Log in

Община Банско с получено финансиране за подпорна стена на река Глазне

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

554 600 лева бяха определени с постановление на Министерски съвет за изграждане на подпорни стени по поречието на река Глазне на територията на град Банско. Решението бе взето след одобрение на отправеното от община Банско искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, за финансиране на обект „Изграждане на подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през град Банско от км 0+000, моста на ул. „Найден Геров”, до км 0+520”. Предвижда се изграждане на дясна подпорна стена с дължина 262 м и лява с дължина 58 м. Прогнозната сума, необходима за реализиране на проекта е в размер на 792 322 лева с включен ДДС, като се планира строителните дейности да започнат през 2018 година. 237 000 лева ще бъдат допълнени с общински средства.

„Планираме да коригираме и доизградим подпорни стени по поречието на река Глазне, преминаващо през туристическата част на града. Освен с превантивна цел, с изготвения проект ще коригираме коритото на реката и ще освободим терен за изграждането на пътно платно, което да поеме част от трафика към горната част на Банско и планината. Благодарен съм на Министерски съвет и на премиера г-н Бойко Борисов за оказаното съдействие и разбиране. Считам, че средствата, които се влагат в превантивни мерки за борба с природните бедствия, се възмездяват стократно в сравнение с щетите, които би причинило едно наводнение. Този проект има още едно предимство – корекцията на подпорните стени ще позволи по-добро градоустройствено планиране в една централна зона на Банско и изграждането на функционална инфраструктура, отговаряща на нуждите на курорта на един следващ етап” заяви кмета Георги Икономов по повод добрата новина.

 

glazne