Log in

Кметовете на Банско и Виница проведоха работна среща във връзка с общи проекти

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът на община Банско, Георги Икономов, проведе работна среща със своя колега от община Виница, Македония – Ивица Димитров. Придружени от своите екипи, те обсъдиха възможностите за съвместно участие в проекти, финансирани със средства от европейските фондове. На базата на създадените добри взаимоотношения между двете общини, които са побратимени, г-н Димитров прояви интерес за продължаването им в сферата на очакваната да стартира скоро Програма „Трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020”. Обсъдени бяха възможностите и насоките за общо кандидатстване в две от осите по програмата – „Околна среда” и „Туризъм”.

„Община Банско има дългогодишно добро партньорство с редица македонски общини, сред които и Виница. След местните избори в югозападната ни съседка през есента на 2017 година, голяма част от градоначалниците са нови лица, включително и Ивица Димитров. Приветствам г-н Димитров за избора му за градоначалник и вярвам, че добросъседските ни отношения ще продължат. Ние имаме проектна готовност за партньорско участие с македонска община по Приоритетна ос 2 – Туризъм със своя проект за реновиране на един от музейните обекти в курорта. Ще съдействаме също за евентуална съвместна защита на проекти между учебните заведения на територията на двете общини, както и между културните институции” коментира Икономов поводът за срещата.

bansko-vinica-001

bansko-vinica-002

bansko-vinica-003