Log in

Планови прекъсвания на електрозахранването

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

cez

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24 - 28 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Благоевградска област

Община Банско

На 26.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Банско България 1, Цех, 7, Хлебозавод; Кирил и Методи 13; Местност Рупчовец Отец Паисий 7; Стефан Стамболов 66; Тодор Александров 2; Баня, общ. Разлог; III, Кв. 49 IVI-348, Кв.29 Iv, Кв 29 Xl, Кв.41 Ангел Даракчиев 39, 32, 30, 46, 34, 28, 40, 48, 10, 99, 3, 24, 42, 27, 36, 24, 99, 91, 1, 5, 7, 1, 18, 4, 3, 2, 14, 17, 15, 8, 11, 21, 10, 12, 16, 13; Баненска Буна 30, 48, 57, 45, 99, 55, 46, 64, 38, 53, 54, 40, 47, 3, 34, 36, 59, 43, 28, 99, 45, 29, 39, 41, 3, 47, 31, 30, 37, 2, 3, 7, 24, 17, 14, 19, 27, 16, 22, 33, 9, 31, 29, 20, 10, 11, 15, 25, 1, 12, 5, 35, 45, 30; Втора 31, 4, 2, 12, 8, 14, 52, 29, 26, 32, 4, 15, 6, 30, 5, 24, 17, 31, 27, 28, 9, 13, 20, 36, 35, 46, 1, 21, 10, 44, 18, 48, 7; Двадесет и Втора 4, 7, 14, 18, 20, 1, 16, 10, 2; Двадесет и Девета 23, 1, 2, 7, 29, 5, 29, 12, 1 А, 8, 6, 10, 9; Двадесет и Осма 4, 2, 6; Двадесет и Пета 25, 34, 25, 30, 35, 10, 3, 18, 2, 14, 6, 9, 1, 8, 5, 7, 11, 12, 15, 32, 22, 30, 36, 26, 28, 24, 38, 13, 19, 16, 34, 10, 20, 99, 18, 26; Двадесет и Първа 8, 3, 1, 9, 30, 28, 5, 14, 11, 20, 13, 7, 4, 12, 16, 6, 19, 15, 23, 22, 8, 17, 2; Двадесет и Седма 18, 43, 32, 24, 20, 56, 99, 29, 21, 8, 51, 4, 50, 15, 23, 35, 22, 9, 14, 31, 58, 27, 26, 45, 38, 2, 10, 49, 42, 54, 11, 30, 16, 1, 3, 47, 19, 46, 36, 32, 58; Двадесет и Трета 11, 13, 5, 3, 15, 1, 17, 23; Двадесет и Четвърта 5, 4, 16, 10, 2, 3, 1, 2, 1 Хотел Римска Баня; Двадесет и Шеста 12, 11, 4, 23, 14, 1, 8, 7, 16, 17, 25, 5, 18, 2, 13, 99, 26, 19, 6, 20, 33, 39, 20, 37, 41, 43, 19, 31, 45, 24, 37, 8; Двадесета 21, 5, 2, 1; Дванадесета 15, 6, 21, 11, 7, 13, 17, 1, 19, 23, 3, 9; Девета 31, 9, 27, 37, 21, 35, 25, 43, 23, 9, 45, 2, 14, 19, 17, 13, 11, 1, 3, 6, 7; Деветнадесета 7, 1, 10, 32, 14, 18, 7, 20, 19, 12, 13, 11, 17, 16, 23, 8, 30, 28, 15, 24, 9, 29, 1, 1, 7, 32, 19; Десета 34, 38, 23, 32, 37, 18, 2, 24, 28, 10, 15, 22, 40, 4, 8, 14, 17, 30, 20; Единадесета 32, 30, 28, 22, 20, 11, 16, 6, 4, 32, 10, 5, 7, 3, 18, 13, 17, 21, 11, 1, 8, 9, 25, 20; Извън Регулацията 99 Склад, 3, 99, 1, 1, 99, 100., 99, 99; Имот С Пл.№813 Местност Бански Път Жилищна Сграда, Временно Захранване, Работилница; Местност Камено къща-М."Камено"; Местност Конещица Пи 000597; Местност Конищица Местност Почивачката Неизвестна Неофит Рилски 46, 29, 48, 58, 69, 37, 47, 66, 39, 56, 49, 45, 52, 44, 31, 50, 35, 64, 43, 99, 46, 11, 43, 1, 13, 8, 14, 11, 36, 24, 4, 32, 18, 34, 19, 16, 3, 28, 2, 1, 17, 26, 40, 15, 25, 23, 7, 27, 10, 9; Неуточнен Адрес Поща, Хотел Аспа Вила, Разсадник Длс Разлог; Осемнадесета 2, 6, 16, 1, 27, 5, 18; Осма 24, 16, 23, 18, 31, 26, 27, 28, 30, 99, 19, 20, 10, 1, 9, 9, 29, 4, 8, 2, 1, 11, 6, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 21; Пета 10, 16, 6, 12, 14, 2, 5, 54, 34, 48, 46, 24, 30, 32, 38, 52, 58, 42, 20, 26, 50; Петнадесета 3, 4, 2; Първа 1, 18, 12, 2, 27, 20, 6, 8, 11, 15, 21, 13, 22, 1, 31, 10, 16; Седемнадесета 3, 1; Трета 17, 22, 21, 23, 11, 26, 14, 20, 19, 16, 18, 9, 3, 27, 10, 12, 5, 7, 1, 4, 8, 2, 6; Тридесет и Втора 5, 3, 11, 1; Тридесет и Пета 31, 3, 7, 1, 9, 25; Тридесет и Първа 3, 31, 7, 11, 4, 10, 8, 17, 6, 9, 12, 20, 19, 14, 25, 23, 1; Тридесет и Трета 33, 8, 5, 4, 2, 6, 1, 3; Тридесет и Четвърта 2, 4, 6; Тридесет и Шеста 2, 1; Тридесета 10, 18, 6, 8, 10, 2, 12; Тринадесета 16, 18, 14, 12, 27, 33, 29, 31., 37, 10, 16, 9, 7, 5, 1, 13, 11, 2, 9, 21, 13, 10, 22, 25, 17, 9, 23; УПИ I-056017, М. Бански Път УПИ Xix-610 Кв 44 Х-276 Кв.25 Четвърта 3, 19, 17, 15, 2, 13, 21, 39, 9, 4, 11; Четиридесет и Втора 18, 9, 3, 5, 15, 13, 7, 21, 17, 19; Четиридесет и Осма 5, 3, 1, 20, 7, 8, 6; Четиридесет и Пета 7, 8, 10, 6, 12; Четиридесет и Първа 1, 23, 13, 8, 5, 6, 15, 7, 99, 9, 11, 21, 4; Четиридесет и Седма 9, 7, 10, 22, 18, 6, 5, 2; Четиридесет и Трета 4, 40, 13, 1, 2, 12, 11, 14, 17, 5, 6, 7, 3, 8, 15; Четиридесет и Четвърта 4, 5, 10, 1, 6, 9, 12, 8, 99, 2; Четиридесет и Шеста 2, 4, 8; Четиринадесета 1, 2; Шафле Дере 15, 99, 8, 99, 5, 9, 11, 10, 6, 4, 3, 30, 15, 1, 13; Шеста 46, 6 1, 45, 23, 18, 29, 44, 16, 37, 39, 41, 24, 33, 25, 32, 27, 12, 31, 21, 30, 35, 43, 17, 20, 22, 1, 15, 6, 4, 33, 8, 9, 5, 2, 13; Шестнадесета 18, 14, 21, 23, 1, 17, 8, 31, 29, 25, 44, 39, 3, 13, 9, 15, 17, 4, 6, 7, 8, 19, 1, 3; Работилница, Цех, 0, Ктп Банинска Буна, Мандра, Помпа, ТП Банята, От ТП Детска Градина /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 26.07.2017 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Банско България 1, Цех, 7, Хлебозавод; Кирил и Методи 13; Местност Рупчовец Отец Паисий 7; Стефан Стамболов 66; Тодор Александров 2; Баня, общ. Разлог; III, Кв. 49 IVI-348, Кв.29 Iv, Кв 29 Xl, Кв.41 Ангел Даракчиев 39, 32, 30, 46, 34, 28, 40, 48, 10, 99, 3, 24, 42, 27, 36, 24, 99, 91, 1, 5, 7, 1, 18, 4, 3, 2, 14, 17, 15, 8, 11, 21, 10, 12, 16, 13; Баненска Буна 30, 48, 57, 45, 99, 55, 46, 64, 38, 53, 54, 40, 47, 3, 34, 36, 59, 43, 28, 99, 45, 29, 39, 41, 3, 47, 31, 30, 37, 2, 3, 7, 24, 17, 14, 19, 27, 16, 22, 33, 9, 31, 29, 20, 10, 11, 15, 25, 1, 12, 5, 35, 45, 30; Втора 31, 4, 2, 12, 8, 14, 52, 29, 26, 32, 4, 15, 6, 30, 5, 24, 17, 31, 27, 28, 9, 13, 20, 36, 35, 46, 1, 21, 10, 44, 18, 48, 7; Двадесет и Втора 4, 7, 14, 18, 20, 1, 16, 10, 2; Двадесет и Девета 23, 1, 2, 7, 29, 5, 29, 12, 1 А, 8, 6, 10, 9; Двадесет и Осма 4, 2, 6; Двадесет и Пета 25, 34, 25, 30, 35, 10, 3, 18, 2, 14, 6, 9, 1, 8, 5, 7, 11, 12, 15, 32, 22, 30, 36, 26, 28, 24, 38, 13, 19, 16, 34, 10, 20, 99, 18, 26; Двадесет и Първа 8, 3, 1, 9, 30, 28, 5, 14, 11, 20, 13, 7, 4, 12, 16, 6, 19, 15, 23, 22, 8, 17, 2; Двадесет и Седма 18, 43, 32, 24, 20, 56, 99, 29, 21, 8, 51, 4, 50, 15, 23, 35, 22, 9, 14, 31, 58, 27, 26, 45, 38, 2, 10, 49, 42, 54, 11, 30, 16, 1, 3, 47, 19, 46, 36, 32, 58; Двадесет и Трета 11, 13, 5, 3, 15, 1, 17, 23; Двадесет и Четвърта 5, 4, 16, 10, 2, 3, 1, 2, 1 Хотел Римска Баня; Двадесет и Шеста 12, 11, 4, 23, 14, 1, 8, 7, 16, 17, 25, 5, 18, 2, 13, 99, 26, 19, 6, 20, 33, 39, 20, 37, 41, 43, 19, 31, 45, 24, 37, 8; Двадесета 21, 5, 2, 1; Дванадесета 15, 6, 21, 11, 7, 13, 17, 1, 19, 23, 3, 9; Девета 31, 9, 27, 37, 21, 35, 25, 43, 23, 9, 45, 2, 14, 19, 17, 13, 11, 1, 3, 6, 7; Деветнадесета 7, 1, 10, 32, 14, 18, 7, 20, 19, 12, 13, 11, 17, 16, 23, 8, 30, 28, 15, 24, 9, 29, 1, 1, 7, 32, 19; Десета 34, 38, 23, 32, 37, 18, 2, 24, 28, 10, 15, 22, 40, 4, 8, 14, 17, 30, 20; Единадесета 32, 30, 28, 22, 20, 11, 16, 6, 4, 32, 10, 5, 7, 3, 18, 13, 17, 21, 11, 1, 8, 9, 25, 20; Извън Регулацията 99 Склад, 3, 99, 1, 1, 99, 100., 99, 99; Имот С Пл.№813 Местност Бански Път Жилищна Сграда, Временно Захранване, Работилница; Местност Камено къща-М."Камено"; Местност Конещица Пи 000597; Местност Конищица Местност Почивачката Неизвестна Неофит Рилски 46, 29, 48, 58, 69, 37, 47, 66, 39, 56, 49, 45, 52, 44, 31, 50, 35, 64, 43, 99, 46, 11, 43, 1, 13, 8, 14, 11, 36, 24, 4, 32, 18, 34, 19, 16, 3, 28, 2, 1, 17, 26, 40, 15, 25, 23, 7, 27, 10, 9; Неуточнен Адрес Поща, Хотел Аспа Вила, Разсадник Длс Разлог; Осемнадесета 2, 6, 16, 1, 27, 5, 18; Осма 24, 16, 23, 18, 31, 26, 27, 28, 30, 99, 19, 20, 10, 1, 9, 9, 29, 4, 8, 2, 1, 11, 6, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 21; Пета 10, 16, 6, 12, 14, 2, 5, 54, 34, 48, 46, 24, 30, 32, 38, 52, 58, 42, 20, 26, 50; Петнадесета 3, 4, 2; Първа 1, 18, 12, 2, 27, 20, 6, 8, 11, 15, 21, 13, 22, 1, 31, 10, 16; Седемнадесета 3, 1; Трета 17, 22, 21, 23, 11, 26, 14, 20, 19, 16, 18, 9, 3, 27, 10, 12, 5, 7, 1, 4, 8, 2, 6; Тридесет и Втора 5, 3, 11, 1; Тридесет и Пета 31, 3, 7, 1, 9, 25; Тридесет и Първа 3, 31, 7, 11, 4, 10, 8, 17, 6, 9, 12, 20, 19, 14, 25, 23, 1; Тридесет и Трета 33, 8, 5, 4, 2, 6, 1, 3; Тридесет и Четвърта 2, 4, 6; Тридесет и Шеста 2, 1; Тридесета 10, 18, 6, 8, 10, 2, 12; Тринадесета 16, 18, 14, 12, 27, 33, 29, 31., 37, 10, 16, 9, 7, 5, 1, 13, 11, 2, 9, 21, 13, 10, 22, 25, 17, 9, 23; УПИ I-056017, М. Бански Път УПИ Xix-610 Кв 44 Х-276 Кв.25 Четвърта 3, 19, 17, 15, 2, 13, 21, 39, 9, 4, 11; Четиридесет и Втора 18, 9, 3, 5, 15, 13, 7, 21, 17, 19; Четиридесет и Осма 5, 3, 1, 20, 7, 8, 6; Четиридесет и Пета 7, 8, 10, 6, 12; Четиридесет и Първа 1, 23, 13, 8, 5, 6, 15, 7, 99, 9, 11, 21, 4; Четиридесет и Седма 9, 7, 10, 22, 18, 6, 5, 2; Четиридесет и Трета 4, 40, 13, 1, 2, 12, 11, 14, 17, 5, 6, 7, 3, 8, 15; Четиридесет и Четвърта 4, 5, 10, 1, 6, 9, 12, 8, 99, 2; Четиридесет и Шеста 2, 4, 8; Четиринадесета 1, 2; Шафле Дере 15, 99, 8, 99, 5, 9, 11, 10, 6, 4, 3, 30, 15, 1, 13; Шеста 46, 6 1, 45, 23, 18, 29, 44, 16, 37, 39, 41, 24, 33, 25, 32, 27, 12, 31, 21, 30, 35, 43, 17, 20, 22, 1, 15, 6, 4, 33, 8, 9, 5, 2, 13; Шестнадесета 18, 14, 21, 23, 1, 17, 8, 31, 29, 25, 44, 39, 3, 13, 9, 15, 17, 4, 6, 7, 8, 19, 1, 3; Работилница, Цех, 0, Ктп Банинска Буна, Мандра, Помпа, ТП Банята, От ТП Детска Градина /по заявка на „ЕСО“ ЕАД/

Община Благоевград

На 24.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Изгрев, общ. Благоевград работа по съоръжения НН

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бучино Ахмедово Лозята Махала Мичевци къща; Местност Лозята Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 24.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело Поле, общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279.818.47 Жилище, 1 работа по съоръжения НН

На 24.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград Владо Черноземски 18, 24а, 24, 7, 11, 22, 20, 5, 9; Генерал Тодоров 12, 19, 6, 10, 2, 4, 15, 13, 11, 17; Майор Стефан Иванов 6, 11, 8, 7, 1, 16, 9, 18, 10, 5а, 3, 14, 2, 5, 4, 12; Св.Св. Кирил и Методий ІІІ Оу; Скаптопара 21, 12, 24, 16, 14, 12а, 19, 10, 18 работа по съоръжения НН

На 24.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Логодаж УПИ-ІV-195 Кв.14 Голяма Нива Жилище, къща работа по съоръжения НН

На 24.07.2017 г. /08:00 - 08:15 ч./ - Бучино Махала Каракачанка работа по съоръжения НН

На 24.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело Поле, общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, Кв.5 2, Жилище работа по съоръжения НН

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Ален Мак 34, 33, 32, 34, 41, 38, 39, 63, ул."Люлин" № 4

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Церово, общ. Благоевград Надежда 1; УПИ ІV-110, Кв.15 Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2

На 25.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Изгрев, общ. Благоевград работа по съоръжения НН

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бучино Ахмедово Лозята Махала Мичевци къща; Местност Лозята Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 25.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело Поле, общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279.818.47 Жилище, 1 работа по съоръжения НН

На 25.07.2017 г. /09:45 - 13:15 ч./ - Бучино До Моста на Р. Струма Местност Долно Поле Местност Полето гараж, къща, Жилище

На 25.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград Владо Черноземски 18, 24а, 24, 7, 11, 22, 20, 5, 9; Генерал Тодоров 12, 19, 6, 10, 2, 4, 15, 13, 11, 17; Майор Стефан Иванов 6, 11, 8, 7, 1, 16, 9, 18, 10, 5а, 3, 14, 2, 5, 4, 12; Св.Св. Кирил и Методий ІІІ Оу; Скаптопара 21, 12, 24, 16, 14, 12а, 19, 10, 18 работа по съоръжения НН

На 25.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Логодаж УПИ-ІV-195 Кв.14 Голяма Нива Жилище, къща работа по съоръжения НН

На 25.07.2017 г. /08:00 - 08:15 ч./ - Бучино Махала Каракачанка работа по съоръжения НН

На 25.07.2017 г. /13:15 - 16:15 ч./ - Благоевград Местност Герено Помпа За Напояване; Струма Жилище

На 25.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело Поле, общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, Кв.5 2, Жилище работа по съоръжения НН

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Ален Мак 34, 33, 32, 34, 41, 38, 39, 63, ул."Люлин" № 4

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Церово, общ. Благоевград Надежда 1; УПИ ІV-110, Кв.15 Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2

На 26.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Благоевград 04279.108.9 М. Под Черквата 04279.628.416 04279.629.76 VII - 5799, Кв. 11 Баба Тонка 10, 13, 9, 7, 11, 5, 8, 4, 14, 15, 1, 12, 2, 6; Броди 22, 24, 20, 22, 24, гараж, 18, 22, 2, 14, 12, 18 В, 20, 16, гараж, 20, 4, Работилница, 8, 12, 10, 18, гараж, 22, 14, 16, 10, 18, 26, 28а, гараж, 24, 32, 34, 30, 12, 16, 24, 20, 36, 32, 28, Жилище, 22, 30; Влахина Планина 2а, 17, 4, 1, 7, 15, 2, 3, 6, 7, 9, 5, 11, 13, 9; Възраждане 3, 1, 2; Гемеджиите 2, 12, 6, 24, 18, 2, 19, 27, 11, 21, 17, 26, 15, 4, 7, 14, 20, 16, 9, 13, 23, 8, 10, 1, 9, 25; Заря 6, 12, 16, 10, 7, 8, 4, 5, къща- Временно Ст-Во, 2, 9, 14, 20, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 3, 12, 1, 18; Кв.26, УПИ ІІ-9114, УПИ ІІІ-9115, 9116 Кв.Струмско, Идн.№04279.628.167 Кв.Струмско, Инд.№04279.628.454 Кресна 8, 13, 3, 11, В Бившия Стопански Двор, 7, 30, 4, 12, 9, 8, 5, 2, 32, 6; Любен Каравелов 18, 3, 11, 6, 9, 12, Чжс- Вр. Стр., 1, 15, 5, 19, 10, 16, 13, 17, 14, 8, 21; Малешевска 3, 7, 4, 5, 1; Местност Армутлука Местност Опитно Поле Помпа За Напояване; Местност Пенков Чифлик "Жилищна Сграда С Магазини", 13001, Помпа За Напояване, Жилище, Пом.С-Во, Контролно Диагностичен Пунк-Вр; Местност Песока-Оранжерии Местност Песоко Помпа; Местност Под Черквата Местност Шейница Селскостопанска Постройка, Ш.24; Огражден 9, 13, 8, 11, 7, 12, 16, 8, 18, 10; Освобождение 8, 2, 4, 10, 2, 5, 93, 23, 58, 74, 44, 50, 60, 52, 8, 1, 35, 102, 39, 108, 25, 85, 56, 70, 84, 66, 27, 31, 76, 72, 21, 68, 54, 62, 106, 81, 41, 42, 40, 82, 101, 48, 9, Жилище, 37, 100, 29, 15, 46, 25, 6, 32, 98, 30, 7, 64, 45; Панайот Волов 5, 9, 17, 13, 3, 24, 18, 2, 19, 22, 7, 26, 1, 20, 11, 4, 12, 8, 16; Пейо К.Яворов 2б, 16 Автокъща; Пенков Чифлик Ш.39; Пеньо Пенев 2, 3, 5, 6, 4, 1; Питу Гули 1, 11, 3, 5, 7, 9; Под Черквата Прогрес 6, 5, 12, 8, 1, 13, 10, 4, 16, 18, 9, 19, 2, 17, 3, 14; Радецки 3, 1, 4, 5; Райко Жинзифов 20, 2, 12, 16, 14, 10, 6, 24, 4, 18, 26, 8, 10а, 22; Р-Н Стопански Двор 21, 22; Сергей Румянцев 2; Солунските Атентатори 3, 12, 7, 5, 2, 4, 8, 10, 8, 1; Стопански Двор Струга Магазин 2, 1, 1, 3, 5; Струма 2, 1, 2, 13, 8, 9, 7, 16, 3, 1, 5, Жилище, 10, Парно, Жилищна Сграда-Временно Ст-Во, 2, Павилион; Струмско Център гараж, Читалище, Помпа За Напояване, Стоп.Двор, Жилище, Жилище, Кафе, Павилион, Сграда, Жилище, Помпа За Напояване; Тодор Каблешков 3, 4, 6, 1, 8; Трифон Кунев 3; ул. Кресна и ул. Освобождение УПИ-XIV И УПИ-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана на Христо Ботев Фурна; Шейница-Ш.24 34, 34; Яне Сандански 1, 3, 8, 11, 1, 15, 3, 5, 5, 3, 2 2, 2д, 1, 19, 3, 7, 2, 5; жилищна сграда, магазин и склад за промишлени, помпа за напояване /по заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бучино Ахмедово Лозята Махала Мичевци къща; Местност Лозята Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 26.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело Поле, общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279.818.47 Жилище, 1 работа по съоръжения НН

На 26.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград Владо Черноземски 18, 24а, 24, 7, 11, 22, 20, 5, 9; Генерал Тодоров 12, 19, 6, 10, 2, 4, 15, 13, 11, 17; Майор Стефан Иванов 6, 11, 8, 7, 1, 16, 9, 18, 10, 5а, 3, 14, 2, 5, 4, 12; Св.Св. Кирил и Методий ІІІ Оу; Скаптопара 21, 12, 24, 16, 14, 12а, 19, 10, 18 работа по съоръжения НН

На 26.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Логодаж УПИ-ІV-195 Кв.14 Голяма Нива Жилище, къща работа по съоръжения НН

На 26.07.2017 г. /10:00 - 14:15 ч./ - Бучино Махала Каракачанка

На 26.07.2017 г. /08:00 - 08:15 ч./ - Бучино Махала Каракачанка работа по съоръжения НН

На 26.07.2017 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Благоевград Антим I 1, 3; Антон Чехов 1; Арсений Костенцев 1, 14, 3, 11, 6, 2, 10, 12, 4, 7, 8, 7; Братя Иванови 8, 7, 9, 8, 7, 9; Братя Миладинови 3, 1, 5а, 5, 5а, 5; Васил Априлов 24, 25; Васил Коритаров 1, 3, 4, 4, 2; Васил Мечкуевски 19, 4, 3 Офис, 14, 3, 5, 8, 9, 6, 11, 6, 13, 12, 2, 7, 21, 10, 22, 17, 15; Владо Черноземски 6, 8, Магазин, 10, Билборд, 12, 14, 12, 12, 14, 12; Георги Измирлиев 15, 15, 17; Гьорче Петров 8, 2, 10, 18, 16, 14, 12, 13, 1, 11, 9, 3, 7, 4, 6, 5; Димитър Талев 5, 3 Закусвалня, 4, 3, 1, 6, 5, 10, 8 Закусвалня "Здраве", 2, 8, 7, 9; Д-Р Владимир Бъчваров 7, 2, 3, 10, 4, 6, 1, 8, 5; Д-Р Христо Татарчев 33 А, 6, 2, 8, 4, 7, 1, 1, 19, 21; Еленово 6; Крали Марко 2; Македония 1, Кафе; Мара Бунева 9, 11, 10, 12, 7, 5, 4, 1, 14, 6, 3, 8, 7, 2, 7, 1, 2, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 10, 12, 14; Менча Кърничева 14, 2, 10, 12, 6, 16, 4, 18, 8; Мизия 6, 7а, 10, 2а, 9, 1, 4, 3, 8, 2, 7, 5; Митрополит Борис 16, 8, 12, 2, 14, 19, Гимназия, 33, 25, 23, 27, 20, 26, 20, 22, 29, 21, 28, 31, 6; Отец Паисий 2; Охрид 2, 1, 4, 3, 6, 5; Пере Тошев 5, 5а; Петко Д.Петков 9, 3, 5, 6, 4, 10, 4а, 1, 8; Райко Даскалов 1, 4, 12, 3, 6, 7, 11а, 10, 13; Родопа 2, 5, 7, 1, 3, 6, 8, 6, 4; Сандо и Петър Китанови 9, 5, 7, 8, 4, 3, 9, 1; Света Гора 6, 10, 4, 8; Св.Св. Кирил и Методий 11, 3, 9, 3, 11, 9, 3, 7а, 5, 1, 7, 6, 4, 9, 7, 4, 5, 1, 7а, 3, 3, 6, 11; Сергей Румянцев 15; Стефан Стамболов 25, 31, 27, 13, 30, 29, 15, 23, 11, 21, 33, 36, 13, 38, 46, 32, 40, 48, 34, 13, 42, 44, 50, 13, 13; Тодор Александров 1, 5, 10, 5, 3, 12, 17, 14, 4, 100, 18, 3, 16, 41, 3 Кафе 2; Трайчо Китанчев 1; Тракия 2, 4, 3, 6, 4, 3; Трети Март 5, 7, 8, 11, 15, 2, 3, 9а, 13, 9, 2б, 1, 6, 4, 10; Христо Ботев 4, 10, 2, 8, 6; Христо Смирненски 1, Имот 04279.613.54, 1, 7, 2, 3, 4, 5, 3а, 11, 20, 9, 14, 22, 8, 16, 17, 13, 6, 24, 12, 10, 18, 15; Цанко Церковски 11, 1, 9, 5, 13, 7; Цар Иван Шишман 2, 2, 6; Янко Забунов 1, 3; лавка /по заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 26.07.2017 г. /09:30 - 10:00 ч./ - Благоевград Антим I 1, 3; Антон Чехов 1; Арсений Костенцев 1, 14, 3, 11, 6, 2, 10, 12, 4, 7, 8, 7; Братя Иванови 8, 7, 9, 8, 7, 9; Братя Миладинови 3, 1, 5а, 5, 5а, 5; Васил Априлов 24, 25; Васил Коритаров 1, 3, 4, 4, 2; Васил Мечкуевски 19, 4, 3 Офис, 14, 3, 5, 8, 9, 6, 11, 6, 13, 12, 2, 7, 21, 10, 22, 17, 15; Владо Черноземски 6, 8, Магазин, 10, Билборд, 12, 14, 12, 12, 14, 12; Георги Измирлиев 15, 15, 17; Гьорче Петров 8, 2, 10, 18, 16, 14, 12, 13, 1, 11, 9, 3, 7, 4, 6, 5; Димитър Талев 5, 3 Закусвалня, 4, 3, 1, 6, 5, 10, 8 Закусвалня "Здраве", 2, 8, 7, 9; Д-Р Владимир Бъчваров 7, 2, 3, 10, 4, 6, 1, 8, 5; Д-Р Христо Татарчев 33 А, 6, 2, 8, 4, 7, 1, 1, 19, 21; Еленово 6; Крали Марко 2; Македония 1, Кафе; Мара Бунева 9, 11, 10, 12, 7, 5, 4, 1, 14, 6, 3, 8, 7, 2, 7, 1, 2, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 10, 12, 14; Менча Кърничева 14, 2, 10, 12, 6, 16, 4, 18, 8; Мизия 6, 7а, 10, 2а, 9, 1, 4, 3, 8, 2, 7, 5; Митрополит Борис 16, 8, 12, 2, 14, 19, Гимназия, 33, 25, 23, 27, 20, 26, 20, 22, 29, 21, 28, 31, 6; Отец Паисий 2; Охрид 2, 1, 4, 3, 6, 5; Пере Тошев 5, 5а; Петко Д.Петков 9, 3, 5, 6, 4, 10, 4а, 1, 8; Райко Даскалов 1, 4, 12, 3, 6, 7, 11а, 10, 13; Родопа 2, 5, 7, 1, 3, 6, 8, 6, 4; Сандо и Петър Китанови 9, 5, 7, 8, 4, 3, 9, 1; Света Гора 6, 10, 4, 8; Св.Св. Кирил и Методий 11, 3, 9, 3, 11, 9, 3, 7а, 5, 1, 7, 6, 4, 9, 7, 4, 5, 1, 7а, 3, 3, 6, 11; Сергей Румянцев 15; Стефан Стамболов 25, 31, 27, 13, 30, 29, 15, 23, 11, 21, 33, 36, 13, 38, 46, 32, 40, 48, 34, 13, 42, 44, 50, 13, 13; Тодор Александров 1, 5, 10, 5, 3, 12, 17, 14, 4, 100, 18, 3, 16, 41, 3 Кафе 2; Трайчо Китанчев 1; Тракия 2, 4, 3, 6, 4, 3; Трети Март 5, 7, 8, 11, 15, 2, 3, 9а, 13, 9, 2б, 1, 6, 4, 10; Христо Ботев 4, 10, 2, 8, 6; Христо Смирненски 1, Имот 04279.613.54, 1, 7, 2, 3, 4, 5, 3а, 11, 20, 9, 14, 22, 8, 16, 17, 13, 6, 24, 12, 10, 18, 15; Цанко Церковски 11, 1, 9, 5, 13, 7; Цар Иван Шишман 2, 2, 6; Янко Забунов 1, 3; Лавка /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 26.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело Поле, общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, Кв.5 2, Жилище работа по съоръжения НН

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Ален Мак 34, 33, 32, 34, 41, 38, 39, 63, ул."Люлин" № 4

На 26.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Благоевград Андрей Ляпчев 15; Битоля Броди 42, 26, 38; Освобождение 1, 12, Офис, 20, 38, 14, 36, 18, 22, 26, 24, 34, 30, 19, 32, 10, 28, 1а; Пейо К.Яворов Хотел, 30, Шивалня, Шивашки Цех-Временно Строителс, 1, 30; Питу Гули 9; Струга 1, Магазин 2; Струмско Център 3, 1, 4, 2, Срещу Рум До Тото-Пункт, Офис, Магазин, Павилион, Училище, Басейн, Магазин, 25, 27, 26, 28б, 30, 28, 12, 10, 13, 12, 11, 13, 16, 14, 9, 11, гараж, 6, 9, Жилище, 10, 15, С/У бл.13, 15, 7, 15, 9, 9, 5, 26, 6, Жилище, 8, 15, 6, 7, гараж, 11, 15, 5, 30, 29; Трудолюбие 5, 3, 7, 9, 7; УПИ-XIV Иупи-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана на Цар Самуил 7, 5, 3; Чавдар 8, 4, 2, 6; Юрий Гагарин 7, 9, 4, 1, 2, 5, 3; Яне Сандански 1, 3, 4, 1; М.Шейница Ш-24 /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 26.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Благоевград Андрей Ляпчев 15; Битоля Броди 42, 26, 38; Освобождение 1, 12, Офис, 20, 38, 14, 36, 18, 22, 26, 24, 34, 30, 19, 32, 10, 28, 1а; Пейо К.Яворов Хотел, 30, Шивалня, Шивашки Цех-Временно Строителс, 1, 30; Питу Гули 9; Струга 1, Магазин 2; Струмско Център 3, 1, 4, 2, Срещу Рум До Тото-Пункт, Офис, Магазин, Павилион, Училище, Басейн, Магазин, 25, 27, 26, 28б, 30, 28, 12, 10, 13, 12, 11, 13, 16, 14, 9, 11, гараж, 6, 9, Жилище, 10, 15, С/У бл.13, 15, 7, 15, 9, 9, 5, 26, 6, Жилище, 8, 15, 6, 7, гараж, 11, 15, 5, 30, 29; Трудолюбие 5, 3, 7, 9, 7; УПИ-XIV Иупи-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана на Цар Самуил 7, 5, 3; Чавдар 8, 4, 2, 6; Юрий Гагарин 7, 9, 4, 1, 2, 5, 3; Яне Сандански 1, 3, 4, 1; М.Шейница Ш-24 /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Церово, общ. Благоевград Надежда 1; УПИ ІV-110, Кв.15 Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2

На 26.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Изгрев, общ. Благоевград работа по съоръжения НН

На 26.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Благоевград 04279.108.9 М. Под Черквата 04279.628.416 04279.629.76 VII - 5799, Кв. 11 Баба Тонка 10, 13, 9, 7, 11, 5, 8, 4, 14, 15, 1, 12, 2, 6; Броди 22, 24, 20, 22, 24, гараж, 18, 22, 2, 14, 12, 18 В, 20, 16, гараж, 20, 4, Работилница, 8, 12, 10, 18, гараж, 22, 14, 16, 10, 18, 26, 28а, гараж, 24, 32, 34, 30, 12, 16, 24, 20, 36, 32, 28, Жилище, 22, 30; Влахина Планина 2а, 17, 4, 1, 7, 15, 2, 3, 6, 7, 9, 5, 11, 13, 9; Възраждане 3, 1, 2; Гемеджиите 2, 12, 6, 24, 18, 2, 19, 27, 11, 21, 17, 26, 15, 4, 7, 14, 20, 16, 9, 13, 23, 8, 10, 1, 9, 25; Заря 6, 12, 16, 10, 7, 8, 4, 5, къща- Временно Ст-Во, 2, 9, 14, 20, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 3, 12, 1, 18; Кв.26, УПИ ІІ-9114, УПИ ІІІ-9115, 9116 Кв.Струмско, Идн.№04279.628.167 Кв.Струмско, Инд.№04279.628.454 Кресна 8, 13, 3, 11, в бившия стопански двор, 7, 30, 4, 12, 9, 8, 5, 2, 32, 6; Любен Каравелов 18, 3, 11, 6, 9, 12, Чжс- Вр. Стр., 1, 15, 5, 19, 10, 16, 13, 17, 14, 8, 21; Малешевска 3, 7, 4, 5, 1; Местност Армутлука Местност Опитно Поле Помпа За Напояване; Местност Пенков Чифлик "Жилищна Сграда С Магазини", 13001, Помпа За Напояване, Жилище, Пом.С-Во, Контролно Диагностичен Пунк-Вр; Местност Песока-Оранжерии Местност Песоко Помпа; Местност Под Черквата Местност Шейница Селскостопанска Постройка, Ш.24; Огражден 9, 13, 8, 11, 7, 12, 16, 8, 18, 10; Освобождение 8, 2, 4, 10, 2, 5, 93, 23, 58, 74, 44, 50, 60, 52, 8, 1, 35, 102, 39, 108, 25, 85, 56, 70, 84, 66, 27, 31, 76, 72, 21, 68, 54, 62, 106, 81, 41, 42, 40, 82, 101, 48, 9, Жилище, 37, 100, 29, 15, 46, 25, 6, 32, 98, 30, 7, 64, 45; Панайот Волов 5, 9, 17, 13, 3, 24, 18, 2, 19, 22, 7, 26, 1, 20, 11, 4, 12, 8, 16; Пейо К.Яворов 2б, 16 Автокъща; Пенков Чифлик Ш.39; Пеньо Пенев 2, 3, 5, 6, 4, 1; Питу Гули 1, 11, 3, 5, 7, 9; Под Черквата Прогрес 6, 5, 12, 8, 1, 13, 10, 4, 16, 18, 9, 19, 2, 17, 3, 14; Радецки 3, 1, 4, 5; Райко Жинзифов 20, 2, 12, 16, 14, 10, 6, 24, 4, 18, 26, 8, 10а, 22; Р-Н Стопански Двор 21, 22; Сергей Румянцев 2; Солунските Атентатори 3, 12, 7, 5, 2, 4, 8, 10, 8, 1; Стопански Двор Струга Магазин 2, 1, 1, 3, 5; Струма 2, 1, 2, 13, 8, 9, 7, 16, 3, 1, 5, Жилище, 10, Парно, Жилищна Сграда-Временно Ст-Во, 2, Павилион; Струмско Център гараж, Читалище, Помпа За Напояване, Стоп.Двор, Жилище, Жилище, Кафе, Павилион, Сграда, Жилище, Помпа За Напояване; Тодор Каблешков 3, 4, 6, 1, 8; Трифон Кунев 3; ул. Кресна и ул. Освобождение УПИ-XIV и УПИ-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана на Христо Ботев Фурна; Шейница-Ш.24 34, 34; Яне Сандански 1, 3, 8, 11, 1, 15, 3, 5, 5, 3, 2 2, 2д, 1, 19, 3, 7, 2, 5; Жилищна Сграда,,, Магазин и Склад За Промишлени, Помпа За Напояване /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 27.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Благоевград 04279.108.9 М. Под Черквата 04279.628.416 04279.629.76 VII - 5799, Кв. 11 Баба Тонка 10, 13, 9, 7, 11, 5, 8, 4, 14, 15, 1, 12, 2, 6; Броди 22, 24, 20, 22, 24, гараж, 18, 22, 2, 14, 12, 18 В, 20, 16, гараж, 20, 4, Работилница, 8, 12, 10, 18, гараж, 22, 14, 16, 10, 18, 26, 28а, гараж, 24, 32, 34, 30, 12, 16, 24, 20, 36, 32, 28, Жилище, 22, 30; Влахина Планина 2а, 17, 4, 1, 7, 15, 2, 3, 6, 7, 9, 5, 11, 13, 9; Възраждане 3, 1, 2; Гемеджиите 2, 12, 6, 24, 18, 2, 19, 27, 11, 21, 17, 26, 15, 4, 7, 14, 20, 16, 9, 13, 23, 8, 10, 1, 9, 25; Заря 6, 12, 16, 10, 7, 8, 4, 5, къща- Временно Ст-Во, 2, 9, 14, 20, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 3, 12, 1, 18; Кв.26, УПИ ІІ-9114, УПИ ІІІ-9115, 9116 Кв.Струмско, Идн.№04279.628.167 Кв.Струмско, Инд.№04279.628.454 Кресна 8, 13, 3, 11, В Бившия Стопански Двор, 7, 30, 4, 12, 9, 8, 5, 2, 32, 6; Любен Каравелов 18, 3, 11, 6, 9, 12, Чжс- Вр. Стр., 1, 15, 5, 19, 10, 16, 13, 17, 14, 8, 21; Малешевска 3, 7, 4, 5, 1; Местност Армутлука Местност Опитно Поле Помпа За Напояване; Местност Пенков Чифлик "Жилищна Сграда С Магазини", 13001, Помпа За Напояване, Жилище, Пом.С-Во, Контролно Диагностичен Пунк-Вр; Местност Песока-Оранжерии Местност Песоко Помпа; Местност Под Черквата Местност Шейница Селскостопанска Постройка, Ш.24; Огражден 9, 13, 8, 11, 7, 12, 16, 8, 18, 10; Освобождение 8, 2, 4, 10, 2, 5, 93, 23, 58, 74, 44, 50, 60, 52, 8, 1, 35, 102, 39, 108, 25, 85, 56, 70, 84, 66, 27, 31, 76, 72, 21, 68, 54, 62, 106, 81, 41, 42, 40, 82, 101, 48, 9, Жилище, 37, 100, 29, 15, 46, 25, 6, 32, 98, 30, 7, 64, 45; Панайот Волов 5, 9, 17, 13, 3, 24, 18, 2, 19, 22, 7, 26, 1, 20, 11, 4, 12, 8, 16; Пейо К.Яворов 2б, 16 Автокъща; Пенков Чифлик Ш.39; Пеньо Пенев 2, 3, 5, 6, 4, 1; Питу Гули 1, 11, 3, 5, 7, 9; Под Черквата Прогрес 6, 5, 12, 8, 1, 13, 10, 4, 16, 18, 9, 19, 2, 17, 3, 14; Радецки 3, 1, 4, 5; Райко Жинзифов 20, 2, 12, 16, 14, 10, 6, 24, 4, 18, 26, 8, 10а, 22; Р-Н Стопански Двор 21, 22; Сергей Румянцев 2; Солунските Атентатори 3, 12, 7, 5, 2, 4, 8, 10, 8, 1; Стопански Двор Струга Магазин 2, 1, 1, 3, 5; Струма 2, 1, 2, 13, 8, 9, 7, 16, 3, 1, 5, Жилище, 10, Парно, Жилищна Сграда-Временно Ст-Во, 2, Павилион; Струмско Център гараж, Читалище, Помпа За Напояване, Стоп.Двор, Жилище, Жилище, Кафе, Павилион, Сграда, Жилище, Помпа За Напояване; Тодор Каблешков 3, 4, 6, 1, 8; Трифон Кунев 3; ул. Кресна и ул. Освобождение УПИ-XIV Иупи-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана на Христо Ботев Фурна; Шейница-Ш.24 34, 34; Яне Сандански 1, 3, 8, 11, 1, 15, 3, 5, 5, 3, 2 2, 2д, 1, 19, 3, 7, 2, 5; Жилищна Сграда,,, Магазин и Склад За Промишлени, Помпа За Напояване /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 27.07.2017 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Благоевград Антон Чехов 1; Бачо Киро 10, 04279.624., 7, 7; Бреза 26, 2, 1, 5, 3, 6, 4; Делвинска 7, 7а, 14; Еленово 203, Клуб, 9, 30, 201, 22, 3, 203, 201, 201, 21, 9, 201, 2 9, 11, 1, 212, 212, 212, 23, 211, 210а, 209, 210, 205, 209, 24, 211, 210, 208, 208, 208, 207, 207, 25, 213, 208, 214, 215, 214, 215, 213, 213, 215, 215, 216, 27, 217, 28, 216, 217, 209, 209, 202, 212, 202, 205-В, 3, 202, 205, 43, 43, 44, 43 43, 45, 1, 43, 2 43; Иглика 19, 10, 6, 7, 12, 11, 4, 8, 16, 9, 14, 15, 17, 21, 13; Идент. №904279.624.18. Кв.66 По Кк на Гр. Благоевград Младост 6; Околчица 43; Предел 44, 19, 20, 6, 62, 61, 23, 19, 82, 54, Жилище, 64, 16, 56, 60, 48, 12; Пролет 5в; Синчец 1; Слава 2; Славово 3, 4, 2, 1, 6; Хърсовска 4, 6, 3, 2, 1; Делвино, общ. Благоевград; Местност Стоянов Чукар /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 27.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Благоевград Антон Чехов 1; Бачо Киро 10, 04279.624., 7, 7; Бреза 26, 2, 1, 5, 3, 6, 4; Делвинска 7, 7а, 14; Еленово 203, Клуб, 9, 30, 201, 22, 3, 203, 201, 201, 21, 9, 201, 2 9, 11, 1, 212, 212, 212, 23, 211, 210а, 209, 210, 205, 209, 24, 211, 210, 208, 208, 208, 207, 207, 25, 213, 208, 214, 215, 214, 215, 213, 213, 215, 215, 216, 27, 217, 28, 216, 217, 209, 209, 202, 212, 202, 205-В, 3, 202, 205, 43, 43, 44, 43 43, 45, 1, 43, 2 43; Иглика 19, 10, 6, 7, 12, 11, 4, 8, 16, 9, 14, 15, 17, 21, 13; Идент. №904279.624.18. Кв.66 По Кк на Гр. Благоевград Младост 6; Околчица 43; Предел 44, 19, 20, 6, 62, 61, 23, 19, 82, 54, Жилище, 64, 16, 56, 60, 48, 12; Пролет 5в; Синчец 1; Слава 2; Славово 3, 4, 2, 1, 6; Хърсовска 4, 6, 3, 2, 1; Делвино, общ. Благоевград; Местност Стоянов Чукар /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бучино Ахмедово Лозята Махала Мичевци къща; Местност Лозята Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 27.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело Поле, общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279.818.47 Жилище, 1 работа по съоръжения НН

На 27.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград Владо Черноземски 18, 24а, 24, 7, 11, 22, 20, 5, 9; Генерал Тодоров 12, 19, 6, 10, 2, 4, 15, 13, 11, 17; Майор Стефан Иванов 6, 11, 8, 7, 1, 16, 9, 18, 10, 5а, 3, 14, 2, 5, 4, 12; Св.Св. Кирил и Методий ІІІ Оу; Скаптопара 21, 12, 24, 16, 14, 12а, 19, 10, 18 работа по съоръжения НН

На 27.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Логодаж УПИ-ІV-195 Кв.14 Голяма Нива Жилище, къща работа по съоръжения НН

На 27.07.2017 г. /08:00 - 08:15 ч./ - Бучино Махала Каракачанка работа по съоръжения НН

На 27.07.2017 г. /10:00 - 14:15 ч./ - Бучино Махала Каракачанка

На 27.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Благоевград Ален Мак 47; Георги Андрейчин 6; Еленово 70, 69, 68, 69, 93, С/У бл.88 и бл.89, 87, 89, Шивашки Цех, 89б, С/У бл.89, Жилище, 93, 88, Училище, 92, 90, 91, 47/48, 53, 38, 54, 1, 51, 52, 49, 58, 47, Срещу бл.25, 56, 62, 46, 47, 55, 48, 46, гараж, 49, 49, 57, Срещу блок 31, 35, 36, 32, 35, 34, 31, 33, 38, 39, 38, 37, 36, Времено С-Во, 39, 33, 62 62, 114, 62, 65, 114, 64, 61, 60, 59, 63, 81, 52, 79, 50, 82, 78, 51, 80, 81, 83, 82, 66, 63, 63, 67, 64; Жк. Еленово - 1, Идт. 04279.626.29 и 04279.626.30 Имот 04279.626.148, Калина 9; Кв. Еленово 04279.626.30 Пейо К.Яворов 35, 58, 76; Преслав 7, 9, 5; УПИ-II-0427962660 Хвойна 5 Секция Б, 5 Секция А, 7; Явор 10, 11 /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 27.07.2017 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Благоевград Ален Мак 47; Георги Андрейчин 6; Еленово 70, 69, 68, 69, 93, С/У бл.88 и бл.89, 87, 89, Шивашки Цех, 89б, С/У бл.89, Жилище, 93, 88, Училище, 92, 90, 91, 47/48, 53, 38, 54, 1, 51, 52, 49, 58, 47, Срещу бл.25, 56, 62, 46, 47, 55, 48, 46, гараж, 49, 49, 57, Срещу блок 31, 35, 36, 32, 35, 34, 31, 33, 38, 39, 38, 37, 36, Времено С-Во, 39, 33, 62 62, 114, 62, 65, 114, 64, 61, 60, 59, 63, 81, 52, 79, 50, 82, 78, 51, 80, 81, 83, 82, 66, 63, 63, 67, 64; Жк. Еленово - 1, Идт. 04279.626.29 и 04279.626.30 Имот 04279.626.148, Калина 9; Кв. Еленово 04279.626.30 Пейо К.Яворов 35, 58, 76; Преслав 7, 9, 5; УПИ-II-0427962660 Хвойна 5 Секция Б, 5 Секция А, 7; Явор 10, 11 /по заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 27.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело Поле, общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, Кв.5 2, Жилище работа по съоръжения НН

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Ален Мак 34, 33, 32, 34, 41, 38, 39, 63, ул."Люлин" № 4

На 27.07.2017 г. /15:00 - 15:30 ч./ - Благоевград Андрей Ляпчев 15; Битоля Броди 42, 26, 38; Освобождение 1, 12, Офис, 20, 38, 14, 36, 18, 22, 26, 24, 34, 30, 19, 32, 10, 28, 1а; Пейо К.Яворов Хотел, 30, Шивалня, Шивашки Цех-Временно Строителс, 1, 30; Питу Гули 9; Струга 1, Магазин 2; Струмско Център 3, 1, 4, 2, Срещу Рум До Тото-Пункт, Офис, Магазин, Павилион, Училище, Басейн, Магазин, 25, 27, 26, 28б, 30, 28, 12, 10, 13, 12, 11, 13, 16, 14, 9, 11, гараж, 6, 9, Жилище, 10, 15, С/У бл.13, 15, 7, 15, 9, 9, 5, 26, 6, Жилище, 8, 15, 6, 7, гараж, 11, 15, 5, 30, 29; Трудолюбие 5, 3, 7, 9, 7; УПИ-XIV и УПИ-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана на Цар Самуил 7, 5, 3; Чавдар 8, 4, 2, 6; Юрий Гагарин 7, 9, 4, 1, 2, 5, 3; Яне Сандански 1, 3, 4, 1; М.Шейница Ш-24 /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 27.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Благоевград Андрей Ляпчев 15; Битоля Броди 42, 26, 38; Освобождение 1, 12, Офис, 20, 38, 14, 36, 18, 22, 26, 24, 34, 30, 19, 32, 10, 28, 1а; Пейо К.Яворов Хотел, 30, Шивалня, Шивашки Цех-Временно Строителс, 1, 30; Питу Гули 9; Струга 1, Магазин 2; Струмско Център 3, 1, 4, 2, Срещу Рум До Тото-Пункт, Офис, Магазин, Павилион, Училище, Басейн, Магазин, 25, 27, 26, 28б, 30, 28, 12, 10, 13, 12, 11, 13, 16, 14, 9, 11, гараж, 6, 9, Жилище, 10, 15, С/У бл.13, 15, 7, 15, 9, 9, 5, 26, 6, Жилище, 8, 15, 6, 7, гараж, 11, 15, 5, 30, 29; Трудолюбие 5, 3, 7, 9, 7; УПИ-XIV и УПИ-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана на Цар Самуил 7, 5, 3; Чавдар 8, 4, 2, 6; Юрий Гагарин 7, 9, 4, 1, 2, 5, 3; Яне Сандански 1, 3, 4, 1; М.Шейница Ш-24 /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Церово, общ. Благоевград Надежда 1; УПИ ІV-110, Кв.15 Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2

На 27.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Изгрев, общ. Благоевград работа по съоръжения НН

На 27.07.2017 г. /12:30 - 13:00 ч./ - Благоевград 04279.108.9 М. Под Черквата 04279.628.416 04279.629.76 VII - 5799, Кв. 11 Баба Тонка 10, 13, 9, 7, 11, 5, 8, 4, 14, 15, 1, 12, 2, 6; Броди 22, 24, 20, 22, 24, гараж, 18, 22, 2, 14, 12, 18 В, 20, 16, гараж, 20, 4, Работилница, 8, 12, 10, 18, гараж, 22, 14, 16, 10, 18, 26, 28а, гараж, 24, 32, 34, 30, 12, 16, 24, 20, 36, 32, 28, Жилище, 22, 30; Влахина Планина 2а, 17, 4, 1, 7, 15, 2, 3, 6, 7, 9, 5, 11, 13, 9; Възраждане 3, 1, 2; Гемеджиите 2, 12, 6, 24, 18, 2, 19, 27, 11, 21, 17, 26, 15, 4, 7, 14, 20, 16, 9, 13, 23, 8, 10, 1, 9, 25; Заря 6, 12, 16, 10, 7, 8, 4, 5, къща- Временно Ст-Во, 2, 9, 14, 20, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 3, 12, 1, 18; Кв.26, УПИ ІІ-9114, УПИ ІІІ-9115, 9116 Кв.Струмско, Идн.№04279.628.167 Кв.Струмско, Инд.№04279.628.454 Кресна 8, 13, 3, 11, В Бившия Стопански Двор, 7, 30, 4, 12, 9, 8, 5, 2, 32, 6; Любен Каравелов 18, 3, 11, 6, 9, 12, Чжс- Вр. Стр., 1, 15, 5, 19, 10, 16, 13, 17, 14, 8, 21; Малешевска 3, 7, 4, 5, 1; Местност Армутлука Местност Опитно Поле Помпа За Напояване; Местност Пенков Чифлик "Жилищна Сграда С Магазини", 13001, Помпа За Напояване, Жилище, Пом.С-Во, Контролно Диагностичен Пунк-Вр; Местност Песока-Оранжерии Местност Песоко Помпа; Местност Под Черквата Местност Шейница Селскостопанска Постройка, Ш.24; Огражден 9, 13, 8, 11, 7, 12, 16, 8, 18, 10; Освобождение 8, 2, 4, 10, 2, 5, 93, 23, 58, 74, 44, 50, 60, 52, 8, 1, 35, 102, 39, 108, 25, 85, 56, 70, 84, 66, 27, 31, 76, 72, 21, 68, 54, 62, 106, 81, 41, 42, 40, 82, 101, 48, 9, Жилище, 37, 100, 29, 15, 46, 25, 6, 32, 98, 30, 7, 64, 45; Панайот Волов 5, 9, 17, 13, 3, 24, 18, 2, 19, 22, 7, 26, 1, 20, 11, 4, 12, 8, 16; Пейо К.Яворов 2б, 16 Автокъща; Пенков Чифлик Ш.39; Пеньо Пенев 2, 3, 5, 6, 4, 1; Питу Гули 1, 11, 3, 5, 7, 9; Под Черквата Прогрес 6, 5, 12, 8, 1, 13, 10, 4, 16, 18, 9, 19, 2, 17, 3, 14; Радецки 3, 1, 4, 5; Райко Жинзифов 20, 2, 12, 16, 14, 10, 6, 24, 4, 18, 26, 8, 10а, 22; Р-Н Стопански Двор 21, 22; Сергей Румянцев 2; Солунските Атентатори 3, 12, 7, 5, 2, 4, 8, 10, 8, 1; Стопански Двор Струга Магазин 2, 1, 1, 3, 5; Струма 2, 1, 2, 13, 8, 9, 7, 16, 3, 1, 5, Жилище, 10, Парно, Жилищна Сграда-Временно Ст-Во, 2, Павилион; Струмско Център гараж, Читалище, Помпа За Напояване, Стоп.Двор, Жилище, Жилище, Кафе, Павилион, Сграда, Жилище, Помпа За Напояване; Тодор Каблешков 3, 4, 6, 1, 8; Трифон Кунев 3; ул. Кресна и ул. Освобождение УПИ-XIV Иупи-XXI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана на Христо Ботев Фурна; Шейница-Ш.24 34, 34; Яне Сандански 1, 3, 8, 11, 1, 15, 3, 5, 5, 3, 2 2, 2д, 1, 19, 3, 7, 2, 5; Жилищна Сграда,,, Магазин и Склад За Промишлени, Помпа За Напояване /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 28.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Изгрев, общ. Благоевград работа по съоръжения НН

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бучино Ахмедово Лозята Махала Мичевци къща; Местност Лозята Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; Община Благоевград, Мах. Тасковска къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 28.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело Поле, общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279.818.47 Жилище, 1 работа по съоръжения НН

На 28.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград Владо Черноземски 18, 24а, 24, 7, 11, 22, 20, 5, 9; Генерал Тодоров 12, 19, 6, 10, 2, 4, 15, 13, 11, 17; Майор Стефан Иванов 6, 11, 8, 7, 1, 16, 9, 18, 10, 5а, 3, 14, 2, 5, 4, 12; Св.Св. Кирил и Методий ІІІ Оу; Скаптопара 21, 12, 24, 16, 14, 12а, 19, 10, 18 работа по съоръжения НН

На 28.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Логодаж УПИ-ІV-195 Кв.14 Голяма Нива Жилище, къща работа по съоръжения НН

На 28.07.2017 г. /08:00 - 08:15 ч./ - Бучино Махала Каракачанка работа по съоръжения НН

На 28.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело Поле, общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, Кв.5 2, Жилище работа по съоръжения НН

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Благоевград Ален Мак 34, 33, 32, 34, 41, 38, 39, 63, ул."Люлин" № 4

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Церово, общ. Благоевград Надежда 1; УПИ ІV-110, Кв.15 Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2

Община Гоце Делчев

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Гоце Делчев Бабуна 5, 4, 10, 8, 1, 10 А, 6, 7, 3, 2, 12; Мидия 21, 31, 26, 10, 15, 11, 17, 13, 16, 24, 30, 28, 19, 22, 14, 12, 32; Полковник Борис Дрангов 86, 88, 84, 94, 92, 96, 90; Саук Бунар Серес 5; Стражин 29, 23, 36, 37, 1, 20, 28, 22, 2, 7, 13, 4, 12, 5, 10, 11, 32, 31, 24, 16, 26, 21, 3, 15, 30, 25, 34, 35, 8, 19, 6, 14, 18, 17, 27, 9, 33; Страцин 2, 43, 10, 42, 19, 36, 8, 7, 4, 52, 6, 24, 14, 38, 32, 17, 12, 44, 35, 13, 28, 37, 20, 50, 18, 11, 3, 30, 45, 1, 48, 39, 31, 33, 25, 54, 15, 40, 16, 9, 21, 26, 23, 5, 29, 41, 27; Струга 32, 54, 56, 27, 37, 52, 38, 40, 42, 33, 34, 24, 44, 41, 39, 31, 50, 29, 58, 23, 48, 46, 26, 30, 25

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Буково, общ. Гоце Делчев УПИ- ХvІІ-164, Кв.11 Хvі-246, Кв.19

На 25.07.2017 г. /12:00 - 16:30 ч./ - Брезница 29-ти Декември 7; Vі 9; VІІІ Антон Иванов 11; Балийца 33, 29, 26, 25, 41, 47, 43, 30, 28, 42, 35, 37 А, 37, 24, 10; Васил Петлешков 2, 4; Воденицата 2; Гео Милев 3, 8, 12, 7, 6, 11, 5, 1, 17, 15; Гоце Делчев 19, 11, 21, 8, 17, 6, 13, 23, 15; Дунав 13; Иван Вазов 17, 31, 27, 12, 23, 4, 10, 35, 5, 9, 8, 20, 33, 19, 21; Масърли 1, 3, 10; Неврокоп 12, 11; Отец Паисий 4, 3, 10, 2, 8, 1, 5, 7, 6; Падарката 15, 14, 17, 3, 19; Пейо К.Яворов 13; Пирин 2, 18, 22, 16, 7, 9, 3, 8, 13, 15, 5, 14; Речище 31, 13; Ридът 16, 12, 8, 17, 19, 18, 7, 10, 21, 9; Свобода 5; Софата 2; Спас Белухов-Пането 9, 5, 12, 10, 4, 14, 2, 1; Татарка 7; Туфча 24; УПИ-ІV, Кв.82 Хан Аспарух 10; Ходжова Поляна 24, 36, 40, 28, 32, 30, 8, 6, 27, 20, 15, 42, 29; Христо Ботев 3, 2, 1; Хр.Смирненски 20, 18, 22; Чала 2, 6, 10, 4, 21, 18; Юрий Гагарин 5, 8, 9, 4, 3, 2, 10, 7, 12; 3

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Буково, общ. Гоце Делчев УПИ- ХvІІ-164, Кв.11 Хvі-246, Кв.19

На 25.07.2017 г. /09:00 - 14:30 ч./ - Брезница Антон Иванов 1; Балийца 5, 3; Барата 18, 9, 4, 3, 8, 1; Бели Брег 1; Бърда 14; Васил Левски 26, 27; Васил Петлешков 7, 5, 4, 10, 9, 3; Воденицата 1, 5; Генерал Ковачев 5, 1, 2, 4, 7; Гео Милев 6; Георги С.Раковски 4, 12, 5, 3, 6, 10; Гоце Делчев 1; Иван Вазов 1; Исмаил Кальор 6, 2, 9, 7; Каменица 6; Керанека 20, 15, 7, 6, 11, 2, 1, 4, 12, 9; Крали Марко 5, 6, 3, 7, 2, 4; Кушията 5, 8, 2, 7, 4; Лозята 17, 5, 11, 21, 48, 4, 18, 10, 2, 14, 7, 12, 6, 3; Македония 10; Неврокоп 9, 24, 8, 7, 46, 19, 10, 48, 3, 30, 15, 5, 33, 4, 12, 29, 25, 37, 18, 13, 32, 35, 28, 27, 11, 14, 39, 26, 16, 36, 17, 6, 34, 1, 50, 2; Отец Паисий 4, 10; Падарката 10, 14; Панайот Хитов 4; Пейо К.Яворов 2, 5, 17, 11, 4, 6, 24, 7, 18, 31, 1, 12, 14, 19, 23, 16; Пирин 14; Речище 17, 2, 32; Ридът 13; Синища 9, 1, 15, 7, 13, ТП-1, 17, 2, 11; Ситницата 1, 5, 3; Сливница 12, 1, 6, 13, 10, 5, 8, 4, 3; Софата 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 28, 23; Спас Белухов-Пането 12; Стефан Караджа 3, 4, 5, 13, 1, 2; Суда 36, 23, 31, 27, 19, 13, 21, 30, 25, 28, 40, 32, 14, 15, 20, 34, 33, 24, 35; Татарка 7, 6, 2, 23, 43, 1, 42, 5, 15, 9, 13, 19, 11, 3, 4, 8, 14, 10; Теофик Хаджи 4, 2, 5, 6, 7; Туфча 28, 2, 6; УПИ-ХvІІІ-72138, Кв. 58 Хан Аспарух 12, 21; Христо Ботев 15; Хр.Смирненски 16, 20; Цар Калоян 6, 11, 2, 5, 3; Чифлика 4, 17, 5, 2, 6; Гоце Делчев; Драмски Път

На 26.07.2017 г. /09:00 - 14:30 ч./ - Лъжница Ал.Стамболийски 5; Васил Левски 1; Граматиковица Драва 23, 25, 30, 44, 37, 13, 31, 33, 7, 1, 27, 17, 36, 21, 5, 40; Елена Лефтерова 4, 7а, 10, 12, 8, 1, 6, 5, 7, 9; Здравец 14, 8, 1, 20, 12, 18, 5, 3, 16; Ивайло 2, 11, 3, 10, 4, 9, 6, 8, 7, 12а; Каменика Никола Вапцаров 10, 69, 3, 2, 4, 50, 12, 57, 9, 6, 17, 63, 62, 22 А, 46, 56, 13, 16, 36, 58, 7, 51, 60, 11, 61, 11 А, 64, 8, 54, 22 Б, 20, 55, 20 А, 52, 59; Никола Калъпчиев 18, 43, 30, 33, 20, 42, 8, 10, 40, 39, 12, 29, 28, 31, 30 А, 32, 23, 33 А, 48, 50, 11, 45, 22, 27, 15, 2, 16, 31 А, 21, 17, 19, 49, 7, 12а, 39 А, 16 А,,, 24, 34, 5, 35 А, 41, 1, 26, 15а; Никола Парапунов 4, 13, 7 А, 7, 9, 3, 2, 1, 15; Опълченска 20; Патриарх Евтимий 5, 1, 2; Пирин 3; Прогрес 6; Стоян Войвода 17, 15, 30

На 26.07.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Крушево, общ. Гърмен

Община Гърмен

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Дебрен Втора 1; Двадесет и Първа 5; Двадесет и Седма 6, 12, 1; Извън Регулация Пи 038014 Корилово Осемнадесета 17, 13, 7, 9, 11, 10, 6, 14, 12, 15, 5, 4; Пета 21, 39, 19, 23, 5, 43, 6, 8, 17, 11, 1, 27, 16, 26, 15, 13, 7, 28, 25, 24, 20, 31, 29, 18, 4, 10, 12, 14, 3, 41, 37, 9, 2, 30, 22, 33; Петнадесета 7, 8, 16, 11, 13, 12, 15, 2, 4, 5, 17, 6, 1, 26, 3, 18, 22, 9, 14, 24, 20, 10, 19, 21; Седма 3, 1, 5, 4, 8, 6; Четвърта 27; Четиринадесета 17, 32; Шеста 38, 52, 46, 17, 40, 50, 42, 44, 48; Шестнадесета 9, 6, 17, 13, 14, 26, 10, 5, 19, 18, 16, 22, 8, 12, 24, 2, 4, 21, 11, 28, 20, 15, 7, 34

На 26.07.2017 г. /12:30 - 16:15 ч./ - Долно Дряново Района В Посока Изхода За Село Сатовча

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Хвостяне 28028 УПИ-V, Кв.2 ТП1

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гърмен Втора 31; Двадесет и Втора 9; Двадесет и Седма 3; Двадесет и Трета 7, 4; Двадесет и Четвърта 6; Дванадесета 1, 2, 3, 13, 8, 4; Девета 12, 26, 18, 8, 21, 17, 20, 4, 16, 34, 11, 15, 10, 6; Деветнадесета 7; Десета 39, 60, 20, 40, 68, 49, 56, 23, 64, 62, 78, 46, 50, 52, 51, 6, 66, 36, 54, 44, 29, 38, 21, 19, 26, 45, 34, 72, 22, 37, 41, 30, 32, 47, 58, 43; Единадесета 14, 15, 1а, 3, 4, 1, 7, 5, 19, 23, 11, 16, 21, 13, 10, 6, 9; Извън Регулацията Овчарник; Неуточнен Адрес Осемнадесета 34, 9; Осма 6, 21, 13; Петнадесета 56; Първа 44, 38, 32, 21, 34, 40, 22, 19, 36, 1, 23; Седма 28, 31, 13; Трета 3; Тридесет и Пета 8, 6; Тридесет и Трета 7; Тридесет и Четвърта 2, 109, 8, 3, 1, 7, 4; Тридесет и Шеста 1; Тринадесета 2, 9; Шеста 8

Община Кресна

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кресна Влахински Езера 15, 32, 4, 28, 19, 25, 17, 21, 24, 26, 23, 28а, 21а, 30, 18; Детелина 4, 6; Еделвайс 7, 10, 9, 5, 1, 3, 6, 8, 2, 4; Отец Паисий 11, 4, 15, 31, 13, 12, 1, 23, 9, 3, 22, 33, 29, 2, 7, 24, 19, 10, 38, 14, 17, 27, 25, 8, 5, 21; Перун 31, 22, 16, 27, 20, 29, 18; Пирин 24, 3, 11, 7, 19, 21, 13, 8, 15, 12, 22, 6, 18, 5, 1, 10, 26, 28, 20, 14, 4, 17, 30, 9; Пирински Бор 12, 13, 9, 34, 30, 15, 11; Рила 8, 6, 4, 10, 12; Спартак 14, 24, 19, 22, 11, 27, 16, 18, 7, 23, 2, 34, 4, 13, 12, 8, 28, 29, 30, 20, 21, 3, 10, 25, 9, 15, 32, 7а, 31, 5, 17; Теменуга 6, 11, 9, 5, 1, 4, 2, 7; Яне Сандански 73, 59, 67, 69, 63, 61, 65, 71

На 24.07.2017 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Влахи Драколово; Кресна; Главен Път Е-79 Бензиностанция; Македония 96; Местност Солунско Дере Въглища, Гатер, Овчарник; Ощава; 54537.600.31.1 Германци Местност Русенци къща, ТП2; Сенокос, общ. Симитли; Вила; Стара Кресна; Местност Кулата УПИ III Кв 11, Скз Стара Кресна /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 25.07.2017 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Влахи Драколово; Кресна; Главен Път Е-79 Бензиностанция; Македония 96; Местност Солунско Дере Въглища, Гатер, Овчарник; Ощава; 54537.600.31.1 Германци Местност Русенци къща, ТП2; Сенокос, общ. Симитли; Вила; Стара Кресна; Местност Кулата УПИ III Кв 11, Скз Стара Кресна /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кресна Влахински Езера 15, 32, 4, 28, 19, 25, 17, 21, 24, 26, 23, 28а, 21а, 30, 18; Детелина 4, 6; Еделвайс 7, 10, 9, 5, 1, 3, 6, 8, 2, 4; Отец Паисий 11, 4, 15, 31, 13, 12, 1, 23, 9, 3, 22, 33, 29, 2, 7, 24, 19, 10, 38, 14, 17, 27, 25, 8, 5, 21; Перун 31, 22, 16, 27, 20, 29, 18; Пирин 24, 3, 11, 7, 19, 21, 13, 8, 15, 12, 22, 6, 18, 5, 1, 10, 26, 28, 20, 14, 4, 17, 30, 9; Пирински Бор 12, 13, 9, 34, 30, 15, 11; Рила 8, 6, 4, 10, 12; Спартак 14, 24, 19, 22, 11, 27, 16, 18, 7, 23, 2, 34, 4, 13, 12, 8, 28, 29, 30, 20, 21, 3, 10, 25, 9, 15, 32, 7а, 31, 5, 17; Теменуга 6, 11, 9, 5, 1, 4, 2, 7; Яне Сандански 73, 59, 67, 69, 63, 61, 65, 71

На 26.07.2017 г. /09:00 - 11:15 ч./ - Кресна Местност Градешки Бани Офис, Обект; Неуточнен Адрес Баня; Подината

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кресна Влахински Езера 15, 32, 4, 28, 19, 25, 17, 21, 24, 26, 23, 28а, 21а, 30, 18; Детелина 4, 6; Еделвайс 7, 10, 9, 5, 1, 3, 6, 8, 2, 4; Отец Паисий 11, 4, 15, 31, 13, 12, 1, 23, 9, 3, 22, 33, 29, 2, 7, 24, 19, 10, 38, 14, 17, 27, 25, 8, 5, 21; Перун 31, 22, 16, 27, 20, 29, 18; Пирин 24, 3, 11, 7, 19, 21, 13, 8, 15, 12, 22, 6, 18, 5, 1, 10, 26, 28, 20, 14, 4, 17, 30, 9; Пирински Бор 12, 13, 9, 34, 30, 15, 11; Рила 8, 6, 4, 10, 12; Спартак 14, 24, 19, 22, 11, 27, 16, 18, 7, 23, 2, 34, 4, 13, 12, 8, 28, 29, 30, 20, 21, 3, 10, 25, 9, 15, 32, 7а, 31, 5, 17; Теменуга 6, 11, 9, 5, 1, 4, 2, 7; Яне Сандански 73, 59, 67, 69, 63, 61, 65, 71

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кресна Влахински Езера 15, 32, 4, 28, 19, 25, 17, 21, 24, 26, 23, 28а, 21а, 30, 18; Детелина 4, 6; Еделвайс 7, 10, 9, 5, 1, 3, 6, 8, 2, 4; Отец Паисий 11, 4, 15, 31, 13, 12, 1, 23, 9, 3, 22, 33, 29, 2, 7, 24, 19, 10, 38, 14, 17, 27, 25, 8, 5, 21; Перун 31, 22, 16, 27, 20, 29, 18; Пирин 24, 3, 11, 7, 19, 21, 13, 8, 15, 12, 22, 6, 18, 5, 1, 10, 26, 28, 20, 14, 4, 17, 30, 9; Пирински Бор 12, 13, 9, 34, 30, 15, 11; Рила 8, 6, 4, 10, 12; Спартак 14, 24, 19, 22, 11, 27, 16, 18, 7, 23, 2, 34, 4, 13, 12, 8, 28, 29, 30, 20, 21, 3, 10, 25, 9, 15, 32, 7а, 31, 5, 17; Теменуга 6, 11, 9, 5, 1, 4, 2, 7; Яне Сандански 73, 59, 67, 69, 63, 61, 65, 71

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кресна Влахински Езера 15, 32, 4, 28, 19, 25, 17, 21, 24, 26, 23, 28а, 21а, 30, 18; Детелина 4, 6; Еделвайс 7, 10, 9, 5, 1, 3, 6, 8, 2, 4; Отец Паисий 11, 4, 15, 31, 13, 12, 1, 23, 9, 3, 22, 33, 29, 2, 7, 24, 19, 10, 38, 14, 17, 27, 25, 8, 5, 21; Перун 31, 22, 16, 27, 20, 29, 18; Пирин 24, 3, 11, 7, 19, 21, 13, 8, 15, 12, 22, 6, 18, 5, 1, 10, 26, 28, 20, 14, 4, 17, 30, 9; Пирински Бор 12, 13, 9, 34, 30, 15, 11; Рила 8, 6, 4, 10, 12; Спартак 14, 24, 19, 22, 11, 27, 16, 18, 7, 23, 2, 34, 4, 13, 12, 8, 28, 29, 30, 20, 21, 3, 10, 25, 9, 15, 32, 7а, 31, 5, 17; Теменуга 6, 11, 9, 5, 1, 4, 2, 7; Яне Сандански 73, 59, 67, 69, 63, 61, 65, 71

Община Петрич

На 24.07.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Кавракирово Антон Попов 11, 15, 18, 13, 9, 20, 16, 1, 22, 24; Богоево 18, 16, 26, 34, 5, 15, 22, 7, 13, 28, 9, 14, 20, 36, 3, 10, 24, 2, 17, 11, 30, 29, 23, 8, 21, 1, 6, 4, 32, 19, 12; Бреза 16; Бузлуджа 8, 9, 13, 5, 7, 11; Георги Димитров 13, 4, 12, 11, 2, 15; Димитър Благоев 46, 48; Илинден 1; Местност Исмаилица Тръбен Кладенец За Поливане, Склад; Местост Караач Помпа; Метлата Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Огражден 3, 1, 10, 5, 8, 9, 7, 6; Пирин 6, 8, 1, 3, 2, 12, 5, 10; Синчец 2, 1; Стопански Двор Сграда-Склад; Шипка 4, 6, 8, 1, 2, 10; Първомай, общ. Петрич; Младост 5

На 24.07.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Първомай, общ. Петрич Антон Попов 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24; Гоце Делчев 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Македония 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Маркови Кладенци 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26; Младост 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23; Москва 15; Огражден 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Русия 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7; Самуилова Крепост 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20

На 24.07.2017 г. /12:00 - 14:00 ч./ - Петрич, общ. Петрич Местност Омондрос; Първомай, общ. Петрич; Антон Попов 22, 22; Беласица 38, 46, 42, 10, 26, 22, 12, 41, 9, 37, 25, 32, 40, 44, 28, 29, 38, 23, 8, 15, 13, 35, 23, 7, 20, 24, 11, 14, 36, 31, 30, 34, 17, 21, 19, 16, 27, 18, 39, 33; Вардар 10, 19, 17, 29, 4, 2, 2, 23, 6, 22, 3, 14, 12, 1, 11, 15, 9, 25, 13, 18, 20, 21, 8, 16, 27, 5; Георги Измерлиев 48, 28, 38, 36, 50, 17, 44, 30, 46, 34, 62, 27, 3, 58, 5, 26, 68, 54, 19, 32, 11, 56, 42, 13, 52, 40, 31, 60; Гоце Делчев 36, 45, 65, 41, 29, 25, 33, 37, 43, 48, 42, 27, 61, 46, 9, 18, 30, 54, 41, 56, 58, 35, 52, 32, 44, 31, 39, 46, 40, 38, 34, 57, 63, 47; Мануш Войвода 12; Маркови Кладенци 36; Местност Бунаро Стопанска Постройка; Младост 5, 36, 24; Отец Паисий 33, 21, 24, 22, 23, 26, 29, 27, 25, 20, 31; Пирин 1, 2, 19, 13, 21, 7, 4, 22, 12, 10, 25, 9, 3, 17, 23, 21, 15, 5, 11, 6; Русия 13; Самуилова Крепост 46, 44, 29, 27, 21, 38, 28, 34, 23, 40, 52, 36, 58, 30, 54, 26, 32, 25, 6; Хоризонт 19, 17, 27, 29, 23, 21, 15, 31, 25, 13; Цар Самуил 12, 30, 45, 17, 21, 49, 28, 3, 14, 9, 11, 7, 8, 13, 1, 25, 22, 23, 16, 34, 32, 2, 6, 43, 47, 29, 35, 4, 27, 31, 33, 26, 41, 24, 51, 39, 19, 20, 18, 10, 37, 15; Яне Сандански 49, 46

На 24.07.2017 г. /09:00 - 10:00 ч./ - Дрангово, общ. Петрич Старо Село М.Върбите УПИ 000498, Мебелен Цех; Кулата; Местност Гкпп-Кулата Терминал Митница; Марикостиново; Неуточнен Адрес Село Тополница; Митино; Местност Порой; Петрич, общ. Петрич; 56126.292.4 Местност Козлек Местност Мерата Селскостопанска Постройка, Овчарник С Битовка; Одрин 49, 52, 55, 53, 56, 46, 54, 50, 45, 47, 51, 48; Полковник Дрангов 1; Свети Георги 49, 50, 35, 52, 45, 54, 47, 51; Свобода 1, 2, 6; Ръждак; 56126.453.3 Белата Чешма УПИ V-86, Кв.20 Жилище, 3; София; Андрей Сахаров 75а; Старчево; Тополница, общ. Петрич; Гробището

На 24.07.2017 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Дрангово, общ. Петрич Старо Село М.Върбите УПИ 000498, Мебелен Цех; Кулата; Местност Гкпп-Кулата Терминал Митница; Марикостиново; Неуточнен Адрес Село Тополница; Митино; Местност Порой; Петрич, общ. Петрич; 56126.292.4 Местност Козлек Местност Мерата Селскостопанска Постройка, Овчарник С Битовка; Одрин 49, 52, 55, 53, 56, 46, 54, 50, 45, 47, 51, 48; Полковник Дрангов 1; Свети Георги 49, 50, 35, 52, 45, 54, 47, 51; Свобода 1, 2, 6; Ръждак; 56126.453.3 Белата Чешма УПИ V-86, Кв.20 Жилище, 3; София; Андрей Сахаров 75а; Старчево; Тополница, общ. Петрич; Гробището

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Петрич, общ. Петрич Рокфелер Бензиностанция Лукойл

На 24.07.2017 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Петрич, общ. Петрич България 126, 97, 72, 93, 103, 84, 87, 96, 68, 78, 74, 85, 89, 83, 101, 70, 95, 82, 94, 98, 92, 104, 99, 76, 80; Зиче Местност Бухото Работилница, Помпа За Напояване, Ресторант, Помпа, Офис, Жилище, Склад, Сонда, Обор, Сграда, Фургон, Цех; Местност Зиче Помпа За Напояване, Врем.С-Во, 8, Жилище, Временно Строителство, Жилищна Сграда, Църква, Каравана; Местност Неволница Местност Неволница Лозята Местност Неволница-Лозята Неволница Лозята Неволница-Лозята Полковник Дрангов 1

На 24.07.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; Брегалница 4, 8, 1, 6; Жп Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Петко Р.Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр.Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото Пункт

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Рибник

На 25.07.2017 г. /11:00 - 16:00 ч./ - Кавракирово Антон Попов 11, 15, 18, 13, 9, 20, 16, 1, 22, 24; Богоево 18, 16, 26, 34, 5, 15, 22, 7, 13, 28, 9, 14, 20, 36, 3, 10, 24, 2, 17, 11, 30, 29, 23, 8, 21, 1, 6, 4, 32, 19, 12; Бреза 16; Бузлуджа 8, 9, 13, 5, 7, 11; Георги Димитров 13, 4, 12, 11, 2, 15; Димитър Благоев 46, 48; Илинден 1; Местност Исмаилица Тръбен Кладенец За Поливане, Склад; Местост Караач Помпа; Метлата Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Огражден 3, 1, 10, 5, 8, 9, 7, 6; Пирин 6, 8, 1, 3, 2, 12, 5, 10; Синчец 2, 1; Стопански Двор Сграда-Склад; Шипка 4, 6, 8, 1, 2, 10; Първомай, общ. Петрич; Младост 5

На 25.07.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Първомай, общ. Петрич Антон Попов 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24; Гоце Делчев 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Македония 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Маркови Кладенци 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26; Младост 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23; Москва 15; Огражден 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Русия 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7; Самуилова Крепост 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Струмешница Струмешница

На 25.07.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Долна Рибница

На 25.07.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; Брегалница 4, 8, 1, 6; Жп Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Петко Р.Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр.Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото Пункт

На 25.07.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Марикостиново Бузлуджа 1, 4, 10, 5, 3, 6, 12, 8; Главен Път Е-79 1 Фтец Мантар Енерджи; Екзарх Йосиф 11, 17, 15, 19, 21, 5; Иван Вазов 1; Марица 7, 27, 4, 19, 6, 25, 8, 16, 3, 17, 37, 21, 31, 13, 11, 32, 35, 1, 12, 9, 18, 23, 2, 5, 33, 29; Местност Лозарски Андък Свинарник; Местност Падарка Свинарник, Казан; Отец Пайсий 17, 7, 5, 11, 13, 12, 2, 21, 4, 19, 8, 9, 3; Петър Берон 2; Монтана; Хан Кубрат 9

На 26.07.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; Брегалница 4, 8, 1, 6; Жп Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Петко Р.Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр.Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото Пункт

На 26.07.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Първомай, общ. Петрич Антон Попов 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24; Гоце Делчев 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Македония 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Маркови Кладенци 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26; Младост 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23; Москва 15; Огражден 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Русия 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7; Самуилова Крепост 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Струмешница Струмешница

На 26.07.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Струмешница Струмешница

На 27.07.2017 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Беласица Местност Бригадирски Стан Цех; Местност Зарзалиите Работилница; Местност Седми Километър Жилище, Обект, Ресторант, Пункт, Бензиностанция; Паприте; Петрич, общ. Петрич; 010024 Айран Бунар Алмалък Омондрос България 60, 126, 97, 72, 93, 103, 84, 87, 96, 68, 78, 74, 85, 89, 83, 101, 70, 95, 82, 94, 98, 92, 104, 99, 76, 80; Георги Урумов 55, 57, 53, 49, 51; Джевезлъка Димитър Талев 15, 20; Зиче Иваник Иловица Карачали Местност Айран Бунар Помпа; Местност Бела Мара Помпа, Склад; Местност Бухото Работилница, Помпа За Напояване, Ресторант, Помпа, Офис, Жилище, Склад, Сонда, Обор, Сграда, Фургон, Цех; Местност Джевезлъка Местност Зиче Помпа За Напояване, Врем.С-Во, 8, Жилище, Временно Строителство, Жилищна Сграда, Църква, Каравана; Местност Иваник Помпа, Магазин; Местност Неволница Местност Неволница Лозята Местност Неволница-Лозята Местност Омондрос Работилница, Цех Абб България, Помпа, Бензиностанция, Помпа За Напояване, Автосервиз, Шивашки Цех, Обувен Цех; Местност Поляните Комплекс, Автокъща; М.Омондрос Неволница Лозята Неволница-Лозята Оборище 6; Омондрос-Потоко Полковник Дрангов 1, 1; Поляните 11; Първомайски Път 55; Рокфелер 128, 137, 145, 143, 133, 136, 147, 141, 132, 135, 124, 153, 120, 157, 149, 118, 126, 159, 130, 114, 155, 134, 116, 122, 139; Тракия 11; Цар Борис III 47; Цар Симеон 68; Първомай, общ. Петрич; Антон Попов 3, 10, 4, 30, 7, 14, 9, 5, 16, 12, 6, 18, 1, 2, 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24, 22, 22; Беласица 4, 4, 38, 46, 42, 10, 26, 22, 12, 41, 9, 37, 25, 32, 40, 44, 28, 29, 38, 23, 8, 15, 13, 35, 23, 7, 20, 24, 11, 14, 36, 31, 30, 34, 17, 21, 19, 16, 27, 18, 39, 33, 7, 4, 5, 6, 1, 3, 2; Вардар 10, 19, 17, 29, 4, 2, 2, 23, 6, 22, 3, 14, 12, 1, 11, 15, 9, 25, 13, 18, 20, 21, 8, 16, 27, 5; Васил Левски 35, 12, 31, 29, 15, 18, 21, 27, 42, 26, 33, 37, 22, 43, 19, 24, 28, 14, 25, 16, 23, 39, 20, 10, 11, 4, 13, 8, 5, 6, 3, 7, 1, 9; Военна Градина -Абдал Георги Измерлиев 68, 48, 28, 38, 36, 50, 17, 44, 30, 46, 34, 62, 27, 3, 58, 5, 26, 68, 54, 19, 32, 11, 56, 42, 13, 52, 40, 31, 60; Гоце Делчев 36, 45, 65, 41, 29, 25, 33, 37, 43, 48, 42, 27, 61, 46, 9, 18, 30, 54, 41, 56, 58, 35, 52, 32, 44, 31, 39, 46, 40, 38, 34, 57, 63, 47, 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Златарево 10, 8, 2, 12, 6, 4; Извън Регулацията 2; Македония 18, 10, 11, 6, 3, 8, 2, 32, 5, 7, 4, 13, 12, 15, 1, 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Мануш Войвода 8, 13, 9, 2, 11, 15, 10, 4, 6, 12, 1, 12а, 7, 5, 2, 3, 1, 12; Маркови Кладенци 8, 13, 10, 1, 4, 17, 5, 15, 2, 25, 23, 6, 21, 11, 12, 34, 36, 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26, 36; Местност Бунаро Стопанска Постройка; Местност Моста Съблекалня; Местност Стопански Двор Цех, Работилница, Цех; Местност Траканите Местност Чалията Помпа; Местност Чалтията Център, Помпа, Склад, Цех, Работилница, Център, Склад, Работилница, Цех, Помпа; Местонст Гьоло Оризарнико Строеж на Фурна, Адм.-Битова Сг, Строеж на Фурна, Адм.-Битова Сг; Младост 2, 14, 20, 5, 4, 9, 22, 16, 17, 18, 6, 12, 15, 11, 10, 1, 7, 8, 17, 1, 5, 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23, 5, 36, 24; Москва 9, 9, 15; Неуточнен Адрес Станция Бац, Поща; Огражден 1, 34, 1, 11, 7, 10, 12, 3, 4, 2, 5, 6, 9, 8, 1, 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Оджовица Чалията Отец Паисий 33, 21, 24, 22, 23, 26, 29, 27, 25, 20, 31; Пирин 1, 2, 19, 13, 21, 7, 4, 22, 12, 10, 25, 9, 3, 17, 23, 21, 15, 5, 11, 6; Русия 24, 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7, 13; Самуилова Крепост 46, 44, 29, 27, 21, 38, 28, 34, 23, 40, 52, 36, 58, 30, 54, 26, 32, 25, 6, 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20; Спартак 3, 6, 7, 9, 5, 4, 1, 2; Х-245 Кв.64 Хоризонт 5, 5, 1, 3, 19, 17, 27, 29, 23, 21, 15, 31, 25, 13, 19, 7, 35, 9, 2, 1, 5, 3, 11, 4; Цар Самуил 5, 12, 30, 45, 17, 21, 49, 28, 3, 14, 9, 11, 7, 8, 13, 1, 25, 22, 23, 16, 34, 32, 2, 6, 43, 47, 29, 35, 4, 27, 31, 33, 26, 41, 24, 51, 39, 19, 20, 18, 10, 37, 15; Яне Сандански 35, 35, 6, 14, 10, 2, 19, 8, 9, 15, 12, 4, 5, 3, 7, 16, 1, 43, 17, 18, 11, 13, 49, 46, 16, 24, 52, 28, 35, 25, 3, 29, 34, 36, 30, 26, 27, 37, 22, 47, 39, 38, 46, 48, 42, 33, 50, 40, 44, 32, 31, 23, 21, 45, 41

На 27.07.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Първомай, общ. Петрич Антон Попов 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24; Гоце Делчев 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Македония 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Маркови Кладенци 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26; Младост 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23; Москва 15; Огражден 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Русия 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7; Самуилова Крепост 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Струмешница Струмешница

На 27.07.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; Брегалница 4, 8, 1, 6; Жп Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Петко Р.Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр.Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото Пункт

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Петрич, общ. Петрич Бензиностанция Лукойл

На 27.07.2017 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Беласица Местност Бригадирски Стан Цех; Местност Зарзалиите Работилница; Местност Седми Километър Жилище, Обект, Ресторант, Пункт, Бензиностанция; Паприте; Петрич, общ. Петрич; 010024 Айран Бунар Алмалък Омондрос България 60, 126, 97, 72, 93, 103, 84, 87, 96, 68, 78, 74, 85, 89, 83, 101, 70, 95, 82, 94, 98, 92, 104, 99, 76, 80; Георги Урумов 55, 57, 53, 49, 51; Джевезлъка Димитър Талев 15, 20; Зиче Иваник Иловица Карачали Местност Айран Бунар Помпа; Местност Бела Мара Помпа, Склад; Местност Бухото Работилница, Помпа За Напояване, Ресторант, Помпа, Офис, Жилище, Склад, Сонда, Обор, Сграда, Фургон, Цех; Местност Джевезлъка Местност Зиче Помпа За Напояване, Врем.С-Во, 8, Жилище, Временно Строителство, Жилищна Сграда, Църква, Каравана; Местност Иваник Помпа, Магазин; Местност Неволница Местност Неволница Лозята Местност Неволница-Лозята Местност Омондрос Работилница, Цех Абб България, Помпа, Бензиностанция, Помпа За Напояване, Автосервиз, Шивашки Цех, Обувен Цех; Местност Поляните Комплекс, Автокъща; М.Омондрос Неволница Лозята Неволница-Лозята Оборище 6; Омондрос-Потоко Полковник Дрангов 1, 1; Поляните 11; Първомайски Път 55; Рокфелер 128, 137, 145, 143, 133, 136, 147, 141, 132, 135, 124, 153, 120, 157, 149, 118, 126, 159, 130, 114, 155, 134, 116, 122, 139; Тракия 11; Цар Борис III 47; Цар Симеон 68; Първомай, общ. Петрич; Антон Попов 3, 10, 4, 30, 7, 14, 9, 5, 16, 12, 6, 18, 1, 2, 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24, 22, 22; Беласица 4, 4, 38, 46, 42, 10, 26, 22, 12, 41, 9, 37, 25, 32, 40, 44, 28, 29, 38, 23, 8, 15, 13, 35, 23, 7, 20, 24, 11, 14, 36, 31, 30, 34, 17, 21, 19, 16, 27, 18, 39, 33, 7, 4, 5, 6, 1, 3, 2; Вардар 10, 19, 17, 29, 4, 2, 2, 23, 6, 22, 3, 14, 12, 1, 11, 15, 9, 25, 13, 18, 20, 21, 8, 16, 27, 5; Васил Левски 35, 12, 31, 29, 15, 18, 21, 27, 42, 26, 33, 37, 22, 43, 19, 24, 28, 14, 25, 16, 23, 39, 20, 10, 11, 4, 13, 8, 5, 6, 3, 7, 1, 9; Военна Градина -Абдал Георги Измерлиев 68, 48, 28, 38, 36, 50, 17, 44, 30, 46, 34, 62, 27, 3, 58, 5, 26, 68, 54, 19, 32, 11, 56, 42, 13, 52, 40, 31, 60; Гоце Делчев 36, 45, 65, 41, 29, 25, 33, 37, 43, 48, 42, 27, 61, 46, 9, 18, 30, 54, 41, 56, 58, 35, 52, 32, 44, 31, 39, 46, 40, 38, 34, 57, 63, 47, 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Златарево 10, 8, 2, 12, 6, 4; Извън Регулацията 2; Македония 18, 10, 11, 6, 3, 8, 2, 32, 5, 7, 4, 13, 12, 15, 1, 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Мануш Войвода 8, 13, 9, 2, 11, 15, 10, 4, 6, 12, 1, 12а, 7, 5, 2, 3, 1, 12; Маркови Кладенци 8, 13, 10, 1, 4, 17, 5, 15, 2, 25, 23, 6, 21, 11, 12, 34, 36, 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26, 36; Местност Бунаро Стопанска Постройка; Местност Моста Съблекалня; Местност Стопански Двор Цех, Работилница, Цех; Местност Траканите Местност Чалията Помпа; Местност Чалтията Център, Помпа, Склад, Цех, Работилница, Център, Склад, Работилница, Цех, Помпа; Местонст Гьоло Оризарнико Строеж на Фурна, Адм.-Битова Сг, Строеж на Фурна, Адм.-Битова Сг; Младост 2, 14, 20, 5, 4, 9, 22, 16, 17, 18, 6, 12, 15, 11, 10, 1, 7, 8, 17, 1, 5, 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23, 5, 36, 24; Москва 9, 9, 15; Неуточнен Адрес Станция Бац, Поща; Огражден 1, 34, 1, 11, 7, 10, 12, 3, 4, 2, 5, 6, 9, 8, 1, 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Оджовица Чалията Отец Паисий 33, 21, 24, 22, 23, 26, 29, 27, 25, 20, 31; Пирин 1, 2, 19, 13, 21, 7, 4, 22, 12, 10, 25, 9, 3, 17, 23, 21, 15, 5, 11, 6; Русия 24, 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7, 13; Самуилова Крепост 46, 44, 29, 27, 21, 38, 28, 34, 23, 40, 52, 36, 58, 30, 54, 26, 32, 25, 6, 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20; Спартак 3, 6, 7, 9, 5, 4, 1, 2; Х-245 Кв.64 Хоризонт 5, 5, 1, 3, 19, 17, 27, 29, 23, 21, 15, 31, 25, 13, 19, 7, 35, 9, 2, 1, 5, 3, 11, 4; Цар Самуил 5, 12, 30, 45, 17, 21, 49, 28, 3, 14, 9, 11, 7, 8, 13, 1, 25, 22, 23, 16, 34, 32, 2, 6, 43, 47, 29, 35, 4, 27, 31, 33, 26, 41, 24, 51, 39, 19, 20, 18, 10, 37, 15; Яне Сандански 35, 35, 6, 14, 10, 2, 19, 8, 9, 15, 12, 4, 5, 3, 7, 16, 1, 43, 17, 18, 11, 13, 49, 46, 16, 24, 52, 28, 35, 25, 3, 29, 34, 36, 30, 26, 27, 37, 22, 47, 39, 38, 46, 48, 42, 33, 50, 40, 44, 32, 31, 23, 21, 45, 41

На 28.07.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Кулата Антон Попов 27, 31, 9, 5, 15, 14, 10, 11, 23, 16, 7, 18, 3, 2, 8, 21, 12, 6, 67, 19, 4, 13, 17; Брегалница 4, 8, 1, 6; Жп Кулата Местност Гкпп-Кулата Каравана, Помпа; Местност Кавако Магазин; Неуточнен Адрес Усилвател Бац; Петко Р.Славейков 23; Плевен 10, 21, 22, 26, 6, 4, 1, 8, 14, 12, 3, 24, 20, 2; Хр.Чернопеев 2, 1; Цанко Церковски 3, 1, 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 3, 4, 1; Тото Пункт

На 28.07.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Първомай, общ. Петрич Антон Попов 15, 38, 13, 40, 30, 28, 34, 11, 26, 17, 32, 24; Гоце Делчев 24, 21, 14, 12, 7, 15, 5, 10, 3, 4, 26, 17, 6, 13, 18, 1, 28, 11, 22, 20, 9, 19, 16, 8; Македония 44, 27, 36, 40, 38, 42, 34; Маркови Кладенци 22, 27, 43, 35, 16, 41, 18, 37, 28, 29, 45, 33, 39, 14, 20, 31, 26; Младост 29, 24, 27, 21, 19, 34, 33, 26, 28, 31, 37, 30, 32, 23; Москва 15; Огражден 29, 27, 19, 17, 14, 23, 24, 33, 43, 31, 13, 18, 15, 51, 41, 45, 28, 30, 39, 32, 20, 35, 37, 16, 25, 26, 21; Русия 13, 20, 6, 18, 11, 12, 10, 8, 1, 9, 4, 16, 26, 5, 14, 24, 3, 15, 7; Самуилова Крепост 11, 15, 1, 9, 6, 4, 13, 26, 12, 14, 17, 5, 22, 8, 3, 7, 2, 19, 16, 20

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Габрене Александър Матрасов Здравец 15, 20, 6, 4, 14, 8, 16, 10, 2, 11, 12, 5; Извън Регулацията 8, 29, 23, 21, 34, 33, 7, 10, 57, 26, 9, 16, 12, 30, 15, 19, 14, 40, 13, 24, 27; Комсомолска 1, 5, 3, 8, 7, 9, 6, 10; Марена Местност Марена Сушилня; Октомври 6, 11, 10, 12, 8, 7; Освобождение 31, 4; Радецки 5, 8, 2, 11, 16, 3, 15, 23, 1, 9, 14, 13, 6; Родина 3, 5, 12, 7, 6, 9, 8, 10, 4; Стопански Двор Сграда

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Струмешница Струмешница

Община Разлог

На 24.07.2017 г. /12:00 - 16:30 ч./ - Елешница, общ. Разлог 9-ти Май 1 19, 17, 5, 7, 25, 9, 15, 2, 10, 19, 21, 11; Безименна 6, 3, 5, 8; Братя Миладинови 26; Варош 3, 17, 25, 6, 9, 22, 5, 1, 4, 2, 27, 10, 21, 11; Васил Бельов 65; Васил Левски 22, 13, 11, 18, 20, 16; Втора 2; Георги Димитров 66, 38, 163, 47, 55, 82, 67, 95, 18, 45, 98, 84, 27, 97, 62, 49, 53, 88, 79, 69, 81, 44, 85, 74, 56, 48, 46, 59, 100, 114, 87, 22, 73, 70, 83, 64, 54, 42, 58, 50, 96, 76, 65, 93, 80, 86, 108, 90, 101, 94, 72, 68, 144, 40, 77, 60, 92, 106, 75, 57, 51, 63, 99, 91, 78; Иван Вазов 1, 2, 6, 4, 5, 10, 7, 12; Кокиче 35, 31, 29, 14, 26, 17, 4, 37, 21, 2; Комсомолска 1, 11, 9; Минно Селище Църква, Дърводелна, Фуражомелка; Младост 27; Рила 1, 4, 2; Трета 2; Четвърта 5, 2, 3, 1; 19

На 26.07.2017 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Разлог 15-ти Септември 1, 1 1; Александър Стамболийски 1, 34, 31, 32, 30, 1, 18, 2, 36; Бела Река Братя Каназиреви 2, 4, 6, 16, 18, 10, 12, 20, 8, 14, 22, 4, 37, 35, 33, 34, 37, 36, 63, 59, 49, 55, 53, 38, 32, 39, 47, 40, 43, 41, 36, 40, 71, 7, 65, 44, 73, 43, 69, 9, 75, 7, 67; Братя Копанарови 2, 3, 3, 3 3; Братя Кулини 30, 16, 12, 10, 7, 8, 11, 15, 13, 17, 5, 14, 9, 18, 4, 6, 8; Братя Миладинови 10; Войнишка 1, 2, 4, 9, 11, 5, 8, 12, 7, 3, 6, 1; Възраждане 1; Георги Бенковски 10, 15, 2, 14, 27, 22, 21, 18, 20, 6, 25, 9, 26, 12, 3, 1, 13, 23, 11, 17, 1 1, 16, 8, 5, 19, 24; Голак Гоце Делчев 1, 35 Магазин; Екзарх Йосиф 18, 5, 6, 15, 21, 13, 14, 26, 24, 20, 28, 8, 22, 5 5, 5, 17, 16, 30, 4, 12, 11, 1, 2, 19, 10, 11, 1, 7, 9, 5, 2, 13, 13; Ж.К.Кцх Изворите 3, 7, 5, 9, 1; Илинден 7, 3, 5, 1, 2; К Ц Х 2, 4, 2, 14, 5, 7, 6; Опълченска 2, 3, 1, 3, 4, 2 2, 4 А, 6, Предел 2; Подполковник Спиридонов 4, 2, 26, 14, 5, 16, 11, 28, 3, 6, 7, 9, 22, 12, 30, 1, 10, 8, 18, 20, 24; Предел Преображение Канцеларии, 1, Офис Община, 1, 9, 1 Офис, Павилион, Зала Община, 7; Рила 28; Св.Св.Кирил и Методий Стефан Стамболов 28, 18, 30, 13 2, 13 13, 20, 13, 22, 24, 2, 16, 26, 2 2, 13, 1 Магазин, 1, 6, 3 3, 8, 7, 12, 5, 1, 3, 5 4, 9 3, 2, 4, 10, 5 5, 12б, 14, 3 3; Телемах Илиев 5, 7, 6, 1, 4, 11, 9, 3; Тодор Александров Канцеларии; Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/ 6; Хан Аспарух 7, 5, 1; Христо Ботев 47, 25, 27, 53, 5, 43, 59, 1, 49, 2, 45, 31, 37, 39, 2, ТП, 29, 33 2, 50, 65, 35, 61, 46, 63, Магазин Пк Пирин, 57, 55, 48, 12, 67, 51, 54, 31 1, 3, 87, 1, 1 А, 5, 9 9, 6, 1 Аптека, 10, 1, 9; Цар Иван Шишман 1, 2, 3, 5, 6, 8, 4; Цар Самуил 40, 62, 31, 52, 36, 42, 48, 38, 46, 34, 58, 32, 60, 44, 54, 50, 36 А, 2 2, 22; Четнишка 10, 8, 1, 3, 2, 9, 4, 5, 7; Шейново 26, 40, 34, 22, 47, 41, 16, 36, 28, 38, 30, 39, 32, 49, 45, 24, 43, 14, 8, 27, 37, 31, 25, 29, 23, 17, 19, 33, 15, 13, 35, 5, 8, 6 4, 5a, 6 А, 11, 1, 13, 4, 4, 6, 7, 9, 2, 6; От ТП Кцх, 5, От ТП Културен Дом

На 26.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Разлог ІІІ-750, 123 Пи 61813, 750, 123 Кв.136; Александър Стамболийски 4, 99, 8, 3, 6, 22, 5, 18, 7а, 16, 27, 28, 23, 29, 29а, 20, 11, 1, 13, 21, 12, 25, 17, 8, 24, 9, 14, 10, 15, 7, 19, 39, 49, 55, 54, 42, 40, 37, 43, 47, 59а, 48, 38, 58, 56, 59, 51, 45, 35, 57, 46, 53, 44, 52, 50, 41, 33, 2, 66, 64, 87, 75, 99, 73, 94, 61, 81, 97, 78, 82, 67, 63, 62, 80, 91, 79, 77, 84, 70, 72, 69, 74, 76, 83, 85, 93, 71, 103, 68, 10 Офис, 58 4, 83 7, 86, 7, 4, 88, 87 7; Баба Магдалена 3, 1, 4, 5, 7, 2, 6; Братя Каназиреви 21, 26, 11, 13, 9, 15, 17, 3, 28, 30, 25, 29, 5, 27, 23, 33, 24, 31, 1, 19; Братя Копанарови 1; Братя Кулини 19, 29, 21, 33, 31 1, 22, 28, 24, 31, 30, 6, 23, 27, 37, 35, 25, 20, 39, 26, 1, 5, 2; Братя Юрукови 27, 9, 8, 16, 20, 17, 19, 12, 6, 3, 14, 13, 10, 18, 29, 1, 21, 22, 4, 2, 15, 7, 23, 11, 5, 25; Георги Скрижовски 7, 1, 2, 8, 11, 4, 6, 13, 3, 5, 9; Гоце Делчев 53, 58, 24, 24, 14, 58, 3, 8, 11, 12, 9б, 9, 19, 17, 41, 16, 13, 6, 35 Магазин, блок 1, 29 1, 1, 15, 7, 9а, 47, 22, 37, 43, 29, 49, 35, 2, 21, 39, Павильон, 5, 20, 10, 45, 27, 31, Каравана, 18, 24а; Джинджерица 1, 6, 4, 5, 2, 3; Дълга Махала 3, 2, 7, 9, 12, 23, 10, 6, 1, 14, 3, 19, 5, 13, 16, 8, 18, 4, 17, 21, 2; Екзарх Йосиф 123, 94, 125, 122, 114, 120, 124, 112, 130, 92, 139, 98, 108, 102, 118, 128, 96, 100, 116, 104, 126, 110, 106, 62, 39, 21, 43, 25, 27, 45, 29, 35, 31, 51, 41, 47, 49, 33, 37, 83, 85, 68, 77, 87, 70, 58, 34, 55, 48, 54, 61, 42, 89, 59, 60, 65, 67, 63, 52, 62, 75, 4 Ресторант, 97, 4, 66, 58 4, 81, 69, 36, 46, 64, 71, 40, 32, 56, 91, 50, 93, 44, 95, 1, 73, 79, 38; Иконом Никола Ангелов 4, 4 4, 5 5, 5, 18 4, 2, 2 2, 1, 5 1, Г; Илийска 12, 14, 19, 29, 7, 28, 11, 10, 30, 8, 18, 23, 4, 26, 27, 24, 5, 25, 13, 6, 16, 31, 1, 21, .30, 9, 17, 22, 2, 3, 15, 20; Илинден 2, 7, 5, 9, 3, 1, 4, 17, 21, 11, 16, 15, 13, 6, 19, 7, 4; Л.Каравелов 35; Македония 2; Мехомия 6, 8, 10, 4, 12, 3, 14, 16, 18, 20, 5, 7, 3, 2, 5; Мирчо Кипрев 2, 21, ТП Саровица, 8, 31, 94; Младост 5, 1 Едалвайс, 2, 1 Еделвайс; Неуточнен Адрес ТП Георги Димитров; Подполковник Спиридонов 32; Саровица 4, 5, 15, Стълбище, 9, 13, Импулс, гараж, 8, 1, Магазин, Работилница, 2, 6, 7, ТП Саровица, 6, 10, 3, Г, 14, 6 6; Стефан Стамболов 11; Телемах Илиев 28, 21, 23, 13, 25, 17, 16, Сфетофар, 29, 30, 15, 35, 24, 31, 22, 18, 26, 27, 19, 11, 14, 20, 10, 1, 14, 22; Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/12, 9, 14, 13, 7, Общи Нужди, 6, 10, 21 Б, 3, 21, 94, 94 А, 4, 2, 13 2; Цар Иван Асен II 23, 2, 21, 42, 36, 48, 38, 40, 35, 56, 15, 17, 32, 33, 19а, 25, 29, 37, 27, 19, 46, 34, 31, 44, 28, 5, 11, 7, 24, 4 бл. 4, 18, 9а, 20, 4, 1, 1 1, 3 3, 22, 2, 14, 26, 9, 1а, 4 1, 13, 30, 15, 2 2, 3, 12, 16; Цар Иван Шишман 6; Шаркьой 6, 10, 8, 9, 3; Шейново 14, 8, 12, 4, 16; Яне Сандански От ТП Стадиона, От ТП Георги Димитров

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Разлог ІІІ-750, 123 Пи 61813, 750, 123 Кв.136

На 26.07.2017 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Разлог ІІІ-750, 123 Пи 61813, 750, 123 Кв.136; Александър Стамболийски 4, 99, 8, 3, 6, 22, 5, 18, 7а, 16, 27, 28, 23, 29, 29а, 20, 11, 1, 13, 21, 12, 25, 17, 8, 24, 9, 14, 10, 15, 7, 19, 39, 49, 55, 54, 42, 40, 37, 43, 47, 59а, 48, 38, 58, 56, 59, 51, 45, 35, 57, 46, 53, 44, 52, 50, 41, 33, 2, 66, 64, 87, 75, 99, 73, 94, 61, 81, 97, 78, 82, 67, 63, 62, 80, 91, 79, 77, 84, 70, 72, 69, 74, 76, 83, 85, 93, 71, 103, 68, 10 Офис, 58 4, 83 7, 86, 7, 4, 88, 87 7; Баба Магдалена 3, 1, 4, 5, 7, 2, 6; Братя Каназиреви 21, 26, 11, 13, 9, 15, 17, 3, 28, 30, 25, 29, 5, 27, 23, 33, 24, 31, 1, 19; Братя Копанарови 1; Братя Кулини 19, 29, 21, 33, 31 1, 22, 28, 24, 31, 30, 6, 23, 27, 37, 35, 25, 20, 39, 26, 1, 5, 2; Братя Юрукови 27, 9, 8, 16, 20, 17, 19, 12, 6, 3, 14, 13, 10, 18, 29, 1, 21, 22, 4, 2, 15, 7, 23, 11, 5, 25; Георги Скрижовски 7, 1, 2, 8, 11, 4, 6, 13, 3, 5, 9; Гоце Делчев 53, 58, 24, 24, 14, 58, 3, 8, 11, 12, 9б, 9, 19, 17, 41, 16, 13, 6, 35 Магазин, блок 1, 29 1, 1, 15, 7, 9а, 47, 22, 37, 43, 29, 49, 35, 2, 21, 39, Павильон, 5, 20, 10, 45, 27, 31, Каравана, 18, 24а; Джинджерица 1, 6, 4, 5, 2, 3; Дълга Махала 3, 2, 7, 9, 12, 23, 10, 6, 1, 14, 3, 19, 5, 13, 16, 8, 18, 4, 17, 21, 2; Екзарх Йосиф 123, 94, 125, 122, 114, 120, 124, 112, 130, 92, 139, 98, 108, 102, 118, 128, 96, 100, 116, 104, 126, 110, 106, 62, 39, 21, 43, 25, 27, 45, 29, 35, 31, 51, 41, 47, 49, 33, 37, 83, 85, 68, 77, 87, 70, 58, 34, 55, 48, 54, 61, 42, 89, 59, 60, 65, 67, 63, 52, 62, 75, 4 Ресторант, 97, 4, 66, 58 4, 81, 69, 36, 46, 64, 71, 40, 32, 56, 91, 50, 93, 44, 95, 1, 73, 79, 38; Иконом Никола Ангелов 4, 4 4, 5 5, 5, 18 4, 2, 2 2, 1, 5 1, Г; Илийска 12, 14, 19, 29, 7, 28, 11, 10, 30, 8, 18, 23, 4, 26, 27, 24, 5, 25, 13, 6, 16, 31, 1, 21, .30, 9, 17, 22, 2, 3, 15, 20; Илинден 2, 7, 5, 9, 3, 1, 4, 17, 21, 11, 16, 15, 13, 6, 19, 7, 4; Л.Каравелов 35; Македония 2; Мехомия 6, 8, 10, 4, 12, 3, 14, 16, 18, 20, 5, 7, 3, 2, 5; Мирчо Кипрев 2, 21, ТП Саровица, 8, 31, 94; Младост 5, 1 Едалвайс, 2, 1 Еделвайс; Неуточнен Адрес ТП Георги Димитров; Подполковник Спиридонов 32; Саровица 4, 5, 15, Стълбище, 9, 13, Импулс, гараж, 8, 1, Магазин, Работилница, 2, 6, 7, ТП Саровица, 6, 10, 3, Г, 14, 6 6; Стефан Стамболов 11; Телемах Илиев 28, 21, 23, 13, 25, 17, 16, Сфетофар, 29, 30, 15, 35, 24, 31, 22, 18, 26, 27, 19, 11, 14, 20, 10, 1, 14, 22; Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/12, 9, 14, 13, 7, Общи Нужди, 6, 10, 21 Б, 3, 21, 94, 94 А, 4, 2, 13 2; Цар Иван Асен II 23, 2, 21, 42, 36, 48, 38, 40, 35, 56, 15, 17, 32, 33, 19а, 25, 29, 37, 27, 19, 46, 34, 31, 44, 28, 5, 11, 7, 24, 4 бл. 4, 18, 9а, 20, 4, 1, 1 1, 3 3, 22, 2, 14, 26, 9, 1а, 4 1, 13, 30, 15, 2 2, 3, 12, 16; Цар Иван Шишман 6; Шаркьой 6, 10, 8, 9, 3; Шейново 14, 8, 12, 4, 16; Яне Сандански От ТП Стадиона, От ТП Георги Димитров

На 26.07.2017 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Баня, общ. Разлог Ангел Даракчиев 1; Деветнадесета 1а; Извън Регулация С.Баня Извън Регулацията 1 Пресевна; Белица, общ. Белица; Владимир Поптомов 2; Двадесет и Трета Девета 10; Извън Регулация Местност Андрианов Чарк Обект; Неуточнен Адрес Р-Н Стопански Двор Сграда; ТП Г. Крайще 2, М. Гарата; Горно Краище; Жилище Временно Захранване, 1; Елешница, общ. Разлог; 9-ти Май 39, 3, 1 19, 17, 5, 7, 25, 9, 15, 2, 10, 19, 21, 11, 23, 20, 29, 21, 21 Б, 21 21, 9 Кафе; Безименна 6, 3, 5, 8, 15, 26, 11, 9, 16, 8, 48, 13, 12, 27, 46; Братя Миладинови 26, 4; Варош 3, 17, 25, 6, 9, 22, 5, 1, 4, 2, 27, 10, 21, 11; Васил Бельов 16, 21, 8, 27, 33, 3, 17, 12, 5, 22, 20, 13, 2, 10, 29, 4, 1, 25, 15, 53, 59, 48, 39, 42, 69, 74, 26, 15, 79, 57, 56, 28, 73, 105, 95, 67, 103, 35, 10, 50, 19, 53, 58, 93, 55, 44, 54, 107, 36, 40, 65, 91, 46, 92, 49, 34, 83, 1, 37, 45, 77, 30, 17, 97, 85, 75, 24, 65, 40, 59, 6, 9, 111, 141, 125, 119, 62, 78, 113, 107, 17, 100, 131, 117, 143, 127, 139, 20, 104, 84, 135, 133, 80, 115, 68, 137, 96, 74, 76, 109, 82, 94, 18, 92; Васил Левски 2, 20, 6, 7, 9, 3, 1, 5, 10, 4, 18, 22, 13, 11, 18, 20, 16; Втора 1, 10, 9, 5, 2, 2; Възраждане Поща, 10, 4, 3, 21, 6, 8, 12, 17, 15, 27, 18, 25, 5; Георги Димитров 29, 28, 26, 32, 37, 31, 22, 16, 10, 18, 114, 39, 13, 30, 17, 100, 20, 21, 33, 5, 4, 3, 19, 35, 14, 6, 1, 23, 7, 27, 36, 2, 41, 12, 51, 105, 71, 69, 120, 74, 103, 129, 20, 18, 66, 38, 163, 47, 55, 82, 67, 95, 18, 45, 98, 84, 27, 97, 62, 49, 53, 88, 79, 69, 81, 44, 85, 74, 56, 48, 46, 59, 100, 114, 87, 22, 73, 70, 83, 64, 54, 42, 58, 50, 96, 76, 65, 93, 80, 86, 108, 90, 101, 94, 72, 68, 144, 40, 77, 60, 92, 106, 75, 57, 51, 63, 99, 91, 78, 132, 99, 85, 122, 114, 105, 109, 12, 120, 123, 126, 117, 121, 1, 127, 138, 5, До Бивша Автогара, 129, 125, 128, 118, 116, 22, 134, 111, 113, 156, 110, 156, 18, 173, 168, 172, 18, 15, 18 1, 48, 140, 164, 90, 166, 170, 43, 142, 189, 145, 183, 179, 162, 133, 149, 155, 157, 137, 181, 159, 146, 131, 191, 147, 169, 154, 177, 167, 148, 141, 151, 171, 165, 152, 175, 153, 158, 135, 161, Цдг, 174, 193, 102; Дванадесета 5, 8, 11, 4, 2, 3, 9, 6, 7; Девета 4; Десета 1, 4, 2; Единадесета 1, 4, 1; Иван Вазов 1, 16, 13, 1, 2, 6, 4, 5, 10, 7, 12; Имот 026026 Кокиче 21, 21, 20, 2, 4, 8, 21, 7, 23, 24, 1, 7., 17, 14, 19, 31, 16, 15, 12, 29, 5, 3, 10, 26, 35, 31, 29, 14, 26, 17, 4, 37, 21, 2, 10; Комсомолска 1, 11, 9, 3, 5; Лале 2, 1; М.Долни Минерални бани Офис, Вила, 21 Вила; Мечта 1 Млекопреработване, 9, 4, 7, 16, 10, 3, 20, 18; Минно Селище Работилница, Работилница, Офис, Дърводелна, Цех, гараж, Обект, Кафе, Пункт, Фуражомелка, Офис, Офис, Работилница, Фуражомелка, Църква, Дърводелна, Фуражомелка, Дом, Дърводелна, Работилница, Дърводелна, Фуражомелка; Младост 27, 4, 2, 6, 7; Неуточнен Адрес Пречиствателна Ст-Ция, Бивш Звезда; Пирин 16, 8, 13, 11, 15, 17, 20, 7, 2, 3, 9, 5, 1; Победа 15, 11, 13, 1, 7, 26; Първа 14, 6, 4, 2, 12, 3, 10, 16, 8, 1; Рила 6, 1, 4, 2; Родопи 4, 3, 1, 7, 3, 10, 6, 1, 7; Трета 10, 16, 4, 3, 8, 5, 12, 14, 9, 6, 2; Тринадесета 3, 2, 5; Цар Калоян 14, 12, 16, 11, 13, 1, 4, 9, 2, 5, 8, 3, 7; Цар Симеон 12, 9, 1, 11, 3, 10, 10; Четвърта 5, 2, 3, 1, 2; Шеста 1, 2; Работилница, Фурахомелка, 2, 19; Краище, общ. Белица; 39270.25.208 І-500, Кв.35 Втора 2, 6, 8, 1, 10, 10; Двадесета 5; Девета 2, 1, 7, 4, 12, 10, 5, 3, 14, 8, 9; Деветнадесета 2; Десета 4, 1, 3, 8, 2, 9; Единадесета 44, 4, 5, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 8, 10, 16, 14, 9, 12, 6а, 1; Извън Регулацията 99, 10, 14, 9, 13, 19, 7, 6, 8, 4, 5, 99 Жилище, 55, 99, Дърводелски Цех, 42, 41, 40, Банциг, 99, 8; Неуточнен Адрес 100 Временно Захранване, Поща, 57; Осма 7, 22, 9, 11, 4, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 8, 7; Пета 9, 6, 11, 17, 16, 23, 5, 8, 1, 6, 13, 7, 20, 9; Първа 23, 34, 12, 28, 40, 10, 29, 16, 9, 26, 7, 15, 20, 6, 1, 11, 18, 14, 36, 8, 2, 17, 32; Седемнадесета 4, 17; Седма 1, 8, 2, 4, 3, 22, 6, 12; Трета 9, 8, 6, 10, 2, 7, 1, 11, 16; Усоето Четвърта 24, 9, 7, 18, 20, 2, 22, 11, 8, 5, 19, 14, 12, 6, 17, 16; Шеста 1, 4, 8, 2, 6, 16, 7, 99, 9, 16; Шестнадесета 6; 4; Разлог; Александър Стамболийски 1 /по заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 26.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Баня, общ. Разлог Ангел Даракчиев 1; Деветнадесета 1а; Извън Регулация С.Баня Извън Регулацията 1 Пресевна; Белица, общ. Белица; Владимир Поптомов 2; Двадесет и Трета Девета 10; Извън Регулация Местност Андрианов Чарк Обект; Неуточнен Адрес Р-Н Стопански Двор Сграда; ТП Г. Крайще 2, М. Гарата; Горно Краище; Жилище Временно Захранване, 1; Елешница, общ. Разлог; 9-ти Май 39, 3, 1 19, 17, 5, 7, 25, 9, 15, 2, 10, 19, 21, 11, 23, 20, 29, 21, 21 Б, 21 21, 9 Кафе; Безименна 6, 3, 5, 8, 15, 26, 11, 9, 16, 8, 48, 13, 12, 27, 46; Братя Миладинови 26, 4; Варош 3, 17, 25, 6, 9, 22, 5, 1, 4, 2, 27, 10, 21, 11; Васил Бельов 16, 21, 8, 27, 33, 3, 17, 12, 5, 22, 20, 13, 2, 10, 29, 4, 1, 25, 15, 53, 59, 48, 39, 42, 69, 74, 26, 15, 79, 57, 56, 28, 73, 105, 95, 67, 103, 35, 10, 50, 19, 53, 58, 93, 55, 44, 54, 107, 36, 40, 65, 91, 46, 92, 49, 34, 83, 1, 37, 45, 77, 30, 17, 97, 85, 75, 24, 65, 40, 59, 6, 9, 111, 141, 125, 119, 62, 78, 113, 107, 17, 100, 131, 117, 143, 127, 139, 20, 104, 84, 135, 133, 80, 115, 68, 137, 96, 74, 76, 109, 82, 94, 18, 92; Васил Левски 2, 20, 6, 7, 9, 3, 1, 5, 10, 4, 18, 22, 13, 11, 18, 20, 16; Втора 1, 10, 9, 5, 2, 2; Възраждане Поща, 10, 4, 3, 21, 6, 8, 12, 17, 15, 27, 18, 25, 5; Георги Димитров 29, 28, 26, 32, 37, 31, 22, 16, 10, 18, 114, 39, 13, 30, 17, 100, 20, 21, 33, 5, 4, 3, 19, 35, 14, 6, 1, 23, 7, 27, 36, 2, 41, 12, 51, 105, 71, 69, 120, 74, 103, 129, 20, 18, 66, 38, 163, 47, 55, 82, 67, 95, 18, 45, 98, 84, 27, 97, 62, 49, 53, 88, 79, 69, 81, 44, 85, 74, 56, 48, 46, 59, 100, 114, 87, 22, 73, 70, 83, 64, 54, 42, 58, 50, 96, 76, 65, 93, 80, 86, 108, 90, 101, 94, 72, 68, 144, 40, 77, 60, 92, 106, 75, 57, 51, 63, 99, 91, 78, 132, 99, 85, 122, 114, 105, 109, 12, 120, 123, 126, 117, 121, 1, 127, 138, 5, До Бивша Автогара, 129, 125, 128, 118, 116, 22, 134, 111, 113, 156, 110, 156, 18, 173, 168, 172, 18, 15, 18 1, 48, 140, 164, 90, 166, 170, 43, 142, 189, 145, 183, 179, 162, 133, 149, 155, 157, 137, 181, 159, 146, 131, 191, 147, 169, 154, 177, 167, 148, 141, 151, 171, 165, 152, 175, 153, 158, 135, 161, Цдг, 174, 193, 102; Дванадесета 5, 8, 11, 4, 2, 3, 9, 6, 7; Девета 4; Десета 1, 4, 2; Единадесета 1, 4, 1; Иван Вазов 1, 16, 13, 1, 2, 6, 4, 5, 10, 7, 12; Имот 026026 Кокиче 21, 21, 20, 2, 4, 8, 21, 7, 23, 24, 1, 7., 17, 14, 19, 31, 16, 15, 12, 29, 5, 3, 10, 26, 35, 31, 29, 14, 26, 17, 4, 37, 21, 2, 10; Комсомолска 1, 11, 9, 3, 5; Лале 2, 1; М.Долни Мин.Бани Офис, Вила, 21 Вила; Мечта 1 Млекопреработване, 9, 4, 7, 16, 10, 3, 20, 18; Минно Селище Работилница, Работилница, Офис, Дърводелна, Цех, гараж, Обект, Кафе, Пункт, Фуражомелка, Офис, Офис, Работилница, Фуражомелка, Църква, Дърводелна, Фуражомелка, Дом, Дърводелна, Работилница, Дърводелна, Фуражомелка; Младост 27, 4, 2, 6, 7; Неуточнен Адрес Пречиствателна Ст-Ция, Бивш Звезда; Пирин 16, 8, 13, 11, 15, 17, 20, 7, 2, 3, 9, 5, 1; Победа 15, 11, 13, 1, 7, 26; Първа 14, 6, 4, 2, 12, 3, 10, 16, 8, 1; Рила 6, 1, 4, 2; Родопи 4, 3, 1, 7, 3, 10, 6, 1, 7; Трета 10, 16, 4, 3, 8, 5, 12, 14, 9, 6, 2; Тринадесета 3, 2, 5; Цар Калоян 14, 12, 16, 11, 13, 1, 4, 9, 2, 5, 8, 3, 7; Цар Симеон 12, 9, 1, 11, 3, 10, 10; Четвърта 5, 2, 3, 1, 2; Шеста 1, 2; Работилница, Фурахомелка, 2, 19; Краище, общ. Белица; 39270.25.208 І-500, Кв.35 Втора 2, 6, 8, 1, 10, 10; Двадесета 5; Девета 2, 1, 7, 4, 12, 10, 5, 3, 14, 8, 9; Деветнадесета 2; Десета 4, 1, 3, 8, 2, 9; Единадесета 44, 4, 5, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 8, 10, 16, 14, 9, 12, 6а, 1; Извън Регулацията 99, 10, 14, 9, 13, 19, 7, 6, 8, 4, 5, 99 Жилище, 55, 99, Дърводелски Цех, 42, 41, 40, Банциг, 99, 8; Неуточнен Адрес 100 Временно Захранване, Поща, 57; Осма 7, 22, 9, 11, 4, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 8, 7; Пета 9, 6, 11, 17, 16, 23, 5, 8, 1, 6, 13, 7, 20, 9; Първа 23, 34, 12, 28, 40, 10, 29, 16, 9, 26, 7, 15, 20, 6, 1, 11, 18, 14, 36, 8, 2, 17, 32; Седемнадесета 4, 17; Седма 1, 8, 2, 4, 3, 22, 6, 12; Трета 9, 8, 6, 10, 2, 7, 1, 11, 16; Усоето Четвърта 24, 9, 7, 18, 20, 2, 22, 11, 8, 5, 19, 14, 12, 6, 17, 16; Шеста 1, 4, 8, 2, 6, 16, 7, 99, 9, 16; Шестнадесета 6; 4; Разлог; Александър Стамболийски 1 /по заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 26.07.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Разлог 15-ти Септември 1, 1 1; Александър Стамболийски 1, 34, 31, 32, 30, 1, 18, 2, 36; Бела Река Братя Каназиреви 2, 4, 6, 16, 18, 10, 12, 20, 8, 14, 22, 4, 37, 35, 33, 34, 37, 36, 63, 59, 49, 55, 53, 38, 32, 39, 47, 40, 43, 41, 36, 40, 71, 7, 65, 44, 73, 43, 69, 9, 75, 7, 67; Братя Копанарови 2, 3, 3, 3 3; Братя Кулини 30, 16, 12, 10, 7, 8, 11, 15, 13, 17, 5, 14, 9, 18, 4, 6, 8; Братя Миладинови 10; Войнишка 1, 2, 4, 9, 11, 5, 8, 12, 7, 3, 6, 1; Възраждане 1; Георги Бенковски 10, 15, 2, 14, 27, 22, 21, 18, 20, 6, 25, 9, 26, 12, 3, 1, 13, 23, 11, 17, 1 1, 16, 8, 5, 19, 24; Голак Гоце Делчев 1, 35 Магазин; Екзарх Йосиф 18, 5, 6, 15, 21, 13, 14, 26, 24, 20, 28, 8, 22, 5 5, 5, 17, 16, 30, 4, 12, 11, 1, 2, 19, 10, 11, 1, 7, 9, 5, 2, 13, 13; Ж.К.Кцх Изворите 3, 7, 5, 9, 1; Илинден 7, 3, 5, 1, 2; К Ц Х 2, 4, 2, 14, 5, 7, 6; Опълченска 2, 3, 1, 3, 4, 2 2, 4 А, 6, Предел 2; Подполковник Спиридонов 4, 2, 26, 14, 5, 16, 11, 28, 3, 6, 7, 9, 22, 12, 30, 1, 10, 8, 18, 20, 24; Предел Преображение Канцеларии, 1, Офис Община, 1, 9, 1 Офис, Павилион, Зала Община, 7; Рила 28; Св.Св.Кирил и Методий Стефан Стамболов 28, 18, 30, 13 2, 13 13, 20, 13, 22, 24, 2, 16, 26, 2 2, 13, 1 Магазин, 1, 6, 3 3, 8, 7, 12, 5, 1, 3, 5 4, 9 3, 2, 4, 10, 5 5, 12б, 14, 3 3; Телемах Илиев 5, 7, 6, 1, 4, 11, 9, 3; Тодор Александров Канцеларии; Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/ 6; Хан Аспарух 7, 5, 1; Христо Ботев 47, 25, 27, 53, 5, 43, 59, 1, 49, 2, 45, 31, 37, 39, 2, ТП, 29, 33 2, 50, 65, 35, 61, 46, 63, Магазин Пк Пирин, 57, 55, 48, 12, 67, 51, 54, 31 1, 3, 87, 1, 1 А, 5, 9 9, 6, 1 Аптека, 10, 1, 9; Цар Иван Шишман 1, 2, 3, 5, 6, 8, 4; Цар Самуил 40, 62, 31, 52, 36, 42, 48, 38, 46, 34, 58, 32, 60, 44, 54, 50, 36 А, 2 2, 22; Четнишка 10, 8, 1, 3, 2, 9, 4, 5, 7; Шейново 26, 40, 34, 22, 47, 41, 16, 36, 28, 38, 30, 39, 32, 49, 45, 24, 43, 14, 8, 27, 37, 31, 25, 29, 23, 17, 19, 33, 15, 13, 35, 5, 8, 6 4, 5a, 6 А, 11, 1, 13, 4, 4, 6, 7, 9, 2, 6; От ТП Кцх, 5, От ТП Културен Дом

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Разлог Бойков Рид Местност Бойков Рид Обор, Имот, Вила, 1, Сервиз; Местност Кулата Местност Раплево Вила; Местност Шипоко работа по съоръжения НН

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Белица, общ. Белица Борис Клементиев 1; Братя Миладинови 15; Владимир Поптомов 100, 92, 49, 90, 95, 1, 28, 95, 100, 166, 94, 101, 2а, 108, 98; Втора 1; Даме Груев 10; Димитър Даракчиев 2, 5, 1, 4, 3; Димо Хаджидимов 91, 82, 56, 63, 89, 10, 106, 93, 79, 59, 75, 184, 186, 188, 108, 52, 64, 48, 53, 97, 55, 1, 46, 73, 65, 68, 63, 51, 69, 61, 60; Илинден 3, 1, 5; Люлин 4, 6, 1, 99; Мусала 10, 7, 14, 1, 4, 6, 12, 15, 3, 13, 9, 5; Народна Победа 1, 7, 8, 6, 2, 10; Равен 25; Рила 7, 99, 1, 10, 4; Сава Стенчин 39, 12, 3, 15, 14, 38; Серги Чонков 2; Симеон Кавракиров 6, 4, 2; Яне Сандански 3, 1

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Баня, общ. Разлог Ангел Даракчиев 14, 17, 15, 8, 11, 21, 10, 12, 16, 13; Баненска Буна 45, 30; Двадесет и Девета 8, 6, 10, 9; Двадесет и Пета 32, 22, 30, 36, 26, 28, 24, 38, 13, 19, 16, 34, 10, 20, 99, 18; Двадесет и Първа 8, 3, 1; Двадесет и Седма 32, 58; Двадесет и Четвърта 5, 4, 16, 10, 2, 3, 1; Деветнадесета 32; Извън Регулацията 99; Неофит Рилски 1; Неуточнен Адрес Поща; Осемнадесета 18; Пета 10, 16, 6, 12, 14, 2, 5; Трета 17, 22, 21, 23, 11, 26, 14, 20, 19, 16, 18, 9; Тридесета 10; Тринадесета 21, 13, 10, 22, 25, 17, 9, 23; Четвърта 3; Шафле Дере 15; Шеста 1, 15, 6, 4, 33, 8, 9, 5, 2, 13; От ТП Детска Градина

Община Сандански

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Джигурово 10-79 1

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Джигурово 10-79 1

На 25.07.2017 г. /10:00 - 10:15 ч./ - Белевехчево; Бождово; Дебрене, общ. Сандански; Местн. Свинарнико 048093; Свети Никола; Джигурово; 10-79 УПИ VII-381 Фтец Па Солар; 2, 1; Малки Цалим; Имот 000670; Мелник; Идентификатор 47754.501.182.1.6 Мелник 108, 132, 101, 184, 129, 157, 141, 153, 9, 166, 8, 162, 103, 140, 11, 170, 133, 123, 160, 120, 176, 128, 163, 13, 138, 4, 139, 158, 10, 130, 16, 168, 173, 154, 137, 12, 171, 181, 135, 7, 131, 175, 180, 1, 142, 149, 105, 102, 24, 5, 174, 125, 136, 159, 106, 147, 6, 1, 18, 27, 34, 29, 94, 54, 41, 25, 59, 71, 82, 78, 1, 53, 97, 80, 24, 40, 73, 130, 131, 98, 61, 56, 32, 35, 49, 49, 23, 31, 87, 65, 42, 79, 92, 46, 3, 30, 66, 36, 48, 54, 59, 51, 77, 33, 1, 95, 62, 26, 16, 110, 115, 97, 37, 108, 17, 87, 113, 19, 22, 102, 15, 10, 116, 21, 20, 112, 107, 1, 117; Неуточнен Адрес Поща; УПИ 1 Кв. 19; Разлог; Дилберов Мост Местност Пети Километър Контролен Горски Пункт; Местност Скалата Вила 5, Цех; Склаве; Веселин Бабалеев 22

На 25.07.2017 г. /10:00 - 12:15 ч./ - Белевехчево; Бождово; Дебрене, общ. Сандански; Местн. Свинарнико 048093; Свети Никола; Джигурово; 10-79 1; Малки Цалим; Имот 000670; Разлог; Дилберов Мост Местност Пети Километър Контролен Горски Пункт; Местност Скалата Вила 5, Цех

На 25.07.2017 г. /12:00 - 12:15 ч./ - Белевехчево; Бождово; Дебрене, общ. Сандански; Местн. Свинарнико 048093; Свети Никола; Джигурово; 10-79 УПИ VII-381 Фтец Па Солар; 2, 1; Малки Цалим; Имот 000670; Мелник; Идентификатор 47754.501.182.1.6 Мелник 108, 132, 101, 184, 129, 157, 141, 153, 9, 166, 8, 162, 103, 140, 11, 170, 133, 123, 160, 120, 176, 128, 163, 13, 138, 4, 139, 158, 10, 130, 16, 168, 173, 154, 137, 12, 171, 181, 135, 7, 131, 175, 180, 1, 142, 149, 105, 102, 24, 5, 174, 125, 136, 159, 106, 147, 6, 1, 18, 27, 34, 29, 94, 54, 41, 25, 59, 71, 82, 78, 1, 53, 97, 80, 24, 40, 73, 130, 131, 98, 61, 56, 32, 35, 49, 49, 23, 31, 87, 65, 42, 79, 92, 46, 3, 30, 66, 36, 48, 54, 59, 51, 77, 33, 1, 95, 62, 26, 16, 110, 115, 97, 37, 108, 17, 87, 113, 19, 22, 102, 15, 10, 116, 21, 20, 112, 107, 1, 117; Неуточнен Адрес Поща; УПИ 1 Кв. 19; Разлог; Дилберов Мост Местност Пети Километър Контролен Горски Пункт; Местност Скалата Вила 5, Цех; Склаве; Веселин Бабалеев 22

На 25.07.2017 г. /13:00 - 15:15 ч./ - Лешница, общ. Сандански Друма гараж и Ведомствена Работилница; Местност Божанковица Пи 041007; Местност Друма Синаница Магазин и Склад За Строителни Материали; Сандански; Р-Н Главен Път Е-79 Автосервиз, Времянка; Св.Св.Козма и Дамян 9; Спас Харизанов 1

На 25.07.2017 г. /15:00 - 15:15 ч./ - Дамяница 034018, Меснт. Кънлийца Антон Иванов 3, 20, 7, 18, 11, 5, 1, 16, 6, 10, 4, 9, 8, 2; Атанас Попадийн 10, 14, 16, 10, 18, 3, 7, 9, 6, 5, 30, 2, 8, 4, 12, 30, 19, 28, 20, 24, 14, 23, 32, 22, 17; Беласица 29, 9, 1, 25, 18, 27, 31, 11, 10, 33, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 5, 23, 21, 1, 6, 4; Вихрен 15, 21, 16, 27, 32, 24, 26, 36, 22, 35, 28, 43, 25, 10, 39, 18, 20, 45, 17, 38, 34, 41, 33, 23, 19, 37, 30, 47, 14, 29, 31, 6, 7, 9, 4, 13, 5, 8, 11, 2, 3; Волга 7, 3, 1; Гьорче Петров 9, 11, 1, 4, 6, 2, 5, 3, 8; Даме Груев 21, 29, 24, 20, 53, 27, 59, 23, 10, 57, 8, 22, 19, 25, 55, 45, 3, 37, 49, 2, Овчарник, 14, 30, 18, 12, 33, 31, 51, 9, Оранжерия, 1, 7, 13, 3, 2, 6, 5, 4, 10, 9, 11; Иван Козарев 11, 15, 2, 4, 36, 35, 11, 8, 19, 7, 24, 23, 18, 13, 15, 5, 17, 41, 14, 32, 37, 33, 34, 31, 27, 29, 9, 26, 21, 22; Ильо Войвода 2, 3, 11, 6, 13, 14, 8, 5, 18, 9, 12, 7, 1, 15, 16, 4; Комсомолска 4, 7, 11, 9, 3, 6, 2, 1, 16, 12, 6; Кънлийца Местност Мело Оранжерия; Местност Метлата Помпа За Напояване; Местност Тухларна Рибарник; Местност Чуката Никола Вапцаров Поща, 10, 1, 3, 12, 9, 11, 18, 26, 25, 15, 22, 1, 7, 20, 16, 5, 17, 14, 13, 24, 3, 30; П К Яворов 5, 7, 25, 1, 9, 29, 27, 35, 4, 10, 19, 17, 6, 12, 25, 33, 14, 8, 21, 15, 23, 1, 14, 18, 39, 20, 16; Пирин 1, 11, 3, 7; Радецки 26, 30, 2, 24, 32, 9, 16, 5, 20, 18, 8, 6, 15, 21, 12, 22, 14, 10, 3, 34, 36, 4, 17, 23; Р-Н Жп Гара Жилище, Цех, Помпа, База, Цех; Струма 3, 1; Черно Море 3, 14, 6, 4, 8, 2, 10; Шопов Гроб Юрий Гагарин 3, 1, 4, 9, 2, 7, 6, 5; Яне Сандански 25, 12, 14, 20, 2, 23, 16, 15, 27, 1, 3, 32, 22, 26, 19, 10, 18, 33, 17, 31, 13, 24, 4, 19а, 30, 11, 34, 38, 47, 51, 37, 46, 43, 41, 55, 45, 32, 57, 35, 49, 44, 36, 39, 40; 3, 1, 2; Лешница, общ. Сандански; Друма гараж и Ведомствена Работилница; Местност Божанковица Пи 041007; Местност Друма Синаница Магазин и Склад За Строителни Материали; Ново Делчево; 033007, М. Купеница Антон Попов 3, 5, 3, 1, 12, 6, 10, 8, 14, 4, 7, 2, 16; Беласица 17, 8, 18, 16, 20, 14, 35, 2, 21, 22, 12, 23, 6, 27, 33, 31, 29, 10, 25, 19, 4, 15, 13, 11, 17, 7, 1, 5, 3, 9; Боровец 7, 5, 19, 9, 21, 3, 23, 17, 13, 11, 1, 22, 15, 27, 57, 25, 39, 35, 49, 5, 29, 33, 43, 41, 45, 55, 31, 47, 37, 51, 57 Оранжерия, 53; Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3, 16, 21, 23, 17, 24, 15, 13, 11, 26, 25, 20, 19, 27; Валентина Терешкова 9, 5, 3, 1, 7, 11, 8; Вела Пеева 2, 1, 9, 10, 7, 4, 6, 8, 3, 5; Владимир Поптомов 10, 6, 4, 2, 8, 1; Гео Милев 11, 2, 13, 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21, 20, 16; Главен Път Е-79 Жилище, гараж, 1; Гоце Делчев 3; Даме Груев 7, 6, 4, 2, 1, 5, 3; Димо Хаджидимов 3, 7, 9, 1, 5, 2, 4, 6, 11, 8; Димчо Дебелянов 30, 7, 9, 8, 3, 2, 26, 18, 4, 1, 22, 11, 24, 20, 16, 10, 5, 12, 19, 6, 14; Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20, 6, 12, 4, 2, 8, 1, 10, Поща; Илинден 1, 7, 11, 23 Жилище, 3, 5, 15, 21, 13, 17, 19; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Любен Каравелов 2, 12, 2 Офис; Местност Иловицата Пи 004001; Местност Кантона Помпа, Оранжерия, Оранжерия; Местност Кънлийца Шивашки Цех и Офиси; Местност Шопов Гроб Партизанска 19, 6, 11, 4, 15, 3, 7, 12, 9, 10, 13, 17, 1, 12, 2; Пейо Яворов 9, 1, 6, 7, 10, 13, 5, 12, 8, 4, 3, 11; Погребите Първи Май 6, 30, 8, 1, 11, 28, 13, 31, 10, 26, 27, 16, 22, 14, 17, 12, 3, 18, 21, 5, 33, 29, 20, 15, 24, 2, 4, 19, 9, 25, 23; Пътен Възел Ам Струма Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11, 12; Студена Вода Хаджи Димитър 2; Христо Смирненски 25, 37, 35, 41, 21, 26, 23, 34, 31, 33, 1, 39, 43, 11, 28, 30, 36, 47, 27, 38, 29, 32, 9, 3, 4, 5, 13, 11, 1, 8, 2, 10, 7, 18, 14, 20, 22, 12; Канцеларии, 1; Поленица; Дабо 076001; Мацкова Градина 6; Местност Валога Временен Стр. Обект За Магазин; Местност Друма Местност Мацкова Градина Склад; Сандански; Местност Друма Времянка За Изгр. на Дърводелс, Автосервиз; Местност Мацкова Градина Кланица, Цех, Цех, Сграда, Фабрика/Мацкова Градина, Склад, Трикотажен Цех, Авторемонтна Работилница, Офис, Склад, Стоп.Сектор, Дърводелски Цех, Склад.База; Местност Хано Оранжерия; Неуточнен Адрес Цех; Р-Н Главен Път Е-79 Автосервиз, Времянка, Ресторант Хепи, Офис, Газостанция, Магазин, Пътна Помощ, Сграда, Офис, Магазин; Р-Н Мацкова Градина 1, Цех За Бродерия, Автосервиз, Фурна, Работилница, Офис, Офис, Варово Стопанство, Склад, Цех, Цех, 2; Р-Н Пътно Управление Свобода 14, 3; Св.Св.Козма и Дамян 9; Спас Харизанов 1; Стефан Стамболов 81

На 25.07.2017 г. /13:00 - 13:15 ч./ - Дамяница 034018, Меснт. Кънлийца Антон Иванов 3, 20, 7, 18, 11, 5, 1, 16, 6, 10, 4, 9, 8, 2; Атанас Попадийн 10, 14, 16, 10, 18, 3, 7, 9, 6, 5, 30, 2, 8, 4, 12, 30, 19, 28, 20, 24, 14, 23, 32, 22, 17; Беласица 29, 9, 1, 25, 18, 27, 31, 11, 10, 33, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 5, 23, 21, 1, 6, 4; Вихрен 15, 21, 16, 27, 32, 24, 26, 36, 22, 35, 28, 43, 25, 10, 39, 18, 20, 45, 17, 38, 34, 41, 33, 23, 19, 37, 30, 47, 14, 29, 31, 6, 7, 9, 4, 13, 5, 8, 11, 2, 3; Волга 7, 3, 1; Гьорче Петров 9, 11, 1, 4, 6, 2, 5, 3, 8; Даме Груев 21, 29, 24, 20, 53, 27, 59, 23, 10, 57, 8, 22, 19, 25, 55, 45, 3, 37, 49, 2, Овчарник, 14, 30, 18, 12, 33, 31, 51, 9, Оранжерия, 1, 7, 13, 3, 2, 6, 5, 4, 10, 9, 11; Иван Козарев 11, 15, 2, 4, 36, 35, 11, 8, 19, 7, 24, 23, 18, 13, 15, 5, 17, 41, 14, 32, 37, 33, 34, 31, 27, 29, 9, 26, 21, 22; Ильо Войвода 2, 3, 11, 6, 13, 14, 8, 5, 18, 9, 12, 7, 1, 15, 16, 4; Комсомолска 4, 7, 11, 9, 3, 6, 2, 1, 16, 12, 6; Кънлийца Местност Мело Оранжерия; Местност Метлата Помпа За Напояване; Местност Тухларна Рибарник; Местност Чуката Никола Вапцаров Поща, 10, 1, 3, 12, 9, 11, 18, 26, 25, 15, 22, 1, 7, 20, 16, 5, 17, 14, 13, 24, 3, 30; П К Яворов 5, 7, 25, 1, 9, 29, 27, 35, 4, 10, 19, 17, 6, 12, 25, 33, 14, 8, 21, 15, 23, 1, 14, 18, 39, 20, 16; Пирин 1, 11, 3, 7; Радецки 26, 30, 2, 24, 32, 9, 16, 5, 20, 18, 8, 6, 15, 21, 12, 22, 14, 10, 3, 34, 36, 4, 17, 23; Р-Н Жп Гара Жилище, Цех, Помпа, База, Цех; Струма 3, 1; Черно Море 3, 14, 6, 4, 8, 2, 10; Шопов Гроб Юрий Гагарин 3, 1, 4, 9, 2, 7, 6, 5; Яне Сандански 25, 12, 14, 20, 2, 23, 16, 15, 27, 1, 3, 32, 22, 26, 19, 10, 18, 33, 17, 31, 13, 24, 4, 19а, 30, 11, 34, 38, 47, 51, 37, 46, 43, 41, 55, 45, 32, 57, 35, 49, 44, 36, 39, 40; 3, 1, 2; Лешница, общ. Сандански; Друма гараж и Ведомствена Работилница; Местност Божанковица Пи 041007; Местност Друма Синаница Магазин и Склад За Строителни Материали; Ново Делчево; 033007, М. Купеница Антон Попов 3, 5, 3, 1, 12, 6, 10, 8, 14, 4, 7, 2, 16; Беласица 17, 8, 18, 16, 20, 14, 35, 2, 21, 22, 12, 23, 6, 27, 33, 31, 29, 10, 25, 19, 4, 15, 13, 11, 17, 7, 1, 5, 3, 9; Боровец 7, 5, 19, 9, 21, 3, 23, 17, 13, 11, 1, 22, 15, 27, 57, 25, 39, 35, 49, 5, 29, 33, 43, 41, 45, 55, 31, 47, 37, 51, 57 Оранжерия, 53; Братя Миладинови 1, 9, 8, 6, 2, 10, 5, 4, 3, 16, 21, 23, 17, 24, 15, 13, 11, 26, 25, 20, 19, 27; Валентина Терешкова 9, 5, 3, 1, 7, 11, 8; Вела Пеева 2, 1, 9, 10, 7, 4, 6, 8, 3, 5; Владимир Поптомов 10, 6, 4, 2, 8, 1; Гео Милев 11, 2, 13, 5, 9, 3, 1, 7; Георги Кирков 3, 14, 8, 7, 10, 15, 13, 5, 9, 19, 6, 11, 4, 2, 12, 1, 17, 18, 21, 20, 16; Главен Път Е-79 Жилище, гараж, 1; Гоце Делчев 3; Даме Груев 7, 6, 4, 2, 1, 5, 3; Димо Хаджидимов 3, 7, 9, 1, 5, 2, 4, 6, 11, 8; Димчо Дебелянов 30, 7, 9, 8, 3, 2, 26, 18, 4, 1, 22, 11, 24, 20, 16, 10, 5, 12, 19, 6, 14; Здравец 4, 3, 1, 2; Иван Вазов 25, 23, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 27, 3, 31, 9, 14, 17, 15, 19, 13, 20, 6, 12, 4, 2, 8, 1, 10, Поща; Илинден 1, 7, 11, 23 Жилище, 3, 5, 15, 21, 13, 17, 19; Кирил и Методий 8, 4, 11, 13, 14, 10, 3, 9, 6, 2, 5, 1, 12, 7; Любен Каравелов 2, 12, 2 Офис; Местност Иловицата Пи 004001; Местност Кантона Помпа, Оранжерия, Оранжерия; Местност Кънлийца Шивашки Цех и Офиси; Местност Шопов Гроб Партизанска 19, 6, 11, 4, 15, 3, 7, 12, 9, 10, 13, 17, 1, 12, 2; Пейо Яворов 9, 1, 6, 7, 10, 13, 5, 12, 8, 4, 3, 11; Погребите Първи Май 6, 30, 8, 1, 11, 28, 13, 31, 10, 26, 27, 16, 22, 14, 17, 12, 3, 18, 21, 5, 33, 29, 20, 15, 24, 2, 4, 19, 9, 25, 23; Пътен Възел Ам Струма Славянска 4, 12, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 15, 19, 1, 6, 3, 13, 11, 12; Студена Вода Хаджи Димитър 2; Христо Смирненски 25, 37, 35, 41, 21, 26, 23, 34, 31, 33, 1, 39, 43, 11, 28, 30, 36, 47, 27, 38, 29, 32, 9, 3, 4, 5, 13, 11, 1, 8, 2, 10, 7, 18, 14, 20, 22, 12; Канцеларии, 1; Поленица; Дабо 076001; Мацкова Градина 6; Местност Валога Временен Стр. Обект За Магазин; Местност Друма Местност Мацкова Градина Склад; Сандански; Местност Друма Времянка За Изгр. на Дърводелс, Автосервиз; Местност Мацкова Градина Кланица, Цех, Цех, Сграда, Фабрика/Мацкова Градина, Склад, Трикотажен Цех, Авторемонтна Работилница, Офис, Склад, Стоп.Сектор, Дърводелски Цех, Склад.База; Местност Хано Оранжерия; Неуточнен Адрес Цех; Р-Н Главен Път Е-79 Автосервиз, Времянка, Ресторант Хепи, Офис, Газостанция, Магазин, Пътна Помощ, Сграда, Офис, Магазин; Р-Н Мацкова Градина 1, Цех За Бродерия, Автосервиз, Фурна, Работилница, Офис, Офис, Варово Стопанство, Склад, Цех, Цех, 2; Р-Н Пътно Управление Свобода 14, 3; Св.Св.Козма и Дамян 9; Спас Харизанов 1; Стефан Стамболов 81

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Джигурово 10-79 1

На 26.07.2017 г. /13:00 - 16:15 ч./ - Плоски Ален Мак 4, 2, 8, 18, 1, 6, 3, 14, 5, 7; Бистрица 1; Братя Миладинови 7; Васил Левски Поща; Георги Бенковски 1; Долна Махала 10, 6, 9, 7, 13, 5, 1, 20, 11, 12, 8; Дружба 7; Иван Козарев 5, 15, 25, 39, 10, 37, 17, 19, 8, 6, 3, 28, 12; Кочо Честименски 1; Лиляна Димитрова 2, 12, 10, 6, 14; Местност Валога Цех; Методи Христов 1, 2, 3; Мир 20, 13, 26, 15, 27, 4, 29, 36, 1, 10, 24, 12, 16, 41, 3, 14, 2, 7, 38, 18, 23, 34, 32, 5, 8, 37, 19, 9, 17, 42, 21, 6; Никола Калъпчиев 31; Никола Парапунов 59; Трети Март 1; Хаджи Димитър 3, 1, 2, 5, 7, 4; Христо Ботев 7, 5, 2, 6, 1, 3; Цар Самуил 7, 1, 2, 18, 22, 14, 9, 12, 6, 20, 5; Явора 16, 7, 1, 8, 11, 12, 19, 2, 5, 15, 17, 4, 14, 9

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Джигурово 10-79 1

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Сандански IV - 1539 Връх Елен 4, 1, 16, 10, 18, 6, 2, 14, 8, 12; Каменица 12, 6, 9, 2, 4, 14, 16, 3, 5, 1, 8, 7, 10; Кожух 11, 21, 15, 9, 17, 19, 13; Македония 41, 41; Мусала 1, 1 8; Огражден 6, 4, 8, 6б, 10, 1, 3, 5, 2, 2 2, 7; Пресиян 5, 13, 6, 21, 26, 17, 1, 16, 15, 19, 3, 2, 4, 17, 10, 19, 12, 7, 11, 14, 9, 8; Свобода 14, 14; Синаница 1, 2, 3; Сирма Войвода 20, 28, 24, 3, 7, 5, 19, 22, 16, 18, 15, 1, 30, 15, 17, 32, 21; Славянка 36, 22, 24, 9, 2, 28, 3, 14, 30, 11, 5, 26, 16, 13, 7, 10, 4, 1-3, 6, 24, 1, 12, 34, 1а, 20, 1, 32, 1-3, 18, 8, 1е; Хан Крум 1, 4, 6, 5, 7, 9, 19, 11, 8, 15, 13, 12, 19, 2, 10, 3, 17

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Сандански Бистрица 13, 7, 11, 3, 9, 15, 1, 5; Генерал Гурко 10, 5, 7, 3, 10, 8, 4, 6, 2, 1; Рила 6, 4, 2, 1; Свобода 14; Сердика 3, 5, 6, 4, 8, 10, 2, 7, 1; Солидарност 19, 27, 31, 2, 1, 3 Базова Станция, 30, 21, 18 Стълбище, 133, 22, 20, 11, 3 133, 4, 16, 29, 17, 11, 18, 25, 14, 28а, 23, 7, 24, 26, 28; Солунска 35; Стефан Стамболов 10, 2, 6, 24, 34, 2, 21, 20, 17, 35, 11г, 18, 38, 12, 14, 23, 32, 13, 33, 26, 4, 28, 29, 22, 16, 30, 19, 29, 31, 27, 39, 25, 36, 15; Шейново 4, 6, 8, 2, 10, 1

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Джигурово 10-79 1

Община Сатовча

На 24.07.2017 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Долен, общ. Сатовча 1 ТП1

На 24.07.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Кочан 015218 Аделберт Антонов 8, 8, 6, 13, 3, 7, 14, 8, 5, 12, 11, 15; Анещи Узунов 6, 2, 3, 8, 4, 5, 1; Бузлуджа 14, 16; Васил Левски 31, 17, 14, 42, 33, 19, 10, 20, 13, 32, 9, 38, 12, 18, 27, 4, 35, 16, 44, 23, 7, 27, 26, 30, 47, 2, 3, 21, 29, 28, 15, 40, 11, 37, 25, 16; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 34, 23; Дончо Ганев 9, 16, 4, 18, 15, 8, 10, 5, 6, 5, 3, 14, 7, 17; Еделвайс 7, 3, 5, 4, 2; Здравец 13, 4, 15, 27, 11, 5, 6, 4, 22, 12, 23, 24, 16, 8, 7, 2, 9, 18, 25, 29, 10, 14; Кирил и Методи 10, 1, 2, 10, 3, 7, 9, 6, 5, 4, 8; Лиляна Димитрова 9; Местност Стопански Двор Цех, Цех; Мир 1, 5, 2; Неуточнен Адрес ТП1 Кочан; Осма 1; Отец Паисий 13, 8, 11, 9, 15, 2, 5, 6, 12, 17, 4, 7, 10; Пета 12; Победа 22, 6, 54, 5, 8, 4, 25, 3, 27, 1, 7; Пролет 13, 34, 46, 26, 15, 41, 28, 18, 43, 31, 42, 32, 33, 6, 23, 16, 9, 36, 30, 1, 2, 24, 44, 4, 11; Първа 2, 1; Свилен Русев 1, 8, 10, 12, 6, 4; Свобода 12; Септемврийска 1, 20, 20; Стопански Двор Шивашка Работилница и Кафе-Бар; Струма 4, 16, 9, 22, 6, 8, 10, 13, 18, 5, 2, 7, 12, 20, 1; Тодор Каблешков 4; Местност Кундевица

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Долен, общ. Сатовча 1 ТП1

На 25.07.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Кочан 015218 Аделберт Антонов 8, 8, 6, 13, 3, 7, 14, 8, 5, 12, 11, 15; Анещи Узунов 6, 2, 3, 8, 4, 5, 1; Бузлуджа 14, 16; Васил Левски 31, 17, 14, 42, 33, 19, 10, 20, 13, 32, 9, 38, 12, 18, 27, 4, 35, 16, 44, 23, 7, 27, 26, 30, 47, 2, 3, 21, 29, 28, 15, 40, 11, 37, 25, 16; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 34, 23; Дончо Ганев 9, 16, 4, 18, 15, 8, 10, 5, 6, 5, 3, 14, 7, 17; Еделвайс 7, 3, 5, 4, 2; Здравец 13, 4, 15, 27, 11, 5, 6, 4, 22, 12, 23, 24, 16, 8, 7, 2, 9, 18, 25, 29, 10, 14; Кирил и Методи 10, 1, 2, 10, 3, 7, 9, 6, 5, 4, 8; Лиляна Димитрова 9; Местност Стопански Двор Цех, Цех; Мир 1, 5, 2; Неуточнен Адрес ТП1 Кочан; Осма 1; Отец Паисий 13, 8, 11, 9, 15, 2, 5, 6, 12, 17, 4, 7, 10; Пета 12; Победа 22, 6, 54, 5, 8, 4, 25, 3, 27, 1, 7; Пролет 13, 34, 46, 26, 15, 41, 28, 18, 43, 31, 42, 32, 33, 6, 23, 16, 9, 36, 30, 1, 2, 24, 44, 4, 11; Първа 2, 1; Свилен Русев 1, 8, 10, 12, 6, 4; Свобода 12; Септемврийска 1, 20, 20; Стопански Двор Шивашка Работилница и Кафе-Бар; Струма 4, 16, 9, 22, 6, 8, 10, 13, 18, 5, 2, 7, 12, 20, 1; Тодор Каблешков 4; Местност Кундевица

На 26.07.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Кочан 015218 Аделберт Антонов 8, 8, 6, 13, 3, 7, 14, 8, 5, 12, 11, 15; Анещи Узунов 6, 2, 3, 8, 4, 5, 1; Бузлуджа 14, 16; Васил Левски 31, 17, 14, 42, 33, 19, 10, 20, 13, 32, 9, 38, 12, 18, 27, 4, 35, 16, 44, 23, 7, 27, 26, 30, 47, 2, 3, 21, 29, 28, 15, 40, 11, 37, 25, 16; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 34, 23; Дончо Ганев 9, 16, 4, 18, 15, 8, 10, 5, 6, 5, 3, 14, 7, 17; Еделвайс 7, 3, 5, 4, 2; Здравец 13, 4, 15, 27, 11, 5, 6, 4, 22, 12, 23, 24, 16, 8, 7, 2, 9, 18, 25, 29, 10, 14; Кирил и Методи 10, 1, 2, 10, 3, 7, 9, 6, 5, 4, 8; Лиляна Димитрова 9; Местност Стопански Двор Цех, Цех; Мир 1, 5, 2; Неуточнен Адрес ТП1 Кочан; Осма 1; Отец Паисий 13, 8, 11, 9, 15, 2, 5, 6, 12, 17, 4, 7, 10; Пета 12; Победа 22, 6, 54, 5, 8, 4, 25, 3, 27, 1, 7; Пролет 13, 34, 46, 26, 15, 41, 28, 18, 43, 31, 42, 32, 33, 6, 23, 16, 9, 36, 30, 1, 2, 24, 44, 4, 11; Първа 2, 1; Свилен Русев 1, 8, 10, 12, 6, 4; Свобода 12; Септемврийска 1, 20, 20; Стопански Двор Шивашка Работилница и Кафе-Бар; Струма 4, 16, 9, 22, 6, 8, 10, 13, 18, 5, 2, 7, 12, 20, 1; Тодор Каблешков 4; Местност Кундевица

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Вълкосел Балтите Божур 6, 19, 7, 34, 10, 13, 1, 14, 21, 33, 20, 5, 23, 24, 9, 27, 4, 15, 25, 18, 17; Бузлуджа 4, 22, 2, 7, 14, 8, 16, 5, 20, 24, 15, 1, 21, 13, 18, 6; Васил Левски 21, 14, 13; Георги С Раковски 6, 5, 4; Заря 22, 21, 13, 28, 17, 11, 9, 12, 10, 16, 30, 14, 19, 26, 5, 7, 20, 24, 8; Лилия 10, 14, 17, 19, 2, 34, 21, 12, 24, 70, 13, 9, 8, 16, 11, 29, 4, 6, 15, 31, 3, 25, 26; Людмила Живкова 14; Люляк 14, 7, 15; Неуточнен Адрес Мтп 4; Отец Паисий 2, 1, 5, 3; Прогрес 14, 12, 2, 13, 15, 1, 4; Хан Аспарух 9, 1, 22, 12, 15, 7, 11, 26, 17, 3, 8, 27, 5, 25, 10, 24, 13, 19

На 27.07.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Кочан 015218 Аделберт Антонов 8, 8, 6, 13, 3, 7, 14, 8, 5, 12, 11, 15; Анещи Узунов 6, 2, 3, 8, 4, 5, 1; Бузлуджа 14, 16; Васил Левски 31, 17, 14, 42, 33, 19, 10, 20, 13, 32, 9, 38, 12, 18, 27, 4, 35, 16, 44, 23, 7, 27, 26, 30, 47, 2, 3, 21, 29, 28, 15, 40, 11, 37, 25, 16; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 34, 23; Дончо Ганев 9, 16, 4, 18, 15, 8, 10, 5, 6, 5, 3, 14, 7, 17; Еделвайс 7, 3, 5, 4, 2; Здравец 13, 4, 15, 27, 11, 5, 6, 4, 22, 12, 23, 24, 16, 8, 7, 2, 9, 18, 25, 29, 10, 14; Кирил и Методи 10, 1, 2, 10, 3, 7, 9, 6, 5, 4, 8; Лиляна Димитрова 9; Местност Стопански Двор Цех, Цех; Мир 1, 5, 2; Неуточнен Адрес ТП1 Кочан; Осма 1; Отец Паисий 13, 8, 11, 9, 15, 2, 5, 6, 12, 17, 4, 7, 10; Пета 12; Победа 22, 6, 54, 5, 8, 4, 25, 3, 27, 1, 7; Пролет 13, 34, 46, 26, 15, 41, 28, 18, 43, 31, 42, 32, 33, 6, 23, 16, 9, 36, 30, 1, 2, 24, 44, 4, 11; Първа 2, 1; Свилен Русев 1, 8, 10, 12, 6, 4; Свобода 12; Септемврийска 1, 20, 20; Стопански Двор Шивашка Работилница и Кафе-Бар; Струма 4, 16, 9, 22, 6, 8, 10, 13, 18, 5, 2, 7, 12, 20, 1; Тодор Каблешков 4; Местност Кундевица

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Вълкосел Балтите Божур 6, 19, 7, 34, 10, 13, 1, 14, 21, 33, 20, 5, 23, 24, 9, 27, 4, 15, 25, 18, 17; Бузлуджа 4, 22, 2, 7, 14, 8, 16, 5, 20, 24, 15, 1, 21, 13, 18, 6; Васил Левски 21, 14, 13; Георги С Раковски 6, 5, 4; Заря 22, 21, 13, 28, 17, 11, 9, 12, 10, 16, 30, 14, 19, 26, 5, 7, 20, 24, 8; Лилия 10, 14, 17, 19, 2, 34, 21, 12, 24, 70, 13, 9, 8, 16, 11, 29, 4, 6, 15, 31, 3, 25, 26; Людмила Живкова 14; Люляк 14, 7, 15; Неуточнен Адрес Мтп 4; Отец Паисий 2, 1, 5, 3; Прогрес 14, 12, 2, 13, 15, 1, 4; Хан Аспарух 9, 1, 22, 12, 15, 7, 11, 26, 17, 3, 8, 27, 5, 25, 10, 24, 13, 19

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Плетена М. Горна къща, 1, 1 къща, Фурна; М. Долна Магазин, Бар, Работилница; М. Забърдо 1, 1 къща, къща; ТП3 работа по съоръжения НН

На 28.07.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Кочан 015218 Аделберт Антонов 8, 8, 6, 13, 3, 7, 14, 8, 5, 12, 11, 15; Анещи Узунов 6, 2, 3, 8, 4, 5, 1; Бузлуджа 14, 16; Васил Левски 31, 17, 14, 42, 33, 19, 10, 20, 13, 32, 9, 38, 12, 18, 27, 4, 35, 16, 44, 23, 7, 27, 26, 30, 47, 2, 3, 21, 29, 28, 15, 40, 11, 37, 25, 16; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 34, 23; Дончо Ганев 9, 16, 4, 18, 15, 8, 10, 5, 6, 5, 3, 14, 7, 17; Еделвайс 7, 3, 5, 4, 2; Здравец 13, 4, 15, 27, 11, 5, 6, 4, 22, 12, 23, 24, 16, 8, 7, 2, 9, 18, 25, 29, 10, 14; Кирил и Методи 10, 1, 2, 10, 3, 7, 9, 6, 5, 4, 8; Лиляна Димитрова 9; Местност Стопански Двор Цех, Цех; Мир 1, 5, 2; Неуточнен Адрес ТП1 Кочан; Осма 1; Отец Паисий 13, 8, 11, 9, 15, 2, 5, 6, 12, 17, 4, 7, 10; Пета 12; Победа 22, 6, 54, 5, 8, 4, 25, 3, 27, 1, 7; Пролет 13, 34, 46, 26, 15, 41, 28, 18, 43, 31, 42, 32, 33, 6, 23, 16, 9, 36, 30, 1, 2, 24, 44, 4, 11; Първа 2, 1; Свилен Русев 1, 8, 10, 12, 6, 4; Свобода 12; Септемврийска 1, 20, 20; Стопански Двор Шивашка Работилница и Кафе-Бар; Струма 4, 16, 9, 22, 6, 8, 10, 13, 18, 5, 2, 7, 12, 20, 1; Тодор Каблешков 4; Местност Кундевица

Община Симитли

На 24.07.2017 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Крупник 000024 Местност Реката Александър Стамболийски 13, 4, 7, 13, 25, 8, 27, 11, Жилище, 17, 23, 1, 5, 6, 9; Арсо Пандурски 2, 4; Беглико Пресевна; Божиница / Гроздовец Васил Коларов 14, 1, 2, Жилище, 15, 32, 9, 10, 17, 13, 20, 5, 4, 26, 16, 3, 34, 12, 9 Магазин, 46, 22, Жилище, 28, 30, 8, 48, 47, 40, Жилище, 43, 38, 20, 21, 19, 23, 51, 37, 46, 62, 50, 27, 44, 41, 58, 25, 52, 55, 33, 60; Васил Левски Жилище, Поща, 38, 36, 29, 33, 34, 35, 37, 32, 39, 41, 43, 20, 18, 7, 5, 11, 13, 27, 21, 1, 30, 9, 14, 17, 22, 3, 24, 19, 12, 8, 25, 15, 28; Влахина 3, 2, 4; Георги Димитров 10, 3, 1, 6, 15, 4, 5, Жилище, 8, 2, 9, 20, 22, 40, 14, 11, 12, 42, 34, 32, 38, 16, 24, 13, 18, 1; Георги Трайков 3, 8, 6, Жилище, 2, 28, 24, 27, 12, 18, 1; Гладстон 5, Жилище, 2, 9, 10а, 10, 19, 8, 11, 4, 6, 7, 17, 13; Гоце Делчев 15, 1, 4, 17, 5, Мелница, 6, 12, 13, 9, 3, 7, 2, 20, 14, 39, 27, 25, 23, 18, 22, 35, 3, 19, 26, 24, 31, 44, 12 Жилище; Граф Игнатиев 12, 4, 10, 14, 5, 1, 2, 3, 1; Даме Груев 4, 9, 4, 1, 2, 3, 5, 7; Дан Колов 10, 2, 1, 4; Димитър Ацев 21, 33, 79, 4, 8, 14, 25, Жилище, 29, 23, 12, 16, 1, 2, 5, 17, Жилище, 7, 9, 8; Димитър Благоев 11, 38, 8, 23, 7, 26, Жилище, 13, 2, 35, 37, 12, 6, 16, 10, 30, 34, 20, 18, 1, 29, 9, 25, 3,,, 31, 21, 32, 31, 43, 28, Магазин, 55, 48, 56, 52, Жилище; Димитър Талев 4; Ернст Телман 3, 4; Иван Вазов 6, 5, 10, 8, 16, 9, 1, 12, 3, 14, 4, 40, 27, 25, 48, 34, 35, 42, 31, 44, 34б, 28, 18, 26, 11, 13, 19, 15, Жилище, 22, 24, 21; Иван Козарев 2, 1, 11, Жилище, 2, 6, 7, 12, 4, 5, 10, 9, 13; Карл Маркс 1, 10, 13, 4, 11, 9, 6; Кирил и Методий 12, 31, 23, 17, 8, 15, 23, 17, 21, 27, 25, 17 Магазин, 9, 3, 4, 1, 11, 6, 7; Кокиче 14, 5, 16, 4, 10, 24, 3, 13, 22, 18, 20, Жилище, 8, 15, 28, 9, 7, 11; Кресненско Въстание 18, 21, 33, 27, 19, Жилище, 2, 12, 16, 29, 35, 41, 49, 21, 37, 53, 55, 51, 45, 47, 20, 57, Жилище, 10, 9, Жилище, 7, 3, 8, 13, 17, 2, 11, 19, 5, 15; Крупник Склад, Скз Крупник, Сграда, Склад, Бар, Магазин, Бутик, Механа, Бар, Бар, Ясла, Склад; Лев Писарев 16, 10, 9, 6, 2, 18, Жилище, 17, 11, 4, 20, 25., 3, 5, 8, 13, 23, 28; Ленин 24, 6, 11, 12, 7, 5, 16а, 3, 18 Магазин, 2, Жилище, 26, 18, 1, 24, 10, 4, 20, 19, 35, Сеизмична Станция, 32, 26, 9, 2, 11; Малчика 4, 10, Жилище, 11, 2, 13,,, 9, 12; Местност Виро Местност Въчева Жилище, 3, 5, 10, 4, 11, 7, 8, Работилница; Местност Извор/Калуцик Местност Стопански Двор Местност Текелев Шумак М.Извор/Гроздовец Никола Парапунов 18, 1, 3, 6, 10, 9, 11, 12, 4, 7, 8, 5, 14, 16, 2, 19, 20, 22, Жилище, 23, 17, 24, 15; Пайсий Хилендарски 42 Жилище, 28, 28, 6, 32, 4, 14, 3, 12, Жилище, 8, 26, 38, 5, 24, 22, 42 Жилище, 36, 20, 30, 42 Жилище, 42 Жилище, 42 Жилище, 41, 52, Жилище, 50, 25, 48, 54, 29, 39, 33, 44, 35, 17, 40; Пейо Яворов 18, 27, 37, Жилище, 36, 38, 52, 42, 57, 59, 30, 40, 33, 55, 34, 2, 4, 12, 14, 6, 3, 24, 11, 17, 2, 5, Жилище, 18, 13, 15, 16, 20, 19, 7, 26, 1, 22; Пирин Жилище, 3, 1, 14, 13, 9, 8, 6, 18; Промишлена Зона Цех; Средорек 8, 9, 2, 7, 1, 6, 4, 5; Стефан Караджа 2, 5, 4; Стефка Филипова 10, Жилище, 4, 14, 2, 1, 9, 8, 6, 17, 5, 11; Текелев Шумак Трайчо Костов 12, Жилище, 9, 3, 16, 8, 10, 7, 36, 18, 4, 2; Хан Аспарух 4, 2, 6, 11, 23, 19, Жилище, 11, 7, 3, 27, 24, 25, 14, 38, 30, 17, 15, 4, 34, 9, 16, 21, 20, 1, 12; Христо Ботев 1; Яне Сандански 5, 11, 14, 16, 8, 1, 3, 4, 18, 24, 7, 12, 10, Жилище, 48, 36, 15, 17, 19, 40, 46, 28, 13, 42, 23, 2, 25, 44; Магазин, Казан, Магазин, 5, Кметство, 4, 3, Магазин, Магазин, 2, 1; Полена; Вела Пеева 11, 26, 32, 13, 21, 17, 19, 24, 36, 34, 30, 22, 28, 15, 20, 18, 7, 5, 9; Георги Димитров 57, 63, 66, 61, 64, 62, 68, 65, 22, 29, 38, 45, 23, 47, 48, 58, 30, 28, 34, 50, 26, 60, 46, 56, 25, 32, 43, 15, 21, 18, 13, 27, 37, 40, 31, 11, 20, 54, 24, 41, 33, 44, 39, 35, 49, 19, 17, 2, 6, 1, 9, 5, 8, 12, 4, 10, 14, 16; Димитър Благоев 22, 6, 18, 25, 13, 20, 11, 21, 26, 23, 12, 32, 7, 2, 30, 9, 31, 28, 17, 29, 3, 8, 35, 33, 16, 10, 19, 5, 15, 4, 43, 37, 32, 41, 39; Зеленка 2, 1; Кокиче 13 къща; Ленин 2, 23, 10, 4, 15, 33, 25, 29, 16, 31, 9, 12, 8, 20, 28, 6, 3, 17, 21, 5, 18, 37, 13, 14, 19, 1, 26, 11, 22, 27; Махала Ширината Махала Ширината, 1; Местност Долна Сушица Местност Епрец Местност Мездрата-2 Местност Училището Победа 1, 5, 6, 3, 2, 4; Потока Роза 6, 4, 2; Руен 7, 3, 5, 1, 13; УПИ-V-18, Кв.18 УПИ-ХІ-58 Кв.11 Христо Ботев 13, 7, 15, 1, 9, 11, 3, 5, 17, 7, 9; Чайка 8, 14, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 10, 12, 6; Ширините 2, 1, 3; Симитли; Свобода 2; Симитли Магазин, Гъбарник; Сушица, общ. Симитли; къща; Черниче; 9-ти Септември 9, 11, 1, 7, 4, 8, 5; Бреза 1, 2, 4, 3; Васил Левски 32, 36, 37, 44, 38, 23, 27, 26, 21, 38, 20, 32, 25, 28, 33, 13, 9, 16, 6, 5, 12, 10, 2, 11, 7, 15, 4, 3, 1, 23, 18, 14; Георги Димитров 50, 49, 58, 53, 48, 9, 60, 54, 46, 63, 56, 55, 45, 61, 29, 57, 43, 52, 44, 40, 51, 41, 10, 37, 24, 27, 23, 26, 21, 12, 28, 52, 10, 48, 30, 19, 16, 20, 25, 9, Жилище, 31, 46, 29, 50, 14, 41, 3, 9, 1, 2, 20, 12, 5, 52, 4, 8, 13, 15; Гоце Делчев 4, 3, 2, 8; Илинден 3, 2; Кирил и Методи 6, 1, 2, 8, 4, 12, 14, 7, 16, 5, 9, 12; Ленин 13, 9, 5, 1, 13, 4, 8, 2, 7, 14; М.Сухата Река Кафе, 2, Дет.Градина, Бензиностанция, Магазин, Пивница, Цех, Магазин, Хлебарница, Поща, Ресторант, Зъбол.Кабинет, Механа, Кметство, Фурна, Клуб, Бар, 1, Работилница, Бар, Магазин, Книжарница, Училище; Неуточнен Адрес Помпа; Никола Вапцаров 1, 9, 4, 11, 2, 3, 7, 5, 8; Пи 156 Кв.6 Пирин 7, 1, 11, 9, 13, 15, 17; Рила 15, 30, 16, 28, 1, 16, 22, 6, 26, 10, 14, 12, 5, 24, 11, 4, 18, 2, 3, 20, 7, 13, 9, 6, 7; Р-Н Под Гарата 5, 5, 1; Роза 15; Свобода 1, 8, 7, 6, 2, 3, 4; Струма 3, 3, 7, 4, 6, 10, 2, 8; Христо Ботев 29, 42, 36, 37, 32, 35, 40, 34, 41, 31, 25, 26, 21, 30, 28, 15, 19, 18, 14, 3, 5, 9, 12, 16, 1, 10, 4, 11, 20, 8, 6, 7; Христо Смирненски 11, 5, 1, 4, 6, 9, 7, 10, 3, 2; Шипка 2; Яне Сандански 2, 14, 12, 5, 11, 9, 15, 13, 7, 1, 3, 4 /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 24.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли Бор 5, 3, 6, 9, 4, 1; Вихрен 19, 24, 15, 17, 22, 32, 21, 27, 26, 23, 30, 20, 25, 28; Георги Петров 21, 5, 23, 35, 4, 12, 19 Жилище, 25, 6; Георги Попов 7, 1, 2, 5; Гьорче Петров 21, 10, 16, 33, 35, 28, 7, 30; Изгрев 4; Илинден 25, 14, 19, 11, 21, 10, 2, 7, 4, 29, 8, 31, 20, 1, 9, 17, 15, 3, 6, 18, Жилище, 12, 5, 38, 16; Местност Лозенски Андък Пазара Ферма, Услуги; Първи Май 22, 20, 21, 19, 24; Р-Н Нова Махала 17, 6, 2, 3, 33, Жилище, 1, 26, 23, 9, 11, 13, 21, 12, 8, 31; Родопи 4, 2, 1, 6; Сердика 23, 43, 51; Симитли Магазин; Славей 5, 17, 9, 1, 8, 11, 10, 4, 3, 16, 6, 7, 14, 2, 12, 1б, 15; Трети Март 35, 31, 8, Жилище, 6, 13, 26, 24, 4, 1, 19, 15, 29, 5, 32, 21, 50, 22, 18, Кафе, 10, 12, 33, 36, 28, 9, 34, 7, 25, 20, 16, 27, 23, 14, 30; УПИ Iv-371, Кв.90 Христо Смирненски 36; Ц.Махала 2 работа по съоръжения НН

На 24.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Крупник Васил Коларов 48, 47, 40, Жилище, 43, 38, 20, 21, 19, 23, 51, 37, 46, 62, 50, 27, 44, 41, 58, 25, 52, 55, 33, 60; Васил Левски 38, 36, 29, 33, 34, 35, 37, 32, 39, 41, 43; Гладстон 5, Жилище, 2, 9, 10а, 10, 19, 8, 11, 4, 6, 7, 17, 13; Гоце Делчев 20, 14, 39, 27, 25, 23, 18, 22, 35, 3, 19, 26, 24, 31, 44, 12 Жилище; Димитър Благоев 43, 28, Магазин, 55, 48, 56, 52, Жилище; Кокиче 14, 5, 16, 4, 10, 24, 3, 13, 22, 18, 20, Жилище, 8, 15, 28, 9, 7, 11; Кресненско Въстание Жилище, 10; Крупник Бар; Ленин 11; Местност Текелев Шумак Пайсий Хилендарски 42 Жилище, 41, 52, Жилище, 50, 25, 48, 54, 29, 39, 33, 44, 35, 17, 40; Текелев Шумак Хан Аспарух 23, 19, Жилище, 11, 7, 3, 27, 24, 25, 14, 38, 30, 17, 15, 4, 34, 9, 16, 21, 20, 1, 12; Яне Сандански Жилище, 48, 36, 15, 17, 19, 40, 46, 28, 13, 42, 23, 2, 25, 44; Магазин, 2 работа по съоръжения НН

На 24.07.2017 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Полето Галабарци 4, къща, Метанстанция, 2; Ракитна; 004077 010040 Махала Лулейска Жилище; Сенокос, общ. Симитли; Калайджийска Чакърска; Симитли; Симитли Магазин; Черниче; М.Сухата Река Цех, Цех /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 25.07.2017 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Крупник 000024 Местност Реката Александър Стамболийски 13, 4, 7, 13, 25, 8, 27, 11, Жилище, 17, 23, 1, 5, 6, 9; Арсо Пандурски 2, 4; Беглико Пресевна; Божиница / Гроздовец Васил Коларов 14, 1, 2, Жилище, 15, 32, 9, 10, 17, 13, 20, 5, 4, 26, 16, 3, 34, 12, 9 Магазин, 46, 22, Жилище, 28, 30, 8, 48, 47, 40, Жилище, 43, 38, 20, 21, 19, 23, 51, 37, 46, 62, 50, 27, 44, 41, 58, 25, 52, 55, 33, 60; Васил Левски Жилище, Поща, 38, 36, 29, 33, 34, 35, 37, 32, 39, 41, 43, 20, 18, 7, 5, 11, 13, 27, 21, 1, 30, 9, 14, 17, 22, 3, 24, 19, 12, 8, 25, 15, 28; Влахина 3, 2, 4; Георги Димитров 10, 3, 1, 6, 15, 4, 5, Жилище, 8, 2, 9, 20, 22, 40, 14, 11, 12, 42, 34, 32, 38, 16, 24, 13, 18, 1; Георги Трайков 3, 8, 6, Жилище, 2, 28, 24, 27, 12, 18, 1; Гладстон 5, Жилище, 2, 9, 10а, 10, 19, 8, 11, 4, 6, 7, 17, 13; Гоце Делчев 15, 1, 4, 17, 5, Мелница, 6, 12, 13, 9, 3, 7, 2, 20, 14, 39, 27, 25, 23, 18, 22, 35, 3, 19, 26, 24, 31, 44, 12 Жилище; Граф Игнатиев 12, 4, 10, 14, 5, 1, 2, 3, 1; Даме Груев 4, 9, 4, 1, 2, 3, 5, 7; Дан Колов 10, 2, 1, 4; Димитър Ацев 21, 33, 79, 4, 8, 14, 25, Жилище, 29, 23, 12, 16, 1, 2, 5, 17, Жилище, 7, 9, 8; Димитър Благоев 11, 38, 8, 23, 7, 26, Жилище, 13, 2, 35, 37, 12, 6, 16, 10, 30, 34, 20, 18, 1, 29, 9, 25, 3,,, 31, 21, 32, 31, 43, 28, Магазин, 55, 48, 56, 52, Жилище; Димитър Талев 4; Ернст Телман 3, 4; Иван Вазов 6, 5, 10, 8, 16, 9, 1, 12, 3, 14, 4, 40, 27, 25, 48, 34, 35, 42, 31, 44, 34б, 28, 18, 26, 11, 13, 19, 15, Жилище, 22, 24, 21; Иван Козарев 2, 1, 11, Жилище, 2, 6, 7, 12, 4, 5, 10, 9, 13; Карл Маркс 1, 10, 13, 4, 11, 9, 6; Кирил и Методий 12, 31, 23, 17, 8, 15, 23, 17, 21, 27, 25, 17 Магазин, 9, 3, 4, 1, 11, 6, 7; Кокиче 14, 5, 16, 4, 10, 24, 3, 13, 22, 18, 20, Жилище, 8, 15, 28, 9, 7, 11; Кресненско Въстание 18, 21, 33, 27, 19, Жилище, 2, 12, 16, 29, 35, 41, 49, 21, 37, 53, 55, 51, 45, 47, 20, 57, Жилище, 10, 9, Жилище, 7, 3, 8, 13, 17, 2, 11, 19, 5, 15; Крупник Склад, Скз Крупник, Сграда, Склад, Бар, Магазин, Бутик, Механа, Бар, Бар, Ясла, Склад; Лев Писарев 16, 10, 9, 6, 2, 18, Жилище, 17, 11, 4, 20, 25., 3, 5, 8, 13, 23, 28; Ленин 24, 6, 11, 12, 7, 5, 16а, 3, 18 Магазин, 2, Жилище, 26, 18, 1, 24, 10, 4, 20, 19, 35, Сеизмична Станция, 32, 26, 9, 2, 11; Малчика 4, 10, Жилище, 11, 2, 13,,, 9, 12; Местност Виро Местност Въчева Жилище, 3, 5, 10, 4, 11, 7, 8, Работилница; Местност Извор/Калуцик Местност Стопански Двор Местност Текелев Шумак М.Извор/Гроздовец Никола Парапунов 18, 1, 3, 6, 10, 9, 11, 12, 4, 7, 8, 5, 14, 16, 2, 19, 20, 22, Жилище, 23, 17, 24, 15; Пайсий Хилендарски 42 Жилище, 28, 28, 6, 32, 4, 14, 3, 12, Жилище, 8, 26, 38, 5, 24, 22, 42 Жилище, 36, 20, 30, 42 Жилище, 42 Жилище, 42 Жилище, 41, 52, Жилище, 50, 25, 48, 54, 29, 39, 33, 44, 35, 17, 40; Пейо Яворов 18, 27, 37, Жилище, 36, 38, 52, 42, 57, 59, 30, 40, 33, 55, 34, 2, 4, 12, 14, 6, 3, 24, 11, 17, 2, 5, Жилище, 18, 13, 15, 16, 20, 19, 7, 26, 1, 22; Пирин Жилище, 3, 1, 14, 13, 9, 8, 6, 18; Промишлена Зона Цех; Средорек 8, 9, 2, 7, 1, 6, 4, 5; Стефан Караджа 2, 5, 4; Стефка Филипова 10, Жилище, 4, 14, 2, 1, 9, 8, 6, 17, 5, 11; Текелев Шумак Трайчо Костов 12, Жилище, 9, 3, 16, 8, 10, 7, 36, 18, 4, 2; Хан Аспарух 4, 2, 6, 11, 23, 19, Жилище, 11, 7, 3, 27, 24, 25, 14, 38, 30, 17, 15, 4, 34, 9, 16, 21, 20, 1, 12; Христо Ботев 1; Яне Сандански 5, 11, 14, 16, 8, 1, 3, 4, 18, 24, 7, 12, 10, Жилище, 48, 36, 15, 17, 19, 40, 46, 28, 13, 42, 23, 2, 25, 44; Магазин, Казан, Магазин, 5, Кметство, 4, 3, Магазин, Магазин, 2, 1; Полена; Вела Пеева 11, 26, 32, 13, 21, 17, 19, 24, 36, 34, 30, 22, 28, 15, 20, 18, 7, 5, 9; Георги Димитров 57, 63, 66, 61, 64, 62, 68, 65, 22, 29, 38, 45, 23, 47, 48, 58, 30, 28, 34, 50, 26, 60, 46, 56, 25, 32, 43, 15, 21, 18, 13, 27, 37, 40, 31, 11, 20, 54, 24, 41, 33, 44, 39, 35, 49, 19, 17, 2, 6, 1, 9, 5, 8, 12, 4, 10, 14, 16; Димитър Благоев 22, 6, 18, 25, 13, 20, 11, 21, 26, 23, 12, 32, 7, 2, 30, 9, 31, 28, 17, 29, 3, 8, 35, 33, 16, 10, 19, 5, 15, 4, 43, 37, 32, 41, 39; Зеленка 2, 1; Кокиче 13 къща; Ленин 2, 23, 10, 4, 15, 33, 25, 29, 16, 31, 9, 12, 8, 20, 28, 6, 3, 17, 21, 5, 18, 37, 13, 14, 19, 1, 26, 11, 22, 27; Махала Ширината Махала Ширината, 1; Местност Долна Сушица Местност Епрец Местност Мездрата-2 Местност Училището Победа 1, 5, 6, 3, 2, 4; Потока Роза 6, 4, 2; Руен 7, 3, 5, 1, 13; УПИ-V-18, Кв.18 УПИ-ХІ-58 Кв.11 Христо Ботев 13, 7, 15, 1, 9, 11, 3, 5, 17, 7, 9; Чайка 8, 14, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 10, 12, 6; Ширините 2, 1, 3; Симитли; Свобода 2; Симитли Магазин, Гъбарник; Сушица, общ. Симитли; къща; Черниче; 9-ти Септември 9, 11, 1, 7, 4, 8, 5; Бреза 1, 2, 4, 3; Васил Левски 32, 36, 37, 44, 38, 23, 27, 26, 21, 38, 20, 32, 25, 28, 33, 13, 9, 16, 6, 5, 12, 10, 2, 11, 7, 15, 4, 3, 1, 23, 18, 14; Георги Димитров 50, 49, 58, 53, 48, 9, 60, 54, 46, 63, 56, 55, 45, 61, 29, 57, 43, 52, 44, 40, 51, 41, 10, 37, 24, 27, 23, 26, 21, 12, 28, 52, 10, 48, 30, 19, 16, 20, 25, 9, Жилище, 31, 46, 29, 50, 14, 41, 3, 9, 1, 2, 20, 12, 5, 52, 4, 8, 13, 15; Гоце Делчев 4, 3, 2, 8; Илинден 3, 2; Кирил и Методи 6, 1, 2, 8, 4, 12, 14, 7, 16, 5, 9, 12; Ленин 13, 9, 5, 1, 13, 4, 8, 2, 7, 14; М.Сухата Река Кафе, 2, Дет.Градина, Бензиностанция, Магазин, Пивница, Цех, Магазин, Хлебарница, Поща, Ресторант, Зъбол.Кабинет, Механа, Кметство, Фурна, Клуб, Бар, 1, Работилница, Бар, Магазин, Книжарница, Училище; Неуточнен Адрес Помпа; Никола Вапцаров 1, 9, 4, 11, 2, 3, 7, 5, 8; Пи 156 Кв.6 Пирин 7, 1, 11, 9, 13, 15, 17; Рила 15, 30, 16, 28, 1, 16, 22, 6, 26, 10, 14, 12, 5, 24, 11, 4, 18, 2, 3, 20, 7, 13, 9, 6, 7; Р-Н Под Гарата 5, 5, 1; Роза 15; Свобода 1, 8, 7, 6, 2, 3, 4; Струма 3, 3, 7, 4, 6, 10, 2, 8; Христо Ботев 29, 42, 36, 37, 32, 35, 40, 34, 41, 31, 25, 26, 21, 30, 28, 15, 19, 18, 14, 3, 5, 9, 12, 16, 1, 10, 4, 11, 20, 8, 6, 7; Христо Смирненски 11, 5, 1, 4, 6, 9, 7, 10, 3, 2; Шипка 2; Яне Сандански 2, 14, 12, 5, 11, 9, 15, 13, 7, 1, 3, 4 /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 25.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли Бор 5, 3, 6, 9, 4, 1; Вихрен 19, 24, 15, 17, 22, 32, 21, 27, 26, 23, 30, 20, 25, 28; Георги Петров 21, 5, 23, 35, 4, 12, 19 Жилище, 25, 6; Георги Попов 7, 1, 2, 5; Гьорче Петров 21, 10, 16, 33, 35, 28, 7, 30; Изгрев 4; Илинден 25, 14, 19, 11, 21, 10, 2, 7, 4, 29, 8, 31, 20, 1, 9, 17, 15, 3, 6, 18, Жилище, 12, 5, 38, 16; Местност Лозенски Андък Пазара Ферма, Услуги; Първи Май 22, 20, 21, 19, 24; Р-Н Нова Махала 17, 6, 2, 3, 33, Жилище, 1, 26, 23, 9, 11, 13, 21, 12, 8, 31; Родопи 4, 2, 1, 6; Сердика 23, 43, 51; Симитли Магазин; Славей 5, 17, 9, 1, 8, 11, 10, 4, 3, 16, 6, 7, 14, 2, 12, 1б, 15; Трети Март 35, 31, 8, Жилище, 6, 13, 26, 24, 4, 1, 19, 15, 29, 5, 32, 21, 50, 22, 18, Кафе, 10, 12, 33, 36, 28, 9, 34, 7, 25, 20, 16, 27, 23, 14, 30; УПИ Iv-371, Кв.90 Христо Смирненски 36; Ц.Махала 2 работа по съоръжения НН

На 25.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Крупник Васил Коларов 48, 47, 40, Жилище, 43, 38, 20, 21, 19, 23, 51, 37, 46, 62, 50, 27, 44, 41, 58, 25, 52, 55, 33, 60; Васил Левски 38, 36, 29, 33, 34, 35, 37, 32, 39, 41, 43; Гладстон 5, Жилище, 2, 9, 10а, 10, 19, 8, 11, 4, 6, 7, 17, 13; Гоце Делчев 20, 14, 39, 27, 25, 23, 18, 22, 35, 3, 19, 26, 24, 31, 44, 12 Жилище; Димитър Благоев 43, 28, Магазин, 55, 48, 56, 52, Жилище; Кокиче 14, 5, 16, 4, 10, 24, 3, 13, 22, 18, 20, Жилище, 8, 15, 28, 9, 7, 11; Кресненско Въстание Жилище, 10; Крупник Бар; Ленин 11; Местност Текелев Шумак Пайсий Хилендарски 42 Жилище, 41, 52, Жилище, 50, 25, 48, 54, 29, 39, 33, 44, 35, 17, 40; Текелев Шумак Хан Аспарух 23, 19, Жилище, 11, 7, 3, 27, 24, 25, 14, 38, 30, 17, 15, 4, 34, 9, 16, 21, 20, 1, 12; Яне Сандански Жилище, 48, 36, 15, 17, 19, 40, 46, 28, 13, 42, 23, 2, 25, 44; Магазин, 2 работа по съоръжения НН

На 25.07.2017 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Полето Галабарци 4, къща, Метанстанция, 2; Ракитна; 004077 010040 Махала Лулейска Жилище; Сенокос, общ. Симитли; Калайджийска Чакърска; Симитли; Симитли Магазин; Черниче; М.Сухата Река Цех, Цех /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 26.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Крупник Васил Коларов 48, 47, 40, Жилище, 43, 38, 20, 21, 19, 23, 51, 37, 46, 62, 50, 27, 44, 41, 58, 25, 52, 55, 33, 60; Васил Левски 38, 36, 29, 33, 34, 35, 37, 32, 39, 41, 43; Гладстон 5, Жилище, 2, 9, 10а, 10, 19, 8, 11, 4, 6, 7, 17, 13; Гоце Делчев 20, 14, 39, 27, 25, 23, 18, 22, 35, 3, 19, 26, 24, 31, 44, 12 Жилище; Димитър Благоев 43, 28, Магазин, 55, 48, 56, 52, Жилище; Кокиче 14, 5, 16, 4, 10, 24, 3, 13, 22, 18, 20, Жилище, 8, 15, 28, 9, 7, 11; Кресненско Въстание Жилище, 10; Крупник Бар; Ленин 11; Местност Текелев Шумак Пайсий Хилендарски 42 Жилище, 41, 52, Жилище, 50, 25, 48, 54, 29, 39, 33, 44, 35, 17, 40; Текелев Шумак Хан Аспарух 23, 19, Жилище, 11, 7, 3, 27, 24, 25, 14, 38, 30, 17, 15, 4, 34, 9, 16, 21, 20, 1, 12; Яне Сандански Жилище, 48, 36, 15, 17, 19, 40, 46, 28, 13, 42, 23, 2, 25, 44; Магазин, 2 работа по съоръжения НН

На 26.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли Бор 5, 3, 6, 9, 4, 1; Вихрен 19, 24, 15, 17, 22, 32, 21, 27, 26, 23, 30, 20, 25, 28; Георги Петров 21, 5, 23, 35, 4, 12, 19 Жилище, 25, 6; Георги Попов 7, 1, 2, 5; Гьорче Петров 21, 10, 16, 33, 35, 28, 7, 30; Изгрев 4; Илинден 25, 14, 19, 11, 21, 10, 2, 7, 4, 29, 8, 31, 20, 1, 9, 17, 15, 3, 6, 18, Жилище, 12, 5, 38, 16; Местност Лозенски Андък Пазара Ферма, Услуги; Първи Май 22, 20, 21, 19, 24; Р-Н Нова Махала 17, 6, 2, 3, 33, Жилище, 1, 26, 23, 9, 11, 13, 21, 12, 8, 31; Родопи 4, 2, 1, 6; Сердика 23, 43, 51; Симитли Магазин; Славей 5, 17, 9, 1, 8, 11, 10, 4, 3, 16, 6, 7, 14, 2, 12, 1б, 15; Трети Март 35, 31, 8, Жилище, 6, 13, 26, 24, 4, 1, 19, 15, 29, 5, 32, 21, 50, 22, 18, Кафе, 10, 12, 33, 36, 28, 9, 34, 7, 25, 20, 16, 27, 23, 14, 30; УПИ Iv-371, Кв.90 Христо Смирненски 36; Ц.Махала 2 работа по съоръжения НН

На 27.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Крупник Васил Коларов 48, 47, 40, Жилище, 43, 38, 20, 21, 19, 23, 51, 37, 46, 62, 50, 27, 44, 41, 58, 25, 52, 55, 33, 60; Васил Левски 38, 36, 29, 33, 34, 35, 37, 32, 39, 41, 43; Гладстон 5, Жилище, 2, 9, 10а, 10, 19, 8, 11, 4, 6, 7, 17, 13; Гоце Делчев 20, 14, 39, 27, 25, 23, 18, 22, 35, 3, 19, 26, 24, 31, 44, 12 Жилище; Димитър Благоев 43, 28, Магазин, 55, 48, 56, 52, Жилище; Кокиче 14, 5, 16, 4, 10, 24, 3, 13, 22, 18, 20, Жилище, 8, 15, 28, 9, 7, 11; Кресненско Въстание Жилище, 10; Крупник Бар; Ленин 11; Местност Текелев Шумак Пайсий Хилендарски 42 Жилище, 41, 52, Жилище, 50, 25, 48, 54, 29, 39, 33, 44, 35, 17, 40; Текелев Шумак Хан Аспарух 23, 19, Жилище, 11, 7, 3, 27, 24, 25, 14, 38, 30, 17, 15, 4, 34, 9, 16, 21, 20, 1, 12; Яне Сандански Жилище, 48, 36, 15, 17, 19, 40, 46, 28, 13, 42, 23, 2, 25, 44; Магазин, 2 работа по съоръжения НН

На 27.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли Бор 5, 3, 6, 9, 4, 1; Вихрен 19, 24, 15, 17, 22, 32, 21, 27, 26, 23, 30, 20, 25, 28; Георги Петров 21, 5, 23, 35, 4, 12, 19 Жилище, 25, 6; Георги Попов 7, 1, 2, 5; Гьорче Петров 21, 10, 16, 33, 35, 28, 7, 30; Изгрев 4; Илинден 25, 14, 19, 11, 21, 10, 2, 7, 4, 29, 8, 31, 20, 1, 9, 17, 15, 3, 6, 18, Жилище, 12, 5, 38, 16; Местност Лозенски Андък Пазара Ферма, Услуги; Първи Май 22, 20, 21, 19, 24; Р-Н Нова Махала 17, 6, 2, 3, 33, Жилище, 1, 26, 23, 9, 11, 13, 21, 12, 8, 31; Родопи 4, 2, 1, 6; Сердика 23, 43, 51; Симитли Магазин; Славей 5, 17, 9, 1, 8, 11, 10, 4, 3, 16, 6, 7, 14, 2, 12, 1б, 15; Трети Март 35, 31, 8, Жилище, 6, 13, 26, 24, 4, 1, 19, 15, 29, 5, 32, 21, 50, 22, 18, Кафе, 10, 12, 33, 36, 28, 9, 34, 7, 25, 20, 16, 27, 23, 14, 30; УПИ Iv-371, Кв.90 Христо Смирненски 36; Ц.Махала 2 работа по съоръжения НН

На 28.07.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Крупник Васил Коларов 48, 47, 40, Жилище, 43, 38, 20, 21, 19, 23, 51, 37, 46, 62, 50, 27, 44, 41, 58, 25, 52, 55, 33, 60; Васил Левски 38, 36, 29, 33, 34, 35, 37, 32, 39, 41, 43; Гладстон 5, Жилище, 2, 9, 10а, 10, 19, 8, 11, 4, 6, 7, 17, 13; Гоце Делчев 20, 14, 39, 27, 25, 23, 18, 22, 35, 3, 19, 26, 24, 31, 44, 12 Жилище; Димитър Благоев 43, 28, Магазин, 55, 48, 56, 52, Жилище; Кокиче 14, 5, 16, 4, 10, 24, 3, 13, 22, 18, 20, Жилище, 8, 15, 28, 9, 7, 11; Кресненско Въстание Жилище, 10; Крупник Бар; Ленин 11; Местност Текелев Шумак Пайсий Хилендарски 42 Жилище, 41, 52, Жилище, 50, 25, 48, 54, 29, 39, 33, 44, 35, 17, 40; Текелев Шумак Хан Аспарух 23, 19, Жилище, 11, 7, 3, 27, 24, 25, 14, 38, 30, 17, 15, 4, 34, 9, 16, 21, 20, 1, 12; Яне Сандански Жилище, 48, 36, 15, 17, 19, 40, 46, 28, 13, 42, 23, 2, 25, 44; Магазин, 2 работа по съоръжения НН

На 28.07.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли Бор 5, 3, 6, 9, 4, 1; Вихрен 19, 24, 15, 17, 22, 32, 21, 27, 26, 23, 30, 20, 25, 28; Георги Петров 21, 5, 23, 35, 4, 12, 19 Жилище, 25, 6; Георги Попов 7, 1, 2, 5; Гьорче Петров 21, 10, 16, 33, 35, 28, 7, 30; Изгрев 4; Илинден 25, 14, 19, 11, 21, 10, 2, 7, 4, 29, 8, 31, 20, 1, 9, 17, 15, 3, 6, 18, Жилище, 12, 5, 38, 16; Местност Лозенски Андък Пазара Ферма, Услуги; Първи Май 22, 20, 21, 19, 24; Р-Н Нова Махала 17, 6, 2, 3, 33, Жилище, 1, 26, 23, 9, 11, 13, 21, 12, 8, 31; Родопи 4, 2, 1, 6; Сердика 23, 43, 51; Симитли Магазин; Славей 5, 17, 9, 1, 8, 11, 10, 4, 3, 16, 6, 7, 14, 2, 12, 1б, 15; Трети Март 35, 31, 8, Жилище, 6, 13, 26, 24, 4, 1, 19, 15, 29, 5, 32, 21, 50, 22, 18, Кафе, 10, 12, 33, 36, 28, 9, 34, 7, 25, 20, 16, 27, 23, 14, 30; УПИ Iv-371, Кв.90 Христо Смирненски 36; Ц.Махала 2 работа по съоръжения НН

Община Струмяни

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево 81 Берово 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 23; Орфей 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Трети Март 4

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма Войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево 81 Берово 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 23; Орфей 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Трети Март 4

На 25.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма Войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

На 26.07.2017 г. /11:00 - 13:15 ч./ - Струмяни Врабче 4; Дядо Ильо Малешевски 3, 2; Кочо Честименски 2; Мура 1; Неуточнен Адрес Св.Св.Кирил и Методи 8; Синаница 8, 4; Спартак 2, 4, 13; Хан Крум 6, 2, 4; Христо Ботев 11, 17, 8, 3, 13, 10, 15, 9, 6, 7; Цар Самуил 2, 6, 8, 15, 13, 4, 9, 1, 11, 10, 12

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма Войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

На 26.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево 81 Берово 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 23; Орфей 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Трети Март 4

На 26.07.2017 г. /10:00 - 10:30 ч./ - Вракуповица; Гореме; Горна Рибница; Добри Лаки; Пи 011050; Каменица, общ. Струмяни; Клепало; Колибите; Кърпелево; Седелец; Валого Стопанска Сграда - Обор; Цапарево; VI-69, Кв.69 Махала Глинджурци Махала Дръно Бърдо Махала Седелски Рид Махала Чуките УПИ Хх, Кв.12 Бивш Стопански Двор къща, 1 /По заявка на „ЕСО“ ЕАД/

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево 81 Берово 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 23; Орфей 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Трети Март 4

На 27.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма Войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево 81 Берово 1, 2, 5, 7, 10, 9, 3, 11; Василево 13, 9, 3, 1, 4, 11, 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 23; Орфей 14, 6, 5, 11, 15, 17, 1, 2, 13; Спартак 5, 2, 7, 9, 3; Стефан Караджа 43, 37, 45, 19, 39, 4, 1, 29, 10, 15, 11, 35, 3, 31, 21, 13, 7, 25, 6, 33, 41, 18, 9, 5, 17, 2, 8; Трети Март 4

На 28.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево Александър Стамболийски 7, 1; Берово 26; Димитър Попгеоргиев 29; Димитър Талев 3, 6, 8, 1; Дора Габе 4, 5, 7, 1, 15, 9, 11, 2; Елин Пелин 4, 9, 5, 7, 11, 3, 2; Малешевска 11, 7, 1, 5, 9; Палат 1, 17, 15, 6, 12, 11, 4, 8, 5, 19, 3, 7, 10, 2; Петър Берон 6, 4, 2; Решково 2; Сирма Войвода 8, 2, 5, 4, 3, 10, 6; Стефан Стамболов 6, 5, 11, 15, 13, 9, 7, 4; Чинара 6, 2, 4, 1, 3, 7, 5, 10

Община Хаджидимово

На 24.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Тешово

На 26.07.2017 г. /12:00 - 16:30 ч./ - Хаджидимово VIII Акация 1; Ангел Кънчев 6; Бачо Киро 8, 1, 2, 4, 3; Васил Левски 3, 2, 5, 12, 6, 6, 9, 1, 10, 4, 26, 8, 4; Гоце Делчев 22, 17, 20, 16а, 15, 11, 16, 18, 13; Димо Хаджидимов 40, 46, 54, 49, 66, 64, 20, 44, 62, 30, 49, 10, 46, 47, 60, 34, 56, 45, 70, 32, 68, 38, 48; Иван Вазов 2; Илинденци 48, 46, 4, 42, 41, 44, 43, 50; Кирил и Методий 3, 1, 13; Македония 23, 46, 35, 37, 48, 40, 39, 14, 33, 34, 36, 31, 32, 35, 29, 47, 42; Местност Тумбата 3 Жилище, 3,,, 5, 9, 2, 8; Ореляк 10, 2, 2, 6, 16, 8, 11, 3, 18, 12, 4; Свети Димитър 82; Спартак 47, 49, 34, 53, 21, 43, 13, 16, 2, 32, 51, 45, 38, 30, 41, 47, 24, 36, 37, 57, 35; Тодор Каблешков 2; Трети 102; Филиал, Канцеларии, От ТП6, ТП7, ТП6

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.