Log in

Дезaкаризация срещу кърлежи

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско уведомява всички граждани и гости, че на 25.05.2018 г. и 26. 05. 2018 г. (петък и събота) при подходящи метеорологични условия, ще започне извършването на дезaкаризация срещу кърлежи на зелените площи, детски и спортни площадки, градският парк и централната градска част в град Банско. Обработваните терени ще са обозначени с информационни табели. Ще бъдат използвани само разрешени за пускане на пазара и одобрени от компетентните органи биоцидни препарати.

 

cats