Log in

Планирани прекъсвания на електрозахранването

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

cez

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 19 – 23 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Благоевградска област

Община Банско  

На 19.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Добринище: ул. „Девети септември“ Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен Пункт

На 20.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Добринище Девети септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен Пункт

На 21.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Добринище Девети септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен Пункт

На 22.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Добринище Девети септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен Пункт

На 23.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Добринище Девети септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен Пункт

    Община Белица

На 23.06.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Краище, Общ. Белица Втора Двадесет и Първа 99, 2, 8; Двадесета 1, 44, 34, 26, 20, 4, 14, 2, 58, 22, 99, 38, 24, 46, 21, 6, 13; Дванадесета 16, 54, 25, 34; Деветнадесета 19, 28, 10, 20, 43, 36, 38, 8, 34, 99, 56, 61, 17, 5, 15, 52, 69, 39, 23, 45, 46, 7, 29, 59, 25, 21, 70, 1, 26, 50, 64, 30; Десета 1; Единадесета 102, 112, 61, 82, 87, 99, 75, 96, 73, 88, 63, 129, 103, 83, 76, 79, 67, 86, 90, 105, 84, 59, 109, 71, 81, 93, 74, 78, 69, 65, 104, 106, 3290, 113, 95, 94, 91, 97; Осемнадесета 10, 12, 8, 18, 42, 89, 1, 50, 20; Пета 29, 1; Петнадесета 3, 30, 33; Първа 32; Седемнадесета 15; Христо Ботев Четирнадесета 4; Шеста 61; Шестнадесета 1

    Община Благоевград

На 19.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, Кв. 5 2, жилище

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Благоевград Ален Мак 26 А, 26 Б, 24, 25 А, 25 Б, 29 А, 29 Б, 27, 28 А, 28 Б, Гаражни групи около тях.

На 19.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 жилище, 1

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград 027019 Местност Карамихайлов Бунар Местност река Бистрица Местност Старата Гара-Ш-14 Покровнишко шосе 42, 18, Помпа За Напояване; Покровник; Покровнишко шосе Къща

На 19.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Зелен дол 293 Валого-Краварник Местност Валого-Краварник УПИ IV-220, Кв. 8

На 20.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, Кв. 5 2, жилище

На 20.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Благоевград Ален Мак 26 А, 26 Б, 24, 25 А, 25 Б, 29 А, 29 Б, 27, 28 А, 28 Б, Гаражни групи около тях.

На 20.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 жилище, 1

На 20.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Рилци Васил Левски 58; Диновица Илинден 58, 66, 54, 55; Местност Диновица Св. Иван Рилски 50; Трети Март 5, 15; УПИ IX-144, Кв. 17 Хі-482, Нв. 22 Хан Аспарух 1; Цар Борис I 50; жилище, Помпа, 2, Едноетажна Селскостопанска Сгр

На 21.06.2017 г. /08:30 - 13:15 ч./ -  Благоевград Андрей Ляпчев 20А, 10, 13, 12, 4, 20, 7, 14, 5, 1, 22, 3, 11, 26, 8, 24, 15, 6, 9, 16; Генерал Тодоров 9, 7; Илинден 20, 22, 18; Св. Св. Кирил и Методий 10, 14, 18, 12; Скаптопара 23, 24, 25, 1, 31, 27; Цар Симеон 12, 10А, 15, 17

На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Благоевград Ален Мак 26 А, 26 Б, 24, 25 А, 25 Б, 29 А, 29 Б, 27, 28 А, 28 Б, Гаражни групи около тях.

На 21.06.2017 г. /13:45 - 16:15 ч./ -  Благоевград Атон 9, 4; Еленово 166, 175, 176А, 165, 164, Паркинг; Преслав 3; Тракия 1

На 21.06.2017 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград Св. Димитър Солунски 16, 17, Ж. П. Район, 12, Ресторант; 149

На 21.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Покровник Покровнишко шосе

На 21.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 жилище, 1

На 21.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, Кв. 5 2, жилище

На 22.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, Кв. 5 2, жилище

На 22.06.2017 г. /08:00 - 14:15 ч./ -  Логодаж Стоилова Кория

На 22.06.2017 г. /12:00 - 16:15 ч./ -  Лешко Долно Лешко жилище, Офис, Помпа За Напояване; ПИ № 149; Падеш; Падеш Овчарник, жилище

На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Благоевград Ален Мак 26 А, 26 Б, 24, 25 А, 25 Б, 29 А, 29 Б, 27, 28 А, 28 Б, Гаражни групи около тях.

На 22.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 жилище, 1

На 23.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, Кв. 5 2, жилище

На 23.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Благоевград Ален Мак 26 А, 26 Б, 24, 25 А, 25 Б, 29 А, 29 Б, 27, 28 А, 28 Б, Гаражни групи около тях.

На 23.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 жилище, 1

Община Гоце Делчев

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев Бузлуджа 1, 9, 21, 8, 6, 10, 4, 7, 5; Драгоман 32, 37, 29, 10, 12, 19, 20, 45, 3, 2, 41, 10 Б, 22, 33, 1, 26, 11, Тп25, 39, 7, 7, 12, 21, 36, 16, 24, 10, 25, 43, 28, 17, 27, 23, 35, 5, 42, 18, 44, 31, 30, 15, 11, 4, 14, 38, 27А, 46, 8, 13; Драма 12, 22, 28, 3, 23, 38, 26, 34, 27, 21, 26, 24, 25; Екзарх Антим 48, 24, 50, 1, 25, 28, 12, 39, 23, 35, 30, 32, 19, 27А, 33, 27, 4, 10, 40, 38, 21, 29, 14, 34, 1, 26, 31, 42, 13, 10, 6, 8, 36, 11, 2, 35 А, 44; Иларион Макариополски 28; Потока 35, 24А, 41, 38, 5, 32, 39, 23, 46, 40, 42, 3, 6, 27, 13, 33, 51, 34, 8, 15, 17, 58, 59, 24, 45, 55, 26, 37, 39А, 11, 11, 44, 9, 16, 47, 57, 7, 30, 49, 12, 4, 19, 28, 53, 1, 43, 31, 19А, 25; Тодор Александров 26 Гараж, 20, 30, 32, 26, 29, 28, 24; Тодор Паласкаря 7; Тодор Стоянов 1

На 20.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев Бузлуджа 1, 9, 21, 8, 6, 10, 4, 7, 5; Драгоман 32, 37, 29, 10, 12, 19, 20, 45, 3, 2, 41, 10 Б, 22, 33, 1, 26, 11, Тп25, 39, 7, 7, 12, 21, 36, 16, 24, 10, 25, 43, 28, 17, 27, 23, 35, 5, 42, 18, 44, 31, 30, 15, 11, 4, 14, 38, 27А, 46, 8, 13; Драма 12, 22, 28, 3, 23, 38, 26, 34, 27, 21, 26, 24, 25; Екзарх Антим 48, 24, 50, 1, 25, 28, 12, 39, 23, 35, 30, 32, 19, 27А, 33, 27, 4, 10, 40, 38, 21, 29, 14, 34, 1, 26, 31, 42, 13, 10, 6, 8, 36, 11, 2, 35 А, 44; Иларион Макариополски 28; Потока 35, 24А, 41, 38, 5, 32, 39, 23, 46, 40, 42, 3, 6, 27, 13, 33, 51, 34, 8, 15, 17, 58, 59, 24, 45, 55, 26, 37, 39А, 11, 11, 44, 9, 16, 47, 57, 7, 30, 49, 12, 4, 19, 28, 53, 1, 43, 31, 19А, 25; Тодор Александров 26 Гараж, 20, 30, 32, 26, 29, 28, 24; Тодор Паласкаря 7; Тодор Стоянов 1

На 20.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Брезница Балийца 4, 7, 2, 14, 17, 18, 9, 16, 11, 15, 1, 12, 13, 6, 3, 33; Барата 8; Бели брег 1, 14, 10, 9, 7, 3, 4, 5, 6; Бърда 10, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 12, 16, 26, 18, 35, 8, 14; Васил Петлешков 7; Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9; Дунав 12, 10, 4, 2, 9; Иван Вазов 1, 21, 7; Каменица 8, 6; Лозята 3; Неврокоп 37, 28, 2; неуточнен адрес Поща; Падарката 6; Панайот Хитов 2, 4; Пирин 2; Речище 3, 9, 1, 18, 17, 14, 7, 5; ридът 1; Свобода 2, 7, 1, 6, 5, 3, 10; Синища 10; Софата 6, 2, 1, 4, 10, 8, 12, 13; Спас Белухов-Пането 14; Стара планина 7, 4, 5, 11, 28, 9, 6, 10, 1; Суда 9, 11, 12, 31, 2, 15, 3, 10, 6, 1; Теофик Хаджи 6; Туфча 18, 12, 16, 10, 24, 28, 14, 20; Ходжова Поляна Павилион-магазин, 1, 13, 18, 14, 26, 8, 6, 7, 2, 16, 5, 20; Хр. Смирненски 15; Цар Калоян 13; Чарка 9, 2, 20, 15, 6, 17, 18, 7, 4, 14, 11, 8, 5, 19; Чифлика 4; Юрий Гагарин 4, 1; Яне Сандански 1, 3, 5; 5

На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -   Теплен

На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев Бузлуджа 1, 9, 21, 8, 6, 10, 4, 7, 5; Драгоман 32, 37, 29, 10, 12, 19, 20, 45, 3, 2, 41, 10 Б, 22, 33, 1, 26, 11, Тп25, 39, 7, 7, 12, 21, 36, 16, 24, 10, 25, 43, 28, 17, 27, 23, 35, 5, 42, 18, 44, 31, 30, 15, 11, 4, 14, 38, 27А, 46, 8, 13; Драма 12, 22, 28, 3, 23, 38, 26, 34, 27, 21, 26, 24, 25; Екзарх Антим 48, 24, 50, 1, 25, 28, 12, 39, 23, 35, 30, 32, 19, 27А, 33, 27, 4, 10, 40, 38, 21, 29, 14, 34, 1, 26, 31, 42, 13, 10, 6, 8, 36, 11, 2, 35 А, 44; Иларион Макариополски 28; Потока 35, 24А, 41, 38, 5, 32, 39, 23, 46, 40, 42, 3, 6, 27, 13, 33, 51, 34, 8, 15, 17, 58, 59, 24, 45, 55, 26, 37, 39А, 11, 11, 44, 9, 16, 47, 57, 7, 30, 49, 12, 4, 19, 28, 53, 1, 43, 31, 19А, 25; Тодор Александров 26 Гараж, 20, 30, 32, 26, 29, 28, 24; Тодор Паласкаря 7; Тодор Стоянов 1

На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев Бузлуджа 1, 9, 21, 8, 6, 10, 4, 7, 5; Драгоман 32, 37, 29, 10, 12, 19, 20, 45, 3, 2, 41, 10 Б, 22, 33, 1, 26, 11, Тп25, 39, 7, 7, 12, 21, 36, 16, 24, 10, 25, 43, 28, 17, 27, 23, 35, 5, 42, 18, 44, 31, 30, 15, 11, 4, 14, 38, 27А, 46, 8, 13; Драма 12, 22, 28, 3, 23, 38, 26, 34, 27, 21, 26, 24, 25; Екзарх Антим 48, 24, 50, 1, 25, 28, 12, 39, 23, 35, 30, 32, 19, 27А, 33, 27, 4, 10, 40, 38, 21, 29, 14, 34, 1, 26, 31, 42, 13, 10, 6, 8, 36, 11, 2, 35 А, 44; Иларион Макариополски 28; Потока 35, 24А, 41, 38, 5, 32, 39, 23, 46, 40, 42, 3, 6, 27, 13, 33, 51, 34, 8, 15, 17, 58, 59, 24, 45, 55, 26, 37, 39А, 11, 11, 44, 9, 16, 47, 57, 7, 30, 49, 12, 4, 19, 28, 53, 1, 43, 31, 19А, 25; Тодор Александров 26 Гараж, 20, 30, 32, 26, 29, 28, 24; Тодор Паласкаря 7; Тодор Стоянов 1

На 23.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев Бузлуджа 1, 9, 21, 8, 6, 10, 4, 7, 5; Драгоман 32, 37, 29, 10, 12, 19, 20, 45, 3, 2, 41, 10 Б, 22, 33, 1, 26, 11, Тп25, 39, 7, 7, 12, 21, 36, 16, 24, 10, 25, 43, 28, 17, 27, 23, 35, 5, 42, 18, 44, 31, 30, 15, 11, 4, 14, 38, 27А, 46, 8, 13; Драма 12, 22, 28, 3, 23, 38, 26, 34, 27, 21, 26, 24, 25; Екзарх Антим 48, 24, 50, 1, 25, 28, 12, 39, 23, 35, 30, 32, 19, 27А, 33, 27, 4, 10, 40, 38, 21, 29, 14, 34, 1, 26, 31, 42, 13, 10, 6, 8, 36, 11, 2, 35 А, 44; Иларион Макариополски 28; Потока 35, 24А, 41, 38, 5, 32, 39, 23, 46, 40, 42, 3, 6, 27, 13, 33, 51, 34, 8, 15, 17, 58, 59, 24, 45, 55, 26, 37, 39А, 11, 11, 44, 9, 16, 47, 57, 7, 30, 49, 12, 4, 19, 28, 53, 1, 43, 31, 19А, 25; Тодор Александров 26 Гараж, 20, 30, 32, 26, 29, 28, 24; Тодор Паласкаря 7; Тодор Стоянов 1

Община Гърмен

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -   Хвостяне

На 20.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -   Долно Дряново

Община Кресна  

На 21.06.2017 г. /09:00 - 10:00 ч./ -  Влахи Драколово; Кресна; Главен път Е-79 Бензиностанция; Македония 96; Местност Солунско Дере Въглища, Гатер, Овчарник; 1 пътен Тунел на Главен път Е79; Ощава; 54537. 600. 31. 1 Германци Местност Русенци Къща, Тп2; Сенокос, Общ. Симитли; Вила; Стара Кресна; Местност Кулата УПИ III Кв 11, Скз Стара Кресна

На 21.06.2017 г. /09:30 - 10:00 ч./ -  Драката Местност Селимица ПИ 002002; Гис Сандански; Илинденци; Гладно поле; Микрево; 6-ти септември 4, 6, 8, 12, 2, 7, 4, 2, 1, 5, 13; 81 Александър Стамболийски 7, 1; Берово 47, 28, 30, 45, 49, 26, 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Будутел 2, 4, 3, 8, 10, 6, 7, 5; Васил Априлов 1, 10, 4, 2, 7, 5, 8, 3; Васил Левски 14, 16, 17, 13, 19, 10, 25, 20, 28, 15, 6, 8, 18, 21, 4, 12, 26, 23, 11, 24, 27, 21А; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6, 13; Вихрен 25, 27; Георги Бенковски 3, 7, 4, 6, 1, 9, 5; Даме Груев 4, 6, 2, 8; Десислава 4, 6, 2, 1, 2; Детелина 7, 2, 4; Димитър Попгеоргиев 29, 23, 11, 3, 13, 29, 7, 12, 5, 4, 15, 8, 33, 25, 27, 1, 14, 2, 19, 6; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2, 21, 17; Екзарх Антим I 18; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Елисавета Багрияна 23, 5, 7, 1, 3; Иван Вазов 37, 16, 27, 4, 5, 21, 19, 23, 15, 24, 1, 17, 31, 10, 25, 29, 22, 35, 8, 3, 20, 14, 6, 33, 12, 23; Йордан Йовков 6, 3, 4, 2, 7; Крали Марко 9, 10, 2, 13, 1, 4, 6, 3, 5, 3, 5; Кресненско-разлож. к.о Въстание 4, 12, 3, 5, 11, 9, 6, 10, 2, 7; Криа Вриси 6, 7, 4, 1, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Митрополит Борис 15, 12, 5; неуточнен адрес Склад; Нова Махала 26, 11, 54, 61, 29, 2, 59, 51, 16, 1, 31, 66, 23, 5, 40, 64, 6, 22, 21, 27, 12, 32, 7, 9, 30, 57, 43, 8, 62, 58, 53, 39, 38, 4, 41, 19, 20, 13, 67, 25, 37, 63, 42, 34, 10, 24, 49, 46, 44, 55, 17, 28, 15, 56, 48; Орфей 13, 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Освобождение 2, 8, 3, 1; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Панайот Волов 5; Патриарх Ефтимий 2, 4; Пейо Яворов 12, 8, 7, 9, 10, 11, 15, 13, 6, 3; Петър Берон 6, 4, 2, 3, 5; Райна Княгиня 1, 9, 4, 15, 13, 2, 16, 8, 6, 11, 5, 7, 14, 10, 12, 3; Решково 2, 18, 11, 3, 20, 17, 15, 22, 6, 13, 5, 19, 7, 12, 14, 1, 9, 4, 8, 10; Рождество Христово 2, 1; Св. Георги 8, 10, 14, 3, 2, 1, 12, 7, 4, 6, 5; Св. Паисий Хилендарски 2, 15, 9, 19; Сирма войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6, 42, 4; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 87, 69, 77, 24, 89, 44, 55, 22, 48, 26, 79, 38, 18, 71, 91, 61, 83, 85, 40, 50, 28, 57, 81, 30, 59, 63, 75, 65, 46, 34, 20, 67, 37, 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Стопански двор Работилница, Цех, Разсадник, жилище, Варово Стопанство, Цех, Бетонов Център; Струма 1, 6, 2, 5, 8, 3, 7; Трети Март 4; Хан Аспарух 1, 4, 3, 2; Хан Омуртаг 3; Хан Тервел 4, 2; Цар Иван Асен II 10, 12, 3, 4, 8, 2, 6, 1, 7; Цар Иван Шишман 1, 4, 3; Цар Самуил 15, 6, 22, 2, 18, 28, 25, 14, 8, 7, 20, 11, 5, 19, 12, 16, 3, 9, 27, 10, 17; Чинара 8, 11, 13, 9, 7, 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10; Юрто Яне Сандански 1, 6, 4, 13, 1, 3; 2; Сливница, Общ. Кресна; Кв. 12А УПИ VI-162, Кв. 22; Струмяни; 221 33 7-Април 1 Зала, 2, 1 Кметство, 3, 1, 1; Будител 7, 2; България 1; Васил Левски 2, 3, 10, 7, 5, 15, 19, 30, 21, 20, 10, 23, 28, 22, 11, 17, 6, 12, 4, 18, 14, 16; Врабче 7, 1, 6, 8, 14, 16, 2, 9; Георги Сава Раковски 3, 7, 2, 1, 5; Главен път Е79 Ресторант, Помпа, Тренажорна, Ресторант, Бензиностанция, Заведение; Горемско Възстание 6, 7, 16, 5, 10, 11, 8, 3, 12, 1, 14, 15, 9; Дончо войвода 3, 7, 8, 5, 1; Дядо Ильо Малешевски 13, 33, 19, 31, 9, 29, 18, 21, 27, 25, 17, 24, 23, 36, 14, 10, 12, 26, 7, 11; Княз Бориз I Михаил 4; Любен Каравелов 19, 4, 15, 25, 27, 3, 1; Мрамора 12, 1, 9, 13, 7, 29, 8, 6, 23, 19, 15, 21, 17, 27, 2; неуточнен адрес Улично осветление, 1; Нигрита 7, 2, 5, 4, 1, 3, 6, 8; Пенчо Славейков 5, 1, 3; Пирин 4; Р-Н Стопански двор Цех, МТП, Склад; Свети Георги 3, 1; Св. Св. Кирил и Методи 1, 2, 4; Струма 12, 15, 2, 17, 6, 9, 1, 13, 7, 4, 11, 8, 10, 14; Хан Крум 4, 1, 3, 2, 5; Христо Ботев 4; Цар Калоян 20, 12, 10, 15, 25, 7, 11, 3, 9, 33, 17, 31, 19, 13, 10, 5, 21, 37, 15, 29, 41, 8, 23, 27, 4, 1, 18, 35, 6, 39, 43, 51; Цар Симеон Велики 19, 13, 9, 21, 4, 14, 10, 23, 5, 11, 2, 12, 1, 25, 7, 16, 6, 8, 17, 15; 1, Поща, Складова База, 1 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -   Стара Кресна

На 21.06.2017 г. /15:00 - 16:15 ч./ -  Влахи Драколово; Кресна; Главен път Е-79 Бензиностанция; Македония 96; Местност Солунско Дере Въглища, Гатер, Овчарник; 1 пътен Тунел на Главен път Е79; Ощава; 54537. 600. 31. 1 Германци Местност Русенци Къща, Тп2; Сенокос, Общ. Симитли; Вила; Стара Кресна; Местност Кулата УПИ III Кв 11, Скз Стара Кресна

Община Петрич  

На 19.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; брегалница 4, 8, 1, 6; ЖП Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; неуточнен адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото пункт

На 19.06.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич Битоля 19, 15, 22, 17, 31, 21, 23, 16, 18, 22А, 32, 26, 25, 29, 27, 24, 28, 20, 30, 13; Дунав 38, 22, 34, 36, 32, 11, 15, 13; Полковник Дрангов 1; Поп Богомил 1, 3; Серска 15; Христо Чернопеев 22, 20; Цар Борис III 39, 5, 35 Магазин, 49, 57, 3, 67, 47, 31, 57, 65, 45, 55, 55, 29, 51, 37, 59, 55, 43; Червена Скала 4, 15, 12, 18, 6, 11, 9, 1, 13, 14, 10, 8, 16, 2, 8, 17

На 19.06.2017 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич Битоля 19, 15, 22, 17, 31, 21, 23, 16, 18, 22А, 32, 26, 25, 29, 27, 24, 28, 20, 30, 13; Дунав 38, 22, 34, 36, 32, 11, 15, 13; Полковник Дрангов 1; Поп Богомил 1, 3; Серска 15; Христо Чернопеев 22, 20; Цар Борис III 39, 5, 35 Магазин, 49, 57, 3, 67, 47, 31, 57, 65, 45, 55, 55, 29, 51, 37, 59, 55, 43; Червена Скала 4, 15, 12, 18, 6, 11, 9, 1, 13, 14, 10, 8, 16, 2, 8, 17

На 19.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долна Крушица; Долна Рибница; Зойчене; Чурилово

На 20.06.2017 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  Кавракирово Антон Попов 11, 15, 18, 13, 9, 20, 16, 1, 22, 24; Богоево 18, 16, 26, 34, 5, 15, 22, 7, 13, 28, 9, 14, 20, 36, 3, 10, 24, 2, 17, 11, 30, 29, 23, 8, 21, 1, 6, 4, 32, 19, 12; Бреза 16; Бузлуджа 8, 9, 13, 5, 7, 11; Георги Димитров 13, 4, 12, 11, 2, 15; Димитър Благоев 46, 48; Илинден 1; Местност Исмаилица Тръбен Кладенец За Поливане, Склад; Местост Караач Помпа; Метлата неуточнен адрес Усилвател Бац; Огражден 3, 1, 10, 5, 8, 9, 7, 6; Пирин 6, 8, 1, 3, 2, 12, 5, 10; Синчец 2, 1; Стопански двор сграда-Склад; Шипка 4, 6, 8, 1, 2, 10; Първомай, Общ. Петрич; Младост 5

На 20.06.2017 г. /09:15 - 14:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич 22-ри Октомври 8, 9, 6, 5, 1, 6, 2, 3, 4, 12, 11, 10, 10, 6; Атанас Лютвиев 5, 4, 9, 4, 7, 3, 13, 2, 8, 15, 6; Бъкстон 1, 6; Връх Китка 18, 10, 9, 22, 16, 2, 14, 20, 3, 12, 8, 12, 1, 11, 7, 5; Генерал Тодоров 1, 2 Павилион, 2, 4; Екзарх Йосиф 14, 8, 12, 4, 6, 2, 10; Полковник Дрангов 1; Сандо Китанов 15 Пирин, 15, 11 Лебед, 9, 13 Чайка, 17, 22

На 20.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долна Крушица; Долна Рибница; Зойчене; Чурилово

На 20.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; брегалница 4, 8, 1, 6; ЖП Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; неуточнен адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото пункт

На 21.06.2017 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  Кромидово реката; Хърсово, Общ. Сандански; Бегова Поляна Фургон

На 21.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долна Крушица; Долна Рибница; Зойчене; Чурилово

На 21.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; брегалница 4, 8, 1, 6; ЖП Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; неуточнен адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото пункт

На 22.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; брегалница 4, 8, 1, 6; ЖП Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; неуточнен адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото пункт

На 22.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долна Крушица; Долна Рибница; Зойчене; Чурилово

На 23.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; брегалница 4, 8, 1, 6; ЖП Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; неуточнен адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото пункт

На 23.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долна Крушица; Долна Рибница; Зойчене; Чурилово

Община Разлог  

На 23.06.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Разлог Пром. Зона-Долен Стопански двор Братя Каназиреви 17; Войнишка 3; Долен Стопански двор Екзарх Йосиф 42; Илинден 21; Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор Стоп. двор, сграда, Сушилня, Работилница, Склад; Преображение 1; Пром. Зона-Долен Стопански двор Телемах Илиев 15; Черна река 86

Община Сандански

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото пункт

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански Григор Пърличев 8, 10, 1, 5А, 5, 6; Коста Калимански 5, 1, 4, 3, 7, 2, 1; Марица 10, 12, 8, 1, 6, 12, 4, 2, 2, 3, 5, 7; Пазара 4, 1, 2, 3, 4; Петър Берон

На 20.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 20.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото пункт

На 20.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански Григор Пърличев 8, 10, 1, 5А, 5, 6; Коста Калимански 5, 1, 4, 3, 7, 2, 1; Марица 10, 12, 8, 1, 6, 12, 4, 2, 2, 3, 5, 7; Пазара 4, 1, 2, 3, 4; Петър Берон

На 21.06.2017 г. /10:00 - 12:15 ч./ -  Поленица 6-ти септември 3, 1; Бяло Море 7, 8, 1, 2, 3, 10, 6, 4; Изгрев 3; Младост 29, 19, 4, 8, 3, 12, 13, 2, 24, 1, 14, 18, 20, 11, 23, 22, 9, 5, 17, 7, 25, 21, 27; Никола Вапцаров 6, 8, 1, 5, 9, 2, 4, 11, 13; Полски път 20, 1, 5, 22, 18, 14, 2, 12, 4, 10, 8, 24, 6; Стопанска 4; Съединение 13, 22, 5, 17, 7, 9, 14, 8, 24, 11, 20, 12, 18, 10, 4, 16; Трети Март 23, 25; 4

На 21.06.2017 г. /12:30 - 16:15 ч./ -  Сандански Местност Соколовец Кравеферма; Р-Н Топливо Склад

На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото пункт

На 21.06.2017 г. /12:15 - 16:15 ч./ -  Сандански Асен Хадживасилев 2, 9, 11, 13, 21, 18, 1, 12, 5, 3, 17, 15, 19, 8, 20, 7, 22, 1, 21, 6, 10, 14, 10Б, 4, 23; Горно Броди 2, 8, 10, 18, 6, 16, 4, 14, 1, 12; Захари Стоянов 18; Кочо Чистименски 6, 20, 26, 12, 14, 24, 16, 22, 18, 8, 10; Свобода 14, 14, 14; Струга 16, 7, 5, 8, 19, 15, 9, 12, 6, 13, 2, 11, 10, 14, 4, 17, 1, 2, 3; Чудомир Кантарджиев 21, 25, 17, 6, 10, 4, 29, 12, 14, 30, 16, 33, 24, 16, 2А, 26, 27, 2, 35, 18, 28, 19, 23, 31, 20, 22; Юрий Гагарин 2, 4

На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански Григор Пърличев 8, 10, 1, 5А, 5, 6; Коста Калимански 5, 1, 4, 3, 7, 2, 1; Марица 10, 12, 8, 1, 6, 12, 4, 2, 2, 3, 5, 7; Пазара 4, 1, 2, 3, 4; Петър Берон

На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 22.06.2017 г. /10:00 - 12:15 ч./ -  Поленица 6-ти септември 3, 1; Бяло Море 7, 8, 1, 2, 3, 10, 6, 4; Изгрев 3; Младост 29, 19, 4, 8, 3, 12, 13, 2, 24, 1, 14, 18, 20, 11, 23, 22, 9, 5, 17, 7, 25, 21, 27; Никола Вапцаров 6, 8, 1, 5, 9, 2, 4, 11, 13; Полски път 20, 1, 5, 22, 18, 14, 2, 12, 4, 10, 8, 24, 6; Стопанска 4; Съединение 13, 22, 5, 17, 7, 9, 14, 8, 24, 11, 20, 12, 18, 10, 4, 16; Трети Март 23, 25; 4

На 22.06.2017 г. /10:00 - 12:15 ч./ -  Хърсово, Общ. Сандански Бели брег Времянка; Местност Падарката 2

На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото пункт

На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански Григор Пърличев 8, 10, 1, 5А, 5, 6; Коста Калимански 5, 1, 4, 3, 7, 2, 1; Марица 10, 12, 8, 1, 6, 12, 4, 2, 2, 3, 5, 7; Пазара 4, 1, 2, 3, 4; Петър Берон

На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

На 23.06.2017 г. /10:00 - 12:15 ч./ -  Поленица 6-ти септември 3, 1; Бяло Море 7, 8, 1, 2, 3, 10, 6, 4; Изгрев 3; Младост 29, 19, 4, 8, 3, 12, 13, 2, 24, 1, 14, 18, 20, 11, 23, 22, 9, 5, 17, 7, 25, 21, 27; Никола Вапцаров 6, 8, 1, 5, 9, 2, 4, 11, 13; Полски път 20, 1, 5, 22, 18, 14, 2, 12, 4, 10, 8, 24, 6; Стопанска 4; Съединение 13, 22, 5, 17, 7, 9, 14, 8, 24, 11, 20, 12, 18, 10, 4, 16; Трети Март 23, 25; 4

На 23.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански Божин Димов 4, 2, 3, 5, 1; Васил Кънчев 14, 12, 2, 5, 3, 7, 7, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 6, 7; Македония 63, 67, 61, 65, 55, 57; Мара Бунева 12, 1, 8, 12А, 14, 4, 16, 20, 19, 6, 18, 2, 10; Свобода 14; Св. Св. Кирил и Методи 22, 10, 26, 20, 16, 18, 14, 12, 24; Христо Ботев 3, 12, 15, 2, 6, 9, 8, 21, 1, 10, 14, 11, 13, 5, 16, 16, 7; Цар Иван Асен 6, 10, 12, 4, 8; Тото пункт

На 23.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сандански Григор Пърличев 8, 10, 1, 5А, 5, 6; Коста Калимански 5, 1, 4, 3, 7, 2, 1; Марица 10, 12, 8, 1, 6, 12, 4, 2, 2, 3, 5, 7; Пазара 4, 1, 2, 3, 4; Петър Берон

На 23.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ново Делчево Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3; Вела Пеева 2; Гео Милев 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21; Главен път Е-79 Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Партизанска 12, 2; Погребите Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11; Христо Смирненски 22, 12; 1

Община Сатовча

На 21.06.2017 г. /09:15 - 13:00 ч./ -  Годешево 509 Арсо Пандурски 1; Беласица 5, 16, 11, 13, 7, 8, 2, 26; Вардар 12, 6, 14, 20, 7, 11, 5, 13, 3; Граничарска 31, 13, 6, 9, 10, 12, 20, 22, 25, 29, 23, 27, 2, 32, 19, 18, 8, 38, 17, 53, 16, 11; Драма 1; Кокиче 1; Македония 3; Места 1, 11, 36; Мир 9, 3, 1, 6; неуточнен адрес Тп3; Никола Парапунов 2; Одрин 7; Орела 1; Осми Март 1; Пирин 21; Родопи 11, 1, 3; Розова долина 10, 4, 16, 7, 1, 8, 36, 11, 20, 15, 2, 12, 14, 9; УПИ-І, Кв. 16, М. Стоп. двор

На 21.06.2017 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  Плетена М. Горна Къща, 1, 1 Къща, Фурна; М. Долна Магазин, Бар, Работилница; М. Забърдо 1, 1 Къща, Къща; Тп3

Община Симитли

На 19.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли УПИ II-1437, Кв. 19

На 19.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полето 4, Къща

На 19.06.2017 г. /10:00 - 13:15 ч./ -  Сенокос, Общ. Симитли Калайджийска; Симитли; Симитли

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Симитли М. Ливадите жилище; неуточнен адрес Помпа За Напояване; Симитли Разсадник, Помпа За Напояване; Черниче; Местност Кантона Помпа, Помпа За Напояване

На 19.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полена Вела Пеева 11, 26, 32, 13, 21, 17, 19, 24, 36, 34, 30, 22, 28, 15; Георги Димитров 57, 63, 66, 61, 64, 62, 68, 65; Зеленка 2, 1; Махала Ширината Махала Ширината; Местност Долна Сушица Местност Епрец Местност Училището Потока Руен 7, 3, 5, 1, 13; УПИ-Хі-58 Кв. 11 Христо Ботев 13, 7, 15, 1, 9, 11, 3, 5, 17; Ширините 2; Симитли; Симитли Магазин

На 19.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа За Напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ II-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 19.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли II-760 Кв. 53 Любен Каравелов 6, 7, 9, 5, 4, 2; Ораново Партизанска 21, 23, 35, 25, 29, 31, 27; Пирин 3, 4; Предел 82, 115, 84, 74, 117, 127, 78А, 94, 76, 100, жилище, 107, 104, 78, 119, 101, 89, 102, 111, 98, 80, 96, 91, 73, 105, 86, 99, 95, 113, 103, 97, 92, 93, 125, 109, 88, 90; Преспа 1, 15, 5, 11, 3, 7; Симитли

На 19.06.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Сенокос, Общ. Симитли Чакърска

На 20.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли УПИ II-1437, Кв. 19

На 20.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полето 4, Къща

На 20.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Симитли М. Ливадите жилище; неуточнен адрес Помпа За Напояване; Симитли Разсадник, Помпа За Напояване; Черниче; Местност Кантона Помпа, Помпа За Напояване

На 20.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полена Вела Пеева 11, 26, 32, 13, 21, 17, 19, 24, 36, 34, 30, 22, 28, 15; Георги Димитров 57, 63, 66, 61, 64, 62, 68, 65; Зеленка 2, 1; Махала Ширината Махала Ширината; Местност Долна Сушица Местност Епрец Местност Училището Потока Руен 7, 3, 5, 1, 13; УПИ-Хі-58 Кв. 11 Христо Ботев 13, 7, 15, 1, 9, 11, 3, 5, 17; Ширините 2; Симитли; Симитли Магазин

На 20.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа За Напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ II-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 20.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли II-760 Кв. 53 Любен Каравелов 6, 7, 9, 5, 4, 2; Ораново Партизанска 21, 23, 35, 25, 29, 31, 27; Пирин 3, 4; Предел 82, 115, 84, 74, 117, 127, 78А, 94, 76, 100, жилище, 107, 104, 78, 119, 101, 89, 102, 111, 98, 80, 96, 91, 73, 105, 86, 99, 95, 113, 103, 97, 92, 93, 125, 109, 88, 90; Преспа 1, 15, 5, 11, 3, 7; Симитли

На 20.06.2017 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  Ракитна 010040 жилище

На 20.06.2017 г. /10:00 - 13:15 ч./ -  Ракитна 004077 Махала Лулейска; Симитли; Симитли Магазин

На 20.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли Васил Левски 10, 8, 2, 1, 2; Вихрен 5, 7, 1, 3, 4, 6, 2, 8, Работилница; Георги Димитров 36, Магазин, 30, 32, 38, 40, Лек. Кабинет, Ателие, 20, 28, Сладкарница, 44, 26, 38Б, 36А, 34, 22, 38А; Кокиче 10; Македония 1; Никола Вапцаров 6, 8, 6А, 5, 9, Авточасти, 7, 1; Симитли Рег. Служба, Читалище; Струма 1, 4, 6, 1; УПИ-II-538, Кв. 22 УПИ-III-1458 Христо Ботев 12, 32, 16, 28, 6, 23, 2, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 4, 10, 20, 22, 24, 30, 26, 14; Христо Смирненски 20, 12 2, 23, 19, 1, 30, 11, 12, 22, 15, 8, 4, 25, Зала, 24, 3, 7, 6, 8 4, 10, 2, 9, 13, 21, 17, 32, 14, 28, 16, 26, 5

На 21.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли УПИ II-1437, Кв. 19

На 21.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полето 4, Къща

На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Симитли М. Ливадите жилище; неуточнен адрес Помпа За Напояване; Симитли Разсадник, Помпа За Напояване; Черниче; Местност Кантона Помпа, Помпа За Напояване

На 21.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полена Вела Пеева 11, 26, 32, 13, 21, 17, 19, 24, 36, 34, 30, 22, 28, 15; Георги Димитров 57, 63, 66, 61, 64, 62, 68, 65; Зеленка 2, 1; Махала Ширината Махала Ширината; Местност Долна Сушица Местност Епрец Местност Училището Потока Руен 7, 3, 5, 1, 13; УПИ-Хі-58 Кв. 11 Христо Ботев 13, 7, 15, 1, 9, 11, 3, 5, 17; Ширините 2; Симитли; Симитли Магазин

На 21.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа За Напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ II-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 21.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли II-760 Кв. 53 Любен Каравелов 6, 7, 9, 5, 4, 2; Ораново Партизанска 21, 23, 35, 25, 29, 31, 27; Пирин 3, 4; Предел 82, 115, 84, 74, 117, 127, 78А, 94, 76, 100, жилище, 107, 104, 78, 119, 101, 89, 102, 111, 98, 80, 96, 91, 73, 105, 86, 99, 95, 113, 103, 97, 92, 93, 125, 109, 88, 90; Преспа 1, 15, 5, 11, 3, 7; Симитли

На 21.06.2017 г. /13:15 - 16:15 ч./ -  Железница, Общ. Симитли Имот 002867; Симитли; Георги Димитров 33; М. Духарска жилище; Победа 2; Предел 2; Първи май 12; Руен 4; септемврийска 3, 20; Симитли жилище, Помпа; Славянска 23

На 21.06.2017 г. /10:00 - 13:15 ч./ -   Мечкул

На 21.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли Васил Левски 10, 8, 2, 1, 2; Вихрен 5, 7, 1, 3, 4, 6, 2, 8, Работилница; Георги Димитров 36, Магазин, 30, 32, 38, 40, Лек. Кабинет, Ателие, 20, 28, Сладкарница, 44, 26, 38Б, 36А, 34, 22, 38А; Кокиче 10; Македония 1; Никола Вапцаров 6, 8, 6А, 5, 9, Авточасти, 7, 1; Симитли Рег. Служба, Читалище; Струма 1, 4, 6, 1; УПИ-II-538, Кв. 22 УПИ-III-1458 Христо Ботев 12, 32, 16, 28, 6, 23, 2, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 4, 10, 20, 22, 24, 30, 26, 14; Христо Смирненски 20, 12 2, 23, 19, 1, 30, 11, 12, 22, 15, 8, 4, 25, Зала, 24, 3, 7, 6, 8 4, 10, 2, 9, 13, 21, 17, 32, 14, 28, 16, 26, 5

На 22.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли УПИ II-1437, Кв. 19

На 22.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полето 4, Къща

На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Симитли М. Ливадите жилище; неуточнен адрес Помпа За Напояване; Симитли Разсадник, Помпа За Напояване; Черниче; Местност Кантона Помпа, Помпа За Напояване

На 22.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полена Вела Пеева 11, 26, 32, 13, 21, 17, 19, 24, 36, 34, 30, 22, 28, 15; Георги Димитров 57, 63, 66, 61, 64, 62, 68, 65; Зеленка 2, 1; Махала Ширината Махала Ширината; Местност Долна Сушица Местност Епрец Местност Училището Потока Руен 7, 3, 5, 1, 13; УПИ-Хі-58 Кв. 11 Христо Ботев 13, 7, 15, 1, 9, 11, 3, 5, 17; Ширините 2; Симитли; Симитли Магазин

На 22.06.2017 г. /10:00 - 13:15 ч./ -  Градево Местност Свини дол Свини дол; Симитли; Симитли

На 22.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа За Напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ II-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 22.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли II-760 Кв. 53 Любен Каравелов 6, 7, 9, 5, 4, 2; Ораново Партизанска 21, 23, 35, 25, 29, 31, 27; Пирин 3, 4; Предел 82, 115, 84, 74, 117, 127, 78А, 94, 76, 100, жилище, 107, 104, 78, 119, 101, 89, 102, 111, 98, 80, 96, 91, 73, 105, 86, 99, 95, 113, 103, 97, 92, 93, 125, 109, 88, 90; Преспа 1, 15, 5, 11, 3, 7; Симитли

На 22.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли Васил Левски 10, 8, 2, 1, 2; Вихрен 5, 7, 1, 3, 4, 6, 2, 8, Работилница; Георги Димитров 36, Магазин, 30, 32, 38, 40, Лек. Кабинет, Ателие, 20, 28, Сладкарница, 44, 26, 38Б, 36А, 34, 22, 38А; Кокиче 10; Македония 1; Никола Вапцаров 6, 8, 6А, 5, 9, Авточасти, 7, 1; Симитли Рег. Служба, Читалище; Струма 1, 4, 6, 1; УПИ-II-538, Кв. 22 УПИ-III-1458 Христо Ботев 12, 32, 16, 28, 6, 23, 2, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 4, 10, 20, 22, 24, 30, 26, 14; Христо Смирненски 20, 12 2, 23, 19, 1, 30, 11, 12, 22, 15, 8, 4, 25, Зала, 24, 3, 7, 6, 8 4, 10, 2, 9, 13, 21, 17, 32, 14, 28, 16, 26, 5

На 23.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли Васил Левски 10, 8, 2, 1, 2; Вихрен 5, 7, 1, 3, 4, 6, 2, 8, Работилница; Георги Димитров 36, Магазин, 30, 32, 38, 40, Лек. Кабинет, Ателие, 20, 28, Сладкарница, 44, 26, 38Б, 36А, 34, 22, 38А; Кокиче 10; Македония 1; Никола Вапцаров 6, 8, 6А, 5, 9, Авточасти, 7, 1; Симитли Рег. Служба, Читалище; Струма 1, 4, 6, 1; УПИ-II-538, Кв. 22 УПИ-III-1458 Христо Ботев 12, 32, 16, 28, 6, 23, 2, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 4, 10, 20, 22, 24, 30, 26, 14; Христо Смирненски 20, 12 2, 23, 19, 1, 30, 11, 12, 22, 15, 8, 4, 25, Зала, 24, 3, 7, 6, 8 4, 10, 2, 9, 13, 21, 17, 32, 14, 28, 16, 26, 5

На 23.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полето 4, Къща

На 23.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Симитли М. Ливадите жилище; неуточнен адрес Помпа За Напояване; Симитли Разсадник, Помпа За Напояване; Черниче; Местност Кантона Помпа, Помпа За Напояване

На 23.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полена Вела Пеева 11, 26, 32, 13, 21, 17, 19, 24, 36, 34, 30, 22, 28, 15; Георги Димитров 57, 63, 66, 61, 64, 62, 68, 65; Зеленка 2, 1; Махала Ширината Махала Ширината; Местност Долна Сушица Местност Епрец Местност Училището Потока Руен 7, 3, 5, 1, 13; УПИ-Хі-58 Кв. 11 Христо Ботев 13, 7, 15, 1, 9, 11, 3, 5, 17; Ширините 2; Симитли; Симитли Магазин

На 23.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа За Напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ II-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 23.06.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли II-760 Кв. 53 Любен Каравелов 6, 7, 9, 5, 4, 2; Ораново Партизанска 21, 23, 35, 25, 29, 31, 27; Пирин 3, 4; Предел 82, 115, 84, 74, 117, 127, 78А, 94, 76, 100, жилище, 107, 104, 78, 119, 101, 89, 102, 111, 98, 80, 96, 91, 73, 105, 86, 99, 95, 113, 103, 97, 92, 93, 125, 109, 88, 90; Преспа 1, 15, 5, 11, 3, 7; Симитли

Община Струмяни

На 21.06.2017 г. /09:30 - 12:15 ч./ -  Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

Община Хаджидимово

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Абланица, Общ. Хаджидимово 595 Анещи Узунов 29, 31, 28, 24, 33, 27, 25, 30, 26; Балтачица 2, 9, 1, 7, 8, 6, 4, 3, 13, 5; Бузлуджа 9, 16, 18, 3, 2, 10, 14, 12; Васил Левски 28, 34, 26, 30, 15; Даме Груев 17, 20, 6, 14, 3, 16, 10, 8, 25, 13, 11, 2, 5, 19, 12, 7, 15, 4, 21; Дунав 6, 28, 11, 25, 27, 23, 18, 16; Елин Пелин 21, 39, 23, 41; Кокиче 1; Местност Лозята Времянка; Местност Шатора Стопанска Постройка; неуточнен адрес Поща; Октомври 12, 2, 9, 31, 24, 14, 16, 23, 19, 17, 25, 18, 33, 11, 6, 4, 27, 7, 29, 8, 5; Тридесет и Пета 1, 14, 13, 6; Тридесет и Шеста 9, 15, 1, 20, 2, 6, 30, 10; УПИ II, Кв. 44 0

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Копривлен Бачо Киро 25, 27, 20, 24; Васил Левски 9, 13, 1, 11, 4, 2, 7, 5, 8, 10, 11А, 3; Драва 7, 3, 5, 24, 1, 8, 6, 10; Драма 25, 3-5, 26, 9, 11, 13, 21, 2, 17, 27, 36, 7; Илинден 8; Мрамора 8, 13, 9, 10, 7, 6, 2, 5, 14, 18, 3; неуточнен адрес Поща; Освобождение 8, 13, 2, 17, 11, 23, 3, 1, 6, 9, 4, 5, 7, 19; Петър Берон 9, 7, 6; Първи май 1, 5, 8, 12, 2, 16, 14, 9, 7, 10; Славянска 1, 12, 4, 8, 2, 6, 3; Тодор Паница 26, 20, 32, 28, 30; Хан Аспарух 4, 7, 1, 2, 9; Цар Калоян 3, 4, 1; Цар Симеон 1, 11, 2, 15, 7, 13, 17, 10, 5; Шипка 4, 2, 12, 9, 6, 1, 8, 7, 10; Яне Сандански 30, 7, 2, 12, 17, 8, 36, 28, 4, 13, 18, 26, 40, 15, 6, 23, 20, 10, 1, 22, 3, 11, 24, 14

На 20.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -   Петрелик

На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -   Петрелик

На 22.06.2017 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Копривлен Бачо Киро 25, 27, 20, 24; Васил Левски 9, 13, 1, 11, 4, 2, 7, 5, 8, 10, 11А, 3; Драва 7, 3, 5, 24, 1, 8, 6, 10; Драма 25, 3-5, 26, 9, 11, 13, 21, 2, 17, 27, 36, 7; Илинден 8; Мрамора 8, 13, 9, 10, 7, 6, 2, 5, 14, 18, 3; неуточнен адрес Поща; Освобождение 8, 13, 2, 17, 11, 23, 3, 1, 6, 9, 4, 5, 7, 19; Петър Берон 9, 7, 6; Първи май 1, 5, 8, 12, 2, 16, 14, 9, 7, 10; Славянска 1, 12, 4, 8, 2, 6, 3; Тодор Паница 26, 20, 32, 28, 30; Хан Аспарух 4, 7, 1, 2, 9; Цар Калоян 3, 4, 1; Цар Симеон 1, 11, 2, 15, 7, 13, 17, 10, 5; Шипка 4, 2, 12, 9, 6, 1, 8, 7, 10; Яне Сандански 30, 7, 2, 12, 17, 8, 36, 28, 4, 13, 18, 26, 40, 15, 6, 23, 20, 10, 1, 22, 3, 11, 24, 14; Тп5, Тото пункт

На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -   Теплен

На 22.06.2017 г. /12:00 - 16:30 ч./ -  Копривлен Александър Стаболийски 13, 16, 14, 11, 9, 12; Васил Левски 17, 19; Георги Бенковски 3, 1, 5, 2; Петър Берон 20, 1, 22, 9, 8, 38, 34, 28, 2, 32, 18, 6, 24, 12, 7, 30, 17, 4, 16, 11; Стопански двор Офис сграда, Ранчо, Цех За Мебели; Тодор Паница 20, 36, 22, 14, 18, 10 Времянка, 24, 12, 10, 34; Христо Ботев 18; Цар Симеон 14, 19, 27, 12, 25, 13; Юрий Гагарин 5; Тп4

На 23.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -   Петрелик

На 23.06.2017 г. /11:00 - 16:30 ч./ -  Копривлен 024015 585 Кв. 3 Бачо Киро 19, 17, 7, 10, 5, 21, 46, 9, 3; Мрамора 21, 35, 17, 15, 19, 40, 34, 22, 25, 43, 29, 23, 27, 32, 33, 24, 42, 31, 37; неуточнен адрес Стадиона; Освобождение 8; Славянска 9, 10, 7, 13, 6, 18, 14, 30-32, 5, 15, 20, 16, 11; Хан Аспарух 10, 13, 17, 11, 8, 4, 6, 19, 9, 15; Цар Калоян 9, 7, 5; Шипка 18, 17, 14, 15, 16, 13; Тп3

На 23.06.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Копривлен 000381 Васил Левски 11А; Гоце Делчев 8, 22, 6, 4, 10, 14, 20; Драва 3; Драма 28, 60, 4, 42, 30, 26, 50, 22, 6, 20, 18, 34, 16, 36, 14, 38, 40; Завода 5, 28, 22, 13, 1, 4, 2, 23, 30, 19, 24, 7, 9, 6, 26, 11, 17; Илинден 2, 4; Кокиче 5, 3, 19, 15, 11, 6, 7, 16, 17, 8, 4, 1А, 27, 22, 1, 2, 9, 12, 20, 14, 10; Паисий Хилендарски 6, 10, 8, 2, 14, 5; Свети Георги 1, 2, 3, 16; Христо Ботев 3; ул. „Цар Калоян“ № 6, № 7; ТП 2, от ТП 2.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                     CEZ GROUP