Log in

Банско представи устойчивостта си по пет реализирани проекта на проведения Регионален съвет за Югозападен район

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Устойчивост по пет проекта, реализирани през изминалия програмен период на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., представи Община Банско на проведеното в курорта заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район.

„Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм”; „ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура в гр.Банско и гр.Добринище”; „Корекция на река Глазне в гр. Банско - І етап, община Банско”; „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на Община Банско” са проектите, които местната администрация успешно е защитила, реализирала и доказала устойчивостта т.е. ползите от реализираните мерки, след като е приключила финансовата помощ.

Домакинът, кмета Георги Икономов, взе участие в заседанието, ръководено от областния управител на област Перник – г-жа Ирена Соколова. Обсъдени бяха още проектите в процес на реализация по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на Югозападен район, както и приоритетите на социалната политика, реализирани чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и други програми на Министерство на труда и социалната политика.

 rgs-001

rgs-002

rgs-003

rgs-004