неврокоп 34, 2, 13, 4, 20, 16, 12, 23, 24, 27, 10, 18, 33, 19, 1, 5, 7, 17, 26, 28, 6, 11; Октомври 15, 10; Орфей 7, 10, 1, 8, 2, 3, 16, 6, 13, 5, 9; ПИ -778 П. Р. Славейков 2, 8, 4, 5, 7, 3, 6; Родопа 3, 9, 8; Свилен Русев 18, 12; Селище 4; Славянка 13; Тридесет и Пета 15, 17, 2, 1, 11, 4, 6, 3, 5; Тридесет и Шеста 6; Христо Ботев 16; Чавдар Войвода 12

На 06.06.2017 г. /10:00 - 10:30 ч./ - Гоце Делчев Алеко Константинов 2, 6, 5, 3, 2; Ал. Стамболийски 5, 29, 3, 6, 7, 1, 11, 4, 10, 2, 1, 8, 13, 9, Информационен център, Бивш Пансион, 12, 37, 30, 16, 32, 33, 28, 29, 25, 27, 31, 15, 19, 20, 26, 24, 18, 26А, 17, 16, 22, 23, 21, 13; Арда 8, 11, 9, 6, 2, 7, 1, 5, 4, 3, 10, 12, 13; Атанас Дуков 6; Атанас Свещаров 3, 5, 9, 4, 1, 7, 6, 2; Атанас Тешовски 24, 22, 23, 26, 21; Братя Миладинови 14, 9, 5, 8, 10, 6, 6А, 12, 4, 1, 3, 1, 21, 22, 23, 15, 34, 32, 11, 25, 28, 26, 19, 27Б, 17, 18, 20, 9, 13, 27; Бузлуджа 1, 9, 21, 8, 6, 10, 4, 7, 5; Бяло море 2; Васил Априлов 2, 6, 3, 3, 4; Враня 3, 4, 1, 2, 5, 7; Генерал Ковачев 2, 30, 27, 14, 1, 29, 35, 16, 20, 26, 4, 19 А, 22, 31, 12, 24, 10, 28, 6, 15, 25, 37, 18, 2, 8, 13, 33, 23; Георги С. Раковски 10, 13, 15, 6, 17, 4, 8, 12; Гоце Делчев Лавка, 8; Гранична 1, 2, 11, 7, 8, 10, 5, 6, 4, 3; Дебър 4, 5, 3, 1, 2, 7, 6; Димитър Димов 2, 5 А, 8; Драгоман 52, 166, 155, 181, 183, 88, 80, 57, 130, 42, 102, 159, 153, 67, 60, 124, 50, 107, 144, 56, 59, 148, 151, 100, 94, 98, 168, 146, 61, 119, 63, 180, 65, 96, 154 А, 161, 51, 101, 158, 86, 132, 47, 73, 84, 170, 110, 128, 187, 152, 160, 89, 186, 116, 92, 120, 156, 54, 72, 140, 68, 70, 66, 90, 134, 75, 154, 114, 138, 74, 162, 85, 108, 82, 58, 157, 12, 49, 142, 149, 182, 174, 13, 122, 104, 164, 45, 53, 55, 48, 136, 76, 112, 172, 126, 62, 179, 118, 150, 95, 32, 37, 29, 10, 12, 19, 20, 45, 3, 2, 41, 10 Б, 22, 33, 1, 26, 11, Тп25, 39, 7, 7, 12, 21, 36, 16, 24, 10, 25, 43, 28, 17, 27, 23, 35, 5, 42, 18, 44, 31, 30, 15, 11, 4, 14, 38, 27А, 46, 8, 13, 31; Драма 38, 42, 27, 31, 31, 40, 15, ТП Родопа, 10, 16А, 8, 5, 15, 19, 8, 4, 16, 1, 9, 17, 12, 8, 20, 7, 13, 10, 18, 14, 6, Тп5, 12, 22, 28, 3, 23, 38, 26, 34, 27, 21, 26, 24, 25; Дунав 5, 20; Екзарх Антим 1, 19, 20, 17, 12, 10, 8, 15, 18, 11, 48, 24, 50, 1, 25, 28, 12, 39, 23, 35, 30, 32, 19, 27А, 33, 27, 4, 10, 40, 38, 21, 29, 14, 34, 1, 26, 31, 42, 13, 10, 6, 8, 36, 11, 2, 35 А, 44; Екзарх Йосиф 3, 3, 8, 3 3, 28, 13, 6, 16, 3 3, 34, 24, 3, 10, 2, 8, 9, 5, 20, 26, 19, 4, 30, 22, 15, 11, 12, 7; Иларион Макариополски 28, 1, 8, 2, 1, 1, 10, 6, 21, 13, 17, 3, 28, 3, 1, 12, 4, 11, 20, 19, 26, 9, 27, Строителен Обект, 14, 16, 23, 24, 15, 3, 5, 22, 43, 36, 39, 55, 49, 53, 60, Павилион, 54, 33, 27, 41, 1, 47, 42, 33А, 37, 52, 46, 29, 50, 34, 58, 45, 61, 52А, 30, 32, 59, 40, 4, 51, 57, 35, 48, 31, 56, 1; Илинден 8., 8, 4, 2, 6, 8, 9, 1, 5, 7, 3; Илия Дуков 2А, 2, 3, 5, 23, 1, 6, 4, 3; Кв. 157, 207, 216, 218 Кв. 158 УПИ І Кичево 4, 1, 5, 2; Комсалко Лако Крива Паланка 1, 1, 7; Кръстьо Сарафов 2, 3, 6, 4; Лакото 8; Майор Димитър ДуМБАЛаков 3; Марица 11, 9, 1, 4, 6, 8, 3, 13, 7, 12, 5, 5; Марица 5А Местност Стрелбището Вила; Михаил Антонов 2, 4; Мише Баир Неофит Бозвели 7, 9, 2, 1, 5, 15, 13, 14, 4, 11, 6; Неуточнен Адрес Пл. Македония, Култулен Дом; Никола Мандушев 30, 13, 6, 7, 5, 2, 11, 3, 4, 1, 9; Ниш 2; Отец Паисий 25, 15, 21, 19, Първо Оу, 17, 23, 2, 4; Охрид 12, 14, 1, 3, 2, 7, 8, 5, 4, 6, 10; Патриарх Евтими 2, 3, 4, 1, 12, 6, 10, 7, 11; Пейо К. Яворов 19 Б; Пенчо Славейков 8, 9, 11, 12, 1, 5, 10, 4, 6, 3, 7, 2, 26, 21, 20, 29, 27, 21, 28, 31, 23, 25, 24, 34, 18, 16, 22, 13, 16, 17, 21; Пирин 55, 59, 26, 29, 30, 23, 60, 27, 35, 19, 31, 28, 37, 18, 45, 32, 61, 34, 57, 40, 33, 43, 22, 39, 21, 25, 63, 24, 47, 36, 38, 49, 41, 3, 4, 17, 7, 19, 15, 14, 8, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 2, 10, 9, 1, 1 1; Полковник Борис Дрангов 3, 4, 3, 3 3, 6, 7, 34, 18, 13, 28, 26, 15, 32, 11, 1, 24, 5, 22, 20, 30, 17, 11 В, 41, 39, 19, 17, 11, 43, 19, 14, 23, 17, 21, 34, 34, 8, 34, 34 34; Потока 158, 79, 80, 65, 50, 87, 67, 62, 54, 85, 44, 59, 83, 154, 69, 52, 114, 71, 75, 112, 61, 73, 142, 70, 60, 63, 93, 77, 110, 86, 91, 48, 81, 97, 56, 58, 35, 24А, 41, 38, 5, 32, 39, 23, 46, 40, 42, 3, 6, 27, 13, 33, 51, 34, 8, 15, 17, 58, 59, 24, 45, 55, 26, 37, 39А, 11, 11, 44, 9, 16, 47, 57, 7, 30, 49, 12, 4, 19, 28, 53, 1, 43, 31, 19А, 25, 4, 10, 6, 4 А, 3, 8, 2; Преспа 1, 2, 6; Прилеп 6А, 6, 5, 7, 1, 3, 4, 4; Солун 23; Стара планина 65; Стефан Захариев 4, 2, 1; Стойо Льондев 7, 8, 3, 9, 4, 10, 6, 3, 11, 1, 5, 2; Стоян Петралийски 1; Струма 3; Тодор Александров 30, 32, 36, 13, 1, 20, 3, 18, 8, 4, 22, 10 А, 16, 10, 10, 14, 8, 5, 2, 26 Гараж, 20, 30, 32, 26, 29, 28, 24; Тодор Каблешков 8, 1, 9, 11, 5, 3, 6, 3А, 2, 4, 7; Тодор Паласкаря 3, 7, 7; Тодор Стоянов 1; Тунджа 13, 15, 5, 17, 7, 11, 3, 9, 1, 11; Търговска 41; Христо Матов 3, 5, 1, 9, 4, 2, 10, 11, 13, 9; Христо Силянов 55, 45, 54, 60, 25, 62, 66, 29, 52, 43, 58, 27, 23, 56, 50, 37, 51, 6, 39, 64, 49, 41, 4, 1А, Ет., 10, 8, 2, 6, 1, 14, 3А, 12, 14 А, 42, 50А, 2, 44, 48, 4, 50, 19, 21, 46, 40, 1, 17, 15; Цар Иван Асен 18, 20, 5, 9, 1, 3, 1А, 14, 15, 11, 7, 13, 16, 2, 16, 4, 6, 5, 3, 12, 1, 8; Цар Калоян 12, 4, 2, 6 А, 12 А, 10, 6, 8, 1, 35, 15, 13, 10, 17; Цариброд 2, 5, 5-А, 7, 15, 10, 6, 4, 9, 3, 1, 14, 2, 12, 8, 24, 20, 22, 9, 11, 26, 16; Царица Йоана 2, 12; Шипка 5, 10, 7, 1, 4, 8, 2, 6, 3; Янко Атанасов 1; ТП Родопа, ТП Стара Пожарна, Площад Македония, Хамам Баир, Трето Оу, Детската Ясла, Пл. Македония - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 06.06.2017 г. /10:00 - 16:30 ч./ - Гоце Делчев Алеко Константинов 2, 6, 5, 3, 2; Ал. Стамболийски 5, 29, 3, 6, 7, 1, 11, 4, 10, 2, 1, 8, 13, 9, Информационен център, Бивш Пансион, 12, 37, 30, 16, 32, 33, 28, 29, 25, 27, 31, 15, 19, 20, 26, 24, 18, 26А, 17, 16, 22, 23, 21, 13; Арда 8, 11, 9, 6, 2, 7, 1, 5, 4, 3, 10, 12, 13; Атанас Дуков 6; Атанас Свещаров 3, 5, 9, 4, 1, 7, 6, 2; Атанас Тешовски 24, 22, 23, 26, 21; Братя Миладинови 14, 9, 5, 8, 10, 6, 6А, 12, 4, 1, 3, 1, 21, 22, 23, 15, 34, 32, 11, 25, 28, 26, 19, 27Б, 17, 18, 20, 9, 13, 27; Бузлуджа 1, 9, 21, 8, 6, 10, 4, 7, 5; Бяло море 2; Васил Априлов 2, 6, 3, 3, 4; Враня 3, 4, 1, 2, 5, 7; Генерал Ковачев 2, 30, 27, 14, 1, 29, 35, 16, 20, 26, 4, 19 А, 22, 31, 12, 24, 10, 28, 6, 15, 25, 37, 18, 2, 8, 13, 33, 23; Георги С. Раковски 10, 13, 15, 6, 17, 4, 8, 12; Гоце Делчев Лавка, 8; Гранична 1, 2, 11, 7, 8, 10, 5, 6, 4, 3; Дебър 4, 5, 3, 1, 2, 7, 6; Димитър Димов 2, 5 А, 8; Драгоман 52, 166, 155, 181, 183, 88, 80, 57, 130, 42, 102, 159, 153, 67, 60, 124, 50, 107, 144, 56, 59, 148, 151, 100, 94, 98, 168, 146, 61, 119, 63, 180, 65, 96, 154 А, 161, 51, 101, 158, 86, 132, 47, 73, 84, 170, 110, 128, 187, 152, 160, 89, 186, 116, 92, 120, 156, 54, 72, 140, 68, 70, 66, 90, 134, 75, 154, 114, 138, 74, 162, 85, 108, 82, 58, 157, 12, 49, 142, 149, 182, 174, 13, 122, 104, 164, 45, 53, 55, 48, 136, 76, 112, 172, 126, 62, 179, 118, 150, 95, 32, 37, 29, 10, 12, 19, 20, 45, 3, 2, 41, 10 Б, 22, 33, 1, 26, 11, Тп25, 39, 7, 7, 12, 21, 36, 16, 24, 10, 25, 43, 28, 17, 27, 23, 35, 5, 42, 18, 44, 31, 30, 15, 11, 4, 14, 38, 27А, 46, 8, 13, 31; Драма 38, 42, 27, 31, 31, 40, 15, ТП Родопа, 10, 16А, 8, 5, 15, 19, 8, 4, 16, 1, 9, 17, 12, 8, 20, 7, 13, 10, 18, 14, 6, Тп5, 12, 22, 28, 3, 23, 38, 26, 34, 27, 21, 26, 24, 25; Дунав 5, 20; Екзарх Антим 1, 19, 20, 17, 12, 10, 8, 15, 18, 11, 48, 24, 50, 1, 25, 28, 12, 39, 23, 35, 30, 32, 19, 27А, 33, 27, 4, 10, 40, 38, 21, 29, 14, 34, 1, 26, 31, 42, 13, 10, 6, 8, 36, 11, 2, 35 А, 44; Екзарх Йосиф 3, 3, 8, 3 3, 28, 13, 6, 16, 3 3, 34, 24, 3, 10, 2, 8, 9, 5, 20, 26, 19, 4, 30, 22, 15, 11, 12, 7; Иларион Макариополски 28, 1, 8, 2, 1, 1, 10, 6, 21, 13, 17, 3, 28, 3, 1, 12, 4, 11, 20, 19, 26, 9, 27, Строителен Обект, 14, 16, 23, 24, 15, 3, 5, 22, 43, 36, 39, 55, 49, 53, 60, Павилион, 54, 33, 27, 41, 1, 47, 42, 33А, 37, 52, 46, 29, 50, 34, 58, 45, 61, 52А, 30, 32, 59, 40, 4, 51, 57, 35, 48, 31, 56, 1; Илинден 8., 8, 4, 2, 6, 8, 9, 1, 5, 7, 3; Илия Дуков 2А, 2, 3, 5, 23, 1, 6, 4, 3; Кв. 157, 207, 216, 218 Кв. 158 УПИ І Кичево 4, 1, 5, 2; Комсалко Лако Крива Паланка 1, 1, 7; Кръстьо Сарафов 2, 3, 6, 4; Лакото 8; Майор Димитър ДуМБАЛаков 3; Марица 11, 9, 1, 4, 6, 8, 3, 13, 7, 12, 5, 5; Марица 5А Местност Стрелбището Вила; Михаил Антонов 2, 4; Мише Баир Неофит Бозвели 7, 9, 2, 1, 5, 15, 13, 14, 4, 11, 6; Неуточнен Адрес Пл. Македония, Култулен Дом; Никола Мандушев 30, 13, 6, 7, 5, 2, 11, 3, 4, 1, 9; Ниш 2; Отец Паисий 25, 15, 21, 19, Първо Оу, 17, 23, 2, 4; Охрид 12, 14, 1, 3, 2, 7, 8, 5, 4, 6, 10; Патриарх Евтими 2, 3, 4, 1, 12, 6, 10, 7, 11; Пейо К. Яворов 19 Б; Пенчо Славейков 8, 9, 11, 12, 1, 5, 10, 4, 6, 3, 7, 2, 26, 21, 20, 29, 27, 21, 28, 31, 23, 25, 24, 34, 18, 16, 22, 13, 16, 17, 21; Пирин 55, 59, 26, 29, 30, 23, 60, 27, 35, 19, 31, 28, 37, 18, 45, 32, 61, 34, 57, 40, 33, 43, 22, 39, 21, 25, 63, 24, 47, 36, 38, 49, 41, 3, 4, 17, 7, 19, 15, 14, 8, 12, 9, 6, 11, 16, 13, 2, 10, 9, 1, 1 1; Полковник Борис Дрангов 3, 4, 3, 3 3, 6, 7, 34, 18, 13, 28, 26, 15, 32, 11, 1, 24, 5, 22, 20, 30, 17, 11 В, 41, 39, 19, 17, 11, 43, 19, 14, 23, 17, 21, 34, 34, 8, 34, 34 34; Потока 158, 79, 80, 65, 50, 87, 67, 62, 54, 85, 44, 59, 83, 154, 69, 52, 114, 71, 75, 112, 61, 73, 142, 70, 60, 63, 93, 77, 110, 86, 91, 48, 81, 97, 56, 58, 35, 24А, 41, 38, 5, 32, 39, 23, 46, 40, 42, 3, 6, 27, 13, 33, 51, 34, 8, 15, 17, 58, 59, 24, 45, 55, 26, 37, 39А, 11, 11, 44, 9, 16, 47, 57, 7, 30, 49, 12, 4, 19, 28, 53, 1, 43, 31, 19А, 25, 4, 10, 6, 4 А, 3, 8, 2; Преспа 1, 2, 6; Прилеп 6А, 6, 5, 7, 1, 3, 4, 4; Солун 23; Стара планина 65; Стефан Захариев 4, 2, 1; Стойо Льондев 7, 8, 3, 9, 4, 10, 6, 3, 11, 1, 5, 2; Стоян Петралийски 1; Струма 3; Тодор Александров 30, 32, 36, 13, 1, 20, 3, 18, 8, 4, 22, 10 А, 16, 10, 10, 14, 8, 5, 2, 26 Гараж, 20, 30, 32, 26, 29, 28, 24; Тодор Каблешков 8, 1, 9, 11, 5, 3, 6, 3А, 2, 4, 7; Тодор Паласкаря 3, 7, 7; Тодор Стоянов 1; Тунджа 13, 15, 5, 17, 7, 11, 3, 9, 1, 11; Търговска 41; Христо Матов 3, 5, 1, 9, 4, 2, 10, 11, 13, 9; Христо Силянов 55, 45, 54, 60, 25, 62, 66, 29, 52, 43, 58, 27, 23, 56, 50, 37, 51, 6, 39, 64, 49, 41, 4, 1А, Ет., 10, 8, 2, 6, 1, 14, 3А, 12, 14 А, 42, 50А, 2, 44, 48, 4, 50, 19, 21, 46, 40, 1, 17, 15; Цар Иван Асен 18, 20, 5, 9, 1, 3, 1А, 14, 15, 11, 7, 13, 16, 2, 16, 4, 6, 5, 3, 12, 1, 8; Цар Калоян 12, 4, 2, 6 А, 12 А, 10, 6, 8, 1, 35, 15, 13, 10, 17; Цариброд 2, 5, 5-А, 7, 15, 10, 6, 4, 9, 3, 1, 14, 2, 12, 8, 24, 20, 22, 9, 11, 26, 16; Царица Йоана 2, 12; Шипка 5, 10, 7, 1, 4, 8, 2, 6, 3; Янко Атанасов 1; ТП Родопа, ТП Стара Пожарна, Площад Македония, Хамам Баир, Трето Оу, Детската Ясла, Пл. Македония - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 09.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Брезница 29-ти Декември 7; Vі 9; VIII Антон Иванов 11; Балийца 33, 29, 26, 25, 41, 47, 43, 30, 28, 42, 35, 37 А, 37, 24, 10; Васил Петлешков 2, 4; Воденицата 2; Гео Милев 3, 8, 12, 7, 6, 11, 5, 1, 17, 15; Гоце Делчев 19, 11, 21, 8, 17, 6, 13, 23, 15; Дунав 13; Иван Вазов 17, 31, 27, 12, 23, 4, 10, 35, 5, 9, 8, 20, 33, 19, 21; Масърли 1, 3, 10; Неврокоп 12, 11; Отец Паисий 4, 3, 10, 2, 8, 1, 5, 7, 6; Падарката 15, 14, 17, 3, 19; Пейо К. Яворов 13; Пирин 2, 18, 22, 16, 7, 9, 3, 8, 13, 15, 5, 14; Речище 31, 13; Ридът 16, 12, 8, 17, 19, 18, 7, 10, 21, 9; Свобода 5; Софата 2; Спас Белухов-Пането 9, 5, 12, 10, 4, 14, 2, 1; Татарка 7; Туфча 24; УПИ-ІV, Кв. 82 Хан Аспарух 10; Ходжова поляна 24, 36, 40, 28, 32, 30, 8, 6, 27, 20, 15, 42, 29; Христо Ботев 3, 2, 1; Хр. Смирненски 20, 18, 22; Чала 2, 6, 10, 4, 21, 18; Юрий Гагарин 5, 8, 9, 4, 3, 2, 10, 7, 12; 3

Община Гърмен  

На 05.06.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Огняново, Общ. Гърмен Горно Грамаде Двадесет и Първа 54, 23, 56, 46, 40, 33, 31, 62, 48, 28, 8, 50, 44, 26, 10, 60, 66, 34, 52, 36, 58, 29, 49, 25, 38, 39, 42; Дванадесета 6, 16, 2, 10, 14, 3, 5, 8, 1, 4, 18; Девета 1; Деветнадесета 10; Димитър Кемалов 31, 15, 13, 25, 27, 7, 2, 4, 5, 11, 2 Здравна Служба, 9; Единадесета 13, 16; Иван Вазов 101, 89, 76, 79, 65, 74, 75, 72, 64, 69, 85, 62, 71, 81, 66, 3, 73, 77, 68, 70, 54, 67, 48, 83; Кьосе Баир Местност Стопански двор сграда; Неуточнен Адрес Пета 1; Ст 46 Кл Б ТП Огняново 2 Трета 15, 8; Тридесет и Девета 4; Тридесет и Осма 25, 9, 31, 19, 23; Тридесет и Седма 16; Тринадесета 6, 1, 3, 4, 5, 2, 7, 8; Четиридесета 1; Четиринадесета 18, 19, 2, 20, 12, 9, 5, 13, 25, 10, 32, 7, 27, 17, 14, 29, 1; Шеста 33, 30, 22, 32

На 05.06.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Огняново, Общ. Гърмен 034075 Благой Матеров 2, 10, 5; Втора 2, 1, 1A; Горни Бани 1; Двадесет и Девета 5, 6, 7, 9, 21, 17, 3, 13, 11; Двадесет и Осма 3, 4, 28, 9, 2, 5; Двадесет и Пета 8, 6, 3, 12, 4, 2, 10, 7; Двадесет и Първа 44; Двадесет и Седма 4, 5, 1, 2, 6, 8; Двадесет и Шеста 27, 9, 11, 12, 4, 18, 6, 1, 20, 13, 14, 21, 16, 15; Деветнадесета 17, 16, 13, 11, 15; Димитър Кемалов 41; Иван Вазов 21, 8, 57, 14, 29, 40, 38, 9, 5, 43, 49, 45, 3, 25, 15, 4, 10, 42, 51, 13, 2, 31, 6, 1, 63, 19, 53 Кметство, 75, 17, 55, 44, 46, 18, 50, 16, 27А, 24, 41, 7, 27, 53, 11, 12, 32, 26, 47, 48, 33, 28; Кирил и Методий 2; Неуточнен Адрес Площад, Поща; Осемнадесета 3, 6, 7; Отец Пайсий 24, 2, 3, 6, 11, 7, 5, 10, 19, 4, 12, 14, 1, 15, 13, 9; Пета 2; Първа 2, 11, 3, 19, 21, 8, 14, 4, 15, 1, 17, 13, 6; Ст 2 Кл. В ТП Огняново 1 Трета 5, 6, 7; Тридесета 1, 13, 10, 2, 20, 6, 7, 11, 4, 12, 15, 9, 3; Четвърта 12, 3, 8, 14, 10; Четиридесет и Първа 9, 2, 5, 1, 7, 3; Шестнадесета 1

На 06.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Огняново, Общ. Гърмен Благой Матеров 17, 20, 16, 11, 7, 6, 8, 21, 15, 12, 18, 13, 22; Двадесет и Втора 4., 3, 1, 4; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Първа 3, 17, 216, 8, 13, 1, 19, 9, 6, 4, 18; Двадесет и Седма 15, 14, 7, 13, 12, 9; Двадесет и Трета 1, 3; Двадесет и Четвърта 6, 7, 1, 8, 3; Двадесет и Шеста 7, 4, 5; Двадесета 6, 12, 22, 3, 19, 7, 8, 9, 4, 1, 10, 2, 18; Деветнадесета 7, 6, 5, 3, 4, 2, 8; Димитър Кемалов 47, 49, 35, 12, 39, 6, 8, 33, 37, 31, 10, 41, 43, 45; Иван Вазов 1; Кирил и Методий 25, 9, 2, Каравана, 7, 33, 17, 24, 11, 30, 37, 22, 16, 21, 12, 8, 35, 3, 19, 27, 26, 18, 28, 10; Курбаня 15, 1; Неуточнен Адрес Стълб № 23, Кл. В, Тп3; Осемнадесета 1, 8, 2; Отец Пайсий 26, 28; Петнадесета 5, 3; Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3 Тридесета 24

На 07.06.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Огняново, Общ. Гърмен Горно Грамаде Двадесет и Първа 54, 23, 56, 46, 40, 33, 31, 62, 48, 28, 8, 50, 44, 26, 10, 60, 66, 34, 52, 36, 58, 29, 49, 25, 38, 39, 42; Дванадесета 6, 16, 2, 10, 14, 3, 5, 8, 1, 4, 18; Девета 1; Деветнадесета 10; Димитър Кемалов 31, 15, 13, 25, 27, 7, 2, 4, 5, 11, 2 Здравна Служба, 9; Единадесета 13, 16; Иван Вазов 101, 89, 76, 79, 65, 74, 75, 72, 64, 69, 85, 62, 71, 81, 66, 3, 73, 77, 68, 70, 54, 67, 48, 83; Кьосе Баир Местност Стопански двор сграда; Неуточнен Адрес Пета 1; Ст 46 Кл Б ТП Огняново 2 Трета 15, 8; Тридесет и Девета 4; Тридесет и Осма 25, 9, 31, 19, 23; Тридесет и Седма 16; Тринадесета 6, 1, 3, 4, 5, 2, 7, 8; Четиридесета 1; Четиринадесета 18, 19, 2, 20, 12, 9, 5, 13, 25, 10, 32, 7, 27, 17, 14, 29, 1; Шеста 33, 30, 22, 32

На 07.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Рибново III-966, Кв. 56 Двадесет и Девета 6, 2, 8, 5, 3, 7, 12, 4, 9, 1; Двадесет и Осем 6, 5, 9, 12, 7; Двадесет и Седем 3, 9, 2, 15, 17, 6, 11, 7, 1, 4, 10, 5, 13, 14, 8; Двадесет и Трета 6; Двадесет и Шеста 26, 20, 12, 13, 23, 21, 15, 14, 16, 29, 17, 25, 4, 1, 27; Двадесета 1, 2, 3, 8А, 4, 6, 8; Дванадесета 10, 17; ливаде Неуточнен Адрес Осемнадесета 25А, 16А, 17А, 27, 14, 21, 29, 12, 24, 33, 15, 25, 17, 18, 31, 20, 23; Петнадесета 8, 10, 9, 4, 3, 27, 38, 19, 31, 12, 36, 47, 18, 2, 6, 26, 33, 13, 17, 5, 7, 29, 37, 15, 21, 30, 16, 1; Първа 83, 63, 59, 73, 1, 51, 104, 97, 99, 58, 98, 80, 72, 108, 82, 69, 74, 55, 53, 45A, 45, 64, 75, 70, 68А, 65, 61, 86, 76, 101, 14, 67; Седемнадесета 19, 5, 20, 6, 4, 17, 18, 12, 14, 15, 2, 22, 13, 17А, 16, 3, 8, 11, 9; Тридесета 12, 27, 5, 13, 1, 24, 3, 7; Четвърта 4; Шестнадесета 23, 8, 5, 1, 6, 7, 10, 13, 12, 11, 19, 21, 9, 4, 2, 15, 25, 11А, 3

На 07.06.2017 г. /11:00 - 13:30 ч./ - Огняново, Общ. Гърмен Благой Матеров 17, 20, 16, 11, 7, 6, 8, 21, 15, 12, 18, 13, 22; Двадесет и Втора 4., 3, 1, 4; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Първа 3, 17, 216, 8, 13, 1, 19, 9, 6, 4, 18; Двадесет и Седма 15, 14, 7, 13, 12, 9; Двадесет и Трета 1, 3; Двадесет и Четвърта 6, 7, 1, 8, 3; Двадесет и Шеста 7, 4, 5; Двадесета 6, 12, 22, 3, 19, 7, 8, 9, 4, 1, 10, 2, 18; Деветнадесета 7, 6, 5, 3, 4, 2, 8; Димитър Кемалов 47, 49, 35, 12, 39, 6, 8, 33, 37, 31, 10, 41, 43, 45; Иван Вазов 1; Кирил и Методий 25, 9, 2, Каравана, 7, 33, 17, 24, 11, 30, 37, 22, 16, 21, 12, 8, 35, 3, 19, 27, 26, 18, 28, 10; Курбаня 15, 1; Неуточнен Адрес Стълб № 23, Кл. В, Тп3; Осемнадесета 1, 8, 2; Отец Пайсий 26, 28; Петнадесета 5, 3; Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3 Тридесета 24

На 07.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Горно Дряново

На 08.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Лещен

На 08.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Скребатно

На 09.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гърмен Втора 27, 4, 12, 9, 1, 39, 3, 30, 7, 35, 10, 20, 40, 24, 42, 5, 8, 41, 14, 43, 29, 15, 2, 13, 38, 6, 36, 16, 26; Двадесет и Първа 1; Девета 36, 25; Десета 11, 12, 7, 8, 18, 17, 14, 9, 3, 16, 2, 5; Неуточнен Адрес Площада Суадживица Трета 43, 37, 35, 44, 76, 45, 38, 33, 26, 47, 30, 34, 48, 52, 39, 32, 40, 51, 53, 5; Тринадесета 11, 20, 7, 5, 13, 9; Четвърта 9; Четиринадесета 4, 3; Шеста 8; Шестнадесета 3, 6, 2, 4; 29, 33

Община Петрич  

На 05.06.2017 г. /11:00 - 13:00 ч./ - Коларово, Общ. Петрич Беласица 1, 27, 12, 19, 21, 17, 25, 2, 23, 3, 13, 5, 4, 9, 7, 16, 11, 15, 20, 6, 8, 10, 14; Вела Пеева 18, 5, 1, 2, 10, 22, 9, 20, 7, 4, 3, 6; Възраждане 7, 8, 6, 10; Двадесет и Трети септември 2, 6, 10, 4; Драва 2, 12, 11, 13, 6, 3, 7, 4, 8; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Никола Парапунов 2, 7, 6, 11, 4, 9, 1, 5, 3, 10; Отец Паисий 3, 5, 7, 1; Пейо Яворов 11; Песоко Петър Берон 10, 16, 17, 12, 3, 19, 7, 8, 9, 14, 15, 13, 1, 11, 2, 5, 18, 4, 6; Победа 1; Първи май 6, 3, 1, 4, 2, 8; Раковски 12, 1, 21, 4, 13, 2, 10, 8, 19, 6, 14, 7; с. Коларово, М. Песоко Салют 6, 2; Самуилова Кпепост 3, 1; Симеон Кавракиров 1, 14, 12, 4, 8, 2, 6, 10; Христо Смирненски 4, 10, 6, 1, 2; Цар Борис 1-ви 11, 9, 8, 1, 5, 3, 2, 12, 4, 7; Цар Самуил 2, 20, 10, 4, 22, 11, 6, 1, 9, 8, 18, 3, 5, 7, 13

На 05.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Долна Рибница

На 05.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; брегалница 4, 8, 1, 6; ЖП Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото пункт

На 05.06.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Коларово, Общ. Петрич Асен Златаров 21, 4, 2, 8, 9, 15, 13, 1, 6, 3, 19, 7, 14, 11; Беласица 51, 29, 39, 22, 40, 44, 54, 33, 34, 58, 64, 62, 52, 43, 38, 37, 48, 46, 45, 36, 35, 56, 31, 30, 42, 32, 41, 26, 50; брегалница 2, 1, 4, 3, 5; Владимир Заимов 2, 7, 3, 1, 5, 4; Възраждане 2, 3, 1; Жданов 6, 12, 14, 7, 3, 8, 5, 10, 11, 9, 4; Любен Каравелов 3, 10, 5, 4, 8, 7, 2, 1, 6; Малчика 10, 14, 6, 12, 1, 11, 13, 3, 15, 9, 2, 8, 7, 4, 16; Октомври 23, 18, 14, 16, 36, 9, 28, 11, 26, 15, 10, 7, 17, 30, 13, 21, 3, 8, 5, 24, 1, 2, 22, 12; Пейо Яворов 8, 6, 10, 2, 16, 5, 1, 9, 11, 3, 4, 7, 12, 14; Подгорие 5, 3, 12, 10, 8, 7, 1, 9, 6, 2; Просвета 7, 5, 10, 4, 2, 11, 15, 8, 1, 12, 9, 13, 6, 3; Радомир 1, 3, 5, 2; Симеон Кавракиров 22, 16; Тодор Божиков 16, 4, 7, 14, 9, 10, 8, 3, 6, 1, 2, 5; Христо Смирненски 16, Поща; Цар Самуил 14, 16; Тото пункт; Яворница; Победа 17

На 05.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Кулата Антон Попов 20, 35, 53, 48, 27; брегалница 31, 23, 16, 15, 14, 29, 27, 25; Васил Левски 14, 18, 16, 3, 10, 12, 8; връх Китка 14; Гео Милев 14, 12, 10; Ел-Тепе 7, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 1; Кожух 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8, 1; Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 7, 2, 6; Люле Бургас 7; Максим Горки 9; Отец Паисй 12, 10, 3, 14, 18, 16, 1; Плевен 6; 5

На 06.06.2017 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Генерал Тодоров Бащирите Дебела Дръма; Петрич, Общ. Петрич; Местност Омондрос

На 06.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Долна Рибница

На 06.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; брегалница 4, 8, 1, 6; ЖП Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото пункт

На 06.06.2017 г. /10:15 - 12:00 ч./ - Митино

На 06.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Кулата Антон Попов 20, 35, 53, 48, 27; брегалница 31, 23, 16, 15, 14, 29, 27, 25; Васил Левски 14, 18, 16, 3, 10, 12, 8; връх Китка 14; Гео Милев 14, 12, 10; Ел-Тепе 7, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 1; Кожух 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8, 1; Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 7, 2, 6; Люле Бургас 7; Максим Горки 9; Отец Паисй 12, 10, 3, 14, 18, 16, 1; Плевен 6; 5

На 07.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Кулата Антон Попов 20, 35, 53, 48, 27; брегалница 31, 23, 16, 15, 14, 29, 27, 25; Васил Левски 14, 18, 16, 3, 10, 12, 8; връх Китка 14; Гео Милев 14, 12, 10; Ел-Тепе 7, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 1; Кожух 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8, 1; Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 7, 2, 6; Люле Бургас 7; Максим Горки 9; Отец Паисй 12, 10, 3, 14, 18, 16, 1; Плевен 6; 5

На 07.06.2017 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Каймак Чалан 20, 24, 26, 17, 22, 28; Оборище 4, 1, 7, 3, 5, 6, 8, 2; Полковник Дрангов 1; Струма 1, 6, 12; Христо Чернопеев 9, 17, 3, 19, 21, 4, 5, 10, 7, 1, 6, 8; Цар Борис III 3, 33, 48; Шипка 19, 13, 9, 5, 11, 7

На 07.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Долна Рибница

На 07.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; брегалница 4, 8, 1, 6; ЖП Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото пункт

На 08.06.2017 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Битоля 6, 8А, 4, 2, 9, 14, 5, 7, 8, 12, 1, 11, 10, 3; Искър 5, 6, 2, 12, 8, 11, 1, 9, 10, 4, 7, 3; Капитан Никола Парапанов 24, 30, 3, Тото пункт; Княз Александър Батемберг 3, 26, 20, 24, 19, 18, 32, 10, 21, 30, 5, 9, 22, 28, 12, 2, 23, 1, 16, 7, 8, 15, 17, 14, 11, 6, 4; Места 11, 14, 8; Мусала 14, 20, 16, 11, 5, 8, 4, 12, 10, 6, 9, 13, 3, 2, 18; Полковник Дрангов 1; Свобода 38, 15, 19, 13, 28, 8, 22, 32, 33, 25, 24, 34, 23, 10, 11, 29, 30, 14, 27, 36, 16, 12, 21, 26, 18, 17, 20; Серска 2; Скопие 7, 2, 5, 6, 11, 10, 3, 13, 9, 1, 12, 4, 8, 14, 16; Хан Аспарух 17, 10, 13, 7, 9, 15, 11, 5, 8; Цар Борис III Цар Иван Шишман 9, 5, 7, 13, 1, 11, 3

На 08.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Долна Рибница

На 08.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; брегалница 4, 8, 1, 6; ЖП Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото пункт

На 08.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Кулата Антон Попов 20, 35, 53, 48, 27; брегалница 31, 23, 16, 15, 14, 29, 27, 25; Васил Левски 14, 18, 16, 3, 10, 12, 8; връх Китка 14; Гео Милев 14, 12, 10; Ел-Тепе 7, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 1; Кожух 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8, 1; Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 7, 2, 6; Люле Бургас 7; Максим Горки 9; Отец Паисй 12, 10, 3, 14, 18, 16, 1; Плевен 6; 5

На 08.06.2017 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Битоля 6, 8А, 4, 2, 9, 14, 5, 7, 8, 12, 1, 11, 10, 3; Искър 5, 6, 2, 12, 8, 11, 1, 9, 10, 4, 7, 3; Капитан Никола Парапанов 24, 30, 3, Тото пункт; Княз Александър Батемберг 3, 26, 20, 24, 19, 18, 32, 10, 21, 30, 5, 9, 22, 28, 12, 2, 23, 1, 16, 7, 8, 15, 17, 14, 11, 6, 4; Места 11, 14, 8; Мусала 14, 20, 16, 11, 5, 8, 4, 12, 10, 6, 9, 13, 3, 2, 18; Полковник Дрангов 1; Свобода 38, 15, 19, 13, 28, 8, 22, 32, 33, 25, 24, 34, 23, 10, 11, 29, 30, 14, 27, 36, 16, 12, 21, 26, 18, 17, 20; Серска 2; Скопие 7, 2, 5, 6, 11, 10, 3, 13, 9, 1, 12, 4, 8, 14, 16; Хан Аспарух 17, 10, 13, 7, 9, 15, 11, 5, 8; Цар Борис III Цар Иван Шишман 9, 5, 7, 13, 1, 11, 3

На 09.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Кулата Антон Попов 20, 35, 53, 48, 27; брегалница 31, 23, 16, 15, 14, 29, 27, 25; Васил Левски 14, 18, 16, 3, 10, 12, 8; връх Китка 14; Гео Милев 14, 12, 10; Ел-Тепе 7, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 1; Кожух 7, 2, 6, 9, 3, 4, 8, 1; Кочо Мавродиев 4, 5, 11, 7, 2, 6; Люле Бургас 7; Максим Горки 9; Отец Паисй 12, 10, 3, 14, 18, 16, 1; Плевен 6; 5

На 09.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Долна Рибница

На 09.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; брегалница 4, 8, 1, 6; ЖП Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото пункт

Община Разлог  

На 05.06.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Разлог Вихрен 1, 3, 11, 2, 19, 4, 15, 17, 10, 8, 7, 6, 14, 12, 5; Занаятчийска 38, 30; Изток 6, Кафе, ТП Изток; Искър 19, 15, 5, 17, 10, 7, 9, 2, 4, 1, 21, 3, 8, 13, 25; Марица 2; Неуточнен Адрес Нов път Св. Св. Кирил и Методий 4 А; Стара планина 15, 5, 4, 33, 17, 13, 38, 9, 99, 7, 10, 101, 11, 1, 37, 3, 2; Трети март 7, 4, 9, 5, 2, 1; Явор 1, 2

На 05.06.2017 г. /09:15 - 09:30 ч./ - баня, Общ. Разлог Извън регулация с. баня Извън регулацията 1 Пресевна; Белица, Общ. Белица; Владимир Поптомов 2; Двадесет и Трета Девета 10; Извън регулация Местност Андрианов Чарк Обект; Неуточнен Адрес Р-Н Стопански двор сграда; ТП Г. Крайще 2, М. Гарата; Горно Краище; Жилище временно захранване, 1; Елешница, Общ. Разлог; 9-ти май 39, 3, 1 19, 17, 5, 7, 25, 9, 15, 2, 10, 19, 21, 11, 23, 20, 29, 21, 21 Б, 21 21, 9 Кафе; Безименна 6, 3, 5, 8, 15, 26, 11, 9, 16, 8, 48, 13, 12, 27, 46; Братя Миладинови 26, 4; Варош 3, 17, 25, 6, 9, 22, 5, 1, 4, 2, 27, 10, 21, 11; Васил Бельов 16, 21, 8, 27, 33, 3, 17, 12, 5, 22, 20, 13, 2, 10, 29, 4, 1, 25, 15, 53, 59, 48, 39, 42, 69, 74, 26, 15, 79, 57, 56, 28, 73, 105, 95, 67, 103, 35, 10, 50, 19, 53, 58, 93, 55, 44, 54, 107, 36, 40, 65, 91, 46, 92, 49, 34, 83, 1, 37, 45, 77, 30, 17, 97, 85, 75, 24, 65, 40, 59, 6, 9, 111, 141, 125, 119, 62, 78, 113, 107, 17, 100, 131, 117, 143, 127, 139, 20, 104, 84, 135, 133, 80, 115, 68, 137, 96, 74, 76, 109, 82, 94, 18, 92; Васил Левски 2, 20, 6, 7, 9, 3, 1, 5, 10, 4, 18, 22, 13, 11, 18, 20, 16; Втора 1, 10, 9, 5, 2, 2; Възраждане Поща, 10, 4, 3, 21, 6, 8, 12, 17, 15, 27, 18, 25, 5; Георги Димитров 29, 28, 26, 32, 37, 31, 22, 16, 10, 18, 114, 39, 13, 30, 17, 100, 20, 21, 33, 5, 4, 3, 19, 35, 14, 6, 1, 23, 7, 27, 36, 2, 41, 12, 51, 105, 71, 69, 120, 74, 103, 129, 20, 18, 66, 38, 163, 47, 55, 82, 67, 95, 18, 45, 98, 84, 27, 97, 62, 49, 53, 88, 79, 69, 81, 44, 85, 74, 56, 48, 46, 59, 100, 114, 87, 22, 73, 70, 83, 64, 54, 42, 58, 50, 96, 76, 65, 93, 80, 86, 108, 90, 101, 94, 72, 68, 144, 40, 77, 60, 92, 106, 75, 57, 51, 63, 99, 91, 78, 132, 99, 85, 122, 114, 105, 109, 12, 120, 123, 126, 117, 121, 1, 127, 138, 5, до Бивша Автогара, 129, 125, 128, 118, 116, 22, 134, 111, 113, 156, 110, 156, 18, 173, 168, 172, 18, 15, 18 1, 48, 140, 164, 90, 166, 170, 43, 142, 189, 145, 183, 179, 162, 133, 149, 155, 157, 137, 181, 159, 146, 131, 191, 147, 169, 154, 177, 167, 148, 141, 151, 171, 165, 152, 175, 153, 158, 135, 161, Цдг, 174, 193, 102; Дванадесета 5, 8, 11, 4, 2, 3, 9, 6, 7; Девета 4; Десета 1, 4, 2; Единадесета 1, 4, 1; Иван Вазов 1, 16, 13, 1, 2, 6, 4, 5, 10, 7, 12; Имот 026026 Кокиче 21, 21, 20, 2, 4, 8, 21, 7, 23, 24, 1, 7., 17, 14, 19, 31, 16, 15, 12, 29, 5, 3, 10, 26, 35, 31, 29, 14, 26, 17, 4, 37, 21, 2, 10; Комсомолска 1, 11, 9, 3, 5; Лале 2, 1; М. Долни Мин. Бани Офис, Вила, 21 Вила; Мечта 1 Млекопреработване, 9, 4, 7, 16, 10, 3, 20, 18; МИННо Селище Работилница, Работилница, Офис, Дърводелна, Цех, Гараж, Обект, Кафе, пункт, Фуражомелка, Офис, Офис, Работилница, Фуражомелка, Църква, Дърводелна, Фуражомелка, Дом, Дърводелна, Работилница, Дърводелна, Фуражомелка; Младост 27, 4, 2, 6, 7; Неуточнен Адрес Пречиствателна Ст-Ция, Бивш Звезда; Пирин 16, 8, 13, 11, 15, 17, 20, 7, 2, 3, 9, 5, 1; Победа 15, 11, 13, 1, 7, 26; Първа 14, 6, 4, 2, 12, 3, 10, 16, 8, 1; Рила 6, 1, 4, 2; Родопи 4, 3, 1, 7, 3, 10, 6, 1, 7; Трета 10, 16, 4, 3, 8, 5, 12, 14, 9, 6, 2; Тринадесета 3, 2, 5; Цар Калоян 14, 12, 16, 11, 13, 1, 4, 9, 2, 5, 8, 3, 7; Цар Симеон 12, 9, 1, 11, 3, 10, 10; Четвърта 5, 2, 3, 1, 2; Шеста 1, 2; Работилница, Фурахомелка, 2, 19; Краище, Общ. Белица; 39270. 25. 208 І-500, Кв. 35 Втора 2, 6, 8, 1, 10, 10; Двадесета 5; Девета 2, 1, 7, 4, 12, 10, 5, 3, 14, 8, 9; Деветнадесета 2; Десета 4, 1, 3, 8, 2, 9; Единадесета 44, 4, 5, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 8, 10, 16, 14, 9, 12, 6А, 1; Извън регулацията 99, 10, 14, 9, 13, 19, 7, 6, 8, 4, 5, 99 Жилище, 55, 99, Дърводелски Цех, 42, 41, 40, Банциг, 99, 8; Неуточнен Адрес 100 временно захранване, Поща, 57; Осма 7, 22, 9, 11, 4, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 8, 7; Пета 9, 6, 11, 17, 16, 23, 5, 8, 1, 6, 13, 7, 20, 9; Първа 23, 34, 12, 28, 40, 10, 29, 16, 9, 26, 7, 15, 20, 6, 1, 11, 18, 14, 36, 8, 2, 17, 32; Седемнадесета 4, 17; Седма 1, 8, 2, 4, 3, 22, 6, 12; Трета 9, 8, 6, 10, 2, 7, 1, 11, 16; Усоето Четвърта 24, 9, 7, 18, 20, 2, 22, 11, 8, 5, 19, 14, 12, 6, 17, 16; Шеста 1, 4, 8, 2, 6, 16, 7, 99, 9, 16; Шестнадесета 6; 4

На 05.06.2017 г. /09:15 - 11:00 ч./ - Краище, Общ. Белица Извън регулацията Дърводелски Цех

На 05.06.2017 г. /11:00 - 11:15 ч./ - баня, Общ. Разлог Извън регулация с. баня Извън регулацията 1 Пресевна; Белица, Общ. Белица; Владимир Поптомов 2; Двадесет и Трета Девета 10; Извън регулация Местност Андрианов Чарк Обект; Неуточнен Адрес Р-Н Стопански двор сграда; ТП Г. Крайще 2, М. Гарата; Горно Краище; Жилище временно захранване, 1; Елешница, Общ. Разлог; 9-ти май 39, 3, 1 19, 17, 5, 7, 25, 9, 15, 2, 10, 19, 21, 11, 23, 20, 29, 21, 21 Б, 21 21, 9 Кафе; Безименна 6, 3, 5, 8, 15, 26, 11, 9, 16, 8, 48, 13, 12, 27, 46; Братя Миладинови 26, 4; Варош 3, 17, 25, 6, 9, 22, 5, 1, 4, 2, 27, 10, 21, 11; Васил Бельов 16, 21, 8, 27, 33, 3, 17, 12, 5, 22, 20, 13, 2, 10, 29, 4, 1, 25, 15, 53, 59, 48, 39, 42, 69, 74, 26, 15, 79, 57, 56, 28, 73, 105, 95, 67, 103, 35, 10, 50, 19, 53, 58, 93, 55, 44, 54, 107, 36, 40, 65, 91, 46, 92, 49, 34, 83, 1, 37, 45, 77, 30, 17, 97, 85, 75, 24, 65, 40, 59, 6, 9, 111, 141, 125, 119, 62, 78, 113, 107, 17, 100, 131, 117, 143, 127, 139, 20, 104, 84, 135, 133, 80, 115, 68, 137, 96, 74, 76, 109, 82, 94, 18, 92; Васил Левски 2, 20, 6, 7, 9, 3, 1, 5, 10, 4, 18, 22, 13, 11, 18, 20, 16; Втора 1, 10, 9, 5, 2, 2; Възраждане Поща, 10, 4, 3, 21, 6, 8, 12, 17, 15, 27, 18, 25, 5; Георги Димитров 29, 28, 26, 32, 37, 31, 22, 16, 10, 18, 114, 39, 13, 30, 17, 100, 20, 21, 33, 5, 4, 3, 19, 35, 14, 6, 1, 23, 7, 27, 36, 2, 41, 12, 51, 105, 71, 69, 120, 74, 103, 129, 20, 18, 66, 38, 163, 47, 55, 82, 67, 95, 18, 45, 98, 84, 27, 97, 62, 49, 53, 88, 79, 69, 81, 44, 85, 74, 56, 48, 46, 59, 100, 114, 87, 22, 73, 70, 83, 64, 54, 42, 58, 50, 96, 76, 65, 93, 80, 86, 108, 90, 101, 94, 72, 68, 144, 40, 77, 60, 92, 106, 75, 57, 51, 63, 99, 91, 78, 132, 99, 85, 122, 114, 105, 109, 12, 120, 123, 126, 117, 121, 1, 127, 138, 5, до Бивша Автогара, 129, 125, 128, 118, 116, 22, 134, 111, 113, 156, 110, 156, 18, 173, 168, 172, 18, 15, 18 1, 48, 140, 164, 90, 166, 170, 43, 142, 189, 145, 183, 179, 162, 133, 149, 155, 157, 137, 181, 159, 146, 131, 191, 147, 169, 154, 177, 167, 148, 141, 151, 171, 165, 152, 175, 153, 158, 135, 161, Цдг, 174, 193, 102; Дванадесета 5, 8, 11, 4, 2, 3, 9, 6, 7; Девета 4; Десета 1, 4, 2; Единадесета 1, 4, 1; Иван Вазов 1, 16, 13, 1, 2, 6, 4, 5, 10, 7, 12; Имот 026026 Кокиче 21, 21, 20, 2, 4, 8, 21, 7, 23, 24, 1, 7., 17, 14, 19, 31, 16, 15, 12, 29, 5, 3, 10, 26, 35, 31, 29, 14, 26, 17, 4, 37, 21, 2, 10; Комсомолска 1, 11, 9, 3, 5; Лале 2, 1; М. Долни Мин. Бани Офис, Вила, 21 Вила; Мечта 1 Млекопреработване, 9, 4, 7, 16, 10, 3, 20, 18; МИННо Селище Работилница, Работилница, Офис, Дърводелна, Цех, Гараж, Обект, Кафе, пункт, Фуражомелка, Офис, Офис, Работилница, Фуражомелка, Църква, Дърводелна, Фуражомелка, Дом, Дърводелна, Работилница, Дърводелна, Фуражомелка; Младост 27, 4, 2, 6, 7; Неуточнен Адрес Пречиствателна Ст-Ция, Бивш Звезда; Пирин 16, 8, 13, 11, 15, 17, 20, 7, 2, 3, 9, 5, 1; Победа 15, 11, 13, 1, 7, 26; Първа 14, 6, 4, 2, 12, 3, 10, 16, 8, 1; Рила 6, 1, 4, 2; Родопи 4, 3, 1, 7, 3, 10, 6, 1, 7; Трета 10, 16, 4, 3, 8, 5, 12, 14, 9, 6, 2; Тринадесета 3, 2, 5; Цар Калоян 14, 12, 16, 11, 13, 1, 4, 9, 2, 5, 8, 3, 7; Цар Симеон 12, 9, 1, 11, 3, 10, 10; Четвърта 5, 2, 3, 1, 2; Шеста 1, 2; Работилница, Фурахомелка, 2, 19; Краище, Общ. Белица; 39270. 25. 208 І-500, Кв. 35 Втора 2, 6, 8, 1, 10, 10; Двадесета 5; Девета 2, 1, 7, 4, 12, 10, 5, 3, 14, 8, 9; Деветнадесета 2; Десета 4, 1, 3, 8, 2, 9; Единадесета 44, 4, 5, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 8, 10, 16, 14, 9, 12, 6А, 1; Извън регулацията 99, 10, 14, 9, 13, 19, 7, 6, 8, 4, 5, 99 Жилище, 55, 99, Дърводелски Цех, 42, 41, 40, Банциг, 99, 8; Неуточнен Адрес 100 временно захранване, Поща, 57; Осма 7, 22, 9, 11, 4, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 8, 7; Пета 9, 6, 11, 17, 16, 23, 5, 8, 1, 6, 13, 7, 20, 9; Първа 23, 34, 12, 28, 40, 10, 29, 16, 9, 26, 7, 15, 20, 6, 1, 11, 18, 14, 36, 8, 2, 17, 32; Седемнадесета 4, 17; Седма 1, 8, 2, 4, 3, 22, 6, 12; Трета 9, 8, 6, 10, 2, 7, 1, 11, 16; Усоето Четвърта 24, 9, 7, 18, 20, 2, 22, 11, 8, 5, 19, 14, 12, 6, 17, 16; Шеста 1, 4, 8, 2, 6, 16, 7, 99, 9, 16; Шестнадесета 6; 4

На 06.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Разлог 15-ти септември 1 1; Георги Бенковски 10, 15, 2, 14, 27, 22, 21, 18, 20, 6, 25, 9, 26, 12, 3, 1, 13, 23, 11, 17, 1 1, 16, 8, 5, 19, 24; Телемах Илиев 5, 7, 6, 1, 4, 11, 9, 3; Христо Ботев 1 А, 5, 9 9, 6, 1 Аптека, 10, 1, 9; Шейново 27, 37, 31, 25, 29, 23, 17, 19, 33, 15, 13, 35

На 06.06.2017 г. /14:30 - 16:00 ч./ - Разлог Местност Предел Почивна Станция, Почивна база, Вила, Ретранслатор, Почивна Станция

На 06.06.2017 г. /13:00 - 14:30 ч./ - Реденка ТП 2 Реденка Комплекс Реденка от ТП 2 Реденка

На 07.06.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Разлог Бойков рид Местност Бойков рид Обор, Имот, Вила, 1, Сервиз

На 07.06.2017 г. /09:00 - 13:30 ч./ - Разлог Вихрен 1, 3, 11, 2, 19, 4, 15, 17, 10, 8, 7, 6, 14, 12, 5; Занаятчийска 38, 30; Изток 6, Кафе, ТП Изток; Искър 19, 15, 5, 17, 10, 7, 9, 2, 4, 1, 21, 3, 8, 13, 25; Марица 2; Неуточнен Адрес Нов път Св. Св. Кирил и Методий 4 А; Стара планина 15, 5, 4, 33, 17, 13, 38, 9, 99, 7, 10, 101, 11, 1, 37, 3, 2; Трети март 7, 4, 9, 5, 2, 1; Явор 1, 2

На 08.06.2017 г. /13:00 - 14:00 ч./ - Белица, Общ. Белица 9-ти септември Борис Клементиев 3, 7, 4, 15, 5, 2, 8, 6, 11, 1; Васил и Сава Кокарешкови 1, 2, 3, 35А, 5, 6, 8, 4; Георги Андрейчин 29, 27, 24, 21, 26, 38, 17, 15, 10, 28, 99, 30, 14, 20, 22, 1, 25, 18; Георги Андриянов 14, 27, 18; Георги Кирков 5, 2., 2, 3, 1, 4, 19; Девета 4; Димо Хаджидимов 33, 45, 32, 39, 44, 41, 21, 37, 3, 29, 38, 47, 35, 36, 43, 30, 40, 31, 34; Иван Алексов 21; Илинден 9; Кирил и Методи 2, 6, 8, 4; Пейо Яворов 10; Полковник Иван Тричков 20, 6, 7, 16, 8, 12, 21, 13, 99, 1, 3, 4, 19, 5, 2, 14, 10, 9; Сава Стенчин 30; Христо Ботев 10, 2, 3, 5, 7, 99, 12, 8, 4; Шипка 14; Бюро

Община Сандански  

На 05.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 05.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото пункт

На 06.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 06.06.2017 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Сандански Местност Боруна Складово Стопанство, Хале, Работилница, Комплекс

На 06.06.2017 г. /12:00 - 14:00 ч./ - Сандански Александър Буйнов Изход Кулата; Местност Соколовец Павилион; Местност Хано Каравана; Р-Н Индустриална зона Автосервиз; Р-Н Опитна Станция Жилище; Р-Н пътно Управление Работилница, Цех; Р-Н Хано пункт за Технически Прегледи; Свобода 45, 14; Канцеларии

На 06.06.2017 г. /09:45 - 11:45 ч./ - Катунци

На 06.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото пункт

На 07.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 07.06.2017 г. /08:30 - 09:30 ч./ - Вълково с. Вълково, Община Сандански, УПИ V, Кв. I УПИ І-127; Игралище; Крънджилица; Махалата; Никудин; Палат; Сандански; Кръстилци Промишлена зона

На 07.06.2017 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Вълково с. Вълково, Община Сандански, УПИ V, Кв. I УПИ І-127; Игралище; Крънджилица; Кръстилци; Махалата; Никудин; Палат; Сандански; Никола Вапцаров 39; Юрий Гагарин 4

На 07.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото пункт

На 08.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 08.06.2017 г. /14:00 - 16:15 ч./ - Малки Цалим Имот 000670

На 08.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото пункт

На 08.06.2017 г. /11:00 - 14:00 ч./ - Поленица Трети март 3, 3

На 09.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 09.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото пункт

Община Сатовча  

На 05.06.2017 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Боголин

На 07.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Долен, Общ. Сатовча Тп1

На 08.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сатовча Ал. Стамболийски 19; Възход 1, 12, 25, 11, 6, 4, 18, 22, 16, 21, 10, 7, 24, 9, 19, 13, 26, 17, 5, 8, 15; Детелина 4, 2, 5, 1; Драгийца 7, 11, 13, 4, 5, 15, 2, 1; Иглика 20, 18, 16; Кирил и Методи 15, 16, 17, 14, 18, 19, 25, 21, 23; Лиляна Димитрова 13; Людмила Живкова 13; Отец Паисий 2; Теменуга 1, 5, 4, 6, 3, 2; Юри Гагарин 22, 23, 20, 14, 27, 19, 15, 12, 21, 16, 32, 25, 6, 10, 30, 11, 28, 13, 24, 4; Тп4

На 09.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Ваклиново 124 Алексей морев 18, 7, 6, 4A, 3, 7A, 4; Бор 3, 4; Вергил Ваклинов 5, 2, 8, 4, 6, 1; Граничарска 38; Дончо Ганев 7, 24, 2, 26, 38, 30, 28; Кирил и Методи 9, 5, 3, 4, 7, 1, 10, 2; Кл. Охридски 3, 6A; Лале 5, 9, 32, 20, 3, 2, 7, 4, 8, 13, 1, 34, 10, 11; Неуточнен Адрес Тп1 Ваклиново; парка Пере Тошев 15, 12, 1, 16, 22, 20, 13, 11, 14, 2, 7, 6, 4, 17, 10, 18, 8A, 5, 8, 3; Петър Берон 11, 14, 7, 10, 16, 8, 7A, 12, 18, 1; Пионерска 4, 3, 1, 7, 6, 2, 5, 9, 13, 11; Стефка Събчева 1, 11, 3, 29A, 9, 13, 33, 23, 35, 27, 13A, 8, 4, 19, 15, 29, 21, 31, 5, 14, 10; Страцин 6, 8, 2, 3, 5, 1; Местност ливадите; Кочан; Пристране

Община Симитли  

На 05.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Полето Галабарци 2

На 05.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Полето 026023 Къща, 1

На 05.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа за напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ II-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 05.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли II-760 Кв. 53 Любен Каравелов 6, 7, 9, 5, 4, 2; Ораново Партизанска 21, 23, 35, 25, 29, 31, 27; Пирин 3, 4; Предел 82, 115, 84, 74, 117, 127, 78А, 94, 76, 100, Жилище, 107, 104, 78, 119, 101, 89, 102, 111, 98, 80, 96, 91, 73, 105, 86, 99, 95, 113, 103, 97, 92, 93, 125, 109, 88, 90; Преспа 1, 15, 5, 11, 3, 7; Симитли

На 06.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Полето Галабарци 2

На 06.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Полето 026023 Къща, 1

На 06.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа за напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ II-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 06.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли II-760 Кв. 53 Любен Каравелов 6, 7, 9, 5, 4, 2; Ораново Партизанска 21, 23, 35, 25, 29, 31, 27; Пирин 3, 4; Предел 82, 115, 84, 74, 117, 127, 78А, 94, 76, 100, Жилище, 107, 104, 78, 119, 101, 89, 102, 111, 98, 80, 96, 91, 73, 105, 86, 99, 95, 113, 103, 97, 92, 93, 125, 109, 88, 90; Преспа 1, 15, 5, 11, 3, 7; Симитли

На 07.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Полето Галабарци 2

На 07.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Полето 026023 Къща, 1

На 07.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа за напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ II-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 07.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли II-760 Кв. 53 Любен Каравелов 6, 7, 9, 5, 4, 2; Ораново Партизанска 21, 23, 35, 25, 29, 31, 27; Пирин 3, 4; Предел 82, 115, 84, 74, 117, 127, 78А, 94, 76, 100, Жилище, 107, 104, 78, 119, 101, 89, 102, 111, 98, 80, 96, 91, 73, 105, 86, 99, 95, 113, 103, 97, 92, 93, 125, 109, 88, 90; Преспа 1, 15, 5, 11, 3, 7; Симитли

На 08.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Полето Галабарци 2

На 08.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Полето 026023 Къща, 1

На 08.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа за напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ II-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 08.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли II-760 Кв. 53 Любен Каравелов 6, 7, 9, 5, 4, 2; Ораново Партизанска 21, 23, 35, 25, 29, 31, 27; Пирин 3, 4; Предел 82, 115, 84, 74, 117, 127, 78А, 94, 76, 100, Жилище, 107, 104, 78, 119, 101, 89, 102, 111, 98, 80, 96, 91, 73, 105, 86, 99, 95, 113, 103, 97, 92, 93, 125, 109, 88, 90; Преспа 1, 15, 5, 11, 3, 7; Симитли

На 09.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Полето Галабарци 2

На 09.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Полето 026023 Къща, 1

На 09.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа за напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ II-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 09.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли II-760 Кв. 53 Любен Каравелов 6, 7, 9, 5, 4, 2; Ораново Партизанска 21, 23, 35, 25, 29, 31, 27; Пирин 3, 4; Предел 82, 115, 84, 74, 117, 127, 78А, 94, 76, 100, Жилище, 107, 104, 78, 119, 101, 89, 102, 111, 98, 80, 96, 91, 73, 105, 86, 99, 95, 113, 103, 97, 92, 93, 125, 109, 88, 90; Преспа 1, 15, 5, 11, 3, 7; Симитли

Община Струмяни  

На 07.06.2017 г. /08:30 - 09:30 ч./ - Седелец Валого Стопанска сграда - Обор; с. Дръно Бърдо с. Седелец; Струмяни; с. Добри Лъки; с. Горна Рибница; с. Клепало; с. Раздол; с. Каменица; с. Кърпелево; с. Гореме. с. Вракуповица; Цапарево; с. Гореме с. Цапарево с. Цапарево, Мах. Глинджурци УПИ Хх, Кв. 12 Бивш Стопански двор

На 07.06.2017 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Седелец Валого Стопанска сграда - Обор; с. Дръно Бърдо с. Седелец; Струмяни; с. Добри Лъки; с. Горна Рибница; с. Клепало; с. Раздол; с. Каменица; с. Кърпелево; с. Гореме. с. Вракуповица; Цапарево; с. Гореме с. Цапарево с. Цапарево, Мах. Глинджурци УПИ Хх, Кв. 12 Бивш Стопански двор

На 08.06.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Илинденци Васил Левски 28, 27; Двадесет и Девета 7; Двадесет и Четвърта 7, 4; Единадесета 5; Костур Махала 1; Свети Мина 15; Трета 32; Тридесет и Осма 2, 5, 6, 1; Тридесет и Първа 7; Тридесет и Седма 5, 9, 1; Тридесет и Четвърта 2, 12, 17, 28, 23, 20, 27, 25, 13, 1, 19, 11, 30, 26, 6, 14, 10, 15, 29, 3, 8; Тридесет и Шеста 1, 12, 8, 10, 18, 9, 5, 6; Тринадесета 16; Четиридесет и Втора 25; Четиридесет и Девета 10, 5, 1, 6, 8, 12, 3; Четиридесет и Седма 4; Четиридесет и Трета 1; Четиринадесета 2, 3; Шестнадесета 1

Община Якоруда  

На 05.06.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Бел камен Кафе

На 06.06.2017 г. /10:45 - 11:45 ч./ - Биковци с. Биковци

На 06.06.2017 г. /13:00 - 14:00 ч./ - Юруково ТП 3 Юруково

На 06.06.2017 г. /09:30 - 10:30 ч./ - Конарско ТП 1 Конарско

На 08.06.2017 г. /10:00 - 11:00 ч./ - Смолево.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.