Log in

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2018 г. ОРГАНИЗИРАНО ОТ ОБЩИНА БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

За поредна година община Банско организира традиционното пролетно почистване на частните и обществени терени. То стартира в периода от 22.03.2018г. до 05.04.2018 г., когато администрацията приканва всички жители на града да вземат участие и да почистят прилежащите пространства около своите домове и градини.

За събирането и извозването на отпадъците, ще бъде предоставена безплатна техника, която ще минава по утвърдения от община Банско график за организирано сметосъбиране на битовите отпадъци. В тази връзка е необходимо жителите да предприемат действия за изнасяне на събраните растителни, строителни и други отпадъци от градините и дворовете, и да ги поставят на тротоаритепред домовете си в деня на обслужване на кофите за битови отпадъци. За събраните от почистването строителни отпадъци от ремонтни дейности, земни маси и едрогабаритни отпадъци, нуждаещите се могат да се обърнат за заявкана 4 куб. контейнер на тел. 0887001824.

proletno-poìstvane