Log in

Банско отново с отличие сред общините

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

6EE469C85-ADF9-4782-B689-6E7D7B38D9D2Община Банско бе отличена с Етикет за иновативно и добро управление в проведената четвърта процедура по присъждане на Етикета, ръководена  от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Кметът Георги Икономов получи наградата лично от ресорния министър Николай Нанков по време на Годишния форум на местните власти, организиран от Националното сдружение на общините.  Наградата, под формата на 12-ъгълен кристал, символизира 12-те принципа на демократично управление, защитени от местната администрация в рамките на процедурата – честно провеждане на избори; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етичност; компетентност и капацитет; иновации; устойчивост и дългосрочно планиране; стабилно финансово управление; човешки права и културно многообразие; отчетност.

„Община Банско защити за втори път престижното отличие. Заедно с още 16 български общини, преминахме през трите етапа на оценка, които да удостоверят, че тези принципи на управление, приети от Съвета на Европа, са залегнали в работата на общинска администрация Банско.
С тази награда поздравявам всички общински служители! Също така благодаря на моите съграждани за подкрепата, която ми оказват!“ коментира градоначалникът по време на церемонията.

С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги. Той е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

Главната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.