Log in

Общински съвет Банско избра Костадин Загорчин за свой заместник-председател

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На своето редовно заседание, Общински съвет Банско проведе избор на заместник-председател на местния парламент. С 2/3 от общите гласове бе избран Костадин Загорчин, който е общински съветник трети мандат и председател на две от постоянните комисии, работещи към Съвета.

Гласувани бяха изменения в състава на две от постоянните комисии – тази по бюджет и финанси и тази по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите, наложени поради избора на Петър Баряков за председател на местния парламент. Неговото място ще заеме Владимир Колчагов.

Съветниците дадоха своето съгласие за избора на нов състав на Съвета на директорите на ПФК „Банско”, породен от необходимостта от реорганизация на мениджърския екип, която да доведе до по-ефективно управление на дружеството, ръководещо футболния клуб в курортния град.

Взето бе решение за актуализация на разходите, заложени в бюджета на Община Банско за 2017 г. Съветниците одобриха увеличенията, появили се в хода на календарната година при изпълнението на инвестиционната програма на администрацията, както и при изготвянето на техническа документация, необходима за достигане на проектна готовност на отделни обекти, предвидени за кандидатстване по програмите за европейско финансиране.

Гласувано бе финансово подпомагане на двама състезатели по канадска борба от град Банско, Георги Цветков и Николай Прешелков. Средствата ще бъдат използвани от спортистите във връзка с подготовката им за Световната купа по канадска борба, която ще се проведе през месец ноември в Полша. Представителите на местния тим „Армспорт клуб Банско” вече имат титли от републикански, европейски и световни турнири.

Местните парламентаристи одобриха кандидатстването на община Банско по „Програмата за развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с проект „Разширяване на социално предприятие Банско”. С реализирането му се цели увеличаване капацитета и функциите на съществуващото предприятие в града с две нови дейности – озеленяване и поддръжка на обществени пространства и дърводелски услуги. В рамките на проекта се предвижда осигуряването на подкрепа за заетост на хора с увреждания и лица в наравностойно положение за период от 12 месеца.

zamestnik-001

zamestnik-002

zamestnik-003

zamestnik-004