Log in

Планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, която обслужва на територията на област Благоевград - Община Банско в периода 16.04 - 15.05 2018 г. при следния график:

vodosnabdqwane