Log in

Общински съвет Банско с нов председател

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

bansko-obs-01На своето редовно заседание, Общински съвет Банско избра свой нов председател. Това е Петър Баряков - общински съветник, избран от листата на Коалиция  „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БАНСКО” – ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА. Новият председател бе подкрепен с 14 гласа от общо 16 присъстващи.

Петър Баряков има многогодишен политически опит зад гърба си. Той е първият демократично избран кмет на Банско за периода 1991 – 1995 г., бил е заместник-кмет, вече е втори мандат съветник в местния парламент.

Под ръководството на новия председател, съветниците одобриха отчета за изпълнение на бюджета на община Банско за 2016 година, както и текущото му  изпълнение към 30.06.2017 г. Дадено бе съгласие за преобразуването на Детска градина „Здравец” – гр. Банско в две самостоятелни детски градини – ДГ”Здравец” – гр. Банско и ДГ „Мечо Пух” – гр. Добринище. С отделянето на детското заведение в Добринище се цели подобряване на организацията и функционирането му, както и осъществяването на пряк контрол върху ежедневната дейност.

Местният парламент гласува допълнение към Годишния план за ползване на дървесина от общинските гори, намиращи се на територията на ДГС „Добринище”. Одобрението на допълнителни количества дървесина идва като следствие от необходимостта от санитарна сеч на засегнатите горски масиви от т.нар. корояди – насекоми, увреждащи дърветата. Изсечената дървесина ще бъде продавана съгласно утвърдения ценоразпис.

Бе гласувано членството на Община Банско, в качеството си на асоцииран член, в международното сдружение с нестопанска цел „Мрежа от градове с езера”. Включването на планинската община идва след покана за присъединяване от страна на сдружението. Членството ще позволи осъществяване на общо сътрудничество при участие в европейски и международни проекти, обмен на добри практики и други. „Мрежата” се състои от 39 члена, повечето от които са гръцки общини.