Log in

Кметът на Банско Георги Икономов участва в Кръгла маса, организирана от вицепремиера Валери Симеонов

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът на Банско, Георги Икономов, взе участие в Кръгла маса на тема „Проект за изменение на Плана за управление на НП „Пирин“ и проект за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор за „Ски зона с център гр. Банско“. Срещата бе инициирана от заместник министър-председателя Валери Симеонов по повод внесеното от Икономов искане до МОСВ, за приключване на процедурата за частично изменение на действащия към момента План за управление на НП „Пирин“. На форума присъстваха още министърът на околната среда и водите Нено Димов, двама бивши еко министри – Нона Караджова и Евдокия Манева, кметовете на Разлог и Симитли – Красимир Герчев и Апостол Апостолов, експерти от МРРБ, директорът на ДНСК – Иван Несторов, представители на местната общност в Банско, както и на неправителствените екологични организации.

Всички участници в Кръглата маса се обединиха около становището, че проблемът с опашките в ски зона Банско трябва да бъде разрешен. Вицепремиерът Симеонов отличи факта, че единственият въпрос, свързан с екологични проблеми в Банско, касае притесненията за риска от наводнения. Отговорът на кмета Икономов и експертите от екоминистерството бе, че няма предизвикани наводнения в общината вследствие на изсечени дървета. Нещо повече, горските масиви в Национален парк „Пирин“ имат огромен прираст, а стопанския дърводобив е забранен.

Разисквани бяха още въпроси за законността на изградените съоръжения в ски зона Банско, на които представителите на МРРБ и ДНСК отговориха, че са извършени многократни проверки, които категорично установяват липсата на каквито и да е незаконни постройки. Коментирано бе демографското и социално-икономическото състояние на региона в резултат на фунскионирането на ски зоната, взаимоотношенията между концесионера и останалите предприемачи в района, както и формулата за изчисляване на концесионната такса, целяща увеличението й със 100 % от настоящия размер. Според вицепремиерът Симеонов и министър Нено Димов, обсъжданите изменения биха довели до по-добър баланс при разпределението на приходите между частния и държавния партньор в концесионния договор от една страна, а от друга – изменението би позволило изграждането единствено и само на спортни съоръжения и техническа инфраструктура в рамките на съществуващата площ на ски зона Банско.

„Законът не позволява друго строителство и държавните институции категорично ще отхвърлят всяко друго предложение“ допълни още Симеонов.

Кръглата маса завърши с ангажимента на вицепремиера Валери Симеонов и на министър Димов, да завършат последния етап от процедурата за изменение на действащия план за управление на НП „Пирин“ и анексиране на договора за концесия на ски зона Банско.

krugla-masa-004

krugla-masa-001

krugla-masa-002

krugla-masa-003