Log in

Общински съвет Банско одобри инициативата на община Банско за създаването на туристически район „Рила – Пирин”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На своето редовно заседание Общински съвет – Банско даде своето съгласие за създаване на Организация за управление на туристически район „Рила – Пирин”. Това е един от общо 9-те туристически райони, на които е разпределена територията на страната съгласно новите разпоредби на Закона за туризма. Учредяването на т.нар. Организация за управление на туристическия район, която е със статут на юридическо лице, цели да обедини действията на 23-те общини, попадащи в него, в сферата на туризма, оформянето на регионални туристически продукти и съответно осъществяването на маркетинг и реклама на тези продукти. В състава на района влизат общините Банско, Белица, Белово, Благоевград, Бобошево, Гоце Делчев, Гърмен, Долна Баня, Дупница, Костенец, Кочериново, Кресна, Петрич, Разлог, Рила, Самоков, Сандански, Сапарева баня, Симитли, Сатовча, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда. През месец ноември се очаква да се проведе учредителна среща, която да положи основите на организацията.

Бе одобрено подписването на споразумение за сътрудничество между Банско и италианската община Монти. Със споразумението се цели разширяване на възможностите на местната власт за кандидатстване с проектни предложения пред Европейската комисия, осъществявани на базата на международни партньорства. Предвижда се сътрудничеството да включва още организирането на съвместни форуми, обмен на добри практики в сферата на туризма, спорта, културата и опазването на околната среда.

Съветниците съгласуваха предложението за безвъзмездно предоставяне на помещение в полза на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за родители на деца с интелектуални и физически затруднения „Избор”. Те одобриха също промените в наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата, както и местните социални услуги, предоставяни на общността. Необходимостта от тези промени се налага поради измененията в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

Местният парламент не одобри направените предложения за допускане на промяна предназначението на два земеделски имота. Мотивите на мнозинството от съветниците са свързани с непопадането на имотите в градоустройствената зона, предназначена за урбанизиране съгласно влезлия в сила от края на 2016 г. нов Общ устройствен план на община Банско. С тези решения общинските съветници дадоха заявка за стриктното спазване на показателите, залегнали в ОУПО.

Бе взето решение Ски клуб „Банско” да бъде подпомогнат със сумата от 14 000 лева за закупуването на нов 12 местен микробус. Превозното средство ще бъде използвано за участието на 120-те деца, състезаващи се към клуба, в спортните съревнования от държавния спортен календар. Средствата ще покрият първоначалната вноска за закупуването на автомобила, като клуба ще продължи с изплащането му съобразно собствения си бюджет през следващите години.

sporazumenie-001

sporazumenie-002

sporazumenie-003