Log in

Кметът на Банско подписа договор по Програма Красива България

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът на община Банско, Георги Икономов, подписа договор по Програма Красива България. Одобреното от Програмата проектно предложение е с наименование „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СУПЦ с Обществена кухня, гр. Банско” и предвижда извършване на енергоспестяващи мерки, които да подобрят топлоподаването в сградата, и да намалят разходите за отопление. В одобрените дейности е включено смяна на дограма сPVCи стъклопакет, поставяне на топлинна изолация на външните стени, подовите площи, както и на покривната конструкция. Общата стойност на планираните строително-ремонтни дейности е 214 210левас включен ДДС, като 55 % от сумата се осигуряват от бюджета на Община Банско.

Обществената трапезария, осигуряваща топъл обяд за 166 лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, се помещава в сградата. Чрез довършването на ремонтните работи в обекта, ще се създаде възможност да се увеличи капацитета й, както и да се повиши качеството на предлаганата социална услуга.

dogovor-003

dogovor-001

dogovor-002