Log in

24 процента ръст на събрания туристически данък в Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На своето редовно заседание, Консултативният съвет по туризъм към Община Банско, определи приоритетите за 2018 г. в сектор туризъм. Сред основните цели, заложени в Програмата за развитие на туризма на курорта тази година, са организиране на приемна с общински експерти и представители на бизнеса, сертифициране на Посетителския информационен център като Туристически информационен център съгласно изискванията на Закона за туризма, както и включването в инициативна група за създаване на регионален клъстер „Туризъм”.

Традиционно в бюджета на планираните дейности за развитие на местния туристически отрасъл, залягат средства за участие в международни борси, изработката на тематични рекламни материали, организиране на изложби и демонстрации на местни художници и занаятчии.

Отчетът за изпълнението на туристическата програма на местната администрация за миналата година сочи събран туристически данък за 2017 г. в размер на 900 000 лева, което е с 24 % повече от предходната 2016 г.

„Продължаващата тенденция за ръст в събираемостта на туристическия данък в Банско е резултат от няколко фактора – строга данъчно-финансова дисциплина, активни мерки за изсветляване на туристическия бранш, както и разбира се по-висока посещаемост на курорта” коментира изнесените данни кметът Георги Икономов.

„Справките в края на сезон 2017/2018 сочат също ръст в броя на посещенията. Отново регистрираме близо 14 % повишение, като най-осезаемо е то от страна на България, Русия, Израел и Македония” допълни градоначалникът.

td-001

td-002