Log in

Кметът на Банско бе домакин на среща с народни представители от 44-то НС

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът на община Банско, Георги Икономов, проведе работна среща с народни представители в 44-то НС. Дамите Даниела Савеклиева, Галя Захариева, Милена Дамянова, Нели Петрова и Анна Александрова бяха придружени от техния колега и домакин Александър Мацурев.

В рамките на срещата бяха дискутирани законодателни инициативи, касаещи значими за местната общност въпроси и необходимостта от актуализация на Закона за опазване на селскостопанското имущество, както и на Закона за опазване на земеделските земи. Икономов сподели постиженията на администрацията през последните години като водеща община по усвоени средства от европейските фондове на глава от населението, като лидер сред активната прозрачност, както и пример за финансова стабилност. Той получи уверенията на дамската работна група за тяхната подкрепа за изграждането на втора кабинкова линия като алтернативен начин на придвижване в планината и достъп до ски пистите на курорта.

poseshtenie-001

poseshtenie-002

poseshtenie-003