Log in

Планирани прекъсвания на електрозахранването

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

cezУважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 25 – 29 септември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Благоевградска област

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Община Банско

На 27.09.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Добринище: ул. „Адам Трънка“, Иван Козарев, Местност Гоце Делчев, Местност Лаговете, неуточнен адрес, Тодор Каблешков, Хан Аспарух

Община Благоевград

На 25.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бело поле, Общ. Благоевград: Ванчо Богданов, Васил Левски, Имот 04279. 818. 47, УПИ III-63, Кв. 5

Логодаж: УПИ-ІV-195 Кв. 14, Голяма Нива

На 25.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов, Борис Сарафов, Васил Левски, Дъбравска, Илинден, Костур, Митрополит Борис, Неофит Рилски, Петър Зографски, Полковник Дрангов, Св. Димитър Солунски, Св. Иван Рилски, Сергей Румянцев, Страцин, Тодор Александров

На 25.09.2017 г. /09:00 - 14:15 ч./ -  Благоевград: 04279. 619. 59, Авганцов Чифлик Ш. 72, Александър Стамболийски, Вихрен, Даме Груев, Местност Международно шосе, Промишлена, Промишлена зона, Св. Димитър Солунски, Страцин

На 25.09.2017 г. /12:00 - 13:00 ч./ -  Благоевград: Св. Димитър Солунски

На 26.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов, Борис Сарафов, Васил Левски, Дъбравска, Илинден, Костур, Местност Мингингова поляна, Местност Септемврийче, Митрополит Борис, Неофит Рилски, Петър Зографски, Полковник Дрангов, Св. Димитър Солунски, Св. Иван Рилски, Сергей Румянцев, Страцин, Тодор Александров

На 26.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Бистрица, Общ. Благоевград: 04217. 920. 1. 70, Местност Септемврийче

На 27.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Местност Мингингова поляна, Местност Септемврийче

Община Гоце Делчев

На 27.09.2017 г. /09:30 - 15:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Беслен: Парцел 227 По Плана на с. Беслен

На 25.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев: Вардар, Георги Бенковски, Дунав, Никола Вапцаров, Търговска

На 25.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 30.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Брезница: Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели брег, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Отец Паисий, Падарката, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стефан Караджа, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ХVIII-72138, Кв. 58, Хан Аспарух, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чифлика;  Гоце Делчев: Драмски път

На 27.09.2017 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Гоце Делчев: Дунав;  Илинден, Общ. Хаджидимово;  Копривлен: 000381, Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Гоце Делчев, Граничар, Драва, Драма, Завода, Здравец, Изгрев, Илинден, Кирил и Методи, Кокиче, Малка Еловица, Младост, Паисий Хилендарски, Парка, Петър Берон, Пи-000186, Първи май, Свети Георги, Свети Димитър, Славянска, Стопански двор, Тодор Паница, ХII-544 Кв. 1, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански;  Ново Лески: М. Варадите, Местност Варади, с. Ляски, Имот 501003;  Петрелик;  Садово, Общ. Хаджидимово: М. Вършилата -Индентификатор № 042003;  Хаджидимово: 015002, X-551, Кв. 44, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бор, Бреза, Васил Левски, Вихрен, Възрожденска, Генерал Жостов, Георги Бенковски, Георги Измирлиев, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Елин Пелин, Иван Вазов, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, Местност Долна Вария, неуточнен адрес, Опълченска, Ореляк, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петър Берон, Пирин, Победа, Прогрес, Свети Георги, Стопански двор, УПИ-ІХ-74, Кв. 73А, Тодор Каблешков, Трети, Хан Омуртаг, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Освободител, Цар Самуил

На 27.09.2017 г. /09:30 - 15:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Теплен

На 28.09.2017 г. /09:00 - 12:30 ч./ -  Брезница: Балийца, Барата, Бели брег, Бърда, Васил Петлешков, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Каменица, Лозята, Неврокоп, неуточнен адрес, Падарката, Панайот Хитов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара планина, Суда, Теофик Хаджи, Туфча, Ходжова поляна, Хр. Смирненски, Цар Калоян, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

Община Гърмен

На 25.09.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Дебрен: Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Извън регулация ПИ 038014, Корилово, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Седма, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 25.09.2017 г. /12:30 - 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 - 12:00 ч.; 11:00 - 12:30 ч./ -  Дебрен: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Трета, Деветнадесета, М. Решманица, Осемнадесета, Осма, Първа, Решманица, Седемнадесета, Ст 22 Кл в ТП Дебрен 2, Трета, Четвърта

На 25.09.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Долно Дряново: клиентите, захранени от ТП 1, Клона

На 26.09.2017 г. /11:30 - 14:30 ч./ -  Лещен

На 26.09.2017 г. /12:30 - 16:15 ч./ -  Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Кюприжик, неуточнен адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Стопански двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 27.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Долно Дряново: Клиентите Захранени от ТП 1

На 28.09.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Дъбница: Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, неуточнен адрес, Осма, Първа, Седма, Стопански двор, Трета, Четвърта, Шестнадесета

На 28.09.2017 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  Дъбница: Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, неуточнен адрес, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 28.09.2017 г. /12:30 - 14:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв. 2

На 29.09.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Огняново, Общ. Гърмен: Благой Матеров, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Курбаня, неуточнен адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Петнадесета, Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3, Тридесета

На 29.09.2017 г. /11:00 - 14:00 ч./ -  Хвостяне

Община Кресна

На 26.09.2017 г. /11:00 - 11:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Кресна: I-821, 823, 824 Кв. 63, Александър Македонски, Братя Миладинови, Вардар, Васил Левски, Вихрен, Влахинска, Влахински Езера, Гоце Делчев, Грънчар, Еделвайс, Здравец, Китка, Кресненски Пролом, Крива Ливада, Македония, Мело, Мир, Момина Скала, неуточнен адрес, Ново село, Олимпия, Орбел, Отец Паисий, Пейо К. Яворов, Перун, Пирински Бор, Разколска, Синаница, Солунска, Спартак, Стадиона, Стоян войвода, Струма, Тиса, Тодорин връх, Цар Борис III, Цар Самуил, Цар Симеон, Шемето, Яне Сандански

На 26.09.2017 г. /10:00 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Кресна: Център

Община Петрич

На 27.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Габрене: Акация, Александър Матрасов, Граничар, Здравец, Иван Вазов, Извън регулацията, Извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Комсомолска, Марена, Местност Марена, Мир, Митко Палаузов, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, Родина, Стопански двор, Тумба

На 25.09.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  Кърналово: Бяло море, Ванюша Валчук, Витоша, Иван Вазов, Извън регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Места, Оборище, Стою Хаджиев, Струма, Христо Ботев, Цветко Аврамов, Юрий Гагарин;  Старчево: Асанката

На 25.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дрангово, Общ. Петрич;  Митино

На 25.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Кулата: Антон Попов, Брегалница, Васил Левски, Гео Милев, Кожух, Люле Бургас, Максим Горки, Отец Паисй, Петко Р. Славейков, Рила, Стефан Караджа, Цар Калоян;  Кърналово: Бяло море, Иван Вазов, Кожух, Ленин, Рила, Свобода

На 26.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Старчево: XVI-8, Кв. 3, Местност Асанката

На 27.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Георги Урумов, Ильо войвода, Местност Бухото, Огражден, Охрид, Пейо Яворов, Петър Берон, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, Тодор Александров

На 28.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Габрене: Акация, Граничар, Иван Вазов, Извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Мир, Митко Палаузов, Отец Паисий, Прогрес, Родина, Тумба

На 29.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич: Дунав, Осогово, Полковник Дрангов, Солунска, Цар Борис III, Цар Калоян;  Струмешница

Община Разлог

На 25.09.2017 г. /09:15 - 09:45 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 16:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Градево: Местност Бяла поляна, Местност Калугерица, Местност Лаго - Изг. Чарк, Местност Мах. Кацарска, Местност Стружка река - Лагове, Средорек, Требища, Требище;  Разлог: База Предел, Бойков рид, Изворите, Местност Баба Цвета, Местност Бойков рид, Местност Кошольовото, Местност Кулата, Местност Кулиното, Местност Логовете, Местност Мразеница, Местност Пети Километър, Местност Предел, Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор, Местност Раплево, Местност Скалата, Местност Солището, Местност Тишето, Местност Шипоко, Предел

На 25.09.2017 г. /09:15 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Градево: Местност Калугерица, Местност Лаго - Изг. Чарк, Местност Мах. Кацарска, Местност Стружка река - Лагове, Средорек, Требище;  Разлог: Местност Баба Цвета, Местност Логовете, Местност Предел, Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор

На 27.09.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков, Бор, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Георги Сачков, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Места, Никола Банков, Никола Вапцаров, Радецки, Седма, Фараонска, Чавдар, Чаталджа, Яким Цоков

На 27.09.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Разлог: Бойков рид, Местност Бойков рид, Местност Кулата, Местност Раплево, Местност Шипоко

Община Сандански

На 26.09.2017 г. /09:15 - 09:30 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ -  Дамяница: 034018, Меснт. Кънлийца, Антон Иванов, Атанас Попадийн, Беласица, Вихрен, Волга, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Козарев, Ильо войвода, Комсомолска, Местност Мело, Местност Метлата, Местност Тухларна, Никола Вапцаров, П К Яворов, Пирин, Р-н ЖП Гара, Радецки, Струма, Черно море, Шопов Гроб, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 25.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Склаве: 7-ми конгрес, Бялата Пръст, Гоце Делчев, Климент Охридски, Комсомолска, Марица, Местност Вангелов Андък, Местност Панаира, Отец Паисий, Партизанска, Първи май

На 25.09.2017 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Сандански: IV - 1539, връх Елен, Каменица, Кожух, Македония, Мусала, Огражден, Пресиян, Свобода, Синаница, Сирма войвода, Славянка, Хан Крум

На 25.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Левуново: VIII+437, Кв. 40, Главен път Е-79, Девети май, Иван Козарев, Илинден, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Никола Вапцаров, Орловец, Победа, Стефан Караджа, Струма, Чавдарци, Черно море, Шейново, Шипка

На 25.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Джигурово: 10-79

На 25.09.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Сандански: Местност Друма, Местност Мацкова градина, Местност Хано, Р-н Главен път Е-79, Р-н Мацкова градина, Свобода

На 25.09.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./   На 26.09.2017 г. /09:15 - 09:30 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ -  Поленица: Дабо, Мацкова Градина, Местност Валога, Местност Друма, Местност Мацкова градина

На 26.09.2017 г. /09:00 - 11:15 ч./ -  Сандански: Гео Милев, Имот 813, УПИ II, Кв. 39, Македония, Мелник, Осми март, Плиска, Свобода, Хан Аспарух, Христо Смирненски

На 26.09.2017 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Сандански: Берово, Иван Вазов, Свобода, Юрий Гагарин

На 26.09.2017 г. /09:15 - 09:30 ч.; 11:15 - 11:30 ч./ -  Сандански: Местност Друма, Местност Мацкова градина, Местност Хано, неуточнен адрес, Р-н Главен път Е-79, Р-н Мацкова градина, Р-н пътно Управление, Свобода, Стефан Стамболов

На 26.09.2017 г. /09:15 - 11:30 ч./ -  Дамяница: Местност Тухларна, Р-н ЖП Гара

На 26.09.2017 г. /11:00 - 13:15 ч./ -  Сандански: Крайречна, Свобода, Спано поле, Стефан Стамболов

На 26.09.2017 г. /14:00 - 16:15 ч./ -  Сандански: Асен Златаров, Княз Александър Батенберг, Кръстьо Хаджииванов, Любен Каравелов, Тодор Каблешков, Трети март

Община Сатовча

На 25.09.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Кочан: Антон Иванов, Вергил Ваклинов, Георги Бенковски, Капитан Петко войвода, Младост, неуточнен адрес, Осма, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Седма, септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Тракия, Христо Смирненски, Шеста

На 28.09.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Ваклиново: неуточнен адрес, Стефка Събчева, Стопански двор

На 28.09.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Ваклиново: 124, Алексей морев, Бор, Вергил Ваклинов, Граничарска, Дончо Ганев, Кирил и Методи, Кл. Охридски, Лале, неуточнен адрес, Парка, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Стефка Събчева, Страцин;  Кочан: Пристране

Община Симитли

На 25.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Симитли: Иван Козарев, Любен Каравелов, Миразица, Ораново, Партизанска, Предел, Преспа, Симитли, Яне Даракчийски

На 25.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Брежани: Георги Димитров, Здравец, Местност Вощинарци, Миньор, Пейо Яворов, Христо Апостолов, Център

На 25.09.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 26.09.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 27.09.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 28.09.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 29.09.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Полето

Община Струмяни

На 25.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 29.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Микрево: 6-ти септември, 81, Александър Стамболийски, Берово, Берово, Васил Априлов, Василево, Василево, Вихрен, Даме Груев, Детелина, Димитър Попгеоргиев, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Дора Габе, Дора Габе, Екзарх Антим I, Елин Пелин, Иван Вазов, Йордан Йовков, Крали Марко, Малешевска, Митрополит Борис, Нова махала, Орфей, Палат, Панайот Волов, Патриарх Ефтимий, Петър Берон, Петър Берон, Райна Княгиня, Решково, Решково, Сирма войвода, Сирма войвода, Спартак, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струма, Трети март, Хан Омуртаг, Цар Иван Шишман, Чинара, Яне Сандански

На 25.09.2017 г. /11:30 - 11:45 ч.; 13:45 - 14:00 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Долна Градешница: неуточнен адрес;  Струмяни: Главен път Е79, Струма

На 25.09.2017 г. /11:30 - 14:00 ч.; 11:30 - 11:45 ч.; 13:45 - 14:00 ч./   На 26.09.2017 г. /09:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Илинденци

Община Хаджидимово

На 29.09.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Блатска

На 29.09.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Хаджидимово: 015002, Ангел Кънчев, Бор, Бреза, Възрожденска, Георги Бенковски, Димо Хаджидимов, Драма, неуточнен адрес, Панайот Волов, Прогрес, Свети Георги, Тодор Каблешков, Хан Омуртаг, Цар Иван Асен, Цар Освободител, Цар Самуил

На 29.09.2017 г. /14:00 - 16:15 ч./ -  Садово, Общ. Хаджидимово

Община Якоруда

На 25.09.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.09.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 28.09.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Конарско

На 26.09.2017 г. /08:00 - 10:00 ч./ -  Якоруда: Цар Борис III/Георги Димитров

На 26.09.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Юруково

На 26.09.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Якоруда: Даме Груев/Никола Вапцаров/, Джебре/Иван Ботушанов/, Кожух, Места/П. Джеджеров/, Ореховица.

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                     CEZ GROUP