Log in

Важно!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинска администрация Банско уведомява своите жители и гости, че се очакват обилни валежи през следващите дни до 3 декември 2017 г. Предвид метеорологичните прогнози е създадена необходимата организация за въвеждане при необходимост на Областния и Общинския план за действие при бедствия, в частта „Действия при наводнения” и „Действия при обилни снеговалежи, снежни бури и заледявания”. Техниката за привеждане на Плана в действие е в готовност, а отговорните длъжностни лица към администрацията, както и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, наблюдават състоянието на водните басейни.

Призоваваме всички граждани към повишено внимание. В случай, че бъдат забелязани тревожни сигнали по поречията на реките на територията на община Банско, моля да се свържете с оперативния дежурен телефон: 0749 88622.

IMG 1628