Log in

Банско с общоградско откриване на учебната година

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

За трета поредна година в Банско учебната година ще започне с общоградско тържество на градския площад. Учениците от всички учебни заведения в града ще се съберат, за да произнесат заедно най-българското стихотворение „Аз съм българче”. Кметът Георги Икономов ще поздрави ученици, учители и родители за старта на образователния сезон, а традиционно за първолачетата, екипът му е подготвил подаръци.

Ремонтните дейности в учебните заведения са приключили, като текат последни приготовления за посрещането на учениците. В община Банско за първи път прекрачват прага на родното училище 131 първокласници, от които 104 са в общинския център. 1788 ученика са ангажирани в общинската образователна система, като от днес започват да функционират мобилни екипи, осъществяващи посещения по домовете на деца, които са отпаднали от училище. С решение на Министерски съвет бе приет Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Екипите за обхват осъществяват дейности за интервенция, компенсиране и превенция спрямо трите основни групи - деца в задължителна предучилищна възраст и ученици в задължителна училищна възраст, които досега не са обхванати в образователната система; ученици в задължителна училищна възраст, отпаднали от училище, както и деца и ученици в риск от отпадане.

15-septemwri-001

15-septemwri-002