Log in

Одобрени са лицата, одобрени за ползване на социалната услуга личен асистент/социален асистент/домашен помощник

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинска администрация Банско одобри списък с лицата, подали своите документи за ползване на социалната услугаличен асистент, социален асистент и домашен помощник . Оценката бе направена съгласно индивидуалните потребности, като са спазени принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация.

Социалната услуга се предоставя на базата на сключено споразумение между Община Банско и Агенцията за социално подпомагане, от която могат да се възползват лица и деца с увреждания и лица над 65 г с ограничения или невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на общината.

Изготвен е също списък на класираните лица, включени в листата на чакащите.

 

За повече информация, моля да се запознаете с приложените списъци.obshtina-zima

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ/ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК   ОБЩИНА БАНСКО

Февруари 2018 г.

 

 

Вх. №

Име, презиме, фамилия

 

1.

ЯНУШКА

ГЕОРГИЕВА

ТОПУЗОВА

 

2.

ЯНКА

ИВАНОВА

ЯНЧОВИЧИНА

 

3.

СЕВДА

ГЕОРГИЕВА

ПОПОВА

 

4.

МАГДА

ХРИСТОВА

РУСКОВА

 

5.

ЙОРДАНА

АТАНАСОВА

ТОПУЗОВА

 

6.

МАГДАЛЕНА

ИВАНОВА

ЕРГИНА

 

7.

ФИНКА

ЛАЗАРОВА

ЮСЕВА

 

8.

МИХАИЛ

СТЕФАНОВ

ЯНЧОВИЧИН

 

9.

ВАРВАРА

ЛАЗАРОВА

КОТИРКОВА

 

10.

ЙОРДАНА

ДИМИТРОВА

БАЛЕВА

 

11.

ГЕОРГИ

АТАНАСОВ

ГЮМОВ

 

12.

ЕЛЕНА

КОСТАДИНОВА

КАЛАЙДЖИЕВА

 

13.

РАЙНА

ГЕОРГИЕВА

ЗАГОРЧИНА

 

14.

МАРИЯ

ПРОДАНОВА

ГЪЛАБОВА

 

15.

МАРИЯ

ТОДОРОВА

ПЪЙКОВА

 

 

СПИСЪК – ЧАКАЩИ

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ/

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ОБЩИНА БАНСКО – февруари 2018 г.

 

Вх. №

 

Име, презиме, фамилия

 

1.

МАРИЯ

КОСТАДИНОВА

СЪБЕВА

 

2.

АСЕН

СПАСОВ

ВИШЕВ

 

3.

ГЕОРГИ

КОСТАДИНОВ

СОЛАКОВ

 

4.

ЙОРДАНА

ИВАНОВА

РОШКОВА

 

5.

ЛЮБА

СПАСОВА

ШУМАРОВА

 

6.

СЕРАФИМКА

БОРИСОВА

АПОСТОЛОВА

 

7.

КОСТАДИН

ИВАНОВ

ДУРКОВ

 

8.

МАРИЯ

ГЕОРГИЕВА

ПРЕГЬОВА

 

9.

РУМЕН

ДИМИТРОВ

СУГАРЕВ

 

10.

НИКОЛА

ДИМИТРОВ

ПИЦИН

 

11.

ПИРИНКА

ИВАНОВА

ОСЕВИЧИНА