Log in

Планови прекъсвания на електрозахранването

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

cez

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10 – 14 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Благоевградска област

Община Банско

На 12.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Банско: ул. „Акад. Йордан Иванов“ № 1; Алеко Константинов 4, 8, 1, 7, 14, 12, 6, 10, 5, 2, 3; Гарибалди 9, 3, 1, 5, 4, 6, 12, 2, 17, 10, 13, 8, 7, 15; Глазне 46, 17, 39, 39 1; Гоце Делчев 6, 1, 8, 3, 10; Неофит Рилски 36А; Радон Тодев Хотел, 6, 20, 1, 1А, 5, 11, 2, 7, 10, 22, 21, 15, 24, 28, 18, 12, 8, 19, 13, 4, 3, 9, 17; Тодорин връх 49, 67, 47, 65, 69; Хаджи Вълчо 8, 11, 2, 12, 4, 3, 1, 14, 20, 16, 6, 10; Христо Ботев 22, 28, 26, 24, 21

На 14.07.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Добринище Атанас Попадийн 40, 34, 5, 19, 30, 3, 18, 100, 24, 13, 23, 6, 4, 14, 18, 15, 21, 32, 20, 2, 1, 7, 8, 25, 12, 28, 11, 9; Георги Димитров 39; Григор Пърличев 99; Даме Груев 18; Елин Пелин 6, 23, 10, 60, 1, 8, 18, 2, 27, 14, 7, 5, 13, 3, 15, 12, 4; Митко Палаузов 1, 3, 20, 10, 16, 8, 18, 2, 4, 6, 12; Опълченска 1, 5, 3; Паисий Хилендарски 13, 10, 12, 18, 16, 6, 9, 22, 26, 14, 15, 11, 7, 20; Петко Р. Славейков 7, 10, 15, 17, 4, 18, 16, 14, 2, 12, 23, 13, 19, 5, 3, 11; Петър Галчев 13А; Попово езеро 22, 13, 17, 4, 16, 9, 10, 23, 2, 29, 27, 12, 15, 24, 25, 1, 14, 3, 6, 11; Софроний 5, 2, 1, 4; Хан Аспарух 2, 4; Чобан Бойчо 8; Шипка 6, 3, 1, 8, 2, 4

Община Благоевград

На 10.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград Александър Стамболийски 39; Брегалница 3, 1; Калиманци 4, 8, 2; Коста Босилков 5, 11, 6, 3, 2, 9, 4, 5А, 1, 7, 9А, 8; Кукуш 2, 4, 1, 3, 5, 7; Никола Вапцаров 14, 16, 27, 31, 29, 10, 37, 12, 41, 18, 35, 8А, 8, 45; Панайот Хитов 4, 3, 1, 2, 5; Прилеп 3, 2, 13, 17, 1, 7, 4, 9, 11, 15, 5, 6; Струмско Център 12А; Хаджи Димитър 3, 4, 5, 2

На 10.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Селище, Общ. Благоевград

На 10.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Жилище, 1

На 10.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ ІІI-63, Кв. 5 2, Жилище

На 11.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград Александър Стамболийски 39; Брегалница 3, 1; Калиманци 4, 8, 2; Коста Босилков 5, 11, 6, 3, 2, 9, 4, 5А, 1, 7, 9А, 8; Кукуш 2, 4, 1, 3, 5, 7; Никола Вапцаров 14, 16, 27, 31, 29, 10, 37, 12, 41, 18, 35, 8А, 8, 45; Панайот Хитов 4, 3, 1, 2, 5; Прилеп 3, 2, 13, 17, 1, 7, 4, 9, 11, 15, 5, 6; Струмско Център 12А; Хаджи Димитър 3, 4, 5, 2

На 11.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Селище, Общ. Благоевград

На 11.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Жилище, 1

На 11.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ ІІI-63, Кв. 5 2, Жилище

На 12.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград Александър Стамболийски 39; Брегалница 3, 1; Калиманци 4, 8, 2; Коста Босилков 5, 11, 6, 3, 2, 9, 4, 5А, 1, 7, 9А, 8; Кукуш 2, 4, 1, 3, 5, 7; Никола Вапцаров 14, 16, 27, 31, 29, 10, 37, 12, 41, 18, 35, 8А, 8, 45; Панайот Хитов 4, 3, 1, 2, 5; Прилеп 3, 2, 13, 17, 1, 7, 4, 9, 11, 15, 5, 6; Струмско Център 12А; Хаджи Димитър 3, 4, 5, 2

На 12.07.2017 г. /08:00 - 10:00 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Полето Тухларната Жилище, 1, 02028; Благоевград; 14-ти полк 1; Грамада Жилище; Еленово 20; Кузман Шапкарев 5; Местност Герено Жилище, Помпа За Напояване, Помпа За Напояване, Битово Стопанска сграда, Селскостопанска сграда, Стопанска постройка; Местност Среден път-Ш-9 Помпа За Напояване; Местност Тухларната Местност Царевско шосе Мир 28; пътен Възел Средния път-Ш. 09 Стоимен Календерски 13; Бучино; Ахмедово до Моста на Р. Струма Лозята Махала Каракачанка Махала Мичевци Къща; Местност Долно поле Местност Лозята Местност Полето Местност Текето Местността Чукарски рид Скз Бучино, Стопанска постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска Гараж, Къща, Жилище, Къща, Жилище, Жилищна сграда; Българчево; Местност Змиярски рид Местност реката-Корията Местност реката-Присоето Турски Гробища Къща, Жилище, Жилище; Дренково; Махала Балевска Вила; Местност реката Къща; с. Дренково, Община Благоевгр Д; Старите Къщи-Р Къща, Помпа За Напояване, Къща; Зелен дол; Местност Валого-Краварник Местност Крачаница Местност реката База, Работилница; Лешко; 1, 2, 1; Логодаж; Гръчка Махала Махала Гелинска Махала Мазневци Махала Нединска Местност Палански Валог Стоп. Постройка, Селскостопанска постройка до 3, Жилище; Рилци; УПИ Vi-465, Кв. 27 Цигларката

На 12.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград

На 12.07.2017 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Полето Тухларната Жилище, 1, 02028; Благоевград; 14-ти полк 1; Грамада Жилище; Еленово 20; Кузман Шапкарев 5; Местност Герено Жилище, Помпа За Напояване, Помпа За Напояване, Битово Стопанска сграда, Селскостопанска сграда, Стопанска постройка; Местност Среден път-Ш-9 Помпа За Напояване; Местност Тухларната Местност Царевско шосе Мир 28; пътен Възел Средния път-Ш. 09 Стоимен Календерски 13; Бучино; Ахмедово до Моста на Р. Струма Лозята Махала Каракачанка Махала Мичевци Къща; Местност Долно поле Местност Лозята Местност Полето Местност Текето Местността Чукарски рид Скз Бучино, Стопанска постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска Гараж, Къща, Жилище, Къща, Жилище, Жилищна сграда; Българчево; Местност Змиярски рид Местност реката-Корията Местност реката-Присоето Турски Гробища Къща, Жилище, Жилище; Дренково; Махала Балевска Вила; Местност реката Къща; с. Дренково, Община Благоевгр Д; Старите Къщи-Р Къща, Помпа За Напояване, Къща; Зелен дол; Местност Валого-Краварник Местност Крачаница Местност реката База, Работилница; Лешко; 1, 2, 1; Логодаж; Гръчка Махала Махала Гелинска Махала Мазневци Махала Нединска Местност Палански Валог Стоп. Постройка, Селскостопанска постройка до 3, Жилище; Рилци; УПИ Vi-465, Кв. 27 Цигларката

На 12.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Селище, Общ. Благоевград

На 12.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Жилище, 1

На 12.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ ІІI-63, Кв. 5 2, Жилище

На 12.07.2017 г. /13:00 - 16:15 ч./ - Благоевград Братя Миладинови Иван Михайлов 3, 2; Св. Св. Кирил и Методий 2, 2, 6, 2, 6; Скаптопара 11, 2, 3А, 1, 3; Христо Ценин 2, 2, 4

На 12.07.2017 г. /08:15 - 13:15 ч./ - Благоевград Борис Сарафов 2А, 2, 4; Дъбравска 1; Костур 11, 13; Митрополит Борис 35; Неофит Рилски 1, 13, 7, 3, 15, 11, 5, 9; Св. Иван Рилски 19; Сергей Румянцев Жилище, 8, 1, 14, 2, 11, 4, 16, 13, 9, 3, 6, 5, 7, 12, 10; Офис

На 13.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ ІІI-63, Кв. 5 2, Жилище

На 13.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Селище, Общ. Благоевград

На 13.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Жилище, 1

На 14.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ ІІI-63, Кв. 5 2, Жилище

На 14.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Селище, Общ. Благоевград

На 14.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279. 818. 47 Жилище, 1

Община Гоце Делчев

На 13.07.2017 г. /12:00 - 16:30 ч./ - Борово, Общ. Гоце Делчев Местност Капсии Местност Пенковото Стопански двор; Гоце Делчев; Местност Мочура Местност Сушица Офис, Времянка-Стопанска постройка, Стопанска постройка; Панаирски ливади 80, 126; Пенковото

На 13.07.2017 г. /09:00 - 14:30 ч./ - Гоце Делчев Гоце Делчев Драгоман 31; Драма 38, 42, 27, 31, 31, 40; Екзарх Антим 1; Местност Стрелбището Вила; Пейо К. Яворов 19 Б; Потока 4, 10, 6, 4 А, 3, 8, 2; Солун 23; Тодор Александров 30, 32, 36; Тодор Паласкаря 3, 7; Царица Йоана 2, 12; ТП Родопа

На 14.07.2017 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Брезница Балийца 4, 7, 2, 14, 17, 18, 9, 16, 11, 15, 1, 12, 13, 6, 3, 33; Барата 8; Бели брег 1, 14, 10, 9, 7, 3, 4, 5, 6; Бърда 10, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 12, 16, 26, 18, 35, 8, 14; Васил Петлешков 7; Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9; Дунав 12, 10, 4, 2, 9; Иван Вазов 1, 21, 7; Каменица 8, 6; Лозята 3; Неврокоп 37, 28, 2; неуточнен адрес Поща; Падарката 6; Панайот Хитов 2, 4; Пирин 2; Речище 3, 9, 1, 18, 17, 14, 7, 5; Ридът 1; Свобода 2, 7, 1, 6, 5, 3, 10; Синища 10; Софата 6, 2, 1, 4, 10, 8, 12, 13; Спас Белухов-Пането 14; Стара планина 7, 4, 5, 11, 28, 9, 6, 10, 1; Суда 9, 11, 12, 31, 2, 15, 3, 10, 6, 1; Теофик Хаджи 6; Туфча 18, 12, 16, 10, 24, 28, 14, 20; Ходжова поляна Павилион-магазин, 1, 13, 18, 14, 26, 8, 6, 7, 2, 16, 5, 20; Хр. Смирненски 15; Цар Калоян 13; Чарка 9, 2, 20, 15, 6, 17, 18, 7, 4, 14, 11, 8, 5, 19; Чифлика 4; Юрий Гагарин 4, 1; Яне Сандански 1, 3, 5; 5

Община Гърмен

На 10.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Гърмен Двадесет и Втора 6; Двадесет и Девета 5; Двадесет и Осма 4, 2, 10, 10А, 12; Двадесет и Пета 3, 4, 1; Двадесет и Първа 21, 4, 10, 19, 11, 1, 6, 12, 5, 23, 9, 15, 2; Двадесет и Седма 13, 7, 10, 19, 6, 17, 5, 15, 4, 12, 24; Двадесет и Трета 3, 1, 8, 9, 7, 2, 6; Двадесет и Четвърта 3, 9, 7, 2, 16; Двадесет и Шеста 2, 5, 3, 17, 1, 6, 4; Двадесета 11, 3, 13, 20, 1, 17, 15, 5; Деветнадесета 5, 12, 18, 4, 9, 3, 1, 20, 6, 8; неуточнен адрес Археологически Резерват; Осемнадесета 8, 1, 5, 7, 4, 17, 20, 3, 6, 2, 14, 9; Осма 8; Първа 81, 67, Павилион-магазин, 85, 70, 71, 56, 73, 35, 62, 76, 75, 83, 65, 1, 64, 77, 60, 72, 61, 69, 74, 66, 78; Седемнадесета 4, 10, 5, 3, 7; Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6 Трета 56, 59, 57, 61, 55; Тридесет и Втора 2; Тринадесета 21; Четиринадесета 9

На 11.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Гърмен Двадесет и Втора 6; Двадесет и Девета 5; Двадесет и Осма 4, 2, 10, 10А, 12; Двадесет и Пета 3, 4, 1; Двадесет и Първа 21, 4, 10, 19, 11, 1, 6, 12, 5, 23, 9, 15, 2; Двадесет и Седма 13, 7, 10, 19, 6, 17, 5, 15, 4, 12, 24; Двадесет и Трета 3, 1, 8, 9, 7, 2, 6; Двадесет и Четвърта 3, 9, 7, 2, 16; Двадесет и Шеста 2, 5, 3, 17, 1, 6, 4; Двадесета 11, 3, 13, 20, 1, 17, 15, 5; Деветнадесета 5, 12, 18, 4, 9, 3, 1, 20, 6, 8; неуточнен адрес Археологически Резерват; Осемнадесета 8, 1, 5, 7, 4, 17, 20, 3, 6, 2, 14, 9; Осма 8; Първа 81, 67, Павилион-магазин, 85, 70, 71, 56, 73, 35, 62, 76, 75, 83, 65, 1, 64, 77, 60, 72, 61, 69, 74, 66, 78; Седемнадесета 4, 10, 5, 3, 7; Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6 Трета 56, 59, 57, 61, 55; Тридесет и Втора 2; Тринадесета 21; Четиринадесета 9

На 12.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Гърмен Двадесет и Втора 6; Двадесет и Девета 5; Двадесет и Осма 4, 2, 10, 10А, 12; Двадесет и Пета 3, 4, 1; Двадесет и Първа 21, 4, 10, 19, 11, 1, 6, 12, 5, 23, 9, 15, 2; Двадесет и Седма 13, 7, 10, 19, 6, 17, 5, 15, 4, 12, 24; Двадесет и Трета 3, 1, 8, 9, 7, 2, 6; Двадесет и Четвърта 3, 9, 7, 2, 16; Двадесет и Шеста 2, 5, 3, 17, 1, 6, 4; Двадесета 11, 3, 13, 20, 1, 17, 15, 5; Деветнадесета 5, 12, 18, 4, 9, 3, 1, 20, 6, 8; неуточнен адрес Археологически Резерват; Осемнадесета 8, 1, 5, 7, 4, 17, 20, 3, 6, 2, 14, 9; Осма 8; Първа 81, 67, Павилион-магазин, 85, 70, 71, 56, 73, 35, 62, 76, 75, 83, 65, 1, 64, 77, 60, 72, 61, 69, 74, 66, 78; Седемнадесета 4, 10, 5, 3, 7; Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6 Трета 56, 59, 57, 61, 55; Тридесет и Втора 2; Тринадесета 21; Четиринадесета 9

На 13.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Гърмен Двадесет и Втора 6; Двадесет и Девета 5; Двадесет и Осма 4, 2, 10, 10А, 12; Двадесет и Пета 3, 4, 1; Двадесет и Първа 21, 4, 10, 19, 11, 1, 6, 12, 5, 23, 9, 15, 2; Двадесет и Седма 13, 7, 10, 19, 6, 17, 5, 15, 4, 12, 24; Двадесет и Трета 3, 1, 8, 9, 7, 2, 6; Двадесет и Четвърта 3, 9, 7, 2, 16; Двадесет и Шеста 2, 5, 3, 17, 1, 6, 4; Двадесета 11, 3, 13, 20, 1, 17, 15, 5; Деветнадесета 5, 12, 18, 4, 9, 3, 1, 20, 6, 8; неуточнен адрес Археологически Резерват; Осемнадесета 8, 1, 5, 7, 4, 17, 20, 3, 6, 2, 14, 9; Осма 8; Първа 81, 67, Павилион-магазин, 85, 70, 71, 56, 73, 35, 62, 76, 75, 83, 65, 1, 64, 77, 60, 72, 61, 69, 74, 66, 78; Седемнадесета 4, 10, 5, 3, 7; Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6 Трета 56, 59, 57, 61, 55; Тридесет и Втора 2; Тринадесета 21; Четиринадесета 9

На 14.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Гърмен Двадесет и Втора 6; Двадесет и Девета 5; Двадесет и Осма 4, 2, 10, 10А, 12; Двадесет и Пета 3, 4, 1; Двадесет и Първа 21, 4, 10, 19, 11, 1, 6, 12, 5, 23, 9, 15, 2; Двадесет и Седма 13, 7, 10, 19, 6, 17, 5, 15, 4, 12, 24; Двадесет и Трета 3, 1, 8, 9, 7, 2, 6; Двадесет и Четвърта 3, 9, 7, 2, 16; Двадесет и Шеста 2, 5, 3, 17, 1, 6, 4; Двадесета 11, 3, 13, 20, 1, 17, 15, 5; Деветнадесета 5, 12, 18, 4, 9, 3, 1, 20, 6, 8; неуточнен адрес Археологически Резерват; Осемнадесета 8, 1, 5, 7, 4, 17, 20, 3, 6, 2, 14, 9; Осма 8; Първа 81, 67, Павилион-магазин, 85, 70, 71, 56, 73, 35, 62, 76, 75, 83, 65, 1, 64, 77, 60, 72, 61, 69, 74, 66, 78; Седемнадесета 4, 10, 5, 3, 7; Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6 Трета 56, 59, 57, 61, 55; Тридесет и Втора 2; Тринадесета 21; Четиринадесета 9

Община Кресна

На 10.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кресна Влахински Езера 15, 32, 4, 28, 19, 25, 17, 21, 24, 26, 23, 28А, 21А, 30, 18; Детелина 4, 6; Еделвайс 7, 10, 9, 5, 1, 3, 6, 8, 2, 4; Отец Паисий 11, 4, 15, 31, 13, 12, 1, 23, 9, 3, 22, 33, 29, 2, 7, 24, 19, 10, 38, 14, 17, 27, 25, 8, 5, 21; Перун 31, 22, 16, 27, 20, 29, 18; Пирин 24, 3, 11, 7, 19, 21, 13, 8, 15, 12, 22, 6, 18, 5, 1, 10, 26, 28, 20, 14, 4, 17, 30, 9; Пирински бор 12, 13, 9, 34, 30, 15, 11; Рила 8, 6, 4, 10, 12; Спартак 14, 24, 19, 22, 11, 27, 16, 18, 7, 23, 2, 34, 4, 13, 12, 8, 28, 29, 30, 20, 21, 3, 10, 25, 9, 15, 32, 7А, 31, 5, 17; Теменуга 6, 11, 9, 5, 1, 4, 2, 7; Яне Сандански 73, 59, 67, 69, 63, 61, 65, 71

На 11.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кресна Влахински Езера 15, 32, 4, 28, 19, 25, 17, 21, 24, 26, 23, 28А, 21А, 30, 18; Детелина 4, 6; Еделвайс 7, 10, 9, 5, 1, 3, 6, 8, 2, 4; Отец Паисий 11, 4, 15, 31, 13, 12, 1, 23, 9, 3, 22, 33, 29, 2, 7, 24, 19, 10, 38, 14, 17, 27, 25, 8, 5, 21; Перун 31, 22, 16, 27, 20, 29, 18; Пирин 24, 3, 11, 7, 19, 21, 13, 8, 15, 12, 22, 6, 18, 5, 1, 10, 26, 28, 20, 14, 4, 17, 30, 9; Пирински бор 12, 13, 9, 34, 30, 15, 11; Рила 8, 6, 4, 10, 12; Спартак 14, 24, 19, 22, 11, 27, 16, 18, 7, 23, 2, 34, 4, 13, 12, 8, 28, 29, 30, 20, 21, 3, 10, 25, 9, 15, 32, 7А, 31, 5, 17; Теменуга 6, 11, 9, 5, 1, 4, 2, 7; Яне Сандански 73, 59, 67, 69, 63, 61, 65, 71

На 12.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кресна Влахински Езера 15, 32, 4, 28, 19, 25, 17, 21, 24, 26, 23, 28А, 21А, 30, 18; Детелина 4, 6; Еделвайс 7, 10, 9, 5, 1, 3, 6, 8, 2, 4; Отец Паисий 11, 4, 15, 31, 13, 12, 1, 23, 9, 3, 22, 33, 29, 2, 7, 24, 19, 10, 38, 14, 17, 27, 25, 8, 5, 21; Перун 31, 22, 16, 27, 20, 29, 18; Пирин 24, 3, 11, 7, 19, 21, 13, 8, 15, 12, 22, 6, 18, 5, 1, 10, 26, 28, 20, 14, 4, 17, 30, 9; Пирински бор 12, 13, 9, 34, 30, 15, 11; Рила 8, 6, 4, 10, 12; Спартак 14, 24, 19, 22, 11, 27, 16, 18, 7, 23, 2, 34, 4, 13, 12, 8, 28, 29, 30, 20, 21, 3, 10, 25, 9, 15, 32, 7А, 31, 5, 17; Теменуга 6, 11, 9, 5, 1, 4, 2, 7; Яне Сандански 73, 59, 67, 69, 63, 61, 65, 71

На 13.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кресна Влахински Езера 15, 32, 4, 28, 19, 25, 17, 21, 24, 26, 23, 28А, 21А, 30, 18; Детелина 4, 6; Еделвайс 7, 10, 9, 5, 1, 3, 6, 8, 2, 4; Отец Паисий 11, 4, 15, 31, 13, 12, 1, 23, 9, 3, 22, 33, 29, 2, 7, 24, 19, 10, 38, 14, 17, 27, 25, 8, 5, 21; Перун 31, 22, 16, 27, 20, 29, 18; Пирин 24, 3, 11, 7, 19, 21, 13, 8, 15, 12, 22, 6, 18, 5, 1, 10, 26, 28, 20, 14, 4, 17, 30, 9; Пирински бор 12, 13, 9, 34, 30, 15, 11; Рила 8, 6, 4, 10, 12; Спартак 14, 24, 19, 22, 11, 27, 16, 18, 7, 23, 2, 34, 4, 13, 12, 8, 28, 29, 30, 20, 21, 3, 10, 25, 9, 15, 32, 7А, 31, 5, 17; Теменуга 6, 11, 9, 5, 1, 4, 2, 7; Яне Сандански 73, 59, 67, 69, 63, 61, 65, 71

На 14.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кресна Влахински Езера 15, 32, 4, 28, 19, 25, 17, 21, 24, 26, 23, 28А, 21А, 30, 18; Детелина 4, 6; Еделвайс 7, 10, 9, 5, 1, 3, 6, 8, 2, 4; Отец Паисий 11, 4, 15, 31, 13, 12, 1, 23, 9, 3, 22, 33, 29, 2, 7, 24, 19, 10, 38, 14, 17, 27, 25, 8, 5, 21; Перун 31, 22, 16, 27, 20, 29, 18; Пирин 24, 3, 11, 7, 19, 21, 13, 8, 15, 12, 22, 6, 18, 5, 1, 10, 26, 28, 20, 14, 4, 17, 30, 9; Пирински бор 12, 13, 9, 34, 30, 15, 11; Рила 8, 6, 4, 10, 12; Спартак 14, 24, 19, 22, 11, 27, 16, 18, 7, 23, 2, 34, 4, 13, 12, 8, 28, 29, 30, 20, 21, 3, 10, 25, 9, 15, 32, 7А, 31, 5, 17; Теменуга 6, 11, 9, 5, 1, 4, 2, 7; Яне Сандански 73, 59, 67, 69, 63, 61, 65, 71

Община Петрич

На 10.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Петрич, Общ. Петрич 1, Кв. 355 Агапий Войнов 2, 16, 8, 22, 3, 20, 18, 14, 5, 7, 5, 22, 7, 3, 20, 2, 8, 16, 14, 18, 19, 26, 11, 30, 4, 17, 13, 24, 15; Атанас Маджаров 2, 3, 20, 15, 16, 12, 10, 24, 30, 18, 32, 13, 26, 14; България 33, 33; Георги Урумов 66, 66; Дончо Лазаров 5, 5, 3, 7, 1 1, 1, 1 1, 1, 5, 5, 3, 7; Европа 21, 19, 19, 19, 21, 2, 19; Истра 2; Кат Петрич Катя Паскалева 7, 5; Марица 14, 17, 26, 22, 31, 20, 11, 16, 27, 18, 28, 32, 6, 12, 25, 40, 40, 13, 42, 40, 37, 38, 35, 49, 11, 44, 40, 40, 11, 42, 35, 44, 49, 37, 40, 38, 13; Места 22, 22; Местност Грамадите Врем. С-во, Хале, Работилница, Цех; Папульо 31, 42, 39, 30, 50, 36, 48, 54, 25, 52, 23, 20, 18, 22, 38, 21, 34, 29, 40, 27, 26, 46, Магазин, 28, 44, 32, 24, 34, 33, 50, 26, 34, 30, 38, 46, 40, 18, 29, 31, 21, 32, 48, 20, 54, 28, 39, 36, Магазин, 27, 25, 42, 44, 23, 52, 24, 22, 34, 33; Параскева Филипова 7, 9, 1, 4, 21, 23, 5, 10, 1, 3, 9, 7, 1, 4, 23, 21, 3, 10, 1, 5; Полковник Дрангов 1, 1; Промишлена зона Рокфелер 1; Свети Климент Охридски 4; Свобода 9; Софрони Врачански 3, 1, 2, 3, 2, 1; Тодор Стоянов 7, 2; Търговски Комлекс Биляна Кафе, Комплекс, Кафе, Комплекс; УПИ VІ-374, Кв. 351 ХІІ-3719, Кв. 8 Цанко Церковски 7; Цар Самуил 57, 58, 2, 11, 12, 14, 15, 12, 15, 13, 16, 10, 11, 11, 17, Павилион, 3, 12, 1, 4, 1 4, 2, 21, 17, 20, 22, 18, 19, 1, 8, 5, 9, 7, 7, 8, 5, 8, 5, 6, 7, 8, 34, 38, 6, 37, 36, 39, 35, 40, 41, Бар, 31, 33, Зо, 23, 26, 34, 32, 29, 24, 30, 4, Пицария, 28, 25, 30, 27, 14, 11, 16, 15, 10, 12, 11, 17, 15, 11, 13, 12, Павилион, 2, 1, 4, 12, 2, 1 4, 3, 21, 19, 1, 22, 17, 18, 20, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 7, 5, 9, 6, 5, 5, 10, 1, 42, 43, 41, 56, 44, 29, 40, 39, 6, 41, 35, 38, 34, 37, 40, 36, 28, 30, 29, 25, 24, Пицария, 4, 33, Зо, 31, 26, 32, 30, 23, 34, Бар, 27; Цар Симеон 70, 66, 58, 66, 70, 58; Черно Море 7, 5, 9, 9, 5, 7 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 10.07.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Първомай, Общ. Петрич Антон Попов 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24; Гоце Делчев 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Македония 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Маркови Кладенци 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26; Младост 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23; Москва 15; Огражден 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Русия 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7; Самуилова Крепост 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20

На 10.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич В/Ст Болница - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 10.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Петрич, Общ. Петрич В/Ст Болница - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 10.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич България 24; Васил Левски 6; връх Бузлуджа 15; Демир Капия 7, 1, 3, 5, 9; Екзарх Йосиф 39, 45, 50, 46, 25, 48, 40, 22, 43, 54, 36А, 34, 44, 27, 30, 38, 47, 36, 36А, 42, 24, 31А, 45, 34, Павилион, 37, 26, 41, 31, 33, 35; Калабак 40, 55, 34, 32, 38, 53; Капитан Джингаров 13, 17, 22, 3, 16, 21, 20, 19, 8, 4, 9, 15, 10, 12, 5, 1, 18, 11, 2, 7, 6, 14, 23; Македония 22, 24, 16, 2, 6, 30, 8, 27, 18, 5, 4, 23, 28, 13, 14, 18, 13, 31, 15, 20, 3, З0, 1, 26, 10, 25, 32, 29, 9, 11, 12; Мануш Георгиев 15, 9, 22, 3, 8, 2, 11, 4, 10, 20, 7, 14, 1, 13, 12, 15, 17, 6, 18, 21, 5, 17, 19; Михаил Вардев 8, 5, 6, 10, 3, 12, 9, 14, 1, 16, 7, 11; Полковник Дрангов 1, 2; Стадионска 10; Стоян Търнаджиев 11, 8, 4, 9, 13, 6, 1, 5, 7, 15, 3, 2

На 10.07.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; Брегалница 4, 8, 1, 6; Жп Кулата Местност ГКПП-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; неуточнен адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото Пункт

На 10.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич 1, Кв. 355 Агапий Войнов 2, 16, 8, 22, 3, 20, 18, 14, 5, 7, 5, 22, 7, 3, 20, 2, 8, 16, 14, 18, 19, 26, 11, 30, 4, 17, 13, 24, 15; Атанас Маджаров 2, 3, 20, 15, 16, 12, 10, 24, 30, 18, 32, 13, 26, 14; България 33, 33; Георги Урумов 66, 66; Дончо Лазаров 5, 5, 3, 7, 1 1, 1, 1 1, 1, 5, 5, 3, 7; Европа 21, 19, 19, 19, 21, 2, 19; Истра 2; Кат Петрич Катя Паскалева 7, 5; Марица 14, 17, 26, 22, 31, 20, 11, 16, 27, 18, 28, 32, 6, 12, 25, 40, 40, 13, 42, 40, 37, 38, 35, 49, 11, 44, 40, 40, 11, 42, 35, 44, 49, 37, 40, 38, 13; Места 22, 22; Местност Грамадите Врем. С-во, Хале, Работилница, Цех; Папульо 31, 42, 39, 30, 50, 36, 48, 54, 25, 52, 23, 20, 18, 22, 38, 21, 34, 29, 40, 27, 26, 46, Магазин, 28, 44, 32, 24, 34, 33, 50, 26, 34, 30, 38, 46, 40, 18, 29, 31, 21, 32, 48, 20, 54, 28, 39, 36, Магазин, 27, 25, 42, 44, 23, 52, 24, 22, 34, 33; Параскева Филипова 7, 9, 1, 4, 21, 23, 5, 10, 1, 3, 9, 7, 1, 4, 23, 21, 3, 10, 1, 5; Полковник Дрангов 1, 1; Промишлена зона Рокфелер 1; Свети Климент Охридски 4; Свобода 9; Софрони Врачански 3, 1, 2, 3, 2, 1; Тодор Стоянов 7, 2; Търговски Комлекс Биляна Кафе, Комплекс, Кафе, Комплекс; УПИ VІ-374, Кв. 351 ХІІ-3719, Кв. 8 Цанко Церковски 7; Цар Самуил 57, 58, 2, 11, 12, 14, 15, 12, 15, 13, 16, 10, 11, 11, 17, Павилион, 3, 12, 1, 4, 1 4, 2, 21, 17, 20, 22, 18, 19, 1, 8, 5, 9, 7, 7, 8, 5, 8, 5, 6, 7, 8, 34, 38, 6, 37, 36, 39, 35, 40, 41, Бар, 31, 33, Зо, 23, 26, 34, 32, 29, 24, 30, 4, Пицария, 28, 25, 30, 27, 14, 11, 16, 15, 10, 12, 11, 17, 15, 11, 13, 12, Павилион, 2, 1, 4, 12, 2, 1 4, 3, 21, 19, 1, 22, 17, 18, 20, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 7, 5, 9, 6, 5, 5, 10, 1, 42, 43, 41, 56, 44, 29, 40, 39, 6, 41, 35, 38, 34, 37, 40, 36, 28, 30, 29, 25, 24, Пицария, 4, 33, Зо, 31, 26, 32, 30, 23, 34, Бар, 27; Цар Симеон 70, 66, 58, 66, 70, 58; Черно Море 7, 5, 9, 9, 5, 7 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; Брегалница 4, 8, 1, 6; Жп Кулата Местност ГКПП-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; неуточнен адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото Пункт

На 11.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич 28-ми октомври 21, 14, 23, 24, 22, 26, 28, 19; Александър Буйнов 4, 3, 7, 6, 5, 2, 9, 11, 1; Ал. Стамболийски 38, 36, 6, 34, 32, 20, 16, 26, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 34, 24, 17, 18, 22, 30, 12, 6, 8, 28, 45, 11, 41, 23, 17, 24, 7, 43, 27, 25, 33, 39, 19, 37, 1, 3, 3, 1, 2, 4, 10, 5; Арда 1, 3; Баучер 8, 3, 4, 1, 10, 12, 6, 5, 2; Беласица 1, 8, 6, 4, 2, 14, 10, 12, 18, 5, 22, 17Е, 2, 20; Братя Миладинови 4, 1, 7, 2, 3, 5, 10, 6, 8, 4; България 24, 24, 1, 3, 4, 4, 3, 6, 5, 2; Бяло Море 6, 2, 4, 5, 8, 3, 1; Валандово 7, 9, 5, 6, 1, 3; Вардар 2, 19, 10, 11, 1, 14, 16, 24, 18А, 3, 13, 22, 5, 9, 17, 18, УПИ І-3929 Кв. 361, 15, 12, 4, 21, 26, 28, 9; Васил Кънчев 31, 37, 27, 15, 8, 23, 19, 35, 17, 33, 21, 25, 6, 29, 37, 10, 16, 18, 8, 14, 43, 39, 41, 4, 13, 6, 1, 7, 4, 2, 9, 3, 11, 5; Възраждане 2, 3, 4, 6; Гео Милев 13; Гладстон 2, 1, 6, 5, 3, 7, 4; Гоце Делчев 26, 41, 20, 34, 30, 16, 32, 28, 14, 24, 39, 38, 18, 22, 36, 23, 29, 37, 12, 35, 31А, 31, 25, 21, 14 Магазин, 19, 27, 18, 33, 14, 15, 17, 11; градска 2, 10, 4, 8, 1, 6; Даме Груев 21, 13, 11, 17, 6, 10, 9, 19, 8, 15, 4; Демир Хисар 41, 45, 43, 40, 39, 31, 33, 37, 52, 50, 34, 27, 38, 36, 29, 35, 46, 48, 44, 24, 42, 25; Д-р Асен Златаров 8; Ел-Тепе 4, 10, 6, 16, 14, 7, 12, 18, 2, 1, 6; Изток 14, 7, 16, 8, 10, 2, 9, 12, 16, 13, Гараж 12, 15, 11, 12, 9, бл. 4, 3, 4, 4, 10, 1 5, 6, 2, 2, 8, 5, 1, 3; Кожух 36; Кочо Мавродиев 35, 26, 25, 24, 17, 19, 23, 21, 28, 30, 44, 27, 46, 40, 32, 42, 34, 38, 36; Кукуш 1; Лазар Маджаров 40, 34, 38, 36, 26, 4, 32, 12, 2, 11 2, 3, 16, 6, 1, 22, 1, 10, 17, 20, 11, 19, 13 2, 2, 21, 8, 14, 2, 25, 8, 5, 30, 3, 28, 2, 3; Люле Бургас 5, 1, 2, 4, 9, 8, 7, 3, 6; Македония 4, 8, 7, 6, 1, 5, 2, 3, 10; Местност Иловица Местност Младежки дом Център, Офис, Радио; Местност Яворите Ресторант, Комплекс; Митрополит Герасим 4, 12, 8, 10, 6, 9; Отец Паисий 16, 23, 22, 20, 18, 49, 51, 53, 47, 25, 35А, 29, 35, 41, 37, 45, 31, 43, 39; Папульо 16; Патриарх Евтимий 1, 2, 5, 6, 4; Пере Тошев 5, 14, 1, 3, 11, 8, 9, 4, 10, 2, 6, 7; Петко Р. Славейков 3, 1, 6, 8, 4, 5, 10; Полковник Дрангов 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1; Пощенска 4, 17, 3, 8, 5, 14, 7, 10, 1, 2, 6, 13, 11; Родопи 1, 2, 4, 3; Рокфелер 52, 3, 5, 32, 31, 34, 35, 36, 29, 33, 38, 27, 25; Св. Св. Кирил и Методи 18, 1, 15, 13, 12; Славянска 7, 5, 3, 3, 8, 4, 1 4, 9, 2, 1, 10, 2, 8, 10, 10, 8, 4, 14, 16, 15, 12, 13, 11, 9, 7; Стою Хаджиев 3, 1 1, 4, 7, 9, 1, 6, 2; Стоян Търнаджиев 3; Тетово 5, 7, 1, 11, 1, 1; Тома Митов 32; Тракия 12; Христо Ботев 6, 4, 12, 2, 10, 10, 18, 1, 4, 12, 3, 16, 5; Цанко Церковски 7; Цар Борис ІІI 20, 1, 3, 5, 24, 24; Яне Сандански 19, 23, 25, 17, 21, 29, 34, 42, 44, 35, 29, 38, 31, 46, 40, 33, 37 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Петрич, Общ. Петрич 28-ми октомври 21, 14, 23, 24, 22, 26, 28, 19; Александър Буйнов 4, 3, 7, 6, 5, 2, 9, 11, 1; Ал. Стамболийски 38, 36, 6, 34, 32, 20, 16, 26, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 34, 24, 17, 18, 22, 30, 12, 6, 8, 28, 45, 11, 41, 23, 17, 24, 7, 43, 27, 25, 33, 39, 19, 37, 1, 3, 3, 1, 2, 4, 10, 5; Арда 1, 3; Баучер 8, 3, 4, 1, 10, 12, 6, 5, 2; Беласица 1, 8, 6, 4, 2, 14, 10, 12, 18, 5, 22, 17Е, 2, 20; Братя Миладинови 4, 1, 7, 2, 3, 5, 10, 6, 8, 4; България 24, 24, 1, 3, 4, 4, 3, 6, 5, 2; Бяло Море 6, 2, 4, 5, 8, 3, 1; Валандово 7, 9, 5, 6, 1, 3; Вардар 2, 19, 10, 11, 1, 14, 16, 24, 18А, 3, 13, 22, 5, 9, 17, 18, УПИ І-3929 Кв. 361, 15, 12, 4, 21, 26, 28, 9; Васил Кънчев 31, 37, 27, 15, 8, 23, 19, 35, 17, 33, 21, 25, 6, 29, 37, 10, 16, 18, 8, 14, 43, 39, 41, 4, 13, 6, 1, 7, 4, 2, 9, 3, 11, 5; Възраждане 2, 3, 4, 6; Гео Милев 13; Гладстон 2, 1, 6, 5, 3, 7, 4; Гоце Делчев 26, 41, 20, 34, 30, 16, 32, 28, 14, 24, 39, 38, 18, 22, 36, 23, 29, 37, 12, 35, 31А, 31, 25, 21, 14 Магазин, 19, 27, 18, 33, 14, 15, 17, 11; градска 2, 10, 4, 8, 1, 6; Даме Груев 21, 13, 11, 17, 6, 10, 9, 19, 8, 15, 4; Демир Хисар 41, 45, 43, 40, 39, 31, 33, 37, 52, 50, 34, 27, 38, 36, 29, 35, 46, 48, 44, 24, 42, 25; Д-р Асен Златаров 8; Ел-Тепе 4, 10, 6, 16, 14, 7, 12, 18, 2, 1, 6; Изток 14, 7, 16, 8, 10, 2, 9, 12, 16, 13, Гараж 12, 15, 11, 12, 9, бл. 4, 3, 4, 4, 10, 1 5, 6, 2, 2, 8, 5, 1, 3; Кожух 36; Кочо Мавродиев 35, 26, 25, 24, 17, 19, 23, 21, 28, 30, 44, 27, 46, 40, 32, 42, 34, 38, 36; Кукуш 1; Лазар Маджаров 40, 34, 38, 36, 26, 4, 32, 12, 2, 11 2, 3, 16, 6, 1, 22, 1, 10, 17, 20, 11, 19, 13 2, 2, 21, 8, 14, 2, 25, 8, 5, 30, 3, 28, 2, 3; Люле Бургас 5, 1, 2, 4, 9, 8, 7, 3, 6; Македония 4, 8, 7, 6, 1, 5, 2, 3, 10; Местност Иловица Местност Младежки дом Център, Офис, Радио; Местност Яворите Ресторант, Комплекс; Митрополит Герасим 4, 12, 8, 10, 6, 9; Отец Паисий 16, 23, 22, 20, 18, 49, 51, 53, 47, 25, 35А, 29, 35, 41, 37, 45, 31, 43, 39; Папульо 16; Патриарх Евтимий 1, 2, 5, 6, 4; Пере Тошев 5, 14, 1, 3, 11, 8, 9, 4, 10, 2, 6, 7; Петко Р. Славейков 3, 1, 6, 8, 4, 5, 10; Полковник Дрангов 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1; Пощенска 4, 17, 3, 8, 5, 14, 7, 10, 1, 2, 6, 13, 11; Родопи 1, 2, 4, 3; Рокфелер 52, 3, 5, 32, 31, 34, 35, 36, 29, 33, 38, 27, 25; Св. Св. Кирил и Методи 18, 1, 15, 13, 12; Славянска 7, 5, 3, 3, 8, 4, 1 4, 9, 2, 1, 10, 2, 8, 10, 10, 8, 4, 14, 16, 15, 12, 13, 11, 9, 7; Стою Хаджиев 3, 1 1, 4, 7, 9, 1, 6, 2; Стоян Търнаджиев 3; Тетово 5, 7, 1, 11, 1, 1; Тома Митов 32; Тракия 12; Христо Ботев 6, 4, 12, 2, 10, 10, 18, 1, 4, 12, 3, 16, 5; Цанко Церковски 7; Цар Борис ІІI 20, 1, 3, 5, 24, 24; Яне Сандански 19, 23, 25, 17, 21, 29, 34, 42, 44, 35, 29, 38, 31, 46, 40, 33, 37 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Първомай, Общ. Петрич Антон Попов 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24; Гоце Делчев 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Македония 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Маркови Кладенци 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26; Младост 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23; Москва 15; Огражден 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Русия 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7; Самуилова Крепост 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20

На 11.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Коларово, Общ. Петрич Местост Марковица Фабрика, Павилион; неуточнен адрес Супермаркет; Петрич, Общ. Петрич; 22-ри октомври 1, 5; 28-ми октомври 1, 32, 25, 30, 7, 9, 5, 11, 4, 16, 20, 3, 1, 12, 14, 6, 19, 18, 22, 8, 15, 10, 13, 17; Александър Унев 7; Атанас Маджаров 32; Беласица 9, 6, 11, 7, 3, 1; Бистрица 2, 3, 1, 13, 18, 16, 11, 10, 9, 5; Брегалница 6, 5, 3, 1, 2, 8, 11, 4, 9, 10, 7; България 24, 14, 8, 9, 10, 12, 18, 5, 11, 13, 16, 15, 19, 12, 17; Ванга/Опълченска/ 10, 8, 4, 6, 12, 2, 5, 7, 3, 11, 14, 9, 1, 18; Васил Кънчев 47, 22, 73, 28, 53, 71, 24, 65, 69, 26, 61, 59, 49, 67, 51, 45, 63, 34, 20, 36, 57, 30, 55; Васил Левски 6; връх Бузлуджа 15; Гоце Делчев 5, 4, 3, 8, 7, 10, 6, 2, 9, 14, 5, 12, 1, 12Б; Даме Груев 3, 12, 18, 33, 20, 14, 23, 31, 1, 29, 25, 16; Демир Капия 7, 1, 3, 5, 9; Демир Хисар 8, 22, 32, 14, 16, 7, 1, 5, 13, 23, 24, 15, 26, 21, 25, 2, 3, 19, 12, 11, 9, 6, 18, 10, 17, 20, 28, 30; Димитър Гощанов 2 1, 4, 5, 11, 15, 4 2, 6, 1, 13, 6 3, 1, 7, 3, 9, 2, 2; Екзарх Йосиф 39, 45, 50, 46, 25, 48, 40, 22, 43, 54, 36А, 34, 44, 27, 30, 38, 47, 36, 36А, 42, 24, 31А, 45, 34, Павилион, 37, 26, 41, 31, 33, 35, 52, 57, 25, 53, 60, 49, 55, 58, 51; Ел-Тепе 7, 6, 5, 13, 22, 17, 20, 26, 9, 15, 24, 11; Здравец 174, 179, 165, 184, 103, 125, 73, 99, 20, 131, 113, 26, 150, 30, 65, 71, 163, 43, 121, 107, 97, 135, 14, 24, 22, 87, 139, 152, 175, 161, 32, 149, 143, 181, 105, 183, 95, 81, 177, 45, 109, 115, 85, 63, 193, 18, 119, 77, 141, 133, 157, 147, 137, 173, 195, 111, 67, 23, 145, 129, 91; Иван Вазов 1, 2, 3, 1, 5, 8, 10, 6, 8; Иван Тасушев 5, 4, 3, 6, 1, 2; Илинден 3, 4, 8, 5, 1, 2, 7; Калабак 40, 55, 34, 32, 38, 53; Калина 30, 31, 26, 37, 39, 32, 28, 35, 33, 23, 34; Капитан Джингаров 13, 17, 22, 3, 16, 21, 20, 19, 8, 4, 9, 15, 10, 12, 5, 1, 18, 11, 2, 7, 6, 14, 23; Кестен 47, 18, 33, 24, 30, 37, 49, 16, 20, 51, 22, 43, 39, 34, 29, 28, 45, 53, 31; Княз Борис I 20, 24, 30, 28, 14, 16, 22, 18, 26, 21, 8, 10, 5, 1, 6, 12, 7, 18, 1, 21, 25, 19, 17, 11, 3, 15, 5, 13, 7, 23, 2, 34, 30, 38, 54, 32, 40, 1, 36, 56; Кочо Мавродиев 60, 58, 64, 62; Кукуш 6, 1, 4, 9, 3, 8, 2, 7; Македония 22, 24, 16, 2, 6, 30, 8, 27, 18, 5, 4, 23, 28, 13, 14, 18, 13, 31, 15, 20, 3, З0, 1, 26, 10, 25, 32, 29, 9, 11, 12; Мануш Георгиев 15, 9, 22, 3, 8, 2, 11, 4, 10, 20, 7, 14, 1, 13, 12, 15, 17, 6, 18, 21, 5, 17, 19, 29, 28, 43, 53, 42, 47, 39, 1, 26, 45, 38, 40, 54, 35, 48, 25, 31, 27, 49, 36, 55, 44, 61, 21, 50, 51, 37, 33, 46, 30, 23; Маркова Скала 1, 10, 4, 12, 6, 16, 3, 8, 26, 22, 5, 11, 18, 9, 13, 15, 20, 2, 7; Местност реката Нива; Митрополит Герасим 1, 5, 3, 1, 4, 7; Михаил Вардев 8, 5, 6, 10, 3, 12, 9, 14, 1, 16, 7, 11; Орището 8, 100; Орфано 1; Отец Паисий 13, 15, 19, 7, 21, 6, 1, 17, 8, 9, 3, 5, 12, 23, 2; Перманик 20, 22, 14, 25, 10, 13, 19, 16, 23, 9, 17, 28, 15, 24, 12; Пирин 47, 66, 70, 43, 72, 58, 57, 45, 49, 76, 44, 68, 50, 74, 41, 7, З, 5, 1А, 1, 25, 2, 3, 54, 35, 15, 22, 26, 14, 46, 17, 42, 8, 52, 12, 30, 44, 31, 19, 27, 16, 32, 40, 29, 7, 18, 13, 20, 50, 5, 4, 38, 24, 23, Строителен Обект, 2, 48, 21, 36, 25, 33, 9, 11; Полковник Дрангов 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2; Пощенска 19, 14, 21, 15, 12, 16; Рокфелер 1, 41, 25, 44, 40, 43, 37, 35, 47, 46, 42, 39, 90; Св. Св. Кирил и Методи 17, 15, 22, 21, 19, 31, 24, 26, 32, 30; сграда на Тк Гум Славянска 4, 8; Стадионска 10; Стоян Търнаджиев 11, 8, 4, 9, 13, 6, 1, 5, 7, 15, 3, 2; Тетово 9, 6, 3, 5, 4, 2, 7; Тома Митов 20, 28, 22, 46, 40, 56, 22, 48, 36, 1, 21, 5, 32, 44, 58, 42, 54, 52, 24, 26, 46, 50, 34, 30, 16, 14, 1, 1, 8, 6, 2, 4, 6, 14, 2, 3, 16, 18, 5; Хан Крум 14, 8, 2, 10, 6, 6А, 4; Хилендарски Манастир 3, 6, 7, 1, 8, 9, 10, 7 Мазе, 11, 5; Христо Ботев 2; Цар Борис ІІI 8, 1, 10, 3, 5, 2, 7, 6, 4, 32, 11А, 15, 9, 16, 20, 14, 20, 22, 22, 16, 52, 12, 11, 11 Юробанк, 20, 14; Явор 88, 74, 39, 82, 3, 23, 54, 15, 52, 70, 42, 37, 98, 29, 58, 64, 12, 20, 32, 9, 43, 66, 84, 86, 10, 62, 68, 27, 26, 5, 46, 24, 36, 25, 56, 6, 2, 21, 30, 16, 207, 4, 44, 33, 28, 17, 13, 34, 8, 35, 59, 72, 90, 19, 96, 22, 7, 94, 1, 80, 50, 14, 104, 40, 18, 41, 100, 31, 11; Яне Сандански 2, 38, 36, 22, 28, 20, 22А, 30, 24, 1, 14, 13, 10, 6, 5, 4, 9, 7, 20, 11, 12, 3, 18, 2, 3 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Коларово, Общ. Петрич Местост Марковица Фабрика, Павилион; неуточнен адрес Супермаркет; Петрич, Общ. Петрич; 22-ри октомври 1, 5; 28-ми октомври 1, 32, 25, 30, 7, 9, 5, 11, 4, 16, 20, 3, 1, 12, 14, 6, 19, 18, 22, 8, 15, 10, 13, 17; Александър Унев 7; Атанас Маджаров 32; Беласица 9, 6, 11, 7, 3, 1; Бистрица 2, 3, 1, 13, 18, 16, 11, 10, 9, 5; Брегалница 6, 5, 3, 1, 2, 8, 11, 4, 9, 10, 7; България 24, 14, 8, 9, 10, 12, 18, 5, 11, 13, 16, 15, 19, 12, 17; Ванга/Опълченска/ 10, 8, 4, 6, 12, 2, 5, 7, 3, 11, 14, 9, 1, 18; Васил Кънчев 47, 22, 73, 28, 53, 71, 24, 65, 69, 26, 61, 59, 49, 67, 51, 45, 63, 34, 20, 36, 57, 30, 55; Васил Левски 6; връх Бузлуджа 15; Гоце Делчев 5, 4, 3, 8, 7, 10, 6, 2, 9, 14, 5, 12, 1, 12Б; Даме Груев 3, 12, 18, 33, 20, 14, 23, 31, 1, 29, 25, 16; Демир Капия 7, 1, 3, 5, 9; Демир Хисар 8, 22, 32, 14, 16, 7, 1, 5, 13, 23, 24, 15, 26, 21, 25, 2, 3, 19, 12, 11, 9, 6, 18, 10, 17, 20, 28, 30; Димитър Гощанов 2 1, 4, 5, 11, 15, 4 2, 6, 1, 13, 6 3, 1, 7, 3, 9, 2, 2; Екзарх Йосиф 39, 45, 50, 46, 25, 48, 40, 22, 43, 54, 36А, 34, 44, 27, 30, 38, 47, 36, 36А, 42, 24, 31А, 45, 34, Павилион, 37, 26, 41, 31, 33, 35, 52, 57, 25, 53, 60, 49, 55, 58, 51; Ел-Тепе 7, 6, 5, 13, 22, 17, 20, 26, 9, 15, 24, 11; Здравец 174, 179, 165, 184, 103, 125, 73, 99, 20, 131, 113, 26, 150, 30, 65, 71, 163, 43, 121, 107, 97, 135, 14, 24, 22, 87, 139, 152, 175, 161, 32, 149, 143, 181, 105, 183, 95, 81, 177, 45, 109, 115, 85, 63, 193, 18, 119, 77, 141, 133, 157, 147, 137, 173, 195, 111, 67, 23, 145, 129, 91; Иван Вазов 1, 2, 3, 1, 5, 8, 10, 6, 8; Иван Тасушев 5, 4, 3, 6, 1, 2; Илинден 3, 4, 8, 5, 1, 2, 7; Калабак 40, 55, 34, 32, 38, 53; Калина 30, 31, 26, 37, 39, 32, 28, 35, 33, 23, 34; Капитан Джингаров 13, 17, 22, 3, 16, 21, 20, 19, 8, 4, 9, 15, 10, 12, 5, 1, 18, 11, 2, 7, 6, 14, 23; Кестен 47, 18, 33, 24, 30, 37, 49, 16, 20, 51, 22, 43, 39, 34, 29, 28, 45, 53, 31; Княз Борис I 20, 24, 30, 28, 14, 16, 22, 18, 26, 21, 8, 10, 5, 1, 6, 12, 7, 18, 1, 21, 25, 19, 17, 11, 3, 15, 5, 13, 7, 23, 2, 34, 30, 38, 54, 32, 40, 1, 36, 56; Кочо Мавродиев 60, 58, 64, 62; Кукуш 6, 1, 4, 9, 3, 8, 2, 7; Македония 22, 24, 16, 2, 6, 30, 8, 27, 18, 5, 4, 23, 28, 13, 14, 18, 13, 31, 15, 20, 3, З0, 1, 26, 10, 25, 32, 29, 9, 11, 12; Мануш Георгиев 15, 9, 22, 3, 8, 2, 11, 4, 10, 20, 7, 14, 1, 13, 12, 15, 17, 6, 18, 21, 5, 17, 19, 29, 28, 43, 53, 42, 47, 39, 1, 26, 45, 38, 40, 54, 35, 48, 25, 31, 27, 49, 36, 55, 44, 61, 21, 50, 51, 37, 33, 46, 30, 23; Маркова Скала 1, 10, 4, 12, 6, 16, 3, 8, 26, 22, 5, 11, 18, 9, 13, 15, 20, 2, 7; Местност реката Нива; Митрополит Герасим 1, 5, 3, 1, 4, 7; Михаил Вардев 8, 5, 6, 10, 3, 12, 9, 14, 1, 16, 7, 11; Орището 8, 100; Орфано 1; Отец Паисий 13, 15, 19, 7, 21, 6, 1, 17, 8, 9, 3, 5, 12, 23, 2; Перманик 20, 22, 14, 25, 10, 13, 19, 16, 23, 9, 17, 28, 15, 24, 12; Пирин 47, 66, 70, 43, 72, 58, 57, 45, 49, 76, 44, 68, 50, 74, 41, 7, З, 5, 1А, 1, 25, 2, 3, 54, 35, 15, 22, 26, 14, 46, 17, 42, 8, 52, 12, 30, 44, 31, 19, 27, 16, 32, 40, 29, 7, 18, 13, 20, 50, 5, 4, 38, 24, 23, Строителен Обект, 2, 48, 21, 36, 25, 33, 9, 11; Полковник Дрангов 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2; Пощенска 19, 14, 21, 15, 12, 16; Рокфелер 1, 41, 25, 44, 40, 43, 37, 35, 47, 46, 42, 39, 90; Св. Св. Кирил и Методи 17, 15, 22, 21, 19, 31, 24, 26, 32, 30; сграда на Тк Гум Славянска 4, 8; Стадионска 10; Стоян Търнаджиев 11, 8, 4, 9, 13, 6, 1, 5, 7, 15, 3, 2; Тетово 9, 6, 3, 5, 4, 2, 7; Тома Митов 20, 28, 22, 46, 40, 56, 22, 48, 36, 1, 21, 5, 32, 44, 58, 42, 54, 52, 24, 26, 46, 50, 34, 30, 16, 14, 1, 1, 8, 6, 2, 4, 6, 14, 2, 3, 16, 18, 5; Хан Крум 14, 8, 2, 10, 6, 6А, 4; Хилендарски Манастир 3, 6, 7, 1, 8, 9, 10, 7 Мазе, 11, 5; Христо Ботев 2; Цар Борис ІІI 8, 1, 10, 3, 5, 2, 7, 6, 4, 32, 11А, 15, 9, 16, 20, 14, 20, 22, 22, 16, 52, 12, 11, 11 Юробанк, 20, 14; Явор 88, 74, 39, 82, 3, 23, 54, 15, 52, 70, 42, 37, 98, 29, 58, 64, 12, 20, 32, 9, 43, 66, 84, 86, 10, 62, 68, 27, 26, 5, 46, 24, 36, 25, 56, 6, 2, 21, 30, 16, 207, 4, 44, 33, 28, 17, 13, 34, 8, 35, 59, 72, 90, 19, 96, 22, 7, 94, 1, 80, 50, 14, 104, 40, 18, 41, 100, 31, 11; Яне Сандански 2, 38, 36, 22, 28, 20, 22А, 30, 24, 1, 14, 13, 10, 6, 5, 4, 9, 7, 20, 11, 12, 3, 18, 2, 3 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Бабуна 3, 4, 13, 19, 6, 20, 21, 8, 14, 16, 11, 23, 18, 17, 24, 22, 15, 10, 27, 9, 28, 7, 25, 26, 5, 12; Битоля 22, 19, 15, 22, 17, 31, 21, 23, 16, 18, 22А, 32, 26, 25, 29, 27, 24, 28, 20, 30, 13; Воден 8, 4, 10, 12, 6; Гарата 1; Долна Джумая 14, 8, 12, 2, 7, 18, 4, 5, 3, 1, 9, 10, 13, 6, 16, 11; Д-р Асен Златаров 22, 2А, 14, 16, 20, 12, 18, 4, 10, 1, 8, 1; Дунав 68, 33, 66, 72, 64, 70, 74, 76, 62, 58, 56, 29, 27, 21, 25, 52, 23, 38, 22, 34, 36, 32, 11, 15, 13, 26, 7, 32, 5, 9, 30, 28, 24, 3, 44, 40, 17, 48, 42, 50, 13, 15, 19, 46, 60, 66; Ильо войвода 31; Каймак Чалан 3, 12, 3, 8, 2, 16, 10, 14, 1, 5, 18; Капитан Никола Парапанов 13 2, 2 Кафе, 2 Общи Части, 13 3, 1, 2, 3, 1, 11 1, 2, 1, 11, 11, 9, 2 Офис, 17; Кожух 9, 22, 16, 31, 21, 8, 3, 14, 12, 5, 17, 22, 7, 1, 13, 10А, 23, 3А, 4, 6, 29, 24, 15, 19, 10, 20, 33, 18, 27, 25; Местност Кумли Помпа, Склад; Местност Под Гарата Каравана За Офис на Автокъща; Морихово 15, 5, 14, 12, 10, 7, 2, 9, 8, 17, 1, 11, 6, 13, 3, 4, 19, 16; Осогово 5, 10, 11, 8, 13, 7, 16, 9, 3, 2, 4, 22, 20, 6, 12, 14, 18; Полковник Дрангов 1, 1, 1, 15, 1, 1, 1; Поп Богомил 5, 1, 3; Промишлена зона Цех; Рокфелер 48, 44, 48, 52, 44, 50; Серска 21 1, 15; Солунска 13, 7, 19, 1, 3, 4, 9, 2, 10, 11, 89, 8, 25, 16, 23, 10, 22, 12, 15, 27, 20, 18, 17, 14А, 14, 19; Стопански двор Цех, Склад; УПИ IX Кв. 39 Христо Чернопеев 28, 42, 44, 50, 22, 20, 2, 19, 12, 2, 14, 17; Цар Борис ІІI 98, 96, 95, 89, 83, 95 Изход София, 87, 91, 92, 85, 39, 5, 35 Магазин, 49, 57, 3, 67, 47, 31, 57, 65, 45, 55, 55, 29, 51, 37, 59, 55, 43, 50, 48, 54, 16, 48, 52, 17, 46 1, 21, 56, 58, 64, 46, 60, 62, 29, 44, 44, 44, 31, 19, 23, 21, 27, 40, 45, 43, 63, 59, 61, 79, 81, 73, 77, 75, 71; Цар Калоян 12, 3, 14, 6, 16, 8, 1, 5, 10, 1, 3, 2; Цар Самуил 56; Червена Скала 4, 15, 12, 18, 6, 11, 9, 1, 13, 14, 10, 8, 16, 2, 8, 17; Шипка 3 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Бабуна 3, 4, 13, 19, 6, 20, 21, 8, 14, 16, 11, 23, 18, 17, 24, 22, 15, 10, 27, 9, 28, 7, 25, 26, 5, 12; Битоля 22, 19, 15, 22, 17, 31, 21, 23, 16, 18, 22А, 32, 26, 25, 29, 27, 24, 28, 20, 30, 13; Воден 8, 4, 10, 12, 6; Гарата 1; Долна Джумая 14, 8, 12, 2, 7, 18, 4, 5, 3, 1, 9, 10, 13, 6, 16, 11; Д-р Асен Златаров 22, 2А, 14, 16, 20, 12, 18, 4, 10, 1, 8, 1; Дунав 68, 33, 66, 72, 64, 70, 74, 76, 62, 58, 56, 29, 27, 21, 25, 52, 23, 38, 22, 34, 36, 32, 11, 15, 13, 26, 7, 32, 5, 9, 30, 28, 24, 3, 44, 40, 17, 48, 42, 50, 13, 15, 19, 46, 60, 66; Ильо войвода 31; Каймак Чалан 3, 12, 3, 8, 2, 16, 10, 14, 1, 5, 18; Капитан Никола Парапанов 13 2, 2 Кафе, 2 Общи Части, 13 3, 1, 2, 3, 1, 11 1, 2, 1, 11, 11, 9, 2 Офис, 17; Кожух 9, 22, 16, 31, 21, 8, 3, 14, 12, 5, 17, 22, 7, 1, 13, 10А, 23, 3А, 4, 6, 29, 24, 15, 19, 10, 20, 33, 18, 27, 25; Местност Кумли Помпа, Склад; Местност Под Гарата Каравана За Офис на Автокъща; Морихово 15, 5, 14, 12, 10, 7, 2, 9, 8, 17, 1, 11, 6, 13, 3, 4, 19, 16; Осогово 5, 10, 11, 8, 13, 7, 16, 9, 3, 2, 4, 22, 20, 6, 12, 14, 18; Полковник Дрангов 1, 1, 1, 15, 1, 1, 1; Поп Богомил 5, 1, 3; Промишлена зона Цех; Рокфелер 48, 44, 48, 52, 44, 50; Серска 21 1, 15; Солунска 13, 7, 19, 1, 3, 4, 9, 2, 10, 11, 89, 8, 25, 16, 23, 10, 22, 12, 15, 27, 20, 18, 17, 14А, 14, 19; Стопански двор Цех, Склад; УПИ IX Кв. 39 Христо Чернопеев 28, 42, 44, 50, 22, 20, 2, 19, 12, 2, 14, 17; Цар Борис ІІI 98, 96, 95, 89, 83, 95 Изход София, 87, 91, 92, 85, 39, 5, 35 Магазин, 49, 57, 3, 67, 47, 31, 57, 65, 45, 55, 55, 29, 51, 37, 59, 55, 43, 50, 48, 54, 16, 48, 52, 17, 46 1, 21, 56, 58, 64, 46, 60, 62, 29, 44, 44, 44, 31, 19, 23, 21, 27, 40, 45, 43, 63, 59, 61, 79, 81, 73, 77, 75, 71; Цар Калоян 12, 3, 14, 6, 16, 8, 1, 5, 10, 1, 3, 2; Цар Самуил 56; Червена Скала 4, 15, 12, 18, 6, 11, 9, 1, 13, 14, 10, 8, 16, 2, 8, 17; Шипка 3 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Коларово, Общ. Петрич Драва 12; Кърналово; Местност Фабриката Офис; Петрич, Общ. Петрич; 22-ри октомври 11, 27, 19, 23, 13, 15, 17, 25, 21, 28, 32, 34, 30, 38, 17; Битоля 6, 8А, 4, 2, 9, 14, 5, 7, 8, 12, 1, 11, 10, 3; България 57, 73, 61, 75, 79, 71, 81, 77, 67, 62, 91; Вит 2, 1; Генерал Тодоров 16, 24, 22, 18, 26, 20, 10, 14, 8, 3, 28, 30; Гео Милев 8, 6, 4, 9, 11, 2, 10, 1, 7, 5, 10, 13, 12, 14; Георги Бенковски 7, 10, 2, 14, 6, 8, 9, 12, 13, 3, 1, 4, 1, 5, 11; Георги С. Раковски 6, 8, 11, 10, 4, 7, 2, 1, 9, 3, 5, 15, 16, 20, 21, 23, 14, 13, 17, 12, 27; Георги Урумов 21, 8, 10, 12, 7, 34, 14, 18, 6, 16, 33, Строителен Обект, 26, 15, 1, 5, 9, 7, 2, 3, 21, 24, 8 Б, 34, 11, 8, 17, 20, 16, 19, 47, 38, 44, 43, 41, 36, 42, 21, 35, 42, 37, 39, 48, 45, 46; Димитър Талев 11, 2, 5, 7, 8, 3, 6, 13, 9, 1, 4, 16, 18; Долна Джумая 28, 26, 22, 17, 20; Д-р Иван Цветков 7; Д-р Колинс 18, 1, 3, 12, 10, 16, 4, 9, 14, 5, 2, 6, 7, 11, 13; Драва 8, 2, 6, 4, 12, 18, 1, 3, 10, 20, 9, 11, 14, 16, 5; Дунав 4, 6, 14, 10, 16, 2, 8; Иван Апостолов 4, 6; Ильо войвода 21, 16, 26, 32, 34, 30, 11, 19, 17, 25, 27, 38, 14, 20, 18, А, 12, 13, Б, 28, 15, 36, 29, 24, 50, 4, 9, 10, 6, 1, 3, 8, 7, 5; Искър 12, 5, 6, 2, 12, 8, 11, 1, 9, 10, 4, 7, 3; Калабак 15, 1, 8, 6, 2, 27, 4, 9, 29, 19, 3, 17, 5, 12, 25, 31, 7, 13, 23, 10, 11; Капитан Никола Парапанов 20, 32, 16, 6, 30, 14, 18, 12, 8, 10, 22, 36, 24, 30, 3, Тото Пункт; Княз Александър Батемберг 3, 26, 20, 24, 19, 18, 32, 10, 21, 30, 5, 9, 22, 28, 12, 2, 23, 1, 16, 7, 8, 15, 17, 14, 11, 6, 4, 44, 27, 38, 36, 31, 46, 33, 40, 25, 29; Любен Каравелов 17, 4, 5, 2, 7, 1, 13, 9, 3, 6, 11; Марица 9, 8, 2, 1, 7, 10, 6, 5, 3; Места 11, 14, 8, 3, 2, 10, 5, 9, 6, 12, 4, 7; Местност Бухото Жилище, Цех, Цех; Местност Неволница Местност Омондрос Яромелка; Мусала 14, 20, 16, 11, 5, 8, 4, 12, 10, 6, 9, 13, 3, 2, 18; Нерезлъците Никола Вапцаров 8; Оборище 6; Огражден 6, 13, 4, 12, 7, 11, 2, 5, 14, 3, 1, 8; Охрид 24; Папульо 36; Пейо Яворов 17, 24, 22, 15, 19, 13, 2, 3, 5, 9, 12, 10, 4, 18, 6, 14, 1, 7, 16, 1, 11; Петър Берон 14, 15, 6, 3, 2, 7, 9, 15, 12, 5, 4, 1, 13, 10, 11, 8; Полковник Дрангов 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1; Пролет 1; река Осъм 1, 5, 3; Рокфелер 94, 106, 77, 100, 110, 90, 92, 79, 127, 121, 83, 117, 111, 105, 97, 90, 89, 98, 81, 115, 103, 99, 91, 108, 104, 95, 109, 96, 101, 112, 119, 107, 87, 85, 102, 90, 93, 125, 53; Свети Климент Охридски 5, 10, 8, 6, 11, 9, 7, 12, 13, 1, 4, 6, 3, 2; Свобода 3, 4, 1, 6, 5, 8, 7, 2, 38, 15, 19, 13, 28, 8, 22, 32, 33, 25, 24, 34, 23, 10, 11, 29, 30, 14, 27, 36, 16, 12, 21, 26, 18, 17, 20; Серска 2, 3, 18, 15, 25, 22, 14, 23, 12, 11, 7, 17, 20, 19, 16, 1, 5, 21, 13, 26, Колбасарски Магазин, 4, 6, 2, 10, 24, 1, 8; Скопие 7, 2, 5, 6, 11, 10, 3, 13, 9, 1, 12, 4, 8, 14, 16; Софрони Врачански 1, 2; Стадионска 1; Стара планина 6, 12, 9, 1, 18 А, 11, 10, 18, 17, 5, 14, 16, 7, 15, 4, 13, 8, 2, 3; Тодор Александров 7, 15, 8В, 25, 14, 17, 13, 8Г, 18, 12, 8А, 11, 8 А, 16, 5; Търново 5, 1, 4, 10, 6, 8, 3, 2; УПИ 6-1862 Хан Аспарух 17, 10, 13, 7, 9, 15, 11, 5, 8; Христо Смирненски 4, 11, 8, 3, 14, 13, 9, 7, 6, 10, 1, 2, 12, 5, 16, 14; Цар Борис ІІI 22, 69, 94, 82, 74, 76, 69, 78, 84, 72, 89, 88, 90, 92, 45; Цар Иван Шишман 9, 5, 7, 13, 1, 11, 3; Цар Симеон 32, 14, 36, 40, 18, 46, 21, 4, 24, 10, 22, 17, 34, 38, 19, 44, 2, 6, 42, 8, 28, 23, 20, 12, 43, 52, 41, 64, 33, 58, 27, 29, 60, 54, 52, 31, 35, 39, 62, 50, 48, 41, 37, 56, 25; Черно Море 1, 4, 8, 6, 3; Черноризец Храбър 8, 3, 5, 11, 7, 10, 2, 6, 4, 1, 9 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Коларово, Общ. Петрич Драва 12; Кърналово; Местност Фабриката Офис; Петрич, Общ. Петрич; 22-ри октомври 11, 27, 19, 23, 13, 15, 17, 25, 21, 28, 32, 34, 30, 38, 17; Битоля 6, 8А, 4, 2, 9, 14, 5, 7, 8, 12, 1, 11, 10, 3; България 57, 73, 61, 75, 79, 71, 81, 77, 67, 62, 91; Вит 2, 1; Генерал Тодоров 16, 24, 22, 18, 26, 20, 10, 14, 8, 3, 28, 30; Гео Милев 8, 6, 4, 9, 11, 2, 10, 1, 7, 5, 10, 13, 12, 14; Георги Бенковски 7, 10, 2, 14, 6, 8, 9, 12, 13, 3, 1, 4, 1, 5, 11; Георги С. Раковски 6, 8, 11, 10, 4, 7, 2, 1, 9, 3, 5, 15, 16, 20, 21, 23, 14, 13, 17, 12, 27; Георги Урумов 21, 8, 10, 12, 7, 34, 14, 18, 6, 16, 33, Строителен Обект, 26, 15, 1, 5, 9, 7, 2, 3, 21, 24, 8 Б, 34, 11, 8, 17, 20, 16, 19, 47, 38, 44, 43, 41, 36, 42, 21, 35, 42, 37, 39, 48, 45, 46; Димитър Талев 11, 2, 5, 7, 8, 3, 6, 13, 9, 1, 4, 16, 18; Долна Джумая 28, 26, 22, 17, 20; Д-р Иван Цветков 7; Д-р Колинс 18, 1, 3, 12, 10, 16, 4, 9, 14, 5, 2, 6, 7, 11, 13; Драва 8, 2, 6, 4, 12, 18, 1, 3, 10, 20, 9, 11, 14, 16, 5; Дунав 4, 6, 14, 10, 16, 2, 8; Иван Апостолов 4, 6; Ильо войвода 21, 16, 26, 32, 34, 30, 11, 19, 17, 25, 27, 38, 14, 20, 18, А, 12, 13, Б, 28, 15, 36, 29, 24, 50, 4, 9, 10, 6, 1, 3, 8, 7, 5; Искър 12, 5, 6, 2, 12, 8, 11, 1, 9, 10, 4, 7, 3; Калабак 15, 1, 8, 6, 2, 27, 4, 9, 29, 19, 3, 17, 5, 12, 25, 31, 7, 13, 23, 10, 11; Капитан Никола Парапанов 20, 32, 16, 6, 30, 14, 18, 12, 8, 10, 22, 36, 24, 30, 3, Тото Пункт; Княз Александър Батемберг 3, 26, 20, 24, 19, 18, 32, 10, 21, 30, 5, 9, 22, 28, 12, 2, 23, 1, 16, 7, 8, 15, 17, 14, 11, 6, 4, 44, 27, 38, 36, 31, 46, 33, 40, 25, 29; Любен Каравелов 17, 4, 5, 2, 7, 1, 13, 9, 3, 6, 11; Марица 9, 8, 2, 1, 7, 10, 6, 5, 3; Места 11, 14, 8, 3, 2, 10, 5, 9, 6, 12, 4, 7; Местност Бухото Жилище, Цех, Цех; Местност Неволница Местност Омондрос Яромелка; Мусала 14, 20, 16, 11, 5, 8, 4, 12, 10, 6, 9, 13, 3, 2, 18; Нерезлъците Никола Вапцаров 8; Оборище 6; Огражден 6, 13, 4, 12, 7, 11, 2, 5, 14, 3, 1, 8; Охрид 24; Папульо 36; Пейо Яворов 17, 24, 22, 15, 19, 13, 2, 3, 5, 9, 12, 10, 4, 18, 6, 14, 1, 7, 16, 1, 11; Петър Берон 14, 15, 6, 3, 2, 7, 9, 15, 12, 5, 4, 1, 13, 10, 11, 8; Полковник Дрангов 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1; Пролет 1; река Осъм 1, 5, 3; Рокфелер 94, 106, 77, 100, 110, 90, 92, 79, 127, 121, 83, 117, 111, 105, 97, 90, 89, 98, 81, 115, 103, 99, 91, 108, 104, 95, 109, 96, 101, 112, 119, 107, 87, 85, 102, 90, 93, 125, 53; Свети Климент Охридски 5, 10, 8, 6, 11, 9, 7, 12, 13, 1, 4, 6, 3, 2; Свобода 3, 4, 1, 6, 5, 8, 7, 2, 38, 15, 19, 13, 28, 8, 22, 32, 33, 25, 24, 34, 23, 10, 11, 29, 30, 14, 27, 36, 16, 12, 21, 26, 18, 17, 20; Серска 2, 3, 18, 15, 25, 22, 14, 23, 12, 11, 7, 17, 20, 19, 16, 1, 5, 21, 13, 26, Колбасарски Магазин, 4, 6, 2, 10, 24, 1, 8; Скопие 7, 2, 5, 6, 11, 10, 3, 13, 9, 1, 12, 4, 8, 14, 16; Софрони Врачански 1, 2; Стадионска 1; Стара планина 6, 12, 9, 1, 18 А, 11, 10, 18, 17, 5, 14, 16, 7, 15, 4, 13, 8, 2, 3; Тодор Александров 7, 15, 8В, 25, 14, 17, 13, 8Г, 18, 12, 8А, 11, 8 А, 16, 5; Търново 5, 1, 4, 10, 6, 8, 3, 2; УПИ 6-1862 Хан Аспарух 17, 10, 13, 7, 9, 15, 11, 5, 8; Христо Смирненски 4, 11, 8, 3, 14, 13, 9, 7, 6, 10, 1, 2, 12, 5, 16, 14; Цар Борис ІІI 22, 69, 94, 82, 74, 76, 69, 78, 84, 72, 89, 88, 90, 92, 45; Цар Иван Шишман 9, 5, 7, 13, 1, 11, 3; Цар Симеон 32, 14, 36, 40, 18, 46, 21, 4, 24, 10, 22, 17, 34, 38, 19, 44, 2, 6, 42, 8, 28, 23, 20, 12, 43, 52, 41, 64, 33, 58, 27, 29, 60, 54, 52, 31, 35, 39, 62, 50, 48, 41, 37, 56, 25; Черно Море 1, 4, 8, 6, 3; Черноризец Храбър 8, 3, 5, 11, 7, 10, 2, 6, 4, 1, 9 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич България 24; Васил Левски 6; връх Бузлуджа 15; Демир Капия 7, 1, 3, 5, 9; Екзарх Йосиф 39, 45, 50, 46, 25, 48, 40, 22, 43, 54, 36А, 34, 44, 27, 30, 38, 47, 36, 36А, 42, 24, 31А, 45, 34, Павилион, 37, 26, 41, 31, 33, 35; Калабак 40, 55, 34, 32, 38, 53; Капитан Джингаров 13, 17, 22, 3, 16, 21, 20, 19, 8, 4, 9, 15, 10, 12, 5, 1, 18, 11, 2, 7, 6, 14, 23; Македония 22, 24, 16, 2, 6, 30, 8, 27, 18, 5, 4, 23, 28, 13, 14, 18, 13, 31, 15, 20, 3, З0, 1, 26, 10, 25, 32, 29, 9, 11, 12; Мануш Георгиев 15, 9, 22, 3, 8, 2, 11, 4, 10, 20, 7, 14, 1, 13, 12, 15, 17, 6, 18, 21, 5, 17, 19; Михаил Вардев 8, 5, 6, 10, 3, 12, 9, 14, 1, 16, 7, 11; Полковник Дрангов 1, 2; Стадионска 10; Стоян Търнаджиев 11, 8, 4, 9, 13, 6, 1, 5, 7, 15, 3, 2

На 12.07.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; Брегалница 4, 8, 1, 6; Жп Кулата Местност ГКПП-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; неуточнен адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото Пункт

На 12.07.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Първомай, Общ. Петрич Антон Попов 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24; Гоце Делчев 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Македония 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Маркови Кладенци 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26; Младост 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23; Москва 15; Огражден 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Русия 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7; Самуилова Крепост 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20

На 12.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Местност Омондрос; Първомай, Общ. Петрич; Антон Попов 22, 22; Беласица 38, 46, 42, 10, 26, 22, 12, 41, 9, 37, 25, 32, 40, 44, 28, 29, 38, 23, 8, 15, 13, 35, 23, 7, 20, 24, 11, 14, 36, 31, 30, 34, 17, 21, 19, 16, 27, 18, 39, 33; Вардар 10, 19, 17, 29, 4, 2, 2, 23, 6, 22, 3, 14, 12, 1, 11, 15, 9, 25, 13, 18, 20, 21, 8, 16, 27, 5; Георги Измерлиев 48, 28, 38, 36, 50, 17, 44, 30, 46, 34, 62, 27, 3, 58, 5, 26, 68, 54, 19, 32, 11, 56, 42, 13, 52, 40, 31, 60; Гоце Делчев 36, 45, 65, 41, 29, 25, 33, 37, 43, 48, 42, 27, 61, 46, 9, 18, 30, 54, 41, 56, 58, 35, 52, 32, 44, 31, 39, 46, 40, 38, 34, 57, 63, 47; Мануш войвода 12; Маркови Кладенци 36; Местност Бунаро Стопанска постройка; Младост 5, 36, 24; Отец Паисий 33, 21, 24, 22, 23, 26, 29, 27, 25, 20, 31; Пирин 1, 2, 19, 13, 21, 7, 4, 22, 12, 10, 25, 9, 3, 17, 23, 21, 15, 5, 11, 6; Русия 13; Самуилова Крепост 46, 44, 29, 27, 21, 38, 28, 34, 23, 40, 52, 36, 58, 30, 54, 26, 32, 25, 6; Хоризонт 19, 17, 27, 29, 23, 21, 15, 31, 25, 13; Цар Самуил 12, 30, 45, 17, 21, 49, 28, 3, 14, 9, 11, 7, 8, 13, 1, 25, 22, 23, 16, 34, 32, 2, 6, 43, 47, 29, 35, 4, 27, 31, 33, 26, 41, 24, 51, 39, 19, 20, 18, 10, 37, 15; Яне Сандански 49, 46

На 12.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Бабуна 3, 4, 13, 19, 6, 20, 21, 8, 14, 16, 11, 23, 18, 17, 24, 22, 15, 10, 27, 9, 28, 7, 25, 26, 5, 12; Битоля 22, 19, 15, 22, 17, 31, 21, 23, 16, 18, 22А, 32, 26, 25, 29, 27, 24, 28, 20, 30, 13; Воден 8, 4, 10, 12, 6; Гарата 1; Долна Джумая 14, 8, 12, 2, 7, 18, 4, 5, 3, 1, 9, 10, 13, 6, 16, 11; Д-р Асен Златаров 22, 2А, 14, 16, 20, 12, 18, 4, 10, 1, 8, 1; Дунав 68, 33, 66, 72, 64, 70, 74, 76, 62, 58, 56, 29, 27, 21, 25, 52, 23, 38, 22, 34, 36, 32, 11, 15, 13, 26, 7, 32, 5, 9, 30, 28, 24, 3, 44, 40, 17, 48, 42, 50, 13, 15, 19, 46, 60, 66; Ильо войвода 31; Каймак Чалан 3, 12, 3, 8, 2, 16, 10, 14, 1, 5, 18; Капитан Никола Парапанов 13 2, 2 Кафе, 2 Общи Части, 13 3, 1, 2, 3, 1, 11 1, 2, 1, 11, 11, 9, 2 Офис, 17; Кожух 9, 22, 16, 31, 21, 8, 3, 14, 12, 5, 17, 22, 7, 1, 13, 10А, 23, 3А, 4, 6, 29, 24, 15, 19, 10, 20, 33, 18, 27, 25; Местност Кумли Помпа, Склад; Местност Под Гарата Каравана За Офис на Автокъща; Морихово 15, 5, 14, 12, 10, 7, 2, 9, 8, 17, 1, 11, 6, 13, 3, 4, 19, 16; Осогово 5, 10, 11, 8, 13, 7, 16, 9, 3, 2, 4, 22, 20, 6, 12, 14, 18; Полковник Дрангов 1, 1, 1, 15, 1, 1, 1; Поп Богомил 5, 1, 3; Промишлена зона Цех; Рокфелер 48, 44, 48, 52, 44, 50; Серска 21 1, 15; Солунска 13, 7, 19, 1, 3, 4, 9, 2, 10, 11, 89, 8, 25, 16, 23, 10, 22, 12, 15, 27, 20, 18, 17, 14А, 14, 19; Стопански двор Цех, Склад; УПИ IX Кв. 39 Христо Чернопеев 28, 42, 44, 50, 22, 20, 2, 19, 12, 2, 14, 17; Цар Борис ІІI 98, 96, 95, 89, 83, 95 Изход София, 87, 91, 92, 85, 39, 5, 35 Магазин, 49, 57, 3, 67, 47, 31, 57, 65, 45, 55, 55, 29, 51, 37, 59, 55, 43, 50, 48, 54, 16, 48, 52, 17, 46 1, 21, 56, 58, 64, 46, 60, 62, 29, 44, 44, 44, 31, 19, 23, 21, 27, 40, 45, 43, 63, 59, 61, 79, 81, 73, 77, 75, 71; Цар Калоян 12, 3, 14, 6, 16, 8, 1, 5, 10, 1, 3, 2; Цар Самуил 56; Червена Скала 4, 15, 12, 18, 6, 11, 9, 1, 13, 14, 10, 8, 16, 2, 8, 17; Шипка 3 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 12.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Бабуна 3, 4, 13, 19, 6, 20, 21, 8, 14, 16, 11, 23, 18, 17, 24, 22, 15, 10, 27, 9, 28, 7, 25, 26, 5, 12; Битоля 22, 19, 15, 22, 17, 31, 21, 23, 16, 18, 22А, 32, 26, 25, 29, 27, 24, 28, 20, 30, 13; Воден 8, 4, 10, 12, 6; Гарата 1; Долна Джумая 14, 8, 12, 2, 7, 18, 4, 5, 3, 1, 9, 10, 13, 6, 16, 11; Д-р Асен Златаров 22, 2А, 14, 16, 20, 12, 18, 4, 10, 1, 8, 1; Дунав 68, 33, 66, 72, 64, 70, 74, 76, 62, 58, 56, 29, 27, 21, 25, 52, 23, 38, 22, 34, 36, 32, 11, 15, 13, 26, 7, 32, 5, 9, 30, 28, 24, 3, 44, 40, 17, 48, 42, 50, 13, 15, 19, 46, 60, 66; Ильо войвода 31; Каймак Чалан 3, 12, 3, 8, 2, 16, 10, 14, 1, 5, 18; Капитан Никола Парапанов 13 2, 2 Кафе, 2 Общи Части, 13 3, 1, 2, 3, 1, 11 1, 2, 1, 11, 11, 9, 2 Офис, 17; Кожух 9, 22, 16, 31, 21, 8, 3, 14, 12, 5, 17, 22, 7, 1, 13, 10А, 23, 3А, 4, 6, 29, 24, 15, 19, 10, 20, 33, 18, 27, 25; Местност Кумли Помпа, Склад; Местност Под Гарата Каравана За Офис на Автокъща; Морихово 15, 5, 14, 12, 10, 7, 2, 9, 8, 17, 1, 11, 6, 13, 3, 4, 19, 16; Осогово 5, 10, 11, 8, 13, 7, 16, 9, 3, 2, 4, 22, 20, 6, 12, 14, 18; Полковник Дрангов 1, 1, 1, 15, 1, 1, 1; Поп Богомил 5, 1, 3; Промишлена зона Цех; Рокфелер 48, 44, 48, 52, 44, 50; Серска 21 1, 15; Солунска 13, 7, 19, 1, 3, 4, 9, 2, 10, 11, 89, 8, 25, 16, 23, 10, 22, 12, 15, 27, 20, 18, 17, 14А, 14, 19; Стопански двор Цех, Склад; УПИ IX Кв. 39 Христо Чернопеев 28, 42, 44, 50, 22, 20, 2, 19, 12, 2, 14, 17; Цар Борис ІІI 98, 96, 95, 89, 83, 95 Изход София, 87, 91, 92, 85, 39, 5, 35 Магазин, 49, 57, 3, 67, 47, 31, 57, 65, 45, 55, 55, 29, 51, 37, 59, 55, 43, 50, 48, 54, 16, 48, 52, 17, 46 1, 21, 56, 58, 64, 46, 60, 62, 29, 44, 44, 44, 31, 19, 23, 21, 27, 40, 45, 43, 63, 59, 61, 79, 81, 73, 77, 75, 71; Цар Калоян 12, 3, 14, 6, 16, 8, 1, 5, 10, 1, 3, 2; Цар Самуил 56; Червена Скала 4, 15, 12, 18, 6, 11, 9, 1, 13, 14, 10, 8, 16, 2, 8, 17; Шипка 3 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 12.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Коларово, Общ. Петрич Драва 12; Кърналово; Местност Фабриката Офис; Петрич, Общ. Петрич; 22-ри октомври 11, 27, 19, 23, 13, 15, 17, 25, 21, 28, 32, 34, 30, 38, 17; Битоля 6, 8А, 4, 2, 9, 14, 5, 7, 8, 12, 1, 11, 10, 3; България 57, 73, 61, 75, 79, 71, 81, 77, 67, 62, 91; Вит 2, 1; Генерал Тодоров 16, 24, 22, 18, 26, 20, 10, 14, 8, 3, 28, 30; Гео Милев 8, 6, 4, 9, 11, 2, 10, 1, 7, 5, 10, 13, 12, 14; Георги Бенковски 7, 10, 2, 14, 6, 8, 9, 12, 13, 3, 1, 4, 1, 5, 11; Георги С. Раковски 6, 8, 11, 10, 4, 7, 2, 1, 9, 3, 5, 15, 16, 20, 21, 23, 14, 13, 17, 12, 27; Георги Урумов 21, 8, 10, 12, 7, 34, 14, 18, 6, 16, 33, Строителен Обект, 26, 15, 1, 5, 9, 7, 2, 3, 21, 24, 8 Б, 34, 11, 8, 17, 20, 16, 19, 47, 38, 44, 43, 41, 36, 42, 21, 35, 42, 37, 39, 48, 45, 46; Димитър Талев 11, 2, 5, 7, 8, 3, 6, 13, 9, 1, 4, 16, 18; Долна Джумая 28, 26, 22, 17, 20; Д-р Иван Цветков 7; Д-р Колинс 18, 1, 3, 12, 10, 16, 4, 9, 14, 5, 2, 6, 7, 11, 13; Драва 8, 2, 6, 4, 12, 18, 1, 3, 10, 20, 9, 11, 14, 16, 5; Дунав 4, 6, 14, 10, 16, 2, 8; Иван Апостолов 4, 6; Ильо войвода 21, 16, 26, 32, 34, 30, 11, 19, 17, 25, 27, 38, 14, 20, 18, А, 12, 13, Б, 28, 15, 36, 29, 24, 50, 4, 9, 10, 6, 1, 3, 8, 7, 5; Искър 12, 5, 6, 2, 12, 8, 11, 1, 9, 10, 4, 7, 3; Калабак 15, 1, 8, 6, 2, 27, 4, 9, 29, 19, 3, 17, 5, 12, 25, 31, 7, 13, 23, 10, 11; Капитан Никола Парапанов 20, 32, 16, 6, 30, 14, 18, 12, 8, 10, 22, 36, 24, 30, 3, Тото Пункт; Княз Александър Батемберг 3, 26, 20, 24, 19, 18, 32, 10, 21, 30, 5, 9, 22, 28, 12, 2, 23, 1, 16, 7, 8, 15, 17, 14, 11, 6, 4, 44, 27, 38, 36, 31, 46, 33, 40, 25, 29; Любен Каравелов 17, 4, 5, 2, 7, 1, 13, 9, 3, 6, 11; Марица 9, 8, 2, 1, 7, 10, 6, 5, 3; Места 11, 14, 8, 3, 2, 10, 5, 9, 6, 12, 4, 7; Местност Бухото Жилище, Цех, Цех; Местност Неволница Местност Омондрос Яромелка; Мусала 14, 20, 16, 11, 5, 8, 4, 12, 10, 6, 9, 13, 3, 2, 18; Нерезлъците Никола Вапцаров 8; Оборище 6; Огражден 6, 13, 4, 12, 7, 11, 2, 5, 14, 3, 1, 8; Охрид 24; Папульо 36; Пейо Яворов 17, 24, 22, 15, 19, 13, 2, 3, 5, 9, 12, 10, 4, 18, 6, 14, 1, 7, 16, 1, 11; Петър Берон 14, 15, 6, 3, 2, 7, 9, 15, 12, 5, 4, 1, 13, 10, 11, 8; Полковник Дрангов 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1; Пролет 1; река Осъм 1, 5, 3; Рокфелер 94, 106, 77, 100, 110, 90, 92, 79, 127, 121, 83, 117, 111, 105, 97, 90, 89, 98, 81, 115, 103, 99, 91, 108, 104, 95, 109, 96, 101, 112, 119, 107, 87, 85, 102, 90, 93, 125, 53; Свети Климент Охридски 5, 10, 8, 6, 11, 9, 7, 12, 13, 1, 4, 6, 3, 2; Свобода 3, 4, 1, 6, 5, 8, 7, 2, 38, 15, 19, 13, 28, 8, 22, 32, 33, 25, 24, 34, 23, 10, 11, 29, 30, 14, 27, 36, 16, 12, 21, 26, 18, 17, 20; Серска 2, 3, 18, 15, 25, 22, 14, 23, 12, 11, 7, 17, 20, 19, 16, 1, 5, 21, 13, 26, Колбасарски Магазин, 4, 6, 2, 10, 24, 1, 8; Скопие 7, 2, 5, 6, 11, 10, 3, 13, 9, 1, 12, 4, 8, 14, 16; Софрони Врачански 1, 2; Стадионска 1; Стара планина 6, 12, 9, 1, 18 А, 11, 10, 18, 17, 5, 14, 16, 7, 15, 4, 13, 8, 2, 3; Тодор Александров 7, 15, 8В, 25, 14, 17, 13, 8Г, 18, 12, 8А, 11, 8 А, 16, 5; Търново 5, 1, 4, 10, 6, 8, 3, 2; УПИ 6-1862 Хан Аспарух 17, 10, 13, 7, 9, 15, 11, 5, 8; Христо Смирненски 4, 11, 8, 3, 14, 13, 9, 7, 6, 10, 1, 2, 12, 5, 16, 14; Цар Борис ІІI 22, 69, 94, 82, 74, 76, 69, 78, 84, 72, 89, 88, 90, 92, 45; Цар Иван Шишман 9, 5, 7, 13, 1, 11, 3; Цар Симеон 32, 14, 36, 40, 18, 46, 21, 4, 24, 10, 22, 17, 34, 38, 19, 44, 2, 6, 42, 8, 28, 23, 20, 12, 43, 52, 41, 64, 33, 58, 27, 29, 60, 54, 52, 31, 35, 39, 62, 50, 48, 41, 37, 56, 25; Черно Море 1, 4, 8, 6, 3; Черноризец Храбър 8, 3, 5, 11, 7, 10, 2, 6, 4, 1, 9 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 12.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Коларово, Общ. Петрич Драва 12; Кърналово; Местност Фабриката Офис; Петрич, Общ. Петрич; 22-ри октомври 11, 27, 19, 23, 13, 15, 17, 25, 21, 28, 32, 34, 30, 38, 17; Битоля 6, 8А, 4, 2, 9, 14, 5, 7, 8, 12, 1, 11, 10, 3; България 57, 73, 61, 75, 79, 71, 81, 77, 67, 62, 91; Вит 2, 1; Генерал Тодоров 16, 24, 22, 18, 26, 20, 10, 14, 8, 3, 28, 30; Гео Милев 8, 6, 4, 9, 11, 2, 10, 1, 7, 5, 10, 13, 12, 14; Георги Бенковски 7, 10, 2, 14, 6, 8, 9, 12, 13, 3, 1, 4, 1, 5, 11; Георги С. Раковски 6, 8, 11, 10, 4, 7, 2, 1, 9, 3, 5, 15, 16, 20, 21, 23, 14, 13, 17, 12, 27; Георги Урумов 21, 8, 10, 12, 7, 34, 14, 18, 6, 16, 33, Строителен Обект, 26, 15, 1, 5, 9, 7, 2, 3, 21, 24, 8 Б, 34, 11, 8, 17, 20, 16, 19, 47, 38, 44, 43, 41, 36, 42, 21, 35, 42, 37, 39, 48, 45, 46; Димитър Талев 11, 2, 5, 7, 8, 3, 6, 13, 9, 1, 4, 16, 18; Долна Джумая 28, 26, 22, 17, 20; Д-р Иван Цветков 7; Д-р Колинс 18, 1, 3, 12, 10, 16, 4, 9, 14, 5, 2, 6, 7, 11, 13; Драва 8, 2, 6, 4, 12, 18, 1, 3, 10, 20, 9, 11, 14, 16, 5; Дунав 4, 6, 14, 10, 16, 2, 8; Иван Апостолов 4, 6; Ильо войвода 21, 16, 26, 32, 34, 30, 11, 19, 17, 25, 27, 38, 14, 20, 18, А, 12, 13, Б, 28, 15, 36, 29, 24, 50, 4, 9, 10, 6, 1, 3, 8, 7, 5; Искър 12, 5, 6, 2, 12, 8, 11, 1, 9, 10, 4, 7, 3; Калабак 15, 1, 8, 6, 2, 27, 4, 9, 29, 19, 3, 17, 5, 12, 25, 31, 7, 13, 23, 10, 11; Капитан Никола Парапанов 20, 32, 16, 6, 30, 14, 18, 12, 8, 10, 22, 36, 24, 30, 3, Тото Пункт; Княз Александър Батемберг 3, 26, 20, 24, 19, 18, 32, 10, 21, 30, 5, 9, 22, 28, 12, 2, 23, 1, 16, 7, 8, 15, 17, 14, 11, 6, 4, 44, 27, 38, 36, 31, 46, 33, 40, 25, 29; Любен Каравелов 17, 4, 5, 2, 7, 1, 13, 9, 3, 6, 11; Марица 9, 8, 2, 1, 7, 10, 6, 5, 3; Места 11, 14, 8, 3, 2, 10, 5, 9, 6, 12, 4, 7; Местност Бухото Жилище, Цех, Цех; Местност Неволница Местност Омондрос Яромелка; Мусала 14, 20, 16, 11, 5, 8, 4, 12, 10, 6, 9, 13, 3, 2, 18; Нерезлъците Никола Вапцаров 8; Оборище 6; Огражден 6, 13, 4, 12, 7, 11, 2, 5, 14, 3, 1, 8; Охрид 24; Папульо 36; Пейо Яворов 17, 24, 22, 15, 19, 13, 2, 3, 5, 9, 12, 10, 4, 18, 6, 14, 1, 7, 16, 1, 11; Петър Берон 14, 15, 6, 3, 2, 7, 9, 15, 12, 5, 4, 1, 13, 10, 11, 8; Полковник Дрангов 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1; Пролет 1; река Осъм 1, 5, 3; Рокфелер 94, 106, 77, 100, 110, 90, 92, 79, 127, 121, 83, 117, 111, 105, 97, 90, 89, 98, 81, 115, 103, 99, 91, 108, 104, 95, 109, 96, 101, 112, 119, 107, 87, 85, 102, 90, 93, 125, 53; Свети Климент Охридски 5, 10, 8, 6, 11, 9, 7, 12, 13, 1, 4, 6, 3, 2; Свобода 3, 4, 1, 6, 5, 8, 7, 2, 38, 15, 19, 13, 28, 8, 22, 32, 33, 25, 24, 34, 23, 10, 11, 29, 30, 14, 27, 36, 16, 12, 21, 26, 18, 17, 20; Серска 2, 3, 18, 15, 25, 22, 14, 23, 12, 11, 7, 17, 20, 19, 16, 1, 5, 21, 13, 26, Колбасарски Магазин, 4, 6, 2, 10, 24, 1, 8; Скопие 7, 2, 5, 6, 11, 10, 3, 13, 9, 1, 12, 4, 8, 14, 16; Софрони Врачански 1, 2; Стадионска 1; Стара планина 6, 12, 9, 1, 18 А, 11, 10, 18, 17, 5, 14, 16, 7, 15, 4, 13, 8, 2, 3; Тодор Александров 7, 15, 8В, 25, 14, 17, 13, 8Г, 18, 12, 8А, 11, 8 А, 16, 5; Търново 5, 1, 4, 10, 6, 8, 3, 2; УПИ 6-1862 Хан Аспарух 17, 10, 13, 7, 9, 15, 11, 5, 8; Христо Смирненски 4, 11, 8, 3, 14, 13, 9, 7, 6, 10, 1, 2, 12, 5, 16, 14; Цар Борис ІІI 22, 69, 94, 82, 74, 76, 69, 78, 84, 72, 89, 88, 90, 92, 45; Цар Иван Шишман 9, 5, 7, 13, 1, 11, 3; Цар Симеон 32, 14, 36, 40, 18, 46, 21, 4, 24, 10, 22, 17, 34, 38, 19, 44, 2, 6, 42, 8, 28, 23, 20, 12, 43, 52, 41, 64, 33, 58, 27, 29, 60, 54, 52, 31, 35, 39, 62, 50, 48, 41, 37, 56, 25; Черно Море 1, 4, 8, 6, 3; Черноризец Храбър 8, 3, 5, 11, 7, 10, 2, 6, 4, 1, 9 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 12.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долене; Долна Крушица; Долна Рибница; Драгуш; Дреновица; Зойчене; Кладенци, Общ. Петрич; Кукурахцево; Мендово; Слопотец; Петрич, Общ. Петрич; Капитан Никола Парапанов 1; Местност Иловица Мачтов Трафопост; Право бърдо; Първомай, Общ. Петрич; Антон Попов 30; Беласица 46; Вардар 20; Георги Измерлиев 4, 16, 22, 2, 12, 8, 18, 10, 6, 20, 24; Златарево 14; Извън регулацията 1; Македония 44, 12, 23, 22, 24, 17, 18, 19, 28, 30, 21, 16, 20, 32, 26; Маркови Кладенци 32, 51, 49, 30, 27, 47; Местност Алачевото Цех; Местност Орешката Жилище; Местност Стопански двор Църква; Местност Чалията помпа, Помпа; Младост 39, 42, 51, 50, 53, 34, 52, 47, 38, 40, 44, 31, 45, 43, 41, 8, 46, 34, 5, 36; Москва 4, 19, 15, 17, 1, 25, 2, 11, 12, 5, 21, 10, 8, 7; Огражден 51, 53, 47, 36, 55, 49; Опълченска 6, 3, 2; Отец Паисий 3, 16, 9, 23, 11, 1, 8, 4, 13, 6, 18, 17, 7, 5, 15, 21, 14, 19; Преслав 3, 7, 2, 6, 5, 10, 4, 9, 1, 8; Рила 2, 8, 6, 10, 4, 12; Русия 11, 13; Хоризонт 7; Яне Сандански 21, 12, 13; 1; Струмешница; Струмешница; Чурилово; Чуричени; 000248 Местност Куково - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 12.07.2017 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долене; Долна Крушица; Долна Рибница; Драгуш; Дреновица; Зойчене; Кладенци, Общ. Петрич; Кукурахцево; Мендово; Слопотец; Петрич, Общ. Петрич; Капитан Никола Парапанов 1; Местност Иловица Мачтов Трафопост; Право бърдо; Първомай, Общ. Петрич; Антон Попов 30; Беласица 46; Вардар 20; Георги Измерлиев 4, 16, 22, 2, 12, 8, 18, 10, 6, 20, 24; Златарево 14; Извън регулацията 1; Македония 44, 12, 23, 22, 24, 17, 18, 19, 28, 30, 21, 16, 20, 32, 26; Маркови Кладенци 32, 51, 49, 30, 27, 47; Местност Алачевото Цех; Местност Орешката Жилище; Местност Стопански двор Църква; Местност Чалията помпа, Помпа; Младост 39, 42, 51, 50, 53, 34, 52, 47, 38, 40, 44, 31, 45, 43, 41, 8, 46, 34, 5, 36; Москва 4, 19, 15, 17, 1, 25, 2, 11, 12, 5, 21, 10, 8, 7; Огражден 51, 53, 47, 36, 55, 49; Опълченска 6, 3, 2; Отец Паисий 3, 16, 9, 23, 11, 1, 8, 4, 13, 6, 18, 17, 7, 5, 15, 21, 14, 19; Преслав 3, 7, 2, 6, 5, 10, 4, 9, 1, 8; Рила 2, 8, 6, 10, 4, 12; Русия 11, 13; Хоризонт 7; Яне Сандански 21, 12, 13; 1; Струмешница; Струмешница; Чурилово; Чуричени; 000248 Местност Куково - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 12.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Беласица Акация 10, 7, 11, 31, 5, 24, 25, 22, 13, 12, 33, 9, 27, 44, 16, 23, 21, 17, 20, 14, 8, 6, 2, 1; Александър Стамболийски 14; Беласица 93, 67, 91, 84, 92, 77, 94, 100, 104, 89, 102, 88, 83, 65, 96, 86, 85, 90, 69, 31, 45, 59, 71, 49, 62, 64, 74, 76, 47, 43, 58, 55, 63, 78, 80, 60, 57, 61, 68, 38, 36, 46, 27, 44, 50, Поща, 33, 26, 42, 25, 34, 48, 23, 54, 31, 22, 28, 24, 10, 26, 13, 15, 107, 108; Братя Миладинови 6, 8, 2; Васил Левски 2, 1, 3, 4, 8, 7, 6, 6; Георги Бенковски 11, 7, 12, 8, 3, 6, 10, 5, 9, 4, 14, 1, 2; Гоце Делчев 14, 4, 7, 18, 1, 12, 11, 8, 16, 3, 6; Григор Пърличев 6, 1, 10, 8, 12; Девети май 15, 31, 25, 23, 22, 33, 20, 17, 27, 30, 29, 21, 16, 14, 19, 10, 15, 11, 7, 9, 4, 8; Дермено 3, 5, 6, 8; Динк Махле до МТП Беласица Кестен 1, 2; Кокиче 8, 9, 3, 10, 7, 12; Крали Марко 1, 2; Марковица 3, 4, 6, 10, 8, 12; Местност Горни Парници Жилище; Митко Палаузов 7, 15, 11, 10, 8, 9, 20, 13, 22, 3, 2, 1, 4; Мраморница 6, 4, 7, 8, 11, 3, 2, 5, 12, 9, 1; Никола Некрасов 5, 3, 8, 6, 1, 4; Осми март 8, 9, 4, 6, 11, 2, 7, 10, 5, 3; Паисий Хилендарски 6, 4, 2, 1, 3, 5, 11, 9, 7, 37, 51, 39, 16, 14, 33, 49, 53, 45, 35, 23, 21, 41, 31, 25, 18, 47; Плиска 2, 8, 4, 11, 12, 7, 9, 6, 10, 1, 3; Поляните Раславица 3, 4; Стефан Караджа 1, 4, 3; Струмешница 6, 4, 9, 5, 15, 8, 10; Стълб от Вмрнн на ТП Беласица - 3 Стълб При Обекта УПИ-1, Кв. 27 Хаджи Димитър 2, 35, 2, 4; Хан Аспарух 6, 1, 3, 9, 5, 4, 6, 14; Христо Ботев 36, 8, 24, 38, 29, 34, 32, 25, 28, 6, 30, 4; Цар Самуил 5, 2, 6, 3; Цар Симеон 4; Чавдар войвода 2, 1, 4; Яне Сандански 5, 1, 3; Габрене; Акация 7, 3, 8, 1, 12, 5, 6, 11, 10, 6; Александър Матрасов 5, 3, 1, 6; Буко Граничар 9, 11, 5, 9, 3, 1, 7; Здравец 15, 20, 6, 4, 14, 8, 16, 10, 2, 11, 12, 5; Иван Вазов 7, 14, 9, 11, 13; Извън регулацията 47, 50, 52, 51, 53, 44, 45, 36, 49, 8, 34, 48, 8, 29, 23, 21, 34, 33, 7, 10, 57, 26, 9, 16, 12, 30, 15, 19, 14, 40, 13, 24, 27, 37, 35, 39, 42, 41, 36, 55, 51, 54, 53; Кокиче 5, 1, 2, 3; Комсомолска 11, 12, 13, 1, 5, 3, 8, 7, 9, 6, 10, 24, 20, 22; Марена Местност Марена Сушилня; Местност Буко Помпа, Помпа За Поливане; Местност Златарево Помпа, Офис, Служба, Мотел, Кафе, Магазин, Каравана; Мир 1, 4, 3, 2; Митко Палаузов 14, 12; неуточнен адрес Поща; Октомври 6, 11, 10, 12, 8, 7; Освобождение 23, 22, 32, 25, 15, 19, 20, 18, 17, 28, 31, 16, 14, 29, 30, 27, 31, 4, 1, 12, 4, 5, 8, 7, 9, 3, 2, 13, 11, 6, 10; Отец Паисий 11, 15, 12, 9, 13, 12, 14, 17; Прогрес 10, 6, 4, 8, 2, 7, 5, 3, 3; Радецки 27, 26, 28, 23, 24, 5, 8, 2, 11, 16, 3, 15, 23, 1, 9, 14, 13, 6, 18; Родина 26, 24, 17, 13, 18, 15, 28, 25, 16, 7, 30, 14, 3, 5, 12, 7, 6, 9, 8, 10, 4, 2, 5; с. Габрене, Общ. Петрич, ПИ 000486, М. Осено Стопански двор сграда; Струмешница 4, 6, 10, 5; Теменуга 3; Тумба 22, 19, 20, 15, 4, 16, 12, 8, 3, 10, 11, 9, 6, 7, 14, 5, 18, 13, 20, 2; УПИ 4 Кв 32 УПИ ХІI-19, Кв. 5; Генерал Тодоров; 1; Долна Крушица; Каръчкото Местност Златарево Помп. Станция; Местност Лъката Бензиностанция; Камена; Динко Местност "Нишанка"; Ключ; Ал. Стамболийски 27, 1, 26, 4, 31, 29, 21, 10, 24; Альоша 4, 3, 6, 30, 33, 1, 2, 31, 9, 18, 10; Антон Попов 4, 3, 1, 2; Атанас Бубакяров 14, 6, 13, 5, 12, 24, 23, 22, 20, 14, 13, 17, 7, 26, 30, 22, 27, 9; Беласица 18, 3, 20, 19, 8, 4, 14, 7, 1, 3, 9; Ген. Скобелев 1, 3, 8, 6, 2, 10, 5; Гергевче 3, 1, 2, 5; Драмчов Кайнак 1; Дружба 9, 12, 10, 16, 3, 11, 6, 7, 1, 8, 12; Иван Козарев 5, 12, 3, 15, 8, 6, 7, 13, 1, 4, 5, 2, 11, 9; Иглика 1, 2, 3; Извън регулацията 1, 4, 2, 7, 4, 43, 11, 6, 9, 36, 25, 43, 27, 31, 24, 38, 17, 42, 13, 35, 21, 39, 14, 44, 20, 18, 22, 37, 41, 36, 25, 43; Илинден 19, 23, 21, 9, 11, 6, 5, 7, 16, 2, 8, 13, 12, 18, 8, 3, 2, 10, 6, 1, 13, 6; Ил. Макариоплски 4, 11, 1, 7, 3, 10, 12, 13, 6, 5; Квартал 50 Заведение; Кирил и Методий Поща, 4, 5, 7, 6, 1; Китка 11, 22, 15, 9, 20, 23, 13, 6, 2, 9, 12, 8, 7, 10, 3; Климент Охридски 8, 5, 9, 5, 3, 6, 1; Лозен 1, 5, 13; Малчика 2, 3, 4, 8, 7, 10, 14, 1, 11, 13, 9, 8; Местност Джаловец Цех; Местност Кайнако Работилница; Млада Гвардия 5, 16, 3, 1, 7, 6, 2, 6; Наум Охридски 5; Никола Вапцаров 1; Подгорие 7, 5, 22, 15, 2, 9, 23, 5, 26, 2; Равни Ниви Самуилова Крепост 5, 2, 5, 4, 3, 5; Струмешница 2, 1; Христо Смирненски 3, 2, 1, 12, 13, 10, 1; Цар Самуил 15, 17, 5, 6, 21, 19, 2, 1, 8, 3, 9, 16, 9, 39, 23, 18, 41, 20, 37, 35, 16, 42, Цех, 21, 22, 45, 33, 47, 23, 43, 35, 34, 36; Черно Море 5, 1, 7, 10, 6, 3, 8, 10, 9, 14, 7, 12, 3; Къща; Коларово, Общ. Петрич; Антон Попов 15, 17, 13, 1, 5, 30, 7, 3, 18, 4, 14, 20, 24, 28, 8, 22, 26, 10, 2, 6; Асен Златаров 21, 4, 2, 8, 9, 15, 13, 1, 6, 3, 19, 7, 14, 11; Беласица 100, 82, 69, 77, 92, 63, 104, 89, 91, 80, 90, 76, 95, 47, 86, 110, 32, 78, 70, 106, 71, 59, 96, 57, 98, 73, 102, 94, 84, 75, 65, 72, 112, 74, 51, 29, 39, 22, 40, 44, 54, 33, 34, 58, 64, 62, 52, 43, 38, 37, 48, 46, 45, 36, 35, 56, 31, 30, 42, 32, 41, 26, 50, 1, 27, 12, 19, 21, 17, 25, 2, 23, 3, 13, 5, 4, 9, 7, 16, 11, 15, 20, 6, 8, 10, 14, 68, 53, 55, 66, 57, 51; Брегалница 9, 8, 7, 2, 1, 4, 3, 5; Бяло Море 15, 18, 12; Вела Пеева 28, 22, 11, 30, 26, 13, 34, 18, 5, 1, 2, 10, 22, 9, 20, 7, 4, 3, 6; Владимир Заимов 12, 21, 27, 8, 17, 11, 25, 14, 15, 10, 6, 16, 9, 13, 19, 23, 2, 7, 3, 1, 5, 4; Възраждане 7, 8, 6, 10, 2, 3, 1; Гоце Делчев 22, 19, 20, 5, 17, 9, 11, 24, 2, 14, 12, 21, 16, 7, 8, 3, 10, 15, 13, 1, 4; Двадесет и Трети септември 2, 6, 10, 4; Драва 2, 12, 11, 13, 6, 3, 7, 4, 8; Еделвайс 2, 5; Жданов 6, 12, 14, 7, 3, 8, 5, 10, 11, 9, 4; Иван Вазов 13, 4, 2, 6, 7, 3, 8, 5; Ильо войвода 1, 6, 5, 3, 7, 2; Калоян 5, 1, 7; Кокиче 2, 4, 6; Крайречна 3, 2, 1, 4, 5, 6; Липите 32, 30, 24, 34, 19, 31, 22, 17, 25, 18, 20, 3, 11, 6, 10, 4, 14, 2, 16; Любен Каравелов 3, 10, 5, 4, 8, 7, 2, 1, 6; Македония 3, 9, 7; Малчика 10, 14, 6, 12, 1, 11, 13, 3, 15, 9, 2, 8, 7, 4, 16; Местност Бахчите Временно Строителство; Местост Марковица В Началото на селото, Фабрика; Митко Палаузов 4, 2; неуточнен адрес Усилвател Бац, Усилвател Бац; Никола Вапцаров 14, 4, 8, 7, 11, 16, 10, 15, 1, 3, 12, 13, 9, 5, 6, 2; Никола Парапунов 2, 7, 6, 11, 4, 9, 1, 5, 3, 10; Огражден 9, 3, 6, 4, 5, 1, 8, 2, 5; Одрин 1, 2, 3, 5, 7; Октомври 33, 35, 29, 42, 27, 36, 37, 48, 44, 38, 40, 31, 23, 18, 14, 16, 36, 9, 28, 11, 26, 15, 10, 7, 17, 30, 13, 21, 3, 8, 5, 24, 1, 2, 22, 12; Отец Паисий 8, 14, 2, 13, 21, 27, 31, 23, 15, 11, 25, 10, 4, 33, 6, 9, 17, 29, 12, 3, 5, 7, 1; Партизанска 6, 4, 2, 1; Пейо Яворов 11, 8, 6, 10, 2, 16, 5, 1, 9, 11, 3, 4, 7, 12, 14; Песоко Петър Берон 10, 16, 17, 12, 3, 19, 7, 8, 9, 14, 15, 13, 1, 11, 2, 5, 18, 4, 6; Пирин 2, 8, 3, 9, 1, 10, 6, 5, 4, 7, 12; Победа 6, 7, 11, 4, 12, 17, 18, 9, 2, 13, 14, 19, 1, 3, 8, 5, 16, 10, 1; Подгорие 16, 14, 5, 3, 12, 10, 8, 7, 1, 9, 6, 2; Просвета 12, 7, 5, 10, 4, 2, 11, 15, 8, 1, 12, 9, 13, 6, 3; Първи май 6, 3, 1, 4, 2, 8; Радомир 1, 3, 5, 2; Раковски 21, 16, 17, 18, 13, 19, 15, 12, 1, 21, 4, 13, 2, 10, 8, 19, 6, 14, 7; с. Коларово, М. Песоко Салют 6, 2; Самуилова Кпепост 11, 2, 9, 4, 7, 3, 1; Симеон Кавракиров 1, 14, 12, 4, 8, 2, 6, 10, 22, 16; Странджа 5, 7, 8, 10, 6, 2, 11, 3, 9, 4, 1; Струмешница 2, 4, 1, 3, 5, 6; Тодор Божиков 16, 4, 7, 14, 9, 10, 8, 3, 6, 1, 2, 5; Христо Смирненски 16, 4, 10, 8, 16, Поща, 4, 10, 6, 1, 2; Цар Борис 1-ви 11, 9, 8, 1, 5, 3, 2, 12, 4, 7; Цар Самуил 2, 20, 10, 4, 22, 11, 6, 1, 9, 8, 18, 3, 5, 7, 13, 14, 16; Чавдарка 1, 2; Тото Пункт; Петрич, Общ. Петрич; Айдарски Даб Атанас Лютвиев 23; Беласица 1, 9, 11, 7, 6, 3; Бистрица 1, 2, 3; България 153, 83, 60; Джевезлъка Иваник-Калинска Чешма Княз Борис I 26, 22, 30, 14, 8, 24, 5, 16, 20, 1, 10, 21, 6, 12, 18, 28, 31; Кукуш 6, 3, 4, 1, 8, 2, 9, 7; Любен Каравелов 3; Маркова Скала 15, 1, 8, 2, 3, 18, 26, 4, 20, 9, 6, 11, 7, 12, 10, 5, 22, 13, 16; Места 22; Местност Айран Бунар Помпа; Местност Бухото Жилище, Помпа, Помпа За Напояване; Местност Бяла Черква помпа За Напояване, Помпа; Местност Джевезлъка Жилище, Цех, Помпа За Напояване, Помпа; Местност Зиче Жилище, Жилище; Местност Златарево Митница, Бюро; Местност Иваник Ханче, Автобаза, Свинарник, сграда, Помпа; Местност Иваник Каринска Чешм Местност Иловица помпа; Местност Конгоро сграда; Местност Ляшница помпа; Местност Омондрос Местност Пильови Орехи Жилище; Местност Тръстен Жилище; Митрополит Герасим 1; Отец Паисий 23, 15, 3, 19, 8, 13, 21, 2, 17, 12, 9, 7, 6, 5, 1; Полковник Дрангов 1, 1; Пощенска 14, 19, 21, 16, 12, 15; Свети Георги 2А; Хижа Беласица Хижа; Първомай, Общ. Петрич; Гоце Делчев 37; Местност Чалтията Автоработилница; Самуилово, Общ. Петрич; Васил Левски 10; Самуилово УПИ 1 Кв. 31 УПИ Іv-57, Кв. 18 (; Скрът; 9-Ти септември 11, 3, 1, 6, 13, 2, 5, 9, 4, 8, 10, 7; Александър Стамболийски 2, 1, 10, 5, 8, 9, 6, 3, 7, 12, 11; Антон Попов 2, 4, 6, 5, 7, 3, 31, 41, 38, 35, 42, 44, 39, 40, 30, 26, 32, 43, 37, 36, 45, 33, 26, 10, 24, 11, 14, 23, 27, 19, 29, 25, 9, 18, 22, 1, 12, 15, 5, 20, 17; Бахчите Беласица 6, 4, 15, 13, 11, 13, 2, 4; Бруч 23, 24, 25, 22; Васил Левски 7, 4, 8, 12, 10, 14, 5, 3, 6, 13, 16, 31; Воденицата 4, 7, 1, 2, 6, 5; Георги Димитров 17, 25, 28, 44, 47, 54, 55, 30, 52, 56, 36, 50, 42, 26, 24, 22, 40, 37, 45, 23, 31, 38, 33, 29, 48, 46, 39, 41, 43, 35, 1, 20, 5, 7, 8, Поща, 13, 15, 12, 16, 11, 2, 14, 10, 6, 9, 18, 3; Гоце Делчев 9, 10, 2, 8, 1, 7, 3, 6, 4, 5; Димитър Ацев 2, 5, 8, 13, 15, 2, 9, 6, 4, 17, 7, 19, 12, 2, 5, 1; Ефтим Дойчев 1, 10, 9, 11, 2, 13, 12, 8, 7, 19, 21, 14, 17; Лозен 6, 12, 8, 10, 9, 7, 1, 5, 3, 16, 11, 14, 13, 15, 18, 20, 12; Младост 1, 2, 11, 9, 10, 4, 18, 5, 6, 14, 16; Никола Й Вапцаров 3, 2, 6, 16, 10, 1, 7, 5, 3, 14, 4, 12; Орището 23, 12, 16, 17, 11, 21, 18, 19, 15; Пейо К Яворов 2, 8, 7, 4, 4; Площицата Първи май 6, 8, 7, 4, 2; Свобода 8, 4, 12, 3, 2, 10, 14, 6, 7, 5; Скрът Скрътска Комуна 6, 4, 3, 1, 5; Струма 1, 2, 3, 4; Тодор Божиков 4, 8, 5, 6, 1, 10, 3; Тумба 16, 5, 7, 9, 3, 2, 8, 1, 6, 10, 18, 11, 9, 24, 15, 17; Хан Крум 1, 9, 2, 7, 1, 5, 10, 8; Христо Ботев 4, 6, 3, 7, 11, 2; Христо Велев 2, 3, 12, 8, 11, 16, 4, 1, 19, 17, 14, 6, 5, 7, 13, 15; Цар Самуил 4, 3, 5, 10, 7, 12, 8, 4, 2, 6, 14, 1; Червена Звезда 5, 2; Яворница; Адалберт Антонов 6, 8, 15, 3, 13, 10, 11; Васил Кънчев 2; Васил Левски 14, 10, 13, 1, 4, 8, 2, 3, 6, 14, 15, 17, 9; Георги Измирлиев 6, 4, 5, 2, 1, 7, 13, 5, 20, 19, 15, 17, 21, 18, 8; Извън регулацията 26, 22, 43, 13, 3, 26, 8, 24, 35, 12, 5, 20, 25, 15, 17, 9, 10, 21, 7, 33, 6, 23, 11, 32, 29, 19, 28, 1, 29, 13, 36, 4, 30, 7, 42, 24, 31, 32, 3, 33; Изгрев 7, 14, 11, 6, 3, 13, 9, 17, 12, 10, 16, 8, 18, 4, 1, 1; Комсомолска 7, 49, 26, 51, 28, 6, 12, 31, 41, 23, 57, 43, 55, 16, 39, 29, 37, 49, 9, 42, 35, 20, 15, 11, 27, 17, 34, 25, 18, 5, 3, 53, 10; Кузман Шапкаров 1, 11, 12, 6, 3, 13, 18, 21, 22, 17, 12, 28, 26, 14, 31, 29, 19, 15, 23, 27, 25, 33, 10, 8, 18; Любен Каравелов 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 12, 3; Местност Прогон Цех; Местност Самълък Помпа; Местност Сушилнята Сушилня; Освобождение 1, 5, 3, 11, 4, 9, 1; Осогово 3, 7, 2, 9, 13, 16, 4, 15, 11, 13; Панайот Волов 2, 8, 1, 3, 11, 16, 13, 18, 14, 15, 12, 20; Пейо Яворов 5, 1, 3; Победа 17, 30, 19, 18, 38, 5, 28, 9, 39, 40, 41, 37, 2, 3, 7, 1, 9, 23, 16, 19, 17, 20, 11, 18, 10, 6, 12, 13, 8, 1; Прогон Саманлък Христо Ботев 15, 7, 6, 3, 9, 10, 5; Христо Смирненски 5, 16, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 4, 1, 6; Имот №000418 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 12.07.2017 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Беласица Акация 10, 7, 11, 31, 5, 24, 25, 22, 13, 12, 33, 9, 27, 44, 16, 23, 21, 17, 20, 14, 8, 6, 2, 1; Александър Стамболийски 14; Беласица 93, 67, 91, 84, 92, 77, 94, 100, 104, 89, 102, 88, 83, 65, 96, 86, 85, 90, 69, 31, 45, 59, 71, 49, 62, 64, 74, 76, 47, 43, 58, 55, 63, 78, 80, 60, 57, 61, 68, 38, 36, 46, 27, 44, 50, Поща, 33, 26, 42, 25, 34, 48, 23, 54, 31, 22, 28, 24, 10, 26, 13, 15, 107, 108; Братя Миладинови 6, 8, 2; Васил Левски 2, 1, 3, 4, 8, 7, 6, 6; Георги Бенковски 11, 7, 12, 8, 3, 6, 10, 5, 9, 4, 14, 1, 2; Гоце Делчев 14, 4, 7, 18, 1, 12, 11, 8, 16, 3, 6; Григор Пърличев 6, 1, 10, 8, 12; Девети май 15, 31, 25, 23, 22, 33, 20, 17, 27, 30, 29, 21, 16, 14, 19, 10, 15, 11, 7, 9, 4, 8; Дермено 3, 5, 6, 8; Динк Махле до МТП Беласица Кестен 1, 2; Кокиче 8, 9, 3, 10, 7, 12; Крали Марко 1, 2; Марковица 3, 4, 6, 10, 8, 12; Местност Горни Парници Жилище; Митко Палаузов 7, 15, 11, 10, 8, 9, 20, 13, 22, 3, 2, 1, 4; Мраморница 6, 4, 7, 8, 11, 3, 2, 5, 12, 9, 1; Никола Некрасов 5, 3, 8, 6, 1, 4; Осми март 8, 9, 4, 6, 11, 2, 7, 10, 5, 3; Паисий Хилендарски 6, 4, 2, 1, 3, 5, 11, 9, 7, 37, 51, 39, 16, 14, 33, 49, 53, 45, 35, 23, 21, 41, 31, 25, 18, 47; Плиска 2, 8, 4, 11, 12, 7, 9, 6, 10, 1, 3; Поляните Раславица 3, 4; Стефан Караджа 1, 4, 3; Струмешница 6, 4, 9, 5, 15, 8, 10; Стълб от Вмрнн на ТП Беласица - 3 Стълб При Обекта УПИ-1, Кв. 27 Хаджи Димитър 2, 35, 2, 4; Хан Аспарух 6, 1, 3, 9, 5, 4, 6, 14; Христо Ботев 36, 8, 24, 38, 29, 34, 32, 25, 28, 6, 30, 4; Цар Самуил 5, 2, 6, 3; Цар Симеон 4; Чавдар войвода 2, 1, 4; Яне Сандански 5, 1, 3; Габрене; Акация 7, 3, 8, 1, 12, 5, 6, 11, 10, 6; Александър Матрасов 5, 3, 1, 6; Буко Граничар 9, 11, 5, 9, 3, 1, 7; Здравец 15, 20, 6, 4, 14, 8, 16, 10, 2, 11, 12, 5; Иван Вазов 7, 14, 9, 11, 13; Извън регулацията 47, 50, 52, 51, 53, 44, 45, 36, 49, 8, 34, 48, 8, 29, 23, 21, 34, 33, 7, 10, 57, 26, 9, 16, 12, 30, 15, 19, 14, 40, 13, 24, 27, 37, 35, 39, 42, 41, 36, 55, 51, 54, 53; Кокиче 5, 1, 2, 3; Комсомолска 11, 12, 13, 1, 5, 3, 8, 7, 9, 6, 10, 24, 20, 22; Марена Местност Марена Сушилня; Местност Буко Помпа, Помпа За Поливане; Местност Златарево Помпа, Офис, Служба, Мотел, Кафе, Магазин, Каравана; Мир 1, 4, 3, 2; Митко Палаузов 14, 12; неуточнен адрес Поща; Октомври 6, 11, 10, 12, 8, 7; Освобождение 23, 22, 32, 25, 15, 19, 20, 18, 17, 28, 31, 16, 14, 29, 30, 27, 31, 4, 1, 12, 4, 5, 8, 7, 9, 3, 2, 13, 11, 6, 10; Отец Паисий 11, 15, 12, 9, 13, 12, 14, 17; Прогрес 10, 6, 4, 8, 2, 7, 5, 3, 3; Радецки 27, 26, 28, 23, 24, 5, 8, 2, 11, 16, 3, 15, 23, 1, 9, 14, 13, 6, 18; Родина 26, 24, 17, 13, 18, 15, 28, 25, 16, 7, 30, 14, 3, 5, 12, 7, 6, 9, 8, 10, 4, 2, 5; с. Габрене, Общ. Петрич, ПИ 000486, М. Осено Стопански двор сграда; Струмешница 4, 6, 10, 5; Теменуга 3; Тумба 22, 19, 20, 15, 4, 16, 12, 8, 3, 10, 11, 9, 6, 7, 14, 5, 18, 13, 20, 2; УПИ 4 Кв 32 УПИ ХІI-19, Кв. 5; Генерал Тодоров; 1; Долна Крушица; Каръчкото Местност Златарево Помп. Станция; Местност Лъката Бензиностанция; Камена; Динко Местност "Нишанка"; Ключ; Ал. Стамболийски 27, 1, 26, 4, 31, 29, 21, 10, 24; Альоша 4, 3, 6, 30, 33, 1, 2, 31, 9, 18, 10; Антон Попов 4, 3, 1, 2; Атанас Бубакяров 14, 6, 13, 5, 12, 24, 23, 22, 20, 14, 13, 17, 7, 26, 30, 22, 27, 9; Беласица 18, 3, 20, 19, 8, 4, 14, 7, 1, 3, 9; Ген. Скобелев 1, 3, 8, 6, 2, 10, 5; Гергевче 3, 1, 2, 5; Драмчов Кайнак 1; Дружба 9, 12, 10, 16, 3, 11, 6, 7, 1, 8, 12; Иван Козарев 5, 12, 3, 15, 8, 6, 7, 13, 1, 4, 5, 2, 11, 9; Иглика 1, 2, 3; Извън регулацията 1, 4, 2, 7, 4, 43, 11, 6, 9, 36, 25, 43, 27, 31, 24, 38, 17, 42, 13, 35, 21, 39, 14, 44, 20, 18, 22, 37, 41, 36, 25, 43; Илинден 19, 23, 21, 9, 11, 6, 5, 7, 16, 2, 8, 13, 12, 18, 8, 3, 2, 10, 6, 1, 13, 6; Ил. Макариоплски 4, 11, 1, 7, 3, 10, 12, 13, 6, 5; Квартал 50 Заведение; Кирил и Методий Поща, 4, 5, 7, 6, 1; Китка 11, 22, 15, 9, 20, 23, 13, 6, 2, 9, 12, 8, 7, 10, 3; Климент Охридски 8, 5, 9, 5, 3, 6, 1; Лозен 1, 5, 13; Малчика 2, 3, 4, 8, 7, 10, 14, 1, 11, 13, 9, 8; Местност Джаловец Цех; Местност Кайнако Работилница; Млада Гвардия 5, 16, 3, 1, 7, 6, 2, 6; Наум Охридски 5; Никола Вапцаров 1; Подгорие 7, 5, 22, 15, 2, 9, 23, 5, 26, 2; Равни Ниви Самуилова Крепост 5, 2, 5, 4, 3, 5; Струмешница 2, 1; Христо Смирненски 3, 2, 1, 12, 13, 10, 1; Цар Самуил 15, 17, 5, 6, 21, 19, 2, 1, 8, 3, 9, 16, 9, 39, 23, 18, 41, 20, 37, 35, 16, 42, Цех, 21, 22, 45, 33, 47, 23, 43, 35, 34, 36; Черно Море 5, 1, 7, 10, 6, 3, 8, 10, 9, 14, 7, 12, 3; Къща; Коларово, Общ. Петрич; Антон Попов 15, 17, 13, 1, 5, 30, 7, 3, 18, 4, 14, 20, 24, 28, 8, 22, 26, 10, 2, 6; Асен Златаров 21, 4, 2, 8, 9, 15, 13, 1, 6, 3, 19, 7, 14, 11; Беласица 100, 82, 69, 77, 92, 63, 104, 89, 91, 80, 90, 76, 95, 47, 86, 110, 32, 78, 70, 106, 71, 59, 96, 57, 98, 73, 102, 94, 84, 75, 65, 72, 112, 74, 51, 29, 39, 22, 40, 44, 54, 33, 34, 58, 64, 62, 52, 43, 38, 37, 48, 46, 45, 36, 35, 56, 31, 30, 42, 32, 41, 26, 50, 1, 27, 12, 19, 21, 17, 25, 2, 23, 3, 13, 5, 4, 9, 7, 16, 11, 15, 20, 6, 8, 10, 14, 68, 53, 55, 66, 57, 51; Брегалница 9, 8, 7, 2, 1, 4, 3, 5; Бяло Море 15, 18, 12; Вела Пеева 28, 22, 11, 30, 26, 13, 34, 18, 5, 1, 2, 10, 22, 9, 20, 7, 4, 3, 6; Владимир Заимов 12, 21, 27, 8, 17, 11, 25, 14, 15, 10, 6, 16, 9, 13, 19, 23, 2, 7, 3, 1, 5, 4; Възраждане 7, 8, 6, 10, 2, 3, 1; Гоце Делчев 22, 19, 20, 5, 17, 9, 11, 24, 2, 14, 12, 21, 16, 7, 8, 3, 10, 15, 13, 1, 4; Двадесет и Трети септември 2, 6, 10, 4; Драва 2, 12, 11, 13, 6, 3, 7, 4, 8; Еделвайс 2, 5; Жданов 6, 12, 14, 7, 3, 8, 5, 10, 11, 9, 4; Иван Вазов 13, 4, 2, 6, 7, 3, 8, 5; Ильо войвода 1, 6, 5, 3, 7, 2; Калоян 5, 1, 7; Кокиче 2, 4, 6; Крайречна 3, 2, 1, 4, 5, 6; Липите 32, 30, 24, 34, 19, 31, 22, 17, 25, 18, 20, 3, 11, 6, 10, 4, 14, 2, 16; Любен Каравелов 3, 10, 5, 4, 8, 7, 2, 1, 6; Македония 3, 9, 7; Малчика 10, 14, 6, 12, 1, 11, 13, 3, 15, 9, 2, 8, 7, 4, 16; Местност Бахчите Временно Строителство; Местост Марковица В Началото на селото, Фабрика; Митко Палаузов 4, 2; неуточнен адрес Усилвател Бац, Усилвател Бац; Никола Вапцаров 14, 4, 8, 7, 11, 16, 10, 15, 1, 3, 12, 13, 9, 5, 6, 2; Никола Парапунов 2, 7, 6, 11, 4, 9, 1, 5, 3, 10; Огражден 9, 3, 6, 4, 5, 1, 8, 2, 5; Одрин 1, 2, 3, 5, 7; Октомври 33, 35, 29, 42, 27, 36, 37, 48, 44, 38, 40, 31, 23, 18, 14, 16, 36, 9, 28, 11, 26, 15, 10, 7, 17, 30, 13, 21, 3, 8, 5, 24, 1, 2, 22, 12; Отец Паисий 8, 14, 2, 13, 21, 27, 31, 23, 15, 11, 25, 10, 4, 33, 6, 9, 17, 29, 12, 3, 5, 7, 1; Партизанска 6, 4, 2, 1; Пейо Яворов 11, 8, 6, 10, 2, 16, 5, 1, 9, 11, 3, 4, 7, 12, 14; Песоко Петър Берон 10, 16, 17, 12, 3, 19, 7, 8, 9, 14, 15, 13, 1, 11, 2, 5, 18, 4, 6; Пирин 2, 8, 3, 9, 1, 10, 6, 5, 4, 7, 12; Победа 6, 7, 11, 4, 12, 17, 18, 9, 2, 13, 14, 19, 1, 3, 8, 5, 16, 10, 1; Подгорие 16, 14, 5, 3, 12, 10, 8, 7, 1, 9, 6, 2; Просвета 12, 7, 5, 10, 4, 2, 11, 15, 8, 1, 12, 9, 13, 6, 3; Първи май 6, 3, 1, 4, 2, 8; Радомир 1, 3, 5, 2; Раковски 21, 16, 17, 18, 13, 19, 15, 12, 1, 21, 4, 13, 2, 10, 8, 19, 6, 14, 7; с. Коларово, М. Песоко Салют 6, 2; Самуилова Кпепост 11, 2, 9, 4, 7, 3, 1; Симеон Кавракиров 1, 14, 12, 4, 8, 2, 6, 10, 22, 16; Странджа 5, 7, 8, 10, 6, 2, 11, 3, 9, 4, 1; Струмешница 2, 4, 1, 3, 5, 6; Тодор Божиков 16, 4, 7, 14, 9, 10, 8, 3, 6, 1, 2, 5; Христо Смирненски 16, 4, 10, 8, 16, Поща, 4, 10, 6, 1, 2; Цар Борис 1-ви 11, 9, 8, 1, 5, 3, 2, 12, 4, 7; Цар Самуил 2, 20, 10, 4, 22, 11, 6, 1, 9, 8, 18, 3, 5, 7, 13, 14, 16; Чавдарка 1, 2; Тото Пункт; Петрич, Общ. Петрич; Айдарски Даб Атанас Лютвиев 23; Беласица 1, 9, 11, 7, 6, 3; Бистрица 1, 2, 3; България 153, 83, 60; Джевезлъка Иваник-Калинска Чешма Княз Борис I 26, 22, 30, 14, 8, 24, 5, 16, 20, 1, 10, 21, 6, 12, 18, 28, 31; Кукуш 6, 3, 4, 1, 8, 2, 9, 7; Любен Каравелов 3; Маркова Скала 15, 1, 8, 2, 3, 18, 26, 4, 20, 9, 6, 11, 7, 12, 10, 5, 22, 13, 16; Места 22; Местност Айран Бунар Помпа; Местност Бухото Жилище, Помпа, Помпа За Напояване; Местност Бяла Черква помпа За Напояване, Помпа; Местност Джевезлъка Жилище, Цех, Помпа За Напояване, Помпа; Местност Зиче Жилище, Жилище; Местност Златарево Митница, Бюро; Местност Иваник Ханче, Автобаза, Свинарник, сграда, Помпа; Местност Иваник Каринска Чешм Местност Иловица помпа; Местност Конгоро сграда; Местност Ляшница помпа; Местност Омондрос Местност Пильови Орехи Жилище; Местност Тръстен Жилище; Митрополит Герасим 1; Отец Паисий 23, 15, 3, 19, 8, 13, 21, 2, 17, 12, 9, 7, 6, 5, 1; Полковник Дрангов 1, 1; Пощенска 14, 19, 21, 16, 12, 15; Свети Георги 2А; Хижа Беласица Хижа; Първомай, Общ. Петрич; Гоце Делчев 37; Местност Чалтията Автоработилница; Самуилово, Общ. Петрич; Васил Левски 10; Самуилово УПИ 1 Кв. 31 УПИ Іv-57, Кв. 18 (; Скрът; 9-Ти септември 11, 3, 1, 6, 13, 2, 5, 9, 4, 8, 10, 7; Александър Стамболийски 2, 1, 10, 5, 8, 9, 6, 3, 7, 12, 11; Антон Попов 2, 4, 6, 5, 7, 3, 31, 41, 38, 35, 42, 44, 39, 40, 30, 26, 32, 43, 37, 36, 45, 33, 26, 10, 24, 11, 14, 23, 27, 19, 29, 25, 9, 18, 22, 1, 12, 15, 5, 20, 17; Бахчите Беласица 6, 4, 15, 13, 11, 13, 2, 4; Бруч 23, 24, 25, 22; Васил Левски 7, 4, 8, 12, 10, 14, 5, 3, 6, 13, 16, 31; Воденицата 4, 7, 1, 2, 6, 5; Георги Димитров 17, 25, 28, 44, 47, 54, 55, 30, 52, 56, 36, 50, 42, 26, 24, 22, 40, 37, 45, 23, 31, 38, 33, 29, 48, 46, 39, 41, 43, 35, 1, 20, 5, 7, 8, Поща, 13, 15, 12, 16, 11, 2, 14, 10, 6, 9, 18, 3; Гоце Делчев 9, 10, 2, 8, 1, 7, 3, 6, 4, 5; Димитър Ацев 2, 5, 8, 13, 15, 2, 9, 6, 4, 17, 7, 19, 12, 2, 5, 1; Ефтим Дойчев 1, 10, 9, 11, 2, 13, 12, 8, 7, 19, 21, 14, 17; Лозен 6, 12, 8, 10, 9, 7, 1, 5, 3, 16, 11, 14, 13, 15, 18, 20, 12; Младост 1, 2, 11, 9, 10, 4, 18, 5, 6, 14, 16; Никола Й Вапцаров 3, 2, 6, 16, 10, 1, 7, 5, 3, 14, 4, 12; Орището 23, 12, 16, 17, 11, 21, 18, 19, 15; Пейо К Яворов 2, 8, 7, 4, 4; Площицата Първи май 6, 8, 7, 4, 2; Свобода 8, 4, 12, 3, 2, 10, 14, 6, 7, 5; Скрът Скрътска Комуна 6, 4, 3, 1, 5; Струма 1, 2, 3, 4; Тодор Божиков 4, 8, 5, 6, 1, 10, 3; Тумба 16, 5, 7, 9, 3, 2, 8, 1, 6, 10, 18, 11, 9, 24, 15, 17; Хан Крум 1, 9, 2, 7, 1, 5, 10, 8; Христо Ботев 4, 6, 3, 7, 11, 2; Христо Велев 2, 3, 12, 8, 11, 16, 4, 1, 19, 17, 14, 6, 5, 7, 13, 15; Цар Самуил 4, 3, 5, 10, 7, 12, 8, 4, 2, 6, 14, 1; Червена Звезда 5, 2; Яворница; Адалберт Антонов 6, 8, 15, 3, 13, 10, 11; Васил Кънчев 2; Васил Левски 14, 10, 13, 1, 4, 8, 2, 3, 6, 14, 15, 17, 9; Георги Измирлиев 6, 4, 5, 2, 1, 7, 13, 5, 20, 19, 15, 17, 21, 18, 8; Извън регулацията 26, 22, 43, 13, 3, 26, 8, 24, 35, 12, 5, 20, 25, 15, 17, 9, 10, 21, 7, 33, 6, 23, 11, 32, 29, 19, 28, 1, 29, 13, 36, 4, 30, 7, 42, 24, 31, 32, 3, 33; Изгрев 7, 14, 11, 6, 3, 13, 9, 17, 12, 10, 16, 8, 18, 4, 1, 1; Комсомолска 7, 49, 26, 51, 28, 6, 12, 31, 41, 23, 57, 43, 55, 16, 39, 29, 37, 49, 9, 42, 35, 20, 15, 11, 27, 17, 34, 25, 18, 5, 3, 53, 10; Кузман Шапкаров 1, 11, 12, 6, 3, 13, 18, 21, 22, 17, 12, 28, 26, 14, 31, 29, 19, 15, 23, 27, 25, 33, 10, 8, 18; Любен Каравелов 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 12, 3; Местност Прогон Цех; Местност Самълък Помпа; Местност Сушилнята Сушилня; Освобождение 1, 5, 3, 11, 4, 9, 1; Осогово 3, 7, 2, 9, 13, 16, 4, 15, 11, 13; Панайот Волов 2, 8, 1, 3, 11, 16, 13, 18, 14, 15, 12, 20; Пейо Яворов 5, 1, 3; Победа 17, 30, 19, 18, 38, 5, 28, 9, 39, 40, 41, 37, 2, 3, 7, 1, 9, 23, 16, 19, 17, 20, 11, 18, 10, 6, 12, 13, 8, 1; Прогон Саманлък Христо Ботев 15, 7, 6, 3, 9, 10, 5; Христо Смирненски 5, 16, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 4, 1, 6; Имот №000418 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 13.07.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич XІI Битоля 5; Гарата 1; Иван Апостолов 20, 7, 18, 14, 12; Места 15; Местност Под Гарата помпа; Полковник Дрангов 1; Свобода Площадка; УПИ-Xl, Кв. 4, гр. Петрич Цар Симеон 121; 1, 1 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 13.07.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Първомай, Общ. Петрич Антон Попов 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24; Гоце Делчев 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Македония 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Маркови Кладенци 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26; Младост 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23; Москва 15; Огражден 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Русия 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7; Самуилова Крепост 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20

На 13.07.2017 г. /11:00 - 16:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич 22-ри октомври 8, 9, 6, 5, 1, 6, 2, 3, 4, 12, 11, 10, 10, 6; Атанас Лютвиев 5, 4, 9, 4, 7, 3, 13, 2, 8, 15, 6; Бъкстон 1, 6; връх Китка 18, 10, 9, 22, 16, 2, 14, 20, 3, 12, 8, 12, 1, 11, 7, 5; Генерал Тодоров 1, 2 Павилион, 2, 4; Екзарх Йосиф 14, 8, 12, 4, 6, 2, 10; Полковник Дрангов 1; Сандо Китанов 15 Пирин, 15, 11 Лебед, 9, 13 Чайка, 17, 22

На 13.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долене; Долна Крушица; Долна Рибница; Драгуш; Дреновица; Зойчене; Кладенци, Общ. Петрич; Кукурахцево; Мендово; Слопотец; Петрич, Общ. Петрич; Капитан Никола Парапанов 1; Местност Иловица Мачтов Трафопост; Право бърдо; Първомай, Общ. Петрич; Антон Попов 30; Беласица 46; Вардар 20; Георги Измерлиев 4, 16, 22, 2, 12, 8, 18, 10, 6, 20, 24; Златарево 14; Извън регулацията 1; Македония 44, 12, 23, 22, 24, 17, 18, 19, 28, 30, 21, 16, 20, 32, 26; Маркови Кладенци 32, 51, 49, 30, 27, 47; Местност Алачевото Цех; Местност Орешката Жилище; Местност Стопански двор Църква; Местност Чалията помпа, Помпа; Младост 39, 42, 51, 50, 53, 34, 52, 47, 38, 40, 44, 31, 45, 43, 41, 8, 46, 34, 5, 36; Москва 4, 19, 15, 17, 1, 25, 2, 11, 12, 5, 21, 10, 8, 7; Огражден 51, 53, 47, 36, 55, 49; Опълченска 6, 3, 2; Отец Паисий 3, 16, 9, 23, 11, 1, 8, 4, 13, 6, 18, 17, 7, 5, 15, 21, 14, 19; Преслав 3, 7, 2, 6, 5, 10, 4, 9, 1, 8; Рила 2, 8, 6, 10, 4, 12; Русия 11, 13; Хоризонт 7; Яне Сандански 21, 12, 13; 1; Струмешница; Струмешница; Чурилово; Чуричени; 000248 Местност Куково - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 13.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долене; Долна Крушица; Долна Рибница; Драгуш; Дреновица; Зойчене; Кладенци, Общ. Петрич; Кукурахцево; Мендово; Слопотец; Петрич, Общ. Петрич; Капитан Никола Парапанов 1; Местност Иловица Мачтов Трафопост; Право бърдо; Първомай, Общ. Петрич; Антон Попов 30; Беласица 46; Вардар 20; Георги Измерлиев 4, 16, 22, 2, 12, 8, 18, 10, 6, 20, 24; Златарево 14; Извън регулацията 1; Македония 44, 12, 23, 22, 24, 17, 18, 19, 28, 30, 21, 16, 20, 32, 26; Маркови Кладенци 32, 51, 49, 30, 27, 47; Местност Алачевото Цех; Местност Орешката Жилище; Местност Стопански двор Църква; Местност Чалията помпа, Помпа; Младост 39, 42, 51, 50, 53, 34, 52, 47, 38, 40, 44, 31, 45, 43, 41, 8, 46, 34, 5, 36; Москва 4, 19, 15, 17, 1, 25, 2, 11, 12, 5, 21, 10, 8, 7; Огражден 51, 53, 47, 36, 55, 49; Опълченска 6, 3, 2; Отец Паисий 3, 16, 9, 23, 11, 1, 8, 4, 13, 6, 18, 17, 7, 5, 15, 21, 14, 19; Преслав 3, 7, 2, 6, 5, 10, 4, 9, 1, 8; Рила 2, 8, 6, 10, 4, 12; Русия 11, 13; Хоризонт 7; Яне Сандански 21, 12, 13; 1; Струмешница; Струмешница; Чурилово; Чуричени; 000248 Местност Куково - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 13.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Богородица; Дреново, Общ. Петрич; Кавракирово; Антон Попов 8, 3, 4, 10, 12, 1, 6, 2, 5, 11, 15, 18, 13, 9, 20, 16, 1, 22, 24; Беласица 4, 15, 9, 7, 13, 11, 5, 6, 1, 3, 2; Богоево 7, 18, 16, 26, 34, 5, 15, 22, 7, 13, 28, 9, 14, 20, 36, 3, 10, 24, 2, 17, 11, 30, 29, 23, 8, 21, 1, 6, 4, 32, 19, 12; Бреза 10, 6, 1, 8, 16; Бузлуджа 6, 4, 1, 3, 2, 8, 9, 13, 5, 7, 11; Валого връх Тумба 5, 8, 3, 1, 5, 6, 2; Георги Димитров 6, 13, 4, 12, 11, 2, 15, 3, 1, 9, 5, 7; Гоце Делчев 5, 19, 11, 13, 9, 7, 2, 17, 15, 1, 8; Димитър Благоев 34, 38, 31, 25, 42, 36, 44, 32, 13, 29, 46, 48, 9, 24, 20, 5, 4, 19, 16, 28, 17, 18, 26, 12, 21, 8, 11, 22, 2, 6, 14, 1, 3; Зад Ридо Златарево 24, 4, 20, 22, 18; Иглика 1, 5, 3, 1, 7; Илинден 7, 1, 11, 6, 2, 4, 9, 5, 1; Маркови Кладенци 8, 15, 9, 13, 11, 6, 4, 10, 1, 7, 5; Места 2, 1, 4; Местност Исмаилица Тръбен Кладенец За Поливане, Склад; Местност Ризово Дере Овчарник; Местност Тополите Врем. С-во; Местост Караач Помпа; Метлата Мургаш 2, 8, 6, 23, 15, 11, 5, 7, 3, 19, 9, 21, 1, 4, 13, 10; неуточнен адрес Усилвател Бац; Огоста 6, 1, 4, 5, 8, 2, 3; Огражден 3, 1, 10, 5, 8, 9, 7, 6; Осогово 2, 4; Пейо Яворов 4, 22, 16, 28, 25, 15, 10, 11, 26, 18, 13, 27, 1, 21, 19, 7, 8, 6, 5, 2, 4, 20, 14, 30, 12, 24, 9; Пирин 11, 22, 16, 20, 5, 14, 26, 18, 13, 24, 9, 7, 15, 6, 8, 1, 3, 2, 12, 5, 10; Порой Ризов Андък Синчец 2, 5, 10, 6, 12, 8, 3, 4, 2, 1; Славянска 4, 10, 12, 9, 7, 1, 11, 6, 8; Спартак 2, 1, 12, 10, 6, 8, 4, 3; Стопански двор сграда-Склад; Струма 4, 7, 5, 6, 2, 3; Струмешница 2, 4; Трапезица 5, 3, 7; Шипка 12, 4, 6, 8, 1, 2, 10; Явор 5, 7, 6, 14, 8, 16, 4, 11, 12, 3, 2, 13, 1, 9; Яне Сандански 22, 10, 12, 6, 11, 1, 5, 2, 7, 3, 13; Кърналово; 098002, М. Чикуто-2 Арда 3, 17, 7, 19, 4, 21, 6, 15, 14, 5, 2, 11, 13, 23, 1, 9; Бъкстон 6, 21, 9, 8, 7, 1, 3, 15, 11, 5, 23, 19, 4, 12, 6, 10, 17; Бяло Море 13, 2, 6; Ванюша Валчук 6, 22, 10, 6, 4, 3, 5, 8, 14, 9, 20, 16, 1, 11, 7, 32, 30, 17, 15, 34, 26, 27; Васил Априлов 5, 10, 9, 7, 16, 2, 3, 12, 14, 11, 1; Вела Благоева 4, 3, 2, 5, 1, 6; Вит 2, 13, 3, 9, 6, 4, 11, 10, 17, 7, 5, 15, 3, 12, 14; Витоша 16, 17, 12, 18, 14, 15, 8, 3, 11, 6, 7, 2, 9, 4, 1, 5, 8; Г. Димитров 3, 6, 4, 8, 5, 11, 15, 10, 17, 7, 13, 19, 9, 2, 28, 21, 26, 20, 22, 36, 17, 14, 19, 23, 16, 1, 2, 34, 18, 24, 1, 38, 30, 29, 44, 50, 31, 27, 46, 42, 36, 2; Георги Раковски 8, 13, 10, 15, 11, 9, 7, 3, 6, 4, 10, 1, 9, 5, 2; Георги Урумов 6, 7, 9, 1, 5, 2, 3; Долни Лозя Иван Вазов 3, 1, 7, 17, 9, 19, 5, 35, 37, 33, 21, 31, 27, 23; Извън регулацията 8, 6, 2, 4, 5, 10, 6; Илинден 9, 10, 1, 7, 4, 8, 5, 14, 12; Кожух 4, 6, 18, 2, 8, 10, 12, 20, 14, 26, 38, 24, 36, 34; Ленин 2, 8, 10, 21, 13, 3, 19, 9, 7, 12, 11, 23, 17, 9; Любен Каравелов 1; Марица 6, 11, 3, 7, 8, 15, 1, 5, 9, 2, 17, 10, 4; Места 3, 2, 1; Местност Бельовица помпа; Местност Борсата Каравана, Врем. С-во, Павилион, Борса, Склад; Местност Германско Летище Шивашки Цех; Местност Горни Бари Помпа; Местност Джуново Помпа, Склад; Местност Ливарски рид Помпа; Местност Подливарски път Цех; Местност Слонищата Яромелка; Местност Сукако Каравана; Местност Улуко Казан; Местност Чикуто пазар, Лавка, Бензиностанция; Местност Юрето Хале, Работилница; Мусала 7, 5, 6, 1; Оборище 2, 6, 5, 16, 15, 3, 14, 13, 8, 12, 7, 17, 10, 11, 1, 2, 4; Одрин 14, 10, 5, 8, 3, 6, 9, 4, 2, 12, 7; Петко Р. Славейков 7, 4, 6, 1, 5, 2, 3; Плиска 12, 1, 13, 5, 9, 18, 7, 19, 6, 2, 17, 15, 4, 21, 14, 16, 20, 11; Под Ливарски рид Полковник Дрангов 24, 6, 26, 15, 18, 20, 13, 30, 17, 16, 19, 8, 7, 21, 23, 2, 3, 10, 22, 28, 14, 9, 5, 25, 4, 29; Рила 2, 1, 4, 3; Родопи 2, 1, 3, 5, 4; Свобода 11, 1, 13, 5, 9, 7, 19, 17, 3; Септемврийска 2, 8, 16, 6, 3, 4, 10, 16, 12; Симеон Кавракиров 7, 8, 4, 10, 5, 2, 4, 1, 3; Славянска 10, 14, 8; Станке Лисичков 4, 34, 14, 30, 16, 28, 8, 2, 20, 32, 12, 24, 10, 6, 22; Стара планина 6, 8, 3, 6, 1, 7, 5, 2, 4, 11, 10; Стопански двор Склад, сграда, Работилница, Автоработилница, Цех, 1, Помпа; Стою Хаджиев 12, 13, 20, 14, 5, 12, 16, 10, 8, 1, 11, 24, 15, 9, 2, 4, 3, 22, 7, 18, 19, 17; Струма 1; Съблекалня на Стадион, с. Кърналово, Общ. Петрич Толбухин 12, 14, 10, 18; УПИ 101021 Извън регулация Хан Аспарух 7, 1, 2, 13, 19, 23, 3, 15, 6, 9, 4, 7, 17, 21, 11, 5, 27; Хилендар 3, 19, 21, 1, 17, 13, 15, 11, 7, 2, 29, 25, 31, 12, 4, 8; Христо Ботев 2, 1, Поща; Хр. Чернопеев 5, 3, 2, 1; Цар Калоян 2, 1, 9, 3, 7, 5; Цветко Аврамов 6, 8, 3, 4, 5, 9, 6, 2; Цв. Радонов 8, 10, 8, 2, 1, 3, 5; Чаирето Чекръко Черноризец Храбър 5, 11, 9, 19, 1, 15, 17, 21, 4, 3, 2, 7; Шипка 3, 1, 6, 9, 4, 7, 5, 8, 2, 2; Юрето Юрий Гагарин 22, 12, 2, 18, 14, 4, 16, 6, 49; Цех; Михнево; Айвански Гробища Андрей Данаилов 15, 5, 17, 3; Беласица 10, 2, 6, 4, 8, 1, 12; Бунаро Бяло Море 1; Варна 2; Гаврил Генов 3, 6, 1, 9, 7, 4, 8, 5, 10, 2, 3; Гоце Делчев 5, 25, 21, 11, 1, 4, 18, 6, 14, 17, 12, 8, 9, 20, 5, 23, 15, 19, 13, 10, 2, 7, 3; Гоце Дивлев 9, 13, 4, 15, 8, 10, 7, 12, 19, 3, 14, 17, 5, 6, 2, 1, 4; Гробаджииница Дамян Груев 3, 1, 5, 7; Ел-Тепе 6, 7, 3, 4, 2, 1, 5; Извън регулация Помпа; Извън регулацията 2; Искър 2, 11, 6, 9, 5, 7, 3, 1; Калабак 5, 11, 8, 9, 10, 4, 7, 2, 14, 6, 3; Лазар Данаилов 16, 15, 28, 7, 26, 34, 36, 30, 13, 32, 11, 9, 15, 8, 14, 12, 6, 4, 1 Магазин, 30, 1, 20, 24, 18, 10, 22, 11; Лазар Маджаров 2, 5, 4, 3, 1; Ленин 12, 5, 8, 14, 16, 10, 1, 7; Максим Горки 12, 4, 7, 5, 1, 6, 2; Марица 1, 11, 9, 7, 3, 5, 2; Местносt Дъбо Помпа; Москва 19, 13, 7, 6, 5, 1, 4, 17, 15, 9, 3, 8; неуточнен адрес Поща, Усилвател Бац; Никола Вапцаров 8, 9, 14, 7, 6, 2, 1, 11, 10, 5, 3, 8, 12, 4, 8; Огражден 2, 4, 6; Осогово 4, 2, 2; Отец Паисий 1, 7, 3; Песоко Петър Берон 1, 3, 4, 2, 5; Пирин 13, 6, 4, 2, 7, 1, 9, 5, 3, 8; Първи май 5, 3, 2, 7, 9, 15, 10, 6, 13, 12, 11, 4, 19, 25, 17, 21; Самуилова Крепост 10, 5, 7, 14, 8, 6, 12, 10, 2, 1, 3, 4, 20, 22, 16, 18, 24, 26; Скобелев 28, 4, 8, 18, 3, 7, 2, 24, 36, 26, 14, 34, 12, 20, 10, 16, 6, 9, 22, 1; Стопански двор Склад, Ресторант; Струма 7, 8, 3, 5, 9, 4, 2, 6; Тесния път Тома Митов 8, 19, 16, 11, 14, 21, 23, 27, 13, 18, 25, 5, 12, 13, 17, 8, 6, 9, 3, 1, 15, 7, 4, 2, 10, 11; Хан Крум 12, 18, 6, 16, 20, 10, 8, 22, 4, 14, 2; Червена Скала 1, 13, 7, 5, 3, 15, 9, 6, 10, 11; Шипка 20, 26, 10, 4, 14; Сладкарница; Петрич, Общ. Петрич; Местност Джевезлъка 72 Часови Проби; Полковник Дрангов Рокфелер; Първомай, Общ. Петрич; Младост 5; Червен път; Рибник; Горни Лаки Трапо; Старчево; XVi-8, Кв. 3 Асанката Местност Асанката Местност Равнако с. Старчево, Общ. Петрич, УПИ ІI, Кв. 11 Солун 1 Фтец Сдв Солар; Тафтинка; Чучулигово; Чучулигово Капсиди; Яково - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 13.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Богородица; Дреново, Общ. Петрич; Кавракирово; Антон Попов 8, 3, 4, 10, 12, 1, 6, 2, 5, 11, 15, 18, 13, 9, 20, 16, 1, 22, 24; Беласица 4, 15, 9, 7, 13, 11, 5, 6, 1, 3, 2; Богоево 7, 18, 16, 26, 34, 5, 15, 22, 7, 13, 28, 9, 14, 20, 36, 3, 10, 24, 2, 17, 11, 30, 29, 23, 8, 21, 1, 6, 4, 32, 19, 12; Бреза 10, 6, 1, 8, 16; Бузлуджа 6, 4, 1, 3, 2, 8, 9, 13, 5, 7, 11; Валого връх Тумба 5, 8, 3, 1, 5, 6, 2; Георги Димитров 6, 13, 4, 12, 11, 2, 15, 3, 1, 9, 5, 7; Гоце Делчев 5, 19, 11, 13, 9, 7, 2, 17, 15, 1, 8; Димитър Благоев 34, 38, 31, 25, 42, 36, 44, 32, 13, 29, 46, 48, 9, 24, 20, 5, 4, 19, 16, 28, 17, 18, 26, 12, 21, 8, 11, 22, 2, 6, 14, 1, 3; Зад Ридо Златарево 24, 4, 20, 22, 18; Иглика 1, 5, 3, 1, 7; Илинден 7, 1, 11, 6, 2, 4, 9, 5, 1; Маркови Кладенци 8, 15, 9, 13, 11, 6, 4, 10, 1, 7, 5; Места 2, 1, 4; Местност Исмаилица Тръбен Кладенец За Поливане, Склад; Местност Ризово Дере Овчарник; Местност Тополите Врем. С-во; Местост Караач Помпа; Метлата Мургаш 2, 8, 6, 23, 15, 11, 5, 7, 3, 19, 9, 21, 1, 4, 13, 10; неуточнен адрес Усилвател Бац; Огоста 6, 1, 4, 5, 8, 2, 3; Огражден 3, 1, 10, 5, 8, 9, 7, 6; Осогово 2, 4; Пейо Яворов 4, 22, 16, 28, 25, 15, 10, 11, 26, 18, 13, 27, 1, 21, 19, 7, 8, 6, 5, 2, 4, 20, 14, 30, 12, 24, 9; Пирин 11, 22, 16, 20, 5, 14, 26, 18, 13, 24, 9, 7, 15, 6, 8, 1, 3, 2, 12, 5, 10; Порой Ризов Андък Синчец 2, 5, 10, 6, 12, 8, 3, 4, 2, 1; Славянска 4, 10, 12, 9, 7, 1, 11, 6, 8; Спартак 2, 1, 12, 10, 6, 8, 4, 3; Стопански двор сграда-Склад; Струма 4, 7, 5, 6, 2, 3; Струмешница 2, 4; Трапезица 5, 3, 7; Шипка 12, 4, 6, 8, 1, 2, 10; Явор 5, 7, 6, 14, 8, 16, 4, 11, 12, 3, 2, 13, 1, 9; Яне Сандански 22, 10, 12, 6, 11, 1, 5, 2, 7, 3, 13; Кърналово; 098002, М. Чикуто-2 Арда 3, 17, 7, 19, 4, 21, 6, 15, 14, 5, 2, 11, 13, 23, 1, 9; Бъкстон 6, 21, 9, 8, 7, 1, 3, 15, 11, 5, 23, 19, 4, 12, 6, 10, 17; Бяло Море 13, 2, 6; Ванюша Валчук 6, 22, 10, 6, 4, 3, 5, 8, 14, 9, 20, 16, 1, 11, 7, 32, 30, 17, 15, 34, 26, 27; Васил Априлов 5, 10, 9, 7, 16, 2, 3, 12, 14, 11, 1; Вела Благоева 4, 3, 2, 5, 1, 6; Вит 2, 13, 3, 9, 6, 4, 11, 10, 17, 7, 5, 15, 3, 12, 14; Витоша 16, 17, 12, 18, 14, 15, 8, 3, 11, 6, 7, 2, 9, 4, 1, 5, 8; Г. Димитров 3, 6, 4, 8, 5, 11, 15, 10, 17, 7, 13, 19, 9, 2, 28, 21, 26, 20, 22, 36, 17, 14, 19, 23, 16, 1, 2, 34, 18, 24, 1, 38, 30, 29, 44, 50, 31, 27, 46, 42, 36, 2; Георги Раковски 8, 13, 10, 15, 11, 9, 7, 3, 6, 4, 10, 1, 9, 5, 2; Георги Урумов 6, 7, 9, 1, 5, 2, 3; Долни Лозя Иван Вазов 3, 1, 7, 17, 9, 19, 5, 35, 37, 33, 21, 31, 27, 23; Извън регулацията 8, 6, 2, 4, 5, 10, 6; Илинден 9, 10, 1, 7, 4, 8, 5, 14, 12; Кожух 4, 6, 18, 2, 8, 10, 12, 20, 14, 26, 38, 24, 36, 34; Ленин 2, 8, 10, 21, 13, 3, 19, 9, 7, 12, 11, 23, 17, 9; Любен Каравелов 1; Марица 6, 11, 3, 7, 8, 15, 1, 5, 9, 2, 17, 10, 4; Места 3, 2, 1; Местност Бельовица помпа; Местност Борсата Каравана, Врем. С-во, Павилион, Борса, Склад; Местност Германско Летище Шивашки Цех; Местност Горни Бари Помпа; Местност Джуново Помпа, Склад; Местност Ливарски рид Помпа; Местност Подливарски път Цех; Местност Слонищата Яромелка; Местност Сукако Каравана; Местност Улуко Казан; Местност Чикуто пазар, Лавка, Бензиностанция; Местност Юрето Хале, Работилница; Мусала 7, 5, 6, 1; Оборище 2, 6, 5, 16, 15, 3, 14, 13, 8, 12, 7, 17, 10, 11, 1, 2, 4; Одрин 14, 10, 5, 8, 3, 6, 9, 4, 2, 12, 7; Петко Р. Славейков 7, 4, 6, 1, 5, 2, 3; Плиска 12, 1, 13, 5, 9, 18, 7, 19, 6, 2, 17, 15, 4, 21, 14, 16, 20, 11; Под Ливарски рид Полковник Дрангов 24, 6, 26, 15, 18, 20, 13, 30, 17, 16, 19, 8, 7, 21, 23, 2, 3, 10, 22, 28, 14, 9, 5, 25, 4, 29; Рила 2, 1, 4, 3; Родопи 2, 1, 3, 5, 4; Свобода 11, 1, 13, 5, 9, 7, 19, 17, 3; Септемврийска 2, 8, 16, 6, 3, 4, 10, 16, 12; Симеон Кавракиров 7, 8, 4, 10, 5, 2, 4, 1, 3; Славянска 10, 14, 8; Станке Лисичков 4, 34, 14, 30, 16, 28, 8, 2, 20, 32, 12, 24, 10, 6, 22; Стара планина 6, 8, 3, 6, 1, 7, 5, 2, 4, 11, 10; Стопански двор Склад, сграда, Работилница, Автоработилница, Цех, 1, Помпа; Стою Хаджиев 12, 13, 20, 14, 5, 12, 16, 10, 8, 1, 11, 24, 15, 9, 2, 4, 3, 22, 7, 18, 19, 17; Струма 1; Съблекалня на Стадион, с. Кърналово, Общ. Петрич Толбухин 12, 14, 10, 18; УПИ 101021 Извън регулация Хан Аспарух 7, 1, 2, 13, 19, 23, 3, 15, 6, 9, 4, 7, 17, 21, 11, 5, 27; Хилендар 3, 19, 21, 1, 17, 13, 15, 11, 7, 2, 29, 25, 31, 12, 4, 8; Христо Ботев 2, 1, Поща; Хр. Чернопеев 5, 3, 2, 1; Цар Калоян 2, 1, 9, 3, 7, 5; Цветко Аврамов 6, 8, 3, 4, 5, 9, 6, 2; Цв. Радонов 8, 10, 8, 2, 1, 3, 5; Чаирето Чекръко Черноризец Храбър 5, 11, 9, 19, 1, 15, 17, 21, 4, 3, 2, 7; Шипка 3, 1, 6, 9, 4, 7, 5, 8, 2, 2; Юрето Юрий Гагарин 22, 12, 2, 18, 14, 4, 16, 6, 49; Цех; Михнево; Айвански Гробища Андрей Данаилов 15, 5, 17, 3; Беласица 10, 2, 6, 4, 8, 1, 12; Бунаро Бяло Море 1; Варна 2; Гаврил Генов 3, 6, 1, 9, 7, 4, 8, 5, 10, 2, 3; Гоце Делчев 5, 25, 21, 11, 1, 4, 18, 6, 14, 17, 12, 8, 9, 20, 5, 23, 15, 19, 13, 10, 2, 7, 3; Гоце Дивлев 9, 13, 4, 15, 8, 10, 7, 12, 19, 3, 14, 17, 5, 6, 2, 1, 4; Гробаджииница Дамян Груев 3, 1, 5, 7; Ел-Тепе 6, 7, 3, 4, 2, 1, 5; Извън регулация Помпа; Извън регулацията 2; Искър 2, 11, 6, 9, 5, 7, 3, 1; Калабак 5, 11, 8, 9, 10, 4, 7, 2, 14, 6, 3; Лазар Данаилов 16, 15, 28, 7, 26, 34, 36, 30, 13, 32, 11, 9, 15, 8, 14, 12, 6, 4, 1 Магазин, 30, 1, 20, 24, 18, 10, 22, 11; Лазар Маджаров 2, 5, 4, 3, 1; Ленин 12, 5, 8, 14, 16, 10, 1, 7; Максим Горки 12, 4, 7, 5, 1, 6, 2; Марица 1, 11, 9, 7, 3, 5, 2; Местносt Дъбо Помпа; Москва 19, 13, 7, 6, 5, 1, 4, 17, 15, 9, 3, 8; неуточнен адрес Поща, Усилвател Бац; Никола Вапцаров 8, 9, 14, 7, 6, 2, 1, 11, 10, 5, 3, 8, 12, 4, 8; Огражден 2, 4, 6; Осогово 4, 2, 2; Отец Паисий 1, 7, 3; Песоко Петър Берон 1, 3, 4, 2, 5; Пирин 13, 6, 4, 2, 7, 1, 9, 5, 3, 8; Първи май 5, 3, 2, 7, 9, 15, 10, 6, 13, 12, 11, 4, 19, 25, 17, 21; Самуилова Крепост 10, 5, 7, 14, 8, 6, 12, 10, 2, 1, 3, 4, 20, 22, 16, 18, 24, 26; Скобелев 28, 4, 8, 18, 3, 7, 2, 24, 36, 26, 14, 34, 12, 20, 10, 16, 6, 9, 22, 1; Стопански двор Склад, Ресторант; Струма 7, 8, 3, 5, 9, 4, 2, 6; Тесния път Тома Митов 8, 19, 16, 11, 14, 21, 23, 27, 13, 18, 25, 5, 12, 13, 17, 8, 6, 9, 3, 1, 15, 7, 4, 2, 10, 11; Хан Крум 12, 18, 6, 16, 20, 10, 8, 22, 4, 14, 2; Червена Скала 1, 13, 7, 5, 3, 15, 9, 6, 10, 11; Шипка 20, 26, 10, 4, 14; Сладкарница; Петрич, Общ. Петрич; Местност Джевезлъка 72 Часови Проби; Полковник Дрангов Рокфелер; Първомай, Общ. Петрич; Младост 5; Червен път; Рибник; Горни Лаки Трапо; Старчево; XVi-8, Кв. 3 Асанката Местност Асанката Местност Равнако с. Старчево, Общ. Петрич, УПИ ІI, Кв. 11 Солун 1 Фтец Сдв Солар; Тафтинка; Чучулигово; Чучулигово Капсиди; Яково - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 13.07.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; Брегалница 4, 8, 1, 6; Жп Кулата Местност ГКПП-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; неуточнен адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото Пункт

На 13.07.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич Атанас Маджаров 2, 3; Истра 2; Марица 14, 17, 26, 22, 31, 20, 11, 16, 27, 18, 28, 32, 6, 12, 25; Местност Грамадите Врем. С-во; Рокфелер 1; Свобода 9; УПИ VІ-374, Кв. 351 Цанко Церковски 7; Цар Самуил 57, 58

На 14.07.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Първомай, Общ. Петрич Антон Попов 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24; Гоце Делчев 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Македония 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Маркови Кладенци 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26; Младост 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23; Москва 15; Огражден 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Русия 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7; Самуилова Крепост 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20

На 14.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долене; Долна Крушица; Долна Рибница; Драгуш; Дреновица; Зойчене; Кладенци, Общ. Петрич; Кукурахцево; Мендово; Слопотец; Петрич, Общ. Петрич; Капитан Никола Парапанов 1; Местност Иловица Мачтов Трафопост; Право бърдо; Първомай, Общ. Петрич; Антон Попов 30; Беласица 46; Вардар 20; Георги Измерлиев 4, 16, 22, 2, 12, 8, 18, 10, 6, 20, 24; Златарево 14; Извън регулацията 1; Македония 44, 12, 23, 22, 24, 17, 18, 19, 28, 30, 21, 16, 20, 32, 26; Маркови Кладенци 32, 51, 49, 30, 27, 47; Местност Алачевото Цех; Местност Орешката Жилище; Местност Стопански двор Църква; Местност Чалията помпа, Помпа; Младост 39, 42, 51, 50, 53, 34, 52, 47, 38, 40, 44, 31, 45, 43, 41, 8, 46, 34, 5, 36; Москва 4, 19, 15, 17, 1, 25, 2, 11, 12, 5, 21, 10, 8, 7; Огражден 51, 53, 47, 36, 55, 49; Опълченска 6, 3, 2; Отец Паисий 3, 16, 9, 23, 11, 1, 8, 4, 13, 6, 18, 17, 7, 5, 15, 21, 14, 19; Преслав 3, 7, 2, 6, 5, 10, 4, 9, 1, 8; Рила 2, 8, 6, 10, 4, 12; Русия 11, 13; Хоризонт 7; Яне Сандански 21, 12, 13; 1; Струмешница; Струмешница; Чурилово; Чуричени; 000248 Местност Куково - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 14.07.2017 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Баскалци; Вишлене; Гега; Боровичко Боровичкото; Долене; Долна Крушица; Долна Рибница; Драгуш; Дреновица; Зойчене; Кладенци, Общ. Петрич; Кукурахцево; Мендово; Слопотец; Петрич, Общ. Петрич; Капитан Никола Парапанов 1; Местност Иловица Мачтов Трафопост; Право бърдо; Първомай, Общ. Петрич; Антон Попов 30; Беласица 46; Вардар 20; Георги Измерлиев 4, 16, 22, 2, 12, 8, 18, 10, 6, 20, 24; Златарево 14; Извън регулацията 1; Македония 44, 12, 23, 22, 24, 17, 18, 19, 28, 30, 21, 16, 20, 32, 26; Маркови Кладенци 32, 51, 49, 30, 27, 47; Местност Алачевото Цех; Местност Орешката Жилище; Местност Стопански двор Църква; Местност Чалията помпа, Помпа; Младост 39, 42, 51, 50, 53, 34, 52, 47, 38, 40, 44, 31, 45, 43, 41, 8, 46, 34, 5, 36; Москва 4, 19, 15, 17, 1, 25, 2, 11, 12, 5, 21, 10, 8, 7; Огражден 51, 53, 47, 36, 55, 49; Опълченска 6, 3, 2; Отец Паисий 3, 16, 9, 23, 11, 1, 8, 4, 13, 6, 18, 17, 7, 5, 15, 21, 14, 19; Преслав 3, 7, 2, 6, 5, 10, 4, 9, 1, 8; Рила 2, 8, 6, 10, 4, 12; Русия 11, 13; Хоризонт 7; Яне Сандански 21, 12, 13; 1; Струмешница; Струмешница; Чурилово; Чуричени; 000248 Местност Куково - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 14.07.2017 г. /11:00 - 13:00 ч./ - Кулата Местност ГКПП-Кулата Бюро, Каравана, Магазин, Склад, Базар, Канцеларии, Казино, Пункт, Фирма, Агенция, Кантар, Паркинг, Офис, Ресторант, Павилион; неуточнен адрес 1 ГКПП

На 14.07.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; Брегалница 4, 8, 1, 6; Жп Кулата Местност ГКПП-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; неуточнен адрес Усилвател Бац; Петко Р. Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр. Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото Пункт

На 14.07.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Чучулигово Приемник Кт Бац Срещу Хотел Комитите

На 14.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Беласица Местност Бригадирски стан Цех; Местност Зарзалиите Работилница; Местност Седми километър Жилище, Обект, Ресторант, Пункт, Бензиностанция; Паприте; Петрич, Общ. Петрич; 010024 Айран Бунар Алмалък Омондрос България 60, 126, 97, 72, 93, 103, 84, 87, 96, 68, 78, 74, 85, 89, 83, 101, 70, 95, 82, 94, 98, 92, 104, 99, 76, 80; Георги Урумов 55, 57, 53, 49, 51; Джевезлъка Димитър Талев 15, 20; Зиче Иваник Иловица Карачали Местност Айран Бунар Помпа; Местност Бела Мара помпа, Склад; Местност Бухото Работилница, Помпа За Напояване, Ресторант, Помпа, Офис, Жилище, Склад, Сонда, Обор, сграда, Фургон, Цех; Местност Джевезлъка Местност Зиче Помпа За Напояване, Врем. С-во, 8, Жилище, Временно Строителство, Жилищна сграда, Църква, Каравана; Местност Иваник Помпа, Магазин; Местност Неволница Местност Неволница Лозята Местност Неволница-Лозята Местност Омондрос Работилница, Цех Абб България, Помпа, Бензиностанция, Помпа За Напояване, Автосервиз, Шивашки Цех, Обувен Цех; Местност Поляните Комплекс, Автокъща; М. Омондрос Неволница Лозята Неволница-Лозята Оборище 6; Омондрос-Потоко Полковник Дрангов 1, 1; Поляните 11; Първомайски път 55; Рокфелер 128, 137, 145, 143, 133, 136, 147, 141, 132, 135, 124, 153, 120, 157, 149, 118, 126, 159, 130, 114, 155, 134, 116, 122, 139; Тракия 11; Цар Борис ІІI 47; Цар Симеон 68; Първомай, Общ. Петрич; Антон Попов 3, 10, 4, 30, 7, 14, 9, 5, 16, 12, 6, 18, 1, 2, 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24, 22, 22; Беласица 4, 4, 38, 46, 42, 10, 26, 22, 12, 41, 9, 37, 25, 32, 40, 44, 28, 29, 38, 23, 8, 15, 13, 35, 23, 7, 20, 24, 11, 14, 36, 31, 30, 34, 17, 21, 19, 16, 27, 18, 39, 33, 7, 4, 5, 6, 1, 3, 2; Вардар 10, 19, 17, 29, 4, 2, 2, 23, 6, 22, 3, 14, 12, 1, 11, 15, 9, 25, 13, 18, 20, 21, 8, 16, 27, 5; Васил Левски 35, 12, 31, 29, 15, 18, 21, 27, 42, 26, 33, 37, 22, 43, 19, 24, 28, 14, 25, 16, 23, 39, 20, 10, 11, 4, 13, 8, 5, 6, 3, 7, 1, 9; Военна градина -Абдал Георги Измерлиев 68, 48, 28, 38, 36, 50, 17, 44, 30, 46, 34, 62, 27, 3, 58, 5, 26, 68, 54, 19, 32, 11, 56, 42, 13, 52, 40, 31, 60; Гоце Делчев 36, 45, 65, 41, 29, 25, 33, 37, 43, 48, 42, 27, 61, 46, 9, 18, 30, 54, 41, 56, 58, 35, 52, 32, 44, 31, 39, 46, 40, 38, 34, 57, 63, 47, 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Златарево 10, 8, 2, 12, 6, 4; Извън регулацията 2; Македония 18, 10, 11, 6, 3, 8, 2, 32, 5, 7, 4, 13, 12, 15, 1, 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Мануш войвода 8, 13, 9, 2, 11, 15, 10, 4, 6, 12, 1, 12А, 7, 5, 2, 3, 1, 12; Маркови Кладенци 8, 13, 10, 1, 4, 17, 5, 15, 2, 25, 23, 6, 21, 11, 12, 34, 36, 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26, 36; Местност Бунаро Стопанска постройка; Местност Моста Съблекалня; Местност Стопански двор Цех, Работилница, Цех; Местност Траканите Местност Чалията помпа; Местност Чалтията Център, Помпа, Склад, Цех, Работилница, Център, Склад, Работилница, Цех, Помпа; Местонст Гьоло Оризарнико Строеж на Фурна, Адм. -Битова Сг, Строеж на Фурна, Адм. -Битова Сг; Младост 2, 14, 20, 5, 4, 9, 22, 16, 17, 18, 6, 12, 15, 11, 10, 1, 7, 8, 17, 1, 5, 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23, 5, 36, 24; Москва 9, 9, 15; неуточнен адрес Станция Бац, Поща; Огражден 1, 34, 1, 11, 7, 10, 12, 3, 4, 2, 5, 6, 9, 8, 1, 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Оджовица Чалията Отец Паисий 33, 21, 24, 22, 23, 26, 29, 27, 25, 20, 31; Пирин 1, 2, 19, 13, 21, 7, 4, 22, 12, 10, 25, 9, 3, 17, 23, 21, 15, 5, 11, 6; Русия 24, 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7, 13; Самуилова Крепост 46, 44, 29, 27, 21, 38, 28, 34, 23, 40, 52, 36, 58, 30, 54, 26, 32, 25, 6, 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20; Спартак 3, 6, 7, 9, 5, 4, 1, 2; Х-245 Кв. 64 Хоризонт 5, 5, 1, 3, 19, 17, 27, 29, 23, 21, 15, 31, 25, 13, 19, 7, 35, 9, 2, 1, 5, 3, 11, 4; Цар Самуил 5, 12, 30, 45, 17, 21, 49, 28, 3, 14, 9, 11, 7, 8, 13, 1, 25, 22, 23, 16, 34, 32, 2, 6, 43, 47, 29, 35, 4, 27, 31, 33, 26, 41, 24, 51, 39, 19, 20, 18, 10, 37, 15; Яне Сандански 35, 35, 6, 14, 10, 2, 19, 8, 9, 15, 12, 4, 5, 3, 7, 16, 1, 43, 17, 18, 11, 13, 49, 46, 16, 24, 52, 28, 35, 25, 3, 29, 34, 36, 30, 26, 27, 37, 22, 47, 39, 38, 46, 48, 42, 33, 50, 40, 44, 32, 31, 23, 21, 45, 41 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 14.07.2017 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Беласица Местност Бригадирски стан Цех; Местност Зарзалиите Работилница; Местност Седми километър Жилище, Обект, Ресторант, Пункт, Бензиностанция; Паприте; Петрич, Общ. Петрич; 010024 Айран Бунар Алмалък Омондрос България 60, 126, 97, 72, 93, 103, 84, 87, 96, 68, 78, 74, 85, 89, 83, 101, 70, 95, 82, 94, 98, 92, 104, 99, 76, 80; Георги Урумов 55, 57, 53, 49, 51; Джевезлъка Димитър Талев 15, 20; Зиче Иваник Иловица Карачали Местност Айран Бунар Помпа; Местност Бела Мара помпа, Склад; Местност Бухото Работилница, Помпа За Напояване, Ресторант, Помпа, Офис, Жилище, Склад, Сонда, Обор, сграда, Фургон, Цех; Местност Джевезлъка Местност Зиче Помпа За Напояване, Врем. С-во, 8, Жилище, Временно Строителство, Жилищна сграда, Църква, Каравана; Местност Иваник Помпа, Магазин; Местност Неволница Местност Неволница Лозята Местност Неволница-Лозята Местност Омондрос Работилница, Цех Абб България, Помпа, Бензиностанция, Помпа За Напояване, Автосервиз, Шивашки Цех, Обувен Цех; Местност Поляните Комплекс, Автокъща; М. Омондрос Неволница Лозята Неволница-Лозята Оборище 6; Омондрос-Потоко Полковник Дрангов 1, 1; Поляните 11; Първомайски път 55; Рокфелер 128, 137, 145, 143, 133, 136, 147, 141, 132, 135, 124, 153, 120, 157, 149, 118, 126, 159, 130, 114, 155, 134, 116, 122, 139; Тракия 11; Цар Борис ІІI 47; Цар Симеон 68; Първомай, Общ. Петрич; Антон Попов 3, 10, 4, 30, 7, 14, 9, 5, 16, 12, 6, 18, 1, 2, 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24, 22, 22; Беласица 4, 4, 38, 46, 42, 10, 26, 22, 12, 41, 9, 37, 25, 32, 40, 44, 28, 29, 38, 23, 8, 15, 13, 35, 23, 7, 20, 24, 11, 14, 36, 31, 30, 34, 17, 21, 19, 16, 27, 18, 39, 33, 7, 4, 5, 6, 1, 3, 2; Вардар 10, 19, 17, 29, 4, 2, 2, 23, 6, 22, 3, 14, 12, 1, 11, 15, 9, 25, 13, 18, 20, 21, 8, 16, 27, 5; Васил Левски 35, 12, 31, 29, 15, 18, 21, 27, 42, 26, 33, 37, 22, 43, 19, 24, 28, 14, 25, 16, 23, 39, 20, 10, 11, 4, 13, 8, 5, 6, 3, 7, 1, 9; Военна градина -Абдал Георги Измерлиев 68, 48, 28, 38, 36, 50, 17, 44, 30, 46, 34, 62, 27, 3, 58, 5, 26, 68, 54, 19, 32, 11, 56, 42, 13, 52, 40, 31, 60; Гоце Делчев 36, 45, 65, 41, 29, 25, 33, 37, 43, 48, 42, 27, 61, 46, 9, 18, 30, 54, 41, 56, 58, 35, 52, 32, 44, 31, 39, 46, 40, 38, 34, 57, 63, 47, 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Златарево 10, 8, 2, 12, 6, 4; Извън регулацията 2; Македония 18, 10, 11, 6, 3, 8, 2, 32, 5, 7, 4, 13, 12, 15, 1, 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Мануш войвода 8, 13, 9, 2, 11, 15, 10, 4, 6, 12, 1, 12А, 7, 5, 2, 3, 1, 12; Маркови Кладенци 8, 13, 10, 1, 4, 17, 5, 15, 2, 25, 23, 6, 21, 11, 12, 34, 36, 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26, 36; Местност Бунаро Стопанска постройка; Местност Моста Съблекалня; Местност Стопански двор Цех, Работилница, Цех; Местност Траканите Местност Чалията помпа; Местност Чалтията Център, Помпа, Склад, Цех, Работилница, Център, Склад, Работилница, Цех, Помпа; Местонст Гьоло Оризарнико Строеж на Фурна, Адм. -Битова Сг, Строеж на Фурна, Адм. -Битова Сг; Младост 2, 14, 20, 5, 4, 9, 22, 16, 17, 18, 6, 12, 15, 11, 10, 1, 7, 8, 17, 1, 5, 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23, 5, 36, 24; Москва 9, 9, 15; неуточнен адрес Станция Бац, Поща; Огражден 1, 34, 1, 11, 7, 10, 12, 3, 4, 2, 5, 6, 9, 8, 1, 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Оджовица Чалията Отец Паисий 33, 21, 24, 22, 23, 26, 29, 27, 25, 20, 31; Пирин 1, 2, 19, 13, 21, 7, 4, 22, 12, 10, 25, 9, 3, 17, 23, 21, 15, 5, 11, 6; Русия 24, 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7, 13; Самуилова Крепост 46, 44, 29, 27, 21, 38, 28, 34, 23, 40, 52, 36, 58, 30, 54, 26, 32, 25, 6, 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20; Спартак 3, 6, 7, 9, 5, 4, 1, 2; Х-245 Кв. 64 Хоризонт 5, 5, 1, 3, 19, 17, 27, 29, 23, 21, 15, 31, 25, 13, 19, 7, 35, 9, 2, 1, 5, 3, 11, 4; Цар Самуил 5, 12, 30, 45, 17, 21, 49, 28, 3, 14, 9, 11, 7, 8, 13, 1, 25, 22, 23, 16, 34, 32, 2, 6, 43, 47, 29, 35, 4, 27, 31, 33, 26, 41, 24, 51, 39, 19, 20, 18, 10, 37, 15; Яне Сандански 35, 35, 6, 14, 10, 2, 19, 8, 9, 15, 12, 4, 5, 3, 7, 16, 1, 43, 17, 18, 11, 13, 49, 46, 16, 24, 52, 28, 35, 25, 3, 29, 34, 36, 30, 26, 27, 37, 22, 47, 39, 38, 46, 48, 42, 33, 50, 40, 44, 32, 31, 23, 21, 45, 41 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

Община Разлог

На 10.07.2017 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Разлог Гоце Делчев 59, 100, 26, 55, 56

На 10.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Белица, Общ. Белица Местност Андрианов Чарк Обект; Елешница, Общ. Разлог; Васил Бельов 6, 9, 111, 141, 125, 119, 62, 78, 113, 107, 17, 100, 131, 117, 143, 127, 139, 20, 104, 84, 135, 133, 80, 115, 68, 137, 96, 74, 76, 109, 82, 94, 18, 92; Георги Димитров 174, 193, 102; Дванадесета 5, 8, 11, 4, 2, 3, 9; Минно Селище Дърводелна; Цар Калоян 14, 12, 16, 11, 13, 1

На 10.07.2017 г. /09:00 - 14:30 ч./ - Баня, Общ. Разлог Ангел Даракчиев 14, 17, 15, 8, 11, 21, 10, 12, 16, 13; Двадесет и Девета 8, 6, 10, 9; Двадесет и Пета 32, 22, 30, 36, 26, 28, 24, 38, 13, 19, 16, 34, 10, 20, 99, 18; Двадесет и Първа 8, 3, 1; Двадесет и Седма 32, 58; Двадесет и Четвърта 5, 4, 16, 10, 2, 3, 1; Деветнадесета 32; Извън регулацията 99; Осемнадесета 18; Пета 10, 16, 6, 12, 14, 2, 5; Трета 17, 22, 21, 23, 11, 26, 14, 20, 19, 16, 18, 9; Тридесета 10; Тринадесета 21, 13, 10, 22, 25, 17, 9, 23; Четвърта 3; Шеста 1, 15, 6, 4, 33, 8, 9, 5, 2, 13

На 10.07.2017 г. /12:00 - 16:30 ч./ - Разлог Пром. Зона-Долен Стопански двор Долен Стопански двор Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор Стоп. Двор, сграда, Сушилня, Работилница, Склад; Пром. Зона-Долен Стопански двор

На 11.07.2017 г. /15:30 - 16:15 ч./ - градево Местност Бяла поляна Местност Калугерица Местност Лаго - Изг. Чарк Местност Мах. Кацарска Местност Стружка река - Лагове Средорек Требища Требище Вила; Разлог; База Предел Изворите 126; Местност Баба Цвета Вила, Вила; Местност Кошольовото Вила, Стопанска постройка, Вила; Местност Кулиното Чайна, Ретранслатор и Чайна; Местност Логовете Бунгало, Вила, Мандра, Вила, Касетка, Вила, Помпа, Стопанска постройка, Вила, Касетка, Мандра; Местност Мразеница Горски Пункт; Местност Пети километър Местност Предел Курорт Предел, Вила, Хотел, Хотел, Курорт Предел, Вила, Почивна Станция, Почивна База, Вила, Ретранслатор, Почивна Станция, Помпа, Вила, Базова Станция, Лагер, Вила, Вила, То Офиси и Магазин За Цветя, сграда, Почивна База, Пункт, Лагер, Ски-Влек, Чайна, Почивна База, Почивна Станция, Вила, Горски Пункт, Вила, Почивна База, Стол, Кафе, Кантон, Фургон, Преместваем Търговски Обект, Бунгала, Горски Пункт Планковото, Ресторант, Закуски, Жилищна сграда, Магазин, Бунгало, Почивна Станция, 1 Вила, 1, Каравана, Хижа; Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор Местност Солището Местност Тишето Бунгала болница Разлог, Вила, Почивна База Длс, Обект; Местност Шипоко Вилна сграда, Вила, Вила; Предел Бунгало - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /08:45 - 09:45 ч./ - градево Местност Бяла поляна Местност Калугерица Местност Лаго - Изг. Чарк Местност Мах. Кацарска Местност Стружка река - Лагове Средорек Требища Требище Вила; Разлог; База Предел Изворите 126; Местност Баба Цвета Вила, Вила; Местност Кошольовото Вила, Стопанска постройка, Вила; Местност Кулиното Чайна, Ретранслатор и Чайна; Местност Логовете Бунгало, Вила, Мандра, Вила, Касетка, Вила, Помпа, Стопанска постройка, Вила, Касетка, Мандра; Местност Мразеница Горски Пункт; Местност Пети километър Местност Предел Курорт Предел, Вила, Хотел, Хотел, Курорт Предел, Вила, Почивна Станция, Почивна База, Вила, Ретранслатор, Почивна Станция, Помпа, Вила, Базова Станция, Лагер, Вила, Вила, То Офиси и Магазин За Цветя, сграда, Почивна База, Пункт, Лагер, Ски-Влек, Чайна, Почивна База, Почивна Станция, Вила, Горски Пункт, Вила, Почивна База, Стол, Кафе, Кантон, Фургон, Преместваем Търговски Обект, Бунгала, Горски Пункт Планковото, Ресторант, Закуски, Жилищна сграда, Магазин, Бунгало, Почивна Станция, 1 Вила, 1, Каравана, Хижа; Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор Местност Солището Местност Тишето Бунгала болница Разлог, Вила, Почивна База Длс, Обект; Местност Шипоко Вилна сграда, Вила, Вила; Предел Бунгало - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 11.07.2017 г. /08:45 - 15:30 ч./ - Разлог База Предел Местност Кулиното Чайна, Ретранслатор и Чайна; Местност Мразеница Местност Предел Ски-Влек, Чайна, То Офиси и Магазин За Цветя, сграда, Почивна База, Пункт, Лагер; Местност Тишето Бунгала болница Разлог, Вила, Почивна База Длс, Обект; Предел - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 12.07.2017 г. /15:30 - 16:15 ч./ - градево Местност Бяла поляна Местност Калугерица Местност Лаго - Изг. Чарк Местност Мах. Кацарска Местност Стружка река - Лагове Средорек Требища Требище Вила; Разлог; База Предел Изворите 126; Местност Баба Цвета Вила, Вила; Местност Кошольовото Вила, Стопанска постройка, Вила; Местност Кулиното Чайна, Ретранслатор и Чайна; Местност Логовете Бунгало, Вила, Мандра, Вила, Касетка, Вила, Помпа, Стопанска постройка, Вила, Касетка, Мандра; Местност Мразеница Горски Пункт; Местност Пети километър Местност Предел Курорт Предел, Вила, Хотел, Хотел, Курорт Предел, Вила, Почивна Станция, Почивна База, Вила, Ретранслатор, Почивна Станция, Помпа, Вила, Базова Станция, Лагер, Вила, Вила, То Офиси и Магазин За Цветя, сграда, Почивна База, Пункт, Лагер, Ски-Влек, Чайна, Почивна База, Почивна Станция, Вила, Горски Пункт, Вила, Почивна База, Стол, Кафе, Кантон, Фургон, Преместваем Търговски Обект, Бунгала, Горски Пункт Планковото, Ресторант, Закуски, Жилищна сграда, Магазин, Бунгало, Почивна Станция, 1 Вила, 1, Каравана, Хижа; Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор Местност Солището Местност Тишето Бунгала болница Разлог, Вила, Почивна База Длс, Обект; Местност Шипоко Вилна сграда, Вила, Вила; Предел Бунгало - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 12.07.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Белица, Общ. Белица 9-ти септември борис Клементиев 3, 7, 4, 15, 5, 2, 8, 6, 11, 1; Васил и Сава Кокарешкови 1, 2, 3, 35А, 5, 6, 8, 4; Георги Андрейчин 29, 27, 24, 21, 26, 38, 17, 15, 10, 28, 99, 30, 14, 20, 22, 1, 25, 18; Георги Андриянов 14, 27, 18; Георги Кирков 5, 2, 2, 3, 1, 4, 19; Девета 4; Димо Хаджидимов 33, 45, 32, 39, 44, 41, 21, 37, 3, 29, 38, 47, 35, 36, 43, 30, 40, 31, 34; Иван Алексов 21; Илинден 9; Кирил и Методи 2, 6, 8, 4; Пейо Яворов 10; Полковник Иван Тричков 20, 6, 7, 16, 8, 12, 21, 13, 99, 1, 3, 4, 19, 5, 2, 14, 10, 9; Сава стенчин 30; Христо Ботев 10, 2, 3, 5, 7, 99, 12, 8, 4; Шипка 14; Бюро

На 12.07.2017 г. /08:45 - 09:45 ч./ - градево Местност Бяла поляна Местност Калугерица Местност Лаго - Изг. Чарк Местност Мах. Кацарска Местност Стружка река - Лагове Средорек Требища Требище Вила; Разлог; База Предел Изворите 126; Местност Баба Цвета Вила, Вила; Местност Кошольовото Вила, Стопанска постройка, Вила; Местност Кулиното Чайна, Ретранслатор и Чайна; Местност Логовете Бунгало, Вила, Мандра, Вила, Касетка, Вила, Помпа, Стопанска постройка, Вила, Касетка, Мандра; Местност Мразеница Горски Пункт; Местност Пети километър Местност Предел Курорт Предел, Вила, Хотел, Хотел, Курорт Предел, Вила, Почивна Станция, Почивна База, Вила, Ретранслатор, Почивна Станция, Помпа, Вила, Базова Станция, Лагер, Вила, Вила, То Офиси и Магазин За Цветя, сграда, Почивна База, Пункт, Лагер, Ски-Влек, Чайна, Почивна База, Почивна Станция, Вила, Горски Пункт, Вила, Почивна База, Стол, Кафе, Кантон, Фургон, Преместваем Търговски Обект, Бунгала, Горски Пункт Планковото, Ресторант, Закуски, Жилищна сграда, Магазин, Бунгало, Почивна Станция, 1 Вила, 1, Каравана, Хижа; Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор Местност Солището Местност Тишето Бунгала болница Разлог, Вила, Почивна База Длс, Обект; Местност Шипоко Вилна сграда, Вила, Вила; Предел Бунгало - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 12.07.2017 г. /08:45 - 15:30 ч./ - Разлог База Предел Местност Кулиното Чайна, Ретранслатор и Чайна; Местност Мразеница Местност Предел Ски-Влек, Чайна, То Офиси и Магазин За Цветя, сграда, Почивна База, Пункт, Лагер; Местност Тишето Бунгала болница Разлог, Вила, Почивна База Длс, Обект; Предел - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 13.07.2017 г. /16:00 - 16:15 ч./ - Бачево 23-ти септември 13, 10, 2, 5, 12, 18, 6, 16, 8, 11, 15, 13, 1, 14, 7, 9, 4; Александър Стамболийски 33, 3, 57, 2, 28, 45, 63, 53, 40, 3, 35, 21, 43, 19, 47, 30, 61, 9, 37, 41, 25, 20, 6, 22, 55, 10, 32, 99, 13, 29, 23, 11, 15, 16, 27, 1, 59, 5, 26, 39, 4, 33, 7, 51, 31, 14, 12, 8, 109, 69, 87, 46, 58, 50, 89, 65, 52, 54, 36, 77, 73, 38, 48, 79, 91, 44, 62, 40, 34, 75, 60, 97, 66, 68, 95, 105, 4, 103, 107, 101, 109, 72, 120, 99, 64, 20, 93, 74, 111; Асен Лагадинов 10, 3, 7, 9, 5, 1, 2; Атанас Попстоянов 1, 2, 13, 8, 15, 5, 3, 11, 6, 14, 7, 9, 12, 1; Васил Левски 18, 2, 18, 13, 6, 8, 11, 13, 2, 14, 12, 4, 9, 5, 15, 1, 50, 7, 16, 1; Георги Бенковски 1, 2, 92, 3, 6, 7; Георги Димитров 93, 91, 109 2, 95, 109 1, 101, 109 4, 120, 88, 106, 107, 109, 116, 97, 109 5, 17, 100, 61, 16, 48, 78, 42, 14, 74, 41, 39, 38, 50, 64, 55, 1, 76, 51, 33, 47, 54, 37, 72, 31, 68, 36, 30, 66, 57, 35, 44, 59, 45, 69, 49, 70, 67, 63, 56, 52, 23, 84, 28, 58, 60, 86, 46, 20, 16, 17, 14, 26, 25, 6, 13, 24, 10, 22, 19, 29, 18, 11, 27, 15, 23, 1, 5, 21, 9, 73, 90, 88, 83, 114, 81, 96, 108, 85, 100, 106, 102, 75, 72, 110, 104, 79, 98, 89, 80; Гоце Делчев 4, 9, 6, 7, 1; Димитър Благоев 15, 36, 11, 8, 35, 7, 53, 28, 1, 24, 20, 29, 27, 47, 120, 46, 57, 45, 14, 13, 34, 9, 4, 17, 16, 48, 39, 38, 43, 44, 37, 30, 33, 25, 41, 40, 18, 5, 3, 51, 1, 18; Димо Хаджидимов 10, 9, 3, 6, 7, 5, 1, 8, 4, 3; Захари Стоянов 1, 2, 9, 4, 3, 7, 2; Иван Вазов 1, 6, 4, 8, 2, 1; Кирил и Методи 5, 11, 13, 7, 9, 2, 3; Костадин Катранджиев 7, 23, 16, 18, 19, 14, 7, 11, 5, 4, 13, 8, 21, 9, 6, 2, 15, 3; Кръстю Стойчев 3, 6, 1, 4, 8, 7; Людмила Живкова 13, 22, 9, 5, 24, 20, 10, 26, 27, 23, 25, 17, 1, 7, 4, 21, 29, 13, 12, 14, 11, 2, 16, 18; Местност Перивол Вила Длс, Обро, Рибарник, Помпа, Вила, Овчарник-Грамадите, Грамадите; Местност Раждавец Вила; Неофит Рилски 2, 12, 10, 7, 8, 11; неуточнен адрес сграда Стадиона, Цдг, Поща, Детска Ясла; Никола Вапцаров 11, 6, 15, 17, 11, 10, 5, 13, 1, 19, 4, 14, 7, 9, 3; Никола Парапунов 1, 3, 7, 5, 6, 21; Оборище 26, 5, 2, 11, 21, 13, 6, 18, 19, 38, 36, 14, 15, 20, 29, 79, 27, 8, 88, 4, 17, 22, 31; Паисий Хилендарски 11, 6, 19, 5, 4, 12, 14, 1, 13, 15, 9, 16, 2, 7, 3, 8; Панайот Волов 2; Партизанска 5, 7, 2, 8, 6, 10, 6, 9; Пейо К. Яворов 10, 6, 4, 8, 1, 12; Пенчо Славейков 11, 13, 8, 6, 5, 4, 7, 1, 3, 2, 9; Перивол Петър Берон 6, 7, 18, 10, 12, 2, 8, 16, 1, 5; Петър Прангов 3, 9, 8, 1, 5, 7; Пирин 7, 9, 11, 2, 1, 3, 8, 4; Рила 35, 33, 34, 25, 29, 19, 16, 23, 8, 47, 24, 28, 37, 34, 35, 45, 32, 26, 30, 39, 41; Тодор Каблешков 99, 3, 10, 1, 6, 2, 4, 9, 5; Тримата Ятака 9, 18, 22, 5, 11, 14, 2, 12, 16, 3, 6, 20, 4; Шипка 4, 3, 6, 9, 5, 11, 4, 7, 2, 1; Яне Сандански 3, 2, 6, 4, 9, 5, 7, 1; 4, 5; Разлог; Катарино 36; Местност Банище Местност Катарино Къща 36/543, 527 Вила Тодорка, 528 Вила Тодорка, 522 Вила Тодорка, 506 Вила Тодорка, 515 Вила Тодорка, 520 Вила Тодорка, 519 Вила Тодорка, 501 Вила Тодорка, 505 Вила Тодорка, 502 Вила Тодорка, 521 Вила Тодорка, 514 Вила Тодорка, 1 Вила, Временно Строителство, Вила, Овчарник, Горски Пункт Длс, Вила; Местност Перивол Разсадник Длс

На 13.07.2017 г. /09:15 - 09:30 ч./ - Бачево 23-ти септември 13, 10, 2, 5, 12, 18, 6, 16, 8, 11, 15, 13, 1, 14, 7, 9, 4; Александър Стамболийски 33, 3, 57, 2, 28, 45, 63, 53, 40, 3, 35, 21, 43, 19, 47, 30, 61, 9, 37, 41, 25, 20, 6, 22, 55, 10, 32, 99, 13, 29, 23, 11, 15, 16, 27, 1, 59, 5, 26, 39, 4, 33, 7, 51, 31, 14, 12, 8, 109, 69, 87, 46, 58, 50, 89, 65, 52, 54, 36, 77, 73, 38, 48, 79, 91, 44, 62, 40, 34, 75, 60, 97, 66, 68, 95, 105, 4, 103, 107, 101, 109, 72, 120, 99, 64, 20, 93, 74, 111; Асен Лагадинов 10, 3, 7, 9, 5, 1, 2; Атанас Попстоянов 1, 2, 13, 8, 15, 5, 3, 11, 6, 14, 7, 9, 12, 1; Васил Левски 18, 2, 18, 13, 6, 8, 11, 13, 2, 14, 12, 4, 9, 5, 15, 1, 50, 7, 16, 1; Георги Бенковски 1, 2, 92, 3, 6, 7; Георги Димитров 93, 91, 109 2, 95, 109 1, 101, 109 4, 120, 88, 106, 107, 109, 116, 97, 109 5, 17, 100, 61, 16, 48, 78, 42, 14, 74, 41, 39, 38, 50, 64, 55, 1, 76, 51, 33, 47, 54, 37, 72, 31, 68, 36, 30, 66, 57, 35, 44, 59, 45, 69, 49, 70, 67, 63, 56, 52, 23, 84, 28, 58, 60, 86, 46, 20, 16, 17, 14, 26, 25, 6, 13, 24, 10, 22, 19, 29, 18, 11, 27, 15, 23, 1, 5, 21, 9, 73, 90, 88, 83, 114, 81, 96, 108, 85, 100, 106, 102, 75, 72, 110, 104, 79, 98, 89, 80; Гоце Делчев 4, 9, 6, 7, 1; Димитър Благоев 15, 36, 11, 8, 35, 7, 53, 28, 1, 24, 20, 29, 27, 47, 120, 46, 57, 45, 14, 13, 34, 9, 4, 17, 16, 48, 39, 38, 43, 44, 37, 30, 33, 25, 41, 40, 18, 5, 3, 51, 1, 18; Димо Хаджидимов 10, 9, 3, 6, 7, 5, 1, 8, 4, 3; Захари Стоянов 1, 2, 9, 4, 3, 7, 2; Иван Вазов 1, 6, 4, 8, 2, 1; Кирил и Методи 5, 11, 13, 7, 9, 2, 3; Костадин Катранджиев 7, 23, 16, 18, 19, 14, 7, 11, 5, 4, 13, 8, 21, 9, 6, 2, 15, 3; Кръстю Стойчев 3, 6, 1, 4, 8, 7; Людмила Живкова 13, 22, 9, 5, 24, 20, 10, 26, 27, 23, 25, 17, 1, 7, 4, 21, 29, 13, 12, 14, 11, 2, 16, 18; Местност Перивол Вила Длс, Обро, Рибарник, Помпа, Вила, Овчарник-Грамадите, Грамадите; Местност Раждавец Вила; Неофит Рилски 2, 12, 10, 7, 8, 11; неуточнен адрес сграда Стадиона, Цдг, Поща, Детска Ясла; Никола Вапцаров 11, 6, 15, 17, 11, 10, 5, 13, 1, 19, 4, 14, 7, 9, 3; Никола Парапунов 1, 3, 7, 5, 6, 21; Оборище 26, 5, 2, 11, 21, 13, 6, 18, 19, 38, 36, 14, 15, 20, 29, 79, 27, 8, 88, 4, 17, 22, 31; Паисий Хилендарски 11, 6, 19, 5, 4, 12, 14, 1, 13, 15, 9, 16, 2, 7, 3, 8; Панайот Волов 2; Партизанска 5, 7, 2, 8, 6, 10, 6, 9; Пейо К. Яворов 10, 6, 4, 8, 1, 12; Пенчо Славейков 11, 13, 8, 6, 5, 4, 7, 1, 3, 2, 9; Перивол Петър Берон 6, 7, 18, 10, 12, 2, 8, 16, 1, 5; Петър Прангов 3, 9, 8, 1, 5, 7; Пирин 7, 9, 11, 2, 1, 3, 8, 4; Рила 35, 33, 34, 25, 29, 19, 16, 23, 8, 47, 24, 28, 37, 34, 35, 45, 32, 26, 30, 39, 41; Тодор Каблешков 99, 3, 10, 1, 6, 2, 4, 9, 5; Тримата Ятака 9, 18, 22, 5, 11, 14, 2, 12, 16, 3, 6, 20, 4; Шипка 4, 3, 6, 9, 5, 11, 4, 7, 2, 1; Яне Сандански 3, 2, 6, 4, 9, 5, 7, 1; 4, 5; Годлево; Разлог; Катарино 36; Местност Банище Местност Катарино Къща 36/543, 527 Вила Тодорка, 528 Вила Тодорка, 522 Вила Тодорка, 506 Вила Тодорка, 515 Вила Тодорка, 520 Вила Тодорка, 519 Вила Тодорка, 501 Вила Тодорка, 505 Вила Тодорка, 502 Вила Тодорка, 521 Вила Тодорка, 514 Вила Тодорка, 1 Вила, Временно Строителство, Вила, Овчарник, Горски Пункт Длс, Вила; Местност Перивол Разсадник Длс

На 13.07.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Разлог Катарино 36; Местност Банище Местност Катарино Къща 36/543, 527 Вила Тодорка, 528 Вила Тодорка, 522 Вила Тодорка, 506 Вила Тодорка, 515 Вила Тодорка, 520 Вила Тодорка, 519 Вила Тодорка, 501 Вила Тодорка, 505 Вила Тодорка, 502 Вила Тодорка, 521 Вила Тодорка, 514 Вила Тодорка, 1 Вила, Временно Строителство, Вила, Овчарник, Горски Пункт Длс, Вила

На 14.07.2017 г. /09:00 - 13:30 ч./ - Разлог Георги С Раковски 4, 10, 6, 7, 9, 2, 8, 12, 3, 13, 1, 11, 5; Иконом Никола Ангелов 21, 14, 10, 15, 6, 7А, 3, 4 Магазин, 11, 12, 13, 19, 9, 23, 16; Л. Каравелов 13, 29, 2А, 17, 10, 19, 23, 7, 1, 5, 27, 11, 21, 25, 6, 3, 9, 8, 4, 31, 15, 33, 2, 12; Пирин 13, 1, 8, 16, 10, 9, 6, 12, 7, 1А, 18, 11, 20, 14, 5; от ТП Детска градина

Община Сандански

На 10.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Лешница, Общ. Сандански

На 11.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Лешница, Общ. Сандански

На 11.07.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Ново Делчево 033007, М. Купеница Антон Попов 3; Беласица 17, 8, 18, 16, 20, 14, 35, 2, 21, 22, 12, 23, 6, 27, 33, 31, 29, 10, 25, 19, 4; Валентина Терешкова 9, 5, 3, 1, 7, 11, 8; Владимир Поптомов 10, 6, 4, 2, 8, 1; Гео Милев 11, 2, 13; Даме Груев 7, 6, 4, 2, 1, 5, 3; Димо Хаджидимов 3, 7, 9, 1, 5, 2, 4, 6, 11, 8; Димчо Дебелянов 30; Илинден 1, 7, 11, 23 Жилище, 3, 5; Местност Кантона помпа, Оранжерия; Партизанска 19, 6, 11, 4, 15, 3, 7, 12, 9, 10, 13, 17, 1; Студена Вода Христо Смирненски 25, 37, 35, 41, 21, 26, 23, 34, 31, 33, 1, 39, 43, 11, 28, 30, 36, 47, 27, 38, 29, 32; Канцеларии

На 12.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Лешница, Общ. Сандански

На 13.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Лешница, Общ. Сандански

На 13.07.2017 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Сандански Баба Тонка 17, 18, 19, 19, 24; връх Елен 1, 3, 18; Гнилник Зарово 32/5, 26/7, 32/7, 32, 26/8, 32/8, 27/2, 32/6, 32/1, 6, 32/3, 3, 32/9, 8, 32/4, 32/2, 26/3; Извън регулацията Север 18/5, 5/3, 16/2, 26/1, 26/9, 3/, 18/8, 15/3, 26/4, 29/2, 8/ 5, 10/4, 3/8, 2, 5/1, 51 22/2, 7/1, 7/9, 7/8, 18/9, 12/6, 12/8, 22/1, 21/5, 23/4, 16, 23/8, 5/5, 18/4, 16/4, 3/2, 18/2, 18/7, 15/1, 12/3, 22, 23/1, 16/1, 26/2, 12/2, 3/9, 12/5, 4/1, 4/5, 21/3, 16/3, 27/3, 25/1, 18/10, 3/1, 16/10, 35, 11, 12/1, 30/7, 23/3, 30/5, 15/4, 23/2, 18/1, 8/2, 8/1, 7/2, 51 18/6, 7/7, 15/2, 8/4, 12/4, 15/5, 5/2, 7/3, 16/6, 23/9, 30/6, 4/3, 5/4, 7/4, 10/5, 16/7, 27/5, 23, 30/8, 8/3, 10/3, 23/5, 30/9, 30/10, 30/3, 7/5, 22/3, 4/4, 16/9, 27/6, 10/2, 30/2, 22/4, 7/6, 12/7, 15, 10/1; Каменица 24, 20, 18, 22, 15, 13, 18; Кукуш 26/6, 1/6, 7, 1/5, 2Б, 4, 1, 1/4; Осогово 5, 24, 23, 24, 22 10, 22; Райна Княгиня 14, 2, 4; Рила 49; Свобода 14, 14; Славянка 17; Спано поле 1 23, 39, 1, 7, 9, 4, 12, 14, 5, 2 15-Б, 2 16, 6, 3, 10, 2, 8

На 14.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Лешница, Общ. Сандански

На 14.07.2017 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Сандански Баба Тонка 17, 18, 19, 19, 24; връх Елен 1, 3, 18; Гнилник Зарово 32/5, 26/7, 32/7, 32, 26/8, 32/8, 27/2, 32/6, 32/1, 6, 32/3, 3, 32/9, 8, 32/4, 32/2, 26/3; Извън регулацията Север 18/5, 5/3, 16/2, 26/1, 26/9, 3/, 18/8, 15/3, 26/4, 29/2, 8/ 5, 10/4, 3/8, 2, 5/1, 51 22/2, 7/1, 7/9, 7/8, 18/9, 12/6, 12/8, 22/1, 21/5, 23/4, 16, 23/8, 5/5, 18/4, 16/4, 3/2, 18/2, 18/7, 15/1, 12/3, 22, 23/1, 16/1, 26/2, 12/2, 3/9, 12/5, 4/1, 4/5, 21/3, 16/3, 27/3, 25/1, 18/10, 3/1, 16/10, 35, 11, 12/1, 30/7, 23/3, 30/5, 15/4, 23/2, 18/1, 8/2, 8/1, 7/2, 51 18/6, 7/7, 15/2, 8/4, 12/4, 15/5, 5/2, 7/3, 16/6, 23/9, 30/6, 4/3, 5/4, 7/4, 10/5, 16/7, 27/5, 23, 30/8, 8/3, 10/3, 23/5, 30/9, 30/10, 30/3, 7/5, 22/3, 4/4, 16/9, 27/6, 10/2, 30/2, 22/4, 7/6, 12/7, 15, 10/1; Каменица 24, 20, 18, 22, 15, 13, 18; Кукуш 26/6, 1/6, 7, 1/5, 2Б, 4, 1, 1/4; Осогово 5, 24, 23, 24, 22 10, 22; Райна Княгиня 14, 2, 4; Рила 49; Свобода 14, 14; Славянка 17; Спано поле 1 23, 39, 1, 7, 9, 4, 12, 14, 5, 2 15-Б, 2 16, 6, 3, 10, 2, 8

Община Сатовча

На 11.07.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Кочан 015218 Аделберт Антонов 8, 8, 6, 13, 3, 7, 14, 8, 5, 12, 11, 15; Анещи Узунов 6, 2, 3, 8, 4, 5, 1; Бузлуджа 14, 16; Васил Левски 31, 17, 14, 42, 33, 19, 10, 20, 13, 32, 9, 38, 12, 18, 27, 4, 35, 16, 44, 23, 7, 27, 26, 30, 47, 2, 3, 21, 29, 28, 15, 40, 11, 37, 25, 16; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 34, 23; Дончо Ганев 9, 16, 4, 18, 15, 8, 10, 5, 6, 5, 3, 14, 7, 17; Еделвайс 7, 3, 5, 4, 2; Здравец 13, 4, 15, 27, 11, 5, 6, 4, 22, 12, 23, 24, 16, 8, 7, 2, 9, 18, 25, 29, 10, 14; Кирил и Методи 10, 1, 2, 10, 3, 7, 9, 6, 5, 4, 8; Лиляна Димитрова 9; Местност Стопански двор Цех, Цех; Мир 1, 5, 2; неуточнен адрес Тп1 Кочан; Осма 1; Отец Паисий 13, 8, 11, 9, 15, 2, 5, 6, 12, 17, 4, 7, 10; Пета 12; Победа 22, 6, 54, 5, 8, 4, 25, 3, 27, 1, 7; Пролет 13, 34, 46, 26, 15, 41, 28, 18, 43, 31, 42, 32, 33, 6, 23, 16, 9, 36, 30, 1, 2, 24, 44, 4, 11; Първа 2, 1; Свилен Русев 1, 8, 10, 12, 6, 4; Свобода 12; Септемврийска 1, 20, 20; Стопански двор Шивашка Работилница и Кафе-Бар; Струма 4, 16, 9, 22, 6, 8, 10, 13, 18, 5, 2, 7, 12, 20, 1; Тодор Каблешков 4; Местност Кундевица

На 12.07.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Кочан 015218 Аделберт Антонов 8, 8, 6, 13, 3, 7, 14, 8, 5, 12, 11, 15; Анещи Узунов 6, 2, 3, 8, 4, 5, 1; Бузлуджа 14, 16; Васил Левски 31, 17, 14, 42, 33, 19, 10, 20, 13, 32, 9, 38, 12, 18, 27, 4, 35, 16, 44, 23, 7, 27, 26, 30, 47, 2, 3, 21, 29, 28, 15, 40, 11, 37, 25, 16; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 34, 23; Дончо Ганев 9, 16, 4, 18, 15, 8, 10, 5, 6, 5, 3, 14, 7, 17; Еделвайс 7, 3, 5, 4, 2; Здравец 13, 4, 15, 27, 11, 5, 6, 4, 22, 12, 23, 24, 16, 8, 7, 2, 9, 18, 25, 29, 10, 14; Кирил и Методи 10, 1, 2, 10, 3, 7, 9, 6, 5, 4, 8; Лиляна Димитрова 9; Местност Стопански двор Цех, Цех; Мир 1, 5, 2; неуточнен адрес Тп1 Кочан; Осма 1; Отец Паисий 13, 8, 11, 9, 15, 2, 5, 6, 12, 17, 4, 7, 10; Пета 12; Победа 22, 6, 54, 5, 8, 4, 25, 3, 27, 1, 7; Пролет 13, 34, 46, 26, 15, 41, 28, 18, 43, 31, 42, 32, 33, 6, 23, 16, 9, 36, 30, 1, 2, 24, 44, 4, 11; Първа 2, 1; Свилен Русев 1, 8, 10, 12, 6, 4; Свобода 12; Септемврийска 1, 20, 20; Стопански двор Шивашка Работилница и Кафе-Бар; Струма 4, 16, 9, 22, 6, 8, 10, 13, 18, 5, 2, 7, 12, 20, 1; Тодор Каблешков 4; Местност Кундевица

На 13.07.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Кочан 015218 Аделберт Антонов 8, 8, 6, 13, 3, 7, 14, 8, 5, 12, 11, 15; Анещи Узунов 6, 2, 3, 8, 4, 5, 1; Бузлуджа 14, 16; Васил Левски 31, 17, 14, 42, 33, 19, 10, 20, 13, 32, 9, 38, 12, 18, 27, 4, 35, 16, 44, 23, 7, 27, 26, 30, 47, 2, 3, 21, 29, 28, 15, 40, 11, 37, 25, 16; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 34, 23; Дончо Ганев 9, 16, 4, 18, 15, 8, 10, 5, 6, 5, 3, 14, 7, 17; Еделвайс 7, 3, 5, 4, 2; Здравец 13, 4, 15, 27, 11, 5, 6, 4, 22, 12, 23, 24, 16, 8, 7, 2, 9, 18, 25, 29, 10, 14; Кирил и Методи 10, 1, 2, 10, 3, 7, 9, 6, 5, 4, 8; Лиляна Димитрова 9; Местност Стопански двор Цех, Цех; Мир 1, 5, 2; неуточнен адрес Тп1 Кочан; Осма 1; Отец Паисий 13, 8, 11, 9, 15, 2, 5, 6, 12, 17, 4, 7, 10; Пета 12; Победа 22, 6, 54, 5, 8, 4, 25, 3, 27, 1, 7; Пролет 13, 34, 46, 26, 15, 41, 28, 18, 43, 31, 42, 32, 33, 6, 23, 16, 9, 36, 30, 1, 2, 24, 44, 4, 11; Първа 2, 1; Свилен Русев 1, 8, 10, 12, 6, 4; Свобода 12; Септемврийска 1, 20, 20; Стопански двор Шивашка Работилница и Кафе-Бар; Струма 4, 16, 9, 22, 6, 8, 10, 13, 18, 5, 2, 7, 12, 20, 1; Тодор Каблешков 4; Местност Кундевица

На 14.07.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Кочан 015218 Аделберт Антонов 8, 8, 6, 13, 3, 7, 14, 8, 5, 12, 11, 15; Анещи Узунов 6, 2, 3, 8, 4, 5, 1; Бузлуджа 14, 16; Васил Левски 31, 17, 14, 42, 33, 19, 10, 20, 13, 32, 9, 38, 12, 18, 27, 4, 35, 16, 44, 23, 7, 27, 26, 30, 47, 2, 3, 21, 29, 28, 15, 40, 11, 37, 25, 16; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 34, 23; Дончо Ганев 9, 16, 4, 18, 15, 8, 10, 5, 6, 5, 3, 14, 7, 17; Еделвайс 7, 3, 5, 4, 2; Здравец 13, 4, 15, 27, 11, 5, 6, 4, 22, 12, 23, 24, 16, 8, 7, 2, 9, 18, 25, 29, 10, 14; Кирил и Методи 10, 1, 2, 10, 3, 7, 9, 6, 5, 4, 8; Лиляна Димитрова 9; Местност Стопански двор Цех, Цех; Мир 1, 5, 2; неуточнен адрес Тп1 Кочан; Осма 1; Отец Паисий 13, 8, 11, 9, 15, 2, 5, 6, 12, 17, 4, 7, 10; Пета 12; Победа 22, 6, 54, 5, 8, 4, 25, 3, 27, 1, 7; Пролет 13, 34, 46, 26, 15, 41, 28, 18, 43, 31, 42, 32, 33, 6, 23, 16, 9, 36, 30, 1, 2, 24, 44, 4, 11; Първа 2, 1; Свилен Русев 1, 8, 10, 12, 6, 4; Свобода 12; Септемврийска 1, 20, 20; Стопански двор Шивашка Работилница и Кафе-Бар; Струма 4, 16, 9, 22, 6, 8, 10, 13, 18, 5, 2, 7, 12, 20, 1; Тодор Каблешков 4; Местност Кундевица

Община Симитли Община Симитли

На 10.07.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа За Напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ ІІ-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 10.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли бор 5, 3, 6, 9, 4, 1; Вихрен 19, 24, 15, 17, 22, 32, 21, 27, 26, 23, 30, 20, 25, 28; Георги Петров 21, 5, 23, 35, 4, 12, 19 Жилище, 25, 6; Георги Попов 7, 1, 2, 5; Гьорче Петров 21, 10, 16, 33, 35, 28, 7, 30; Изгрев 4; Илинден 25, 14, 19, 11, 21, 10, 2, 7, 4, 29, 8, 31, 20, 1, 9, 17, 15, 3, 6, 18, Жилище, 12, 5, 38, 16; Местност Лозенски Андък пазара Ферма, Услуги; Първи май 22, 20, 21, 19, 24; Р-Н Нова Махала 17, 6, 2, 3, 33, Жилище, 1, 26, 23, 9, 11, 13, 21, 12, 8, 31; Родопи 4, 2, 1, 6; Сердика 23, 43, 51; Симитли Магазин; Славей 5, 17, 9, 1, 8, 11, 10, 4, 3, 16, 6, 7, 14, 2, 12, 1Б, 15; Трети март 35, 31, 8, Жилище, 6, 13, 26, 24, 4, 1, 19, 15, 29, 5, 32, 21, 50, 22, 18, Кафе, 10, 12, 33, 36, 28, 9, 34, 7, 25, 20, 16, 27, 23, 14, 30; УПИ IV-371, Кв. 90 Христо Смирненски 36; Ц. Махала 2

На 11.07.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа За Напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ ІІ-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 11.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли бор 5, 3, 6, 9, 4, 1; Вихрен 19, 24, 15, 17, 22, 32, 21, 27, 26, 23, 30, 20, 25, 28; Георги Петров 21, 5, 23, 35, 4, 12, 19 Жилище, 25, 6; Георги Попов 7, 1, 2, 5; Гьорче Петров 21, 10, 16, 33, 35, 28, 7, 30; Изгрев 4; Илинден 25, 14, 19, 11, 21, 10, 2, 7, 4, 29, 8, 31, 20, 1, 9, 17, 15, 3, 6, 18, Жилище, 12, 5, 38, 16; Местност Лозенски Андък пазара Ферма, Услуги; Първи май 22, 20, 21, 19, 24; Р-Н Нова Махала 17, 6, 2, 3, 33, Жилище, 1, 26, 23, 9, 11, 13, 21, 12, 8, 31; Родопи 4, 2, 1, 6; Сердика 23, 43, 51; Симитли Магазин; Славей 5, 17, 9, 1, 8, 11, 10, 4, 3, 16, 6, 7, 14, 2, 12, 1Б, 15; Трети март 35, 31, 8, Жилище, 6, 13, 26, 24, 4, 1, 19, 15, 29, 5, 32, 21, 50, 22, 18, Кафе, 10, 12, 33, 36, 28, 9, 34, 7, 25, 20, 16, 27, 23, 14, 30; УПИ IV-371, Кв. 90 Христо Смирненски 36; Ц. Махала 2

На 12.07.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа За Напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ ІІ-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 12.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли бор 5, 3, 6, 9, 4, 1; Вихрен 19, 24, 15, 17, 22, 32, 21, 27, 26, 23, 30, 20, 25, 28; Георги Петров 21, 5, 23, 35, 4, 12, 19 Жилище, 25, 6; Георги Попов 7, 1, 2, 5; Гьорче Петров 21, 10, 16, 33, 35, 28, 7, 30; Изгрев 4; Илинден 25, 14, 19, 11, 21, 10, 2, 7, 4, 29, 8, 31, 20, 1, 9, 17, 15, 3, 6, 18, Жилище, 12, 5, 38, 16; Местност Лозенски Андък пазара Ферма, Услуги; Първи май 22, 20, 21, 19, 24; Р-Н Нова Махала 17, 6, 2, 3, 33, Жилище, 1, 26, 23, 9, 11, 13, 21, 12, 8, 31; Родопи 4, 2, 1, 6; Сердика 23, 43, 51; Симитли Магазин; Славей 5, 17, 9, 1, 8, 11, 10, 4, 3, 16, 6, 7, 14, 2, 12, 1Б, 15; Трети март 35, 31, 8, Жилище, 6, 13, 26, 24, 4, 1, 19, 15, 29, 5, 32, 21, 50, 22, 18, Кафе, 10, 12, 33, 36, 28, 9, 34, 7, 25, 20, 16, 27, 23, 14, 30; УПИ IV-371, Кв. 90 Христо Смирненски 36; Ц. Махала 2

На 13.07.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа За Напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ ІІ-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 13.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли бор 5, 3, 6, 9, 4, 1; Вихрен 19, 24, 15, 17, 22, 32, 21, 27, 26, 23, 30, 20, 25, 28; Георги Петров 21, 5, 23, 35, 4, 12, 19 Жилище, 25, 6; Георги Попов 7, 1, 2, 5; Гьорче Петров 21, 10, 16, 33, 35, 28, 7, 30; Изгрев 4; Илинден 25, 14, 19, 11, 21, 10, 2, 7, 4, 29, 8, 31, 20, 1, 9, 17, 15, 3, 6, 18, Жилище, 12, 5, 38, 16; Местност Лозенски Андък пазара Ферма, Услуги; Първи май 22, 20, 21, 19, 24; Р-Н Нова Махала 17, 6, 2, 3, 33, Жилище, 1, 26, 23, 9, 11, 13, 21, 12, 8, 31; Родопи 4, 2, 1, 6; Сердика 23, 43, 51; Симитли Магазин; Славей 5, 17, 9, 1, 8, 11, 10, 4, 3, 16, 6, 7, 14, 2, 12, 1Б, 15; Трети март 35, 31, 8, Жилище, 6, 13, 26, 24, 4, 1, 19, 15, 29, 5, 32, 21, 50, 22, 18, Кафе, 10, 12, 33, 36, 28, 9, 34, 7, 25, 20, 16, 27, 23, 14, 30; УПИ IV-371, Кв. 90 Христо Смирненски 36; Ц. Махала 2

На 14.07.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Симитли Дарако Димитър Ацев 5, 6, 1, 2, 7, 3, 8, 10, 14, 4, 12, 16; Димитър Благоев 16; Ораново Помпа За Напояване на Овощна Г, Автоработилница; Паисйй Хилендарски 15, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 9, Бар, 14; Руен 4, 2; Симитли Славянска 37, 37А, Помпа, Магазин, 43, 2, 45; УПИ ІІ-339, 338, Кв. 33 Цар Симеон 1, 8, 11, 10, 15, 7, 17, 5, 4, 3, 9, 6, 2

На 14.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли бор 5, 3, 6, 9, 4, 1; Вихрен 19, 24, 15, 17, 22, 32, 21, 27, 26, 23, 30, 20, 25, 28; Георги Петров 21, 5, 23, 35, 4, 12, 19 Жилище, 25, 6; Георги Попов 7, 1, 2, 5; Гьорче Петров 21, 10, 16, 33, 35, 28, 7, 30; Изгрев 4; Илинден 25, 14, 19, 11, 21, 10, 2, 7, 4, 29, 8, 31, 20, 1, 9, 17, 15, 3, 6, 18, Жилище, 12, 5, 38, 16; Местност Лозенски Андък пазара Ферма, Услуги; Първи май 22, 20, 21, 19, 24; Р-Н Нова Махала 17, 6, 2, 3, 33, Жилище, 1, 26, 23, 9, 11, 13, 21, 12, 8, 31; Родопи 4, 2, 1, 6; Сердика 23, 43, 51; Симитли Магазин; Славей 5, 17, 9, 1, 8, 11, 10, 4, 3, 16, 6, 7, 14, 2, 12, 1Б, 15; Трети март 35, 31, 8, Жилище, 6, 13, 26, 24, 4, 1, 19, 15, 29, 5, 32, 21, 50, 22, 18, Кафе, 10, 12, 33, 36, 28, 9, 34, 7, 25, 20, 16, 27, 23, 14, 30; УПИ IV-371, Кв. 90 Христо Смирненски 36; Ц. Махала 2

Община Струмяни

На 10.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево 81 Берово 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 23; Орфей 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Трети март 4

На 10.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

На 11.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево 81 Берово 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 23; Орфей 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Трети март 4

На 11.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

На 12.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево 81 Берово 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 23; Орфей 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Трети март 4

На 12.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

На 12.07.2017 г. /08:30 - 16:15 ч./ - Микрево 6-ти септември 4, 6, 8, 12, 2; Васил Априлов 1, 10, 4, 2, 7, 5, 8, 3; Василево 13; Вихрен 25, 27; Даме Груев 4, 6, 2, 8; Детелина 7, 2, 4; Димитър Попгеоргиев 23, 11, 3, 13, 29, 7, 12, 5, 4, 15, 8, 33, 25, 27, 1, 14, 2, 19, 6; Дора Габе 21, 17; Екзарх Антим I 18; Йордан Йовков 6, 3, 4, 2, 7; Крали Марко 9, 10, 2, 13, 1, 4, 6, 3, 5; Митрополит Борис 15, 12, 5; Нова Махала 26, 11, 54, 61, 29, 2, 59, 51, 16, 1, 31, 66, 23, 5, 40, 64, 6, 22, 21, 27, 12, 32, 7, 9, 30, 57, 43, 8, 62, 58, 53, 39, 38, 4, 41, 19, 20, 13, 67, 25, 37, 63, 42, 34, 10, 24, 49, 46, 44, 55, 17, 28, 15, 56, 48; Панайот Волов 5; Патриарх Ефтимий 2, 4; Петър Берон 3, 5; Райна Княгиня 1; Решково 11, 3, 20, 17, 15, 22, 6, 13, 5, 19, 7, 12, 14, 1, 9, 4, 8, 10; Сирма войвода 42, 4; Струма 1, 6, 2, 5, 8, 3, 7; Хан Омуртаг 3; Цар Иван Шишман 1, 4, 3; Яне Сандански 1; 2

На 13.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево 81 Берово 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 23; Орфей 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Трети март 4

На 13.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

На 14.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево 81 Берово 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 23; Орфей 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Трети март 4

На 14.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

Община Якоруда

На 10.07.2017 г. /09:00 - 09:15 ч./ - Белица, Общ. Белица 9-ти септември 44; Алекса Сачков 30; Васил и Сава Кокарешкови 5; Владимир Поптомов 2, 25, 1, 63, 36; Георги Андрейчин 3; Гоце Делчев 9; Димо Хаджидимов 37; Местност Андрианов Чарк Жилище-вила; Местност Семково Ценър За Мечки, Център, 1, Павилион, Бунгало, Каравана, Почивна База, 1 Почивна Станция, Вила, Почивна База, Каравана, Ресторант, Хижа, Бунгало, Магазин, Вила, Ж, ТП, Туристическо Бунгало, 1 Почивна Станция, Бунгало, Център, 1, Каравана, Вила, Почивна База, Павилион, Станция на Технич. Университет, Дискотека, Вила, 1 Ски Влек, Ски Влек, 1, Лифт Усоб; Митко Саев 14; Полковник Иван Тричков 10; Р-Н Стопански двор Цех, осветление, Банциг, Цех; Четвърта 5; Шеста 8 Офис, 8 Офис; Дагоново; Елешница, Общ. Разлог; Безименна 4; Краище, Общ. Белица; Втора Двадесет и Първа 99, 2, 8; Двадесета 1, 44, 34, 26, 20, 4, 14, 2, 58, 22, 99, 38, 24, 46, 21, 6, 13; Дванадесета 10, 17, 11, 9, 15, 6, 3, 13, 4, 2, 5, 16, 54, 25, 34; Девета 10; Деветнадесета 21, 2, 80, 10, 19, 28, 10, 20, 43, 36, 38, 8, 34, 99, 56, 61, 17, 5, 15, 52, 69, 39, 23, 45, 46, 7, 29, 59, 25, 21, 70, 1, 26, 50, 64, 30; Десета 13, 1, 7, 1; Единадесета 33, 49, 13, 27, 51, 58, 72, 34, 5, 35, 45, 28, 42, 38, 99, 44, 3290, 36, 43, 127, 37, 60, 102, 66, 47, 48, 41, 30, 29, 25, 14, 17, 64, 70, 102, 112, 61, 82, 87, 99, 75, 96, 73, 88, 63, 129, 103, 83, 76, 79, 67, 86, 90, 105, 84, 59, 109, 71, 81, 93, 74, 78, 69, 65, 104, 106, 3290, 113, 95, 94, 91, 97; Извън регулацията 23, 11, 37; неуточнен адрес 1; Осемнадесета 10, 12, 8, 18, 42, 89, 1, 50, 20; Пета 29, 1; Петнадесета 11, 34, 19, 12, 27, 8, 1, 33, 6, 99, 5, 32, 18, 3, 72, 14, 40, 2, 15, 47, 37, 22, 24, 3, 30, 33; Първа 32; Седемнадесета 2, 8, 1, 4, 15; Тринадесета 4, 2, 5, 9, 1, 3; Христо Ботев Четирнадесета 99, 6, 7, 1, 8, 2, 4, 4; Шеста 61; Шестнадесета 13, 11, 2, 5, 7, 3, 14, 9, 12, 6, 8, 16, 18, 15, 1; 50, 19, 11, 80; Юруково; 029014 и 029015, Масив 29 ПОКВС Местност Каменако; Якоруда; Богдан войвода 1; Христо Ботев 5; Цар Борис ІІI/Георги Димитров 213; Яворов 2; Якорущица 1; Усилвател

На 11.07.2017 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Конарско

На 11.07.2017 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Бел камен Кафе

На 12.07.2017 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Черна Места

На 12.07.2017 г. /13:15 - 15:15 ч./ - с. Юруково ТП 3 Юруково.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването