Log in

Кметът на Банско подписа договор с МТСП за реализирането на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът на община Банско, Георги Икономов, подписа договор с Министерството на труда и социалната политика за реализирането на проект "Трансфер на иновации в здравеопазването" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Договорът е на стойност от 199 973.89 с включен ДДС и обхваща въвеждане на иновативни практики в областта на здравеопазването, което ще осигури постигане на основните цели, заложени в стратегията „Европа 2020”. Стратегията засяга мерки за борбата с бедността и социалното изключване, подкрепата за постигане на добро здраве като предпоставка за интелигентен растеж и постигане на положителен ефект върху производителността и конкурентоспособността на населението. Одобрените по проекта дейности са проучване, адаптиране и валидиране на иновативни модели в сферата на здравеопазването, което да осигури достъпна здравна грижа, повишаване капацитета на медицинските кадри, осигуряване на подходящи и адекватни условия за подобряване здравния статус на населението.

„Партньори по нашия проект са община Петрошани, Румъния, с която сме побратимени общини. Вече имаме успешно реализирани няколко общи проекта с тях. С този специално ще се стремим да внедрим иновативни практики в сферата на здравеопазването чрез предоставяне на допълнителна здравна помощ и социални услуги” допълни кмета Икономов.

proekt-002

proekt-001