Log in

Планови прекъсвания на електрозахранването

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

cez

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 0206 октомври 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Благоевградска област

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Община Банско

На 06.10.2017 г. /10:00 - 11:00 ч./ - Банско: 02676. 501. 2553. 1, ул. „Драма“, Иван Михайлов, Изток, Кирил и Методи, Княз Ал. Батемберг, Любомир Милетич, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Проф. Любомир Милетич, Рила, Родопи, Сливница, Стефан Стамболов, Христо Г. Данов, Христо Смирненски, Христо Стилянов, Черно Море

На 05.10.2017 г. /10:00 - 11:00 ч./ - Банско: Бъндерица, Места, Хан Аспарух

На 05.10.2017 г. /12:00 - 13:00 ч./ - Банско: Местност Грамадето, Найден Геров

Община Белица

На 05.10.2017 г. /09:00 - 13:30 ч./ - Бабяк

Община Благоевград

На 02.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./; на 03.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./; на 04.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./; на 05.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./; на 06.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бело поле, Общ. Благоевград: Ванчо Богданов, Васил Левски, Имот 04279. 818. 47, УПИ III-63, Кв. 5

Благоевград: Антон Чехов, Борис Сарафов, Васил Левски, Дъбравска, Илинден, Костур, Митрополит Борис, Неофит Рилски, Петър Зографски, Полковник Дрангов, Св. Димитър Солунски, Св. Иван Рилски, Сергей Румянцев, Страцин, Тодор Александров

Логодаж: Местност Клисурски мост, УПИ I-113

На 02.10.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./; на 04.10.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./; на 05.10.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград: Еленово

Еленово, Общ. Благоевград: 022039 М. Гошевица, Местност Еленовско дере

На 02.10.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./; на 03.10.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./; на 04.10.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./; на 05.10.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./; на 06.10.2017 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Церово, Общ. Благоевград: Осми март, П. Яворов, УПИ VIII-111, 112, Кв. 15, УПИ І-139, Кв. 12

На 02.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 03.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 04.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 05.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 06.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Българчево

На 02.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 06.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Благоевград: 14-ти Полк, Акациите, Асен Чаушки, Балкан, Делвинска, Детелина, Егея, Еленово, Здравец, Марулевска, Младост, Орловица, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Свобода, Търново

На 03.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Благоевград: 14-ти Полк, Асен Чаушки, Балкан, Детелина, Егея, Марулевска, Младост, Полковник Дрангов, Търново

На 04.10.2017 г. /16:00 - 16:45 ч.; 17:45 - 18:15 ч./ - Благоевград: 04279. 619. 59, Авганцов Чифлик Ш. 72, Александър Стамболийски, Васил Левски, Васил Левски, Вихрен, Вихрен, Даме Груев, Местност Международно шосе, Промишлена, Промишлена, Промишлена зона, Промишлена зона, Св. Димитър Солунски, Св. Димитър Солунски, Страцин

На 04.10.2017 г. /16:00 - 18:00 ч./ - Благоевград: Св. Димитър Солунски

Община Гоце Делчев

На 03.10.2017 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ - Беслен: Парцел 227 По Плана на с. Беслен

На 02.10.2017 г. /09:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 06.10.2017 г. /16:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Гоце Делчев: Ален мак, Байкал, Бяло море, Гоце Делчев, Долно Броди, Дунав, Здравец, Иларион Макариополски, Илия Батаклиев, Кирил и Методий, Криволак, Места, Михаил Даев, Никола Вапцаров, Николай Добрев, Панаирски Ливади-Продължение, Паоло Ленц, Пейо К. Яворов, Първи май, Рила, Симеон Радев, Солун, Стара планина, Тодор Александров, Търговска, Хан Аспарух, Хан Крум, Цар Симеон, Царица Йоана, Юрий Гагарин

На 02.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 03.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 04.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 05.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 06.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 07.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезница: Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели брег, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Отец Паисий, Падарката, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стефан Караджа, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-XVIIІ-72138, Кв. 58, Хан Аспарух, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чифлика; Гоце Делчев: Драмски път

На 02.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 03.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 04.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 05.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 06.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 07.10.2017 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Гоце Делчев: Димитър Димов, Драгоман, Дунав, Кв. 157, 207, 216, 218, Кв. 158 УПИ І, Комсалко Лако, Лакото, Потока, Стара планина, Янко Атанасов

На 03.10.2017 г. /08:45 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 08:45 - 09:30 ч.; 15:50 - 16:30 ч.; 15:50 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Илинден, Общ. Хаджидимово

На 03.10.2017 г. /08:45 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:50 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Гайтаниново: 021056 М. &Quot; Жингов Бряст&Quot; Копривлен; Лъки, Общ. Хаджидимово; Парил; Тешово: УПИ-IV+106

На 03.10.2017 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ - Гоце Делчев: Гоце Делчев, Царица Йоана; Гоце Делчев: Дунав; Копривлен: 000381, Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Гоце Делчев, Граничар, Драва, Драма, Завода, Здравец, Изгрев, Илинден, Кирил и Методи, Кокиче, Малка Еловица, Младост, Паисий Хилендарски, Парка, Петър Берон, ПИ-000186, Първи май, Свети Георги, Свети Димитър, Славянска, Стопански двор, Тодор Паница, Хіі-544 Кв. 1, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански; Мусомища: 027116, 32012, Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Антон Попов, Баба Тонка, Батуми, Братя Миладинови, Бяло море, Владимир Поптомов, Генерал Гурко, Георги Папалезов, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, д-р. Петър Берон, Детелина, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Кавала, Каваците, Кирил и Методий, Клокотница, Краището, Кулата, Лозята, М. Отавата, Марица, Места, Местност Ливадите, Местност Параклиса, Местност Стопански двор, Местност Чукутлука, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Ниш, Орехите, Острец, Отец Паисий, Охрид, Пейо К. Яворов, Пирин, Плиска, Рила, Сан Стефано, Сливница, Стопански двор, Струга, Судинград, Толбухин, Топлика, УПИ І-68, УПИ-Vіі, Кв. 63, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Янтра; Ново Лески: М. Варадите, Местност Варади, с. Ляски, Имот 501003; Петрелик; Садово, Общ. Хаджидимово: М. Вършилата -Индентификатор № 042003; Теплен; Хаджидимово: 015002, X-551, Кв. 44, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бор, Бреза, Васил Левски, Вихрен, Възрожденска, Генерал Жостов, Георги Бенковски, Георги Измирлиев, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Елин Пелин, Иван Вазов, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, Местност Долна Вария, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петър Берон, Пирин, Победа, Прогрес, Свети Георги, Стопански двор, УПИ-IX-74, Кв. 73А, Тодор Каблешков, Трети, Хан Омуртаг, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Освободител, Цар Самуил

На 03.10.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Гоце Делчев: Драма, Искър, Славянска, Солун, Средна гора, Тодор Александров, Юг

На 03.10.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Брезница: Киркалица, Местност Чарка, Папратница, Татарка, Чарга, Чарка

Самоков: Тинтява

На 05.10.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Мусомища: Анещи Узунов, Гоце Делчев, Лозята, Марица, Острец, Отец Паисий, Охрид, Пирин, Рила, Сан Стефано, Струга, Хан Аспарух, Цар Симеон, Шипка

Община Гърмен

На 02.10.2017 г. /11:00 - 13:00 ч./; на 04.10.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Гърмен: Вальовица

На 02.10.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Дебрен: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Трета, Деветнадесета, М. Решманица, Осемнадесета, Осма, Първа, Решманица, Седемнадесета, Ст 22 Кл В ТП Дебрен 2, Трета, Четвърта

На 02.10.2017 г. /09:00 - 13:30 ч./ - Рибново: ІІІ-966, Кв. 56, Двадесет и Девета, Двадесет и Осем, Двадесет и Седем, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Ливаде, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тридесета, Четвърта, Шестнадесета

На 02.10.2017 г. /11:00 - 13:00 ч./; на 04.10.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, IV-517, Вакльовица, Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Драча, Единадесета, Местност Рашманица, Неуточнен Адрес, Осма, Петнадесета, Първа, Ст 5 Кл Б ТП Дебрен 1, Трета, Тринадесета, УПИ 5, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета, Шопарланката

На 02.10.2017 г. /11:00 - 16:30 ч./ - Рибново: Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, М. Бърдо, Местност Бърдо, Неуточнен Адрес, Осма, Първа, Седма, Тринадесета, Четиринадесета

На 02.10.2017 г. /13:00 - 16:15 ч./ - Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Стопански двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

Община Кресна

На 05.10.2017 г. /09:45 - 10:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Влахи: Драколово; Кресна: Главен път Е-79, Македония, Местност Солунско дере; Ощава: 54537. 600. 31. 1, Германци, Местност Русенци; Сенокос, Общ. Симитли; Стара Кресна: Местност Кулата

На 05.10.2017 г. /09:45 - 16:15 ч./ - Ощава

Община Петрич

На 02.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Дрангово, Общ. Петрич

На 02.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 03.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 04.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 05.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 06.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Кърналово: Бяло море, Ванюша Валчук, Вит, Г. Димитров, Георги Урумов, Иван Вазов, Кожух, Ленин, Ленин, Местност Горни Бари, Рила, Свобода, Септемврийска, Стопански двор, Съблекалня на Стадион, с. Кърналово, Общ. Петрич, Хан Аспарух, Черноризец Храбър

На 02.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 06.10.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Митино

На 03.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Старчево: XVI-8, Кв. 3, Местност Асанката

На 03.10.2017 г. /11:00 - 11:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Капитан Никола Парапанов, Марица, Места, Папульо, Полковник Дрангов, Промишлена зона, Свобода, Свобода -Промишлена зона, Тошо Цеков, Януш Стойчев

На 03.10.2017 г. /11:00 - 14:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич: Места

На 04.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Габрене: Александър Матрасов, Здравец, Извън регулацията, Комсомолска, Марена, Местност Марена, Октомври, Освобождение, Радецки, Родина, Стопански двор

На 05.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Габрене: Акация, Граничар, Иван Вазов, Извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Мир, Митко Палаузов, Отец Паисий, Прогрес, Родина, Тумба

На 06.10.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Кърналово: Бяло море, Иван Вазов, Кожух, Ленин, Рила, Свобода

На 06.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Струмешница

На 06.10.2017 г. /11:00 - 13:00 ч./ - Кърналово: Бъкстон, Г. Димитров, Георги Раковски, Ленин, Местност Сукако, Местност Юрето, Оборище, Родопи, Симеон Кавракиров, Стара планина, Стою Хаджиев, Хан Аспарух, Хр. Чернопеев, Христо Ботев, Цветко Аврамов; Петрич, Общ. Петрич: Полковник Дрангов

Община Разлог

На 05.10.2017 г. /12:00 - 15:30 ч./ - Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън регулацията, Местност Бански път, Неофит Рилски, Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тринадесета, Х-276 Кв. 25

На 02.10.2017 г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ - Градево: Местност Бяла поляна, Местност Калугерица, Местност Лаго - Изг. Чарк, Местност Мах. Кацарска, Местност Стружка река - Лагове, Требища, Требище; Разлог: База Предел, Бойков рид, Изворите, Местност Баба Цвета, Местност Бойков рид, Местност Кошольовото, Местност Кулата, Местност Кулиното, Местност Логовете, Местност Мразеница, Местност Пети Километър, Местност Предел, Местност Раплево, Местност Скалата, Местност Тишето, Местност Шипоко, Предел

На 02.10.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Градево: Местност Калугерица, Местност Лаго - Изг. Чарк, Местност Мах. Кацарска, Местност Стружка река - Лагове, Требище; Разлог: Местност Баба Цвета, Местност Логовете, Местност Предел

На 02.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 03.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 04.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 05.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 06.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./; на 07.10.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Разлог: Вихрен, Дунав, Занаятчийска, Изгрев, Изток, Искър, Марица, Стара планина, Странджа, Трети март, Явор

На 05.10.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Разлог: Илинден, Местност Пром. Зона-Долен Стопански двор, Христо Ботев

Община Сандански

На 02.10.2017 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 13:15 ч.; 13:00 - 13:15 ч./ - Горно Спанчево

На 02.10.2017 г. /09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 13:15 ч./ - Бельово; Враня; Катунци: Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Вазов, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Пейо К. Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Юри Гагарин, Яне Сандански; Ковачево, Общ. Сандански; Кромидово: 038008, Местност Селището, Под Черквата, Реката; Левуново: 019012, VIII+437, Кв. 40, банята, Беласица, Вихрен, Георги Сава Раковски, Главен път Е-79, Гоце Делчев, Девети май, Дружба, Иван Козарев, Изгрев, Илинден, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Лозята, Местност Стопански двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Осми март, Отец Паисий, Пирин, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански; Лехово; Ново Делчево: Георги Кирков, Местност Кантона, Местност Киселица; Ново Кономлади; Ново Ходжово; Пиперица; Сандански: Асен Хадживасилев, Васил Кънчев, Градски парк, Идентификатор 65334. 303. 703, Иван Рилски, Местност Друма, Местност Паркова зона, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев; Хърсово, Общ. Сандански: Бегова поляна; Черешница; Яново

На 02.10.2017 г. /09:00 - 13:15 ч./ - Сандански: Васил Кънчев, Иван Рилски, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил

На 02.10.2017 г. /09:00 - 13:15 ч.; 09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 13:15 ч./ - Пирин: Местност Калугера

На 02.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 03.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 04.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 05.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./; на 06.10.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Левуново: VIII+437, Кв. 40, Главен път Е-79, Девети май, Иван Козарев, Илинден, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Никола Вапцаров, Орловец, Победа, Стефан Караджа, Струма, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка; Джигурово: 10-79

На 06.10.2017 г. /09:15 - 11:00 ч./ - Дамяница: 034018, Меснт. Кънлийца, Антон Иванов, Атанас Попадийн, Беласица, Вихрен, Волга, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Козарев, Ильо Войвода, Комсомолска, Кънлийца, Местност Мело, Местност Метлата, Местност Тухларна, Местност Чуката, Никола Вапцаров, П К Яворов, Пирин, Р-н ЖП Гара, Радецки, Струма, Черно Море, Шопов Гроб, Юрий Гагарин, Яне Сандански; Лешница, Общ. Сандански: Друма, Местност Божанковица, Местност Друма, Синаница; Ново Делчево: 033007, М. Купеница, Антон Попов, Беласица, Боровец, Братя Миладинови, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Кирков, Главен път Е-79, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Димчо Дебелянов, Здравец, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методий, Любен Каравелов, Местност Иловицата, Местност Кантона, Местност Кънлийца, Местност Шопов Гроб, Партизанска, Пейо Яворов, Погребите, Първи май, Пътен възел АМ Струма, Славянска, Студена Вода, Хаджи Димитър, Христо Смирненски; Поленица: Дабо, Мацкова Градина, Местност Валога, Местност Друма, Местност Мацкова Градина; Сандански: Местност Друма, Местност Мацкова Градина, Местност Хано, Неуточнен Адрес, Р-н Главен път Е-79, Р-н Мацкова Градина, Р-н Пътно Управление, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Спас Харизанов, Стефан Стамболов

Община Сатовча

На 03.10.2017 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Ваклиново: Бор, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кл. Охридски, Лале, Места, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Партазанска, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Струма, Трети март; Кочан: Младост

На 04.10.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Годешево: Бистрица, Гранит, Граничарска, Марица, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Огоста, Пирин, Рила, Стара планина

На 04.10.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Кочан: 012119, Антон Иванов, Беласица, Витоша, Георги Бенковски, Иван Козарев, Люляк, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Отец Паисий, Панайот Волов, Пирин, Площада, Победа, Рила, Свобода, Септемврийска, Стефан Караджа, Струма, Тракия, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 06.10.2017 г. /09:30 - 12:30 ч./ - Сатовча: Ал. Стамболийски, Васил Даракчиев, Георги Шомов, Дружба, Дунав, Еделвайс, Елин Пелин, Иглика, Илинден, Кокиче, Лазар Карабожиков, Малчика, Никола Карталов, Площада, Родопи, Тодор Шопов, Четирдесет и Осма, Шипка, Юри Гагарин

На 06.10.2017 г. /12:30 - 16:15 ч./ - Сатовча: Васил Даракчиев, Г. С. Раковски, Дунав, Еделвайс, Иглика, Кокиче, Лазар Карабожиков, Майор Топалов, Неуточнен Адрес, Никола Карталов, Орфей, Освобождение, Родопи, Стопански двор, Тодор Шопов, Хаджи Димитър, Шипка

Община Симитли

На 03.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Брежани: IV-36, Васил Левски, Георги Димитров, Горна махала, Гоце Делчев, Еделвайс, Здравец, Ленин, Местност Вощинарци, Местност Кръстьова, Местност Света Петка, Миньор, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пирин, Рангел Димитров, Станой Крекмански, Христо Апостолов, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Чернопеев, Център, Яне Сандански

На 02.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./; на 03.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./; на 04.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./; на 05.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./; на 06.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Симитли: Иван Козарев, Любен Каравелов, Миразица, Ораново, Партизанска, Предел, Преспа, Симитли, Яне Даракчийски

На 02.10.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./; на 03.10.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./; на 04.10.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./; на 05.10.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./; на 06.10.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Брежани: Георги Димитров, Здравец, Местност Вощинарци, Миньор, Пейо Яворов, Христо Апостолов, Център

На 03.10.2017 г. /08:00 - 16:15 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Крупник: Местност Ормана; Полето: Нивото; Симитли: М. Ливадите, Неуточнен адрес, Симитли; Черниче: Детелина, Зора, М. Сухата река, Местност Кантона, Местност Орловец, Роза

На 03.10.2017 г. /08:15 - 16:15 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Градево: Десислаго, Еленковци, Махала Еленов Чарк, Махала Кърджалийска, Махала Марево, Махала Стамболийска, Местност Въковица, Местност Мадана, Местност Свини дол, Свини дол; Долно Осеново: 291, Кв. 9, II--255, Долна махала, Махала Горна, Махала Долна, ПИ-061004 М. Лаката; Полето: 026023, Кв. 3 УПИ V-17, Местност Кьосеви Рудини, Местност Страните, УПИ VI-381, 382, Кв. 2, УПИ-I, Кв. 21; Симитли: Іі-760 Кв. 53, Аврора, Васил Априлов, Георги Бенковски, Дарако, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Иван Козарев, Искра, Кв. Ораново, Любен Каравелов, М. Ливадите, Местност Салиовица, Миразица, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Ораново, Осогово, Оцетари, Паисйй Хилендарски, Панайот Хитов, Партизанска, Пеньо Пенев, Пирин, Победа, Предел, Преспа, Прилеп, Руен, Септемврийска, Симитли, Славянска, УПИ Іі-339, 338, Кв. 33, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Яне Даракчийски

Община Струмяни

На 02.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 03.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 04.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 05.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 06.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Микрево: 6-ти септември, 81, Александър Стамболийски, Берово, Берово, Васил Априлов, Василево, Василево, Вихрен, Даме Груев, Детелина, Димитър Попгеоргиев, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Дора Габе, Дора Габе, Екзарх Антим I, Елин Пелин, Иван Вазов, Йордан Йовков, Крали Марко, Малешевска, Митрополит Борис, Нова махала, Орфей, Палат, Панайот Волов, Патриарх Ефтимий, Петър Берон, Петър Берон, Райна Княгиня, Решково, Решково, Сирма Войвода, Сирма Войвода, Спартак, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струма, Трети март, Хан Омуртаг, Цар Иван Шишман, Чинара, Яне Сандански

Община Хаджидимово

На 03.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Блатска

На 04.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 05.10.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Садово, Общ. Хаджидимово: М. Вършилата - Индентификатор № 042003

Община Якоруда

На 06.10.2017 г. /09:00 - 13:30 ч.; 13:00 - 16:30 ч./ - Юруково.

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.