Log in

Банско с осигурено финансиране за рехабилитация на улици

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът на община Банско, Георги Икономов, подписа договор с Държавен фонд земеделие за рехабилитацията на уличната мрежа в гр. Банско и град Добринище. Одобреното финансиране е по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на обща стойност 1 888 988 лева. Ще бъдат обновени напълно асфалтовите настилки и тротоарите на улиците „Цар Симеон” между кръстовищата с ул. „България” и ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Глазне” между кръстовищата с ул. „Пирин” и ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „България” между кръстовищата с ул. „Патриарх Евтимий” и „Цар Симеон”, както и улиците „Георги Темелков”, „Александър Стамболийски” и „Паисий Хилендарски” в гр. Добринище.

„Продължаваме с процеса на основна рехабилитация на градската улична мрежа на територията на общината, паралелно с подмяна на подземната инфраструктура. Така подходихме с обновяването на ул. „Отец Паисий”, улиците „Гоце Делчев” и „Пирин”, където скоро предстои започването на строително-ремонтните дейности по третия и съответно втория етап на тяхното изграждане. Улиците, включени по тази мярка на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, са част от основните пътни артерии за Банско и Добринище. Подобряването на тяхното състояние е приоритетно, като занапред ще търсим финансиране за рехабилитация и на по-малките улици в населените места” коментира градоначалникът.

obshtina-ninum