Log in

Цветна инициатива

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На  30 март 2018г., Община Банско стартира  „Цветна инициатива”,  с  която да зарадва най-малките жители  на града.

Инициативата ще даде възможност на децата в училищна възраст да вземат участие в лятното зацветяване на курорта.

Освен да се включат  в  засаждането на цветята в избрана площ в централната градска част, те ще имат възможност, в срок до 30 април, да предложат свой проект на цветна фигура, да изберат цвета на композицията и нейния рисунък.

Най-доброто предложение, направено от младите ландшафтни архитекти, ще бъде изпълнено през месец май с подбрани цветя, отговарящи на посоченото цветово решение.

Пожелаваме успех  и приятни емоции на децата в това начинание.

За повече информация:  ланд. арх. Райна Цигорийна - нач. отдел "Озеленяване"

телефон за контакт : 0749/88652 , 0889141402

ci-001

ci-002