Log in

Ръст на събраните данъци от 11,3 % отчита Община Банско за 2017 г.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Ръст от 11,3 % на събраните собствени приходи отчита Община Банско след анализ на бюджетните показатели за 2017 година. Събраните средства от местни данъци, такси и други локални приходи са 11 429 191 лева. Най-сериозно е покачването в събираемостта на туристическия данък – с 26 %. Повишението е в резултат на добрата работа на туристическия сектор, който започна да работи активно не само през зимния сезон, но и през летните месеци. От друга страна извършваните от местната администрация проверки за нерегистрирани нощувки и контролът върху местата за настаняване, дават своя резултат към намаляване дела на сивия сектор.

„Съумяхме да изпълним показателите, които заложихме в бюджета за 2017 г. Освен увеличението на събрания туристически данък, регистрираме ръст и в събрания данък недвижими имоти и данък придобиване на имущества. Проектът на бюджет на общината за 2018 г. вече е внесен за разглеждане в Общинския съвет. Приоритетите в инвестиционната ни програма са построяването на нова детска градина и доизграждане на подпорни стени по поречието на река Глазне в района на населеното място. Ще започнем строително-ремонтните дейности по реконструкцията на втория етап от ул. „Пирин” и ще завършим изграждането на третия последен етап от ул. „Гоце Делчев”. Планираме също да извършим пълна рехабилитация на три главни улици в Банско - „Глазне”, „България” и „Цар Симеон”, както и една в Добринище. До края на годината ще стартираме процедурата за избор на изпълнител” коментира бюджетните параметри кмета Георги Икономов.

По отношение на социалната политика, с бюджетни средства ще бъде дофинансиран изпълняваният проект с Агенцията за социално подпомагане, с който се осигуряват лични асистенти на лица с увреждания. Дофинансирането ще позволи да бъдат наети още 10 асистента извън одобрените от Агенцията за социално подпомагане квоти. Продължава да се изпълнява общинската програма за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, като за миналата 2017 година от финансиране са се възползвали пет семейни двойки, жители на общината.

Междувременно Института за пазарна икономика публикува годишния си доклад с икономически анализ на развитието на страната по региони за 2017 година. Съгласно представените експертни данни, Община Банско отново е лидер в област Благоевград по отношение на усвоени средства от европейски фондове на глава от населението с 2283 лева/човек, изпреварвайки значително средния ръст за страната от 1344 лева/човек.

„Годишният икономически анализ на ИПИ дава възможност на нас, представителите на властта, тези, които сме избрани да защитаваме обществения интерес, да сверим часовниците си по отношение на тенденциите за развитие, на слабите места и на посоката, в която трябва да се движим, за да подобряваме благосъстоянието на населението. Радостен е фактът, че Община Банско продължава да поддържа своята водеща позиция по отношение на усвоени средства по европейски програми. Това е една тенденция още от 2013 година, която показва сериозна устойчивост пет години след това. Това е един атестат, че съумяваме успешно да защитаваме проекти в полза на местната общност” допълни Икономов.

obshtina-zima