Log in

„Тенис Клуб Еделвайс” провежда кампании за различните форми на зависимости и негативните последствия от тях

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „Тенис Клуб Еделвайс” изпълнява дейности, заложени по проект „Стани независим, бъди свободен” по програма Направление „Информирай младите“, с които цели да запознае и информира младите хора на възраст между 15 и 29 години и младежи в неравностойно положение за различните форми на зависимости, както и негативните последствия от тях, на територията на Югозападна България –обхващайки общините Банско, Сандански, Разлог и Благоевград.

Конкретните подцели за реализирането на основната цел се изразяват в подобряване на качеството на живот и средата на младите хора, чрез информираност за ползите от физическа активност и социално-културна дейност; насърчаване и мотивация на младите хора към борба с вредни зависимости; изграждане на социално-отговорно поведение чрез следване на ролеви модели; усвояване на умения за разпознаване на различните зависимости и формиране на компетентни знания за тяхното негативно влияние; насърчаване към здравословен начин на живот чрез физическа активност и спорт; повишаване на информираността чрез социално-културни събития, актуални за младите хора днес и повишаване на младежката информираност чрез включването на съмишленици, в т.ч. актьори, доброволци, личности като пример за подражание.

Сдружението ще продължи кампанията си по време на Международния Джаз фестивал от 5 до 12 август в Банско. На 19 август предстой да бъде проведен и тенис турнир в Банско, а на 16 септември 2017г. екипът ще осъществи кампания в Сандански на Колопохода под надслов "Не на наркотиците".

edelvais-kampaniq